Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LESZEK JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 285Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/285

Eugeniusz Baran, Jerzy Leszek, Józef Bryś.: Rubrophytia imitująca chorobę Duhringa w przypadku schizofrenii przewlekłej
Przegl.Dermatol. 1979 T.66 nr 1; s.59-62


2/285

Andrzej Kiejna, Jerzy Leszek, Barbara Janicka.: Aktywność acylazy aktywowanej kobaltem w surowicy krwi chorych leczonych solami litu
Pol.Tyg.Lek. 1983 T.38 nr 30; s.921-923


3/285

Andrzej Kiejna, Jerzy Szybejko, Adam Krakiewicz, Jerzy Leszek.: Przedziurawienie przełyku zgłębnikiem dożołądkowym w czasie próby karmienia negatywistycznego, psychicznie chorego
Wiad.Lek. 1985 T.38 nr 1; s.67-70


4/285

Brygida Groehlich, Małgorzata Bieszczad, Jerzy Leszek.: Priony - nowe zagadnienie mikrobiologiczne i neurologiczne
Pol.Tyg.Lek. 1986 T.41 nr 12; s.380-383


5/285

Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Jerzy Leszek.: The level of testosterone in the blood serum and the psychical state of patients with chronic brucellosis
Eur.J.Psychiatr. 1987 Vol.1 no.4; s.50-54


6/285

J[erzy] Leszek, A[ndrzej] Gładysz.: The effect of prolonged exposure to neuroleptics on the histopathological picture of the liver and brain in rats
Int.J.Neurosci. 1987 Vol.32 no.1-2; s.300(604)
Fourth World Congress of Biological Psychiatry. Philadelphia, Pennsylvania, USA, September 8-13, 1985. Abstracts


7/285

J[erzy] Leszek, M[ichał] Jeleń, A[ndrzej] Gładysz.: Preliminary experimental investigatory into the effect of chlorpromazine on the growth of transplantable hepatoma Morris 5123 in an inbred strain of Buffalo rats
Int.J.Neurosci. 1987 Vol.32 no.1-2; s.301(605)
Fourth World Congress of Biological Psychiatry. Philadelphia, Pennsylvania, USA, September 8-13, 1985. Abstracts


8/285

A.D. Inglot, E. Piasecki, B. Szulc, B[rygida] Groehlich, W[itold] Dobracki, A[ndrzej] Gładysz, J[erzy] Leszek.: Assessment of induced IFN production in patients with chronic nonviral diseases by whole blood or whole bone marrow techniques
J.Interf.Res. 1987 Vol.7 no.6; s.802 poz.III-12
The 1987 ISIR Meeting on the Interferon System. Washington, D.C., 2-6 November 1987


9/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, August Wasik, Marek Kubiszewski.: Terapia elektrowstrząsowa - za i przeciw w świetle przeglądu aktualnego piśmiennictwa
Psychiatr.Pol. 1987 T.21 nr 5; s.421-427


10/285

Jerzy Leszek.: Mechanizm działania benzodiazepin
Wiad.Lek. 1987 T.40 nr 4; s.260-264


11/285

Anna D. Inglot, Egbert Piasecki, Bożena Szulc, Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Andrzej Gładysz, Jerzy Leszek, Edward Szklarz, Ryszard Ściborski.: Assessment of interferon production in patients with chronic nonviral diseases by whole blood or whole bone marrow techniques
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.4; s.439-446
IF: 0.104


12/285

Jerzy Leszek, Michał Jeleń, Andrzej Gładysz.: Preliminary experimental investigatory into the effect of chlorpromazine on the growth of transplantable hepatoma Morris 5123 in an inbred strain of Buffalo rats
Eur.J.Psychiatr. 1988 Vol.2 no.1; s.10-15


13/285

Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Jerzy Leszek, Andrzej Gładysz.: Choroba Lyme
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 29; s.956-959


14/285

E[ugeniusz] Baran, J[erzy] Leszek.: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Dermatology and Psychiatry". Wiedeń, 31 maj - 2 czerwiec 1987
Przegl.Dermatol. 1988 T.75 nr 2; s.166-167


15/285

Jerzy Leszek, Eugeniusz Baran.: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Dermatology and Psychiatry"
Psychiatr.Pol. 1988 T.22 nr 5; s.397-399


16/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Anna Juskowiak, Barbara Sanecka, Grażyna Baran.: Zespoły reaktywne w przebiegu choroby Huntingtona
Psychiatr.Pol. 1988 T.22 nr 5; s.387-390


17/285

Jerzy Leszek, Barbara Kowal-Gierczak.: Immunologiczne aspekty leczenia niektórych postaci choroby Alzheimera
Psychiatr.Pol. 1989 T.23 nr 5-6; s.373-378


18/285

Barbara Kowal-Gierczak, Jerzy Leszek, August Wasik, Andrzej Kiejna, Anna Juskowiak.: Mózgowa postać zespołu Sjogrena
Psychiatr.Pol. 1989 T.23 nr 1; s.64-67


19/285

Barbara Kowal-Gierczak, Jerzy Leszek, August Wasik.: Objawy neuropsychiatryczne w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego
Psychiatr.Pol. 1990 T.24 nr 3; s.225-230


20/285

August Wasik, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Anna Juskowiak.: Ocena skuteczności elektrowstrząsów u pacjentów z depresją oporną na leczenie
Psychiatr.Pol. 1990 T.24 nr 2; s.111-115


21/285

Jerzy Leszek, Anna D. Inglot, Kari Cantell, August Wasik.: Natural human leukocyte interferon in the treatment of schizophrenia
Eur.J.Psychiatr. 1991 Vol.5 no.1; s.55-63


22/285

J[erzy] Leszek, K[azimierz] Gąsiorowski.: Immunomodulatory treatment of Alzheimer's disease with peat extract. Preliminary study
Eur.Neuropsychopharmacol. 1991 Vol.1 no.3; s.425-426
Abstracts of the IVth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Monte Carlo, Monaco, 6-9 October 1991


23/285

Jerzy Leszek.: Rola interferonu w schorzeniach neuropsychiatrycznych
Post.Hig.Med.Dośw. 1992 T.46 nr 6; s.641-657


24/285

Jerzy Leszek.: Interferonowa teoria schizofrenii
Psychiatr.Pol. 1992 T.26 nr 5; s.381-387


25/285

Jerzy Leszek, Barbara Ślesak, Barbara Kowal-Gierczak, Antonina Harłozińska-Szmyrka, Augustyn Wasik.: Zastosowanie leczenia immunosupresyjnego w chorobie Alzheimera przebiegającej z defektem immunologicznym natury komórkowej
Post.Med.Klin.Dośw. 1993 T.2 z.1; s.25-32


26/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski.: Choroba Alzheimera - aspekty immunologiczne, możliwości leczenia immunomodulacyjnego
Post.Psychiatr.Neurol. 1993 T.2 nr 2; s.145-147


27/285

Anna D. Inglot, Jerzy Leszek, Egbert Piasecki, Alicja Sypuła.: Interferon responses in schizophrenia and major depressive disorders
Biol.Psychiatr. 1994 Vol.35 no.7; s.464-473
IF: 2.148


28/285

Jerzy Leszek, Barbara Ślesak, Barbara Kowal-Gierczak, Antonina Harłozińska-Szmyrka, August Wasik.: Immunosuppressive treatment of Alzheimer's disease patients with and immunological cell defect
Eur.J.Psychiatr. 1994 Vol.8 nr 1; s.15-23


29/285

J[erzy] Leszek, B[arbara] Ślesak, B[arbara] Kowal-Gierczak, A.D. Inglot.: Effects of two different immunotropic drugs in experimental therapy of Alzheimer's disease patients
Neurobiol.Aging 1994 Vol.15 suppl.1; s.S137
The Fourth International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders, Minneapolis, Minnesota (USA), 29 July - 3 August 1994


30/285

Jerzy Leszek.: Białko amyloidu - przyczyna czy skutek choroby Alzheimera?
Post.Hig.Med.Dośw. 1994 T.48 nr 1; s.1-18


31/285

Jerzy Leszek.: Współczesne poglądy na leczenie Alzheimera
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.3; s.317-323


32/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski.: Neurotroficzne czynniki wzrostowe w chorobie Alzheimera
Psychiatr.Pol. 1994 T.28 nr 6; s.739-750


33/285

Jerzy Leszek.: Immunopatologia choroby Alzheimera - kierunki terapeutyczne
Farmakoter.Psychiatr.Neurol. 1995 nr 2-3; s.21-30
XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wrocław, maj 1995 r.


34/285

J[erzy] Leszek, K[azimierz] Gąsiorowski, D. Inglot.: Anti-inflammatory therapy of Alzheimer's disease - current concepts
J.Neural Transm.Gen.Sect. 1995 Vol.102 no.3; s.XXIX
Second Congress of the European Society for Clinical Neuropharmacology. Wurzburg, (Germany), November 9-11, 1995. Abstracts


35/285

Jerzy Leszek.: Mechanizmy śmierci programowanej komórek (apoptosis) a choroba Alzheimera
Post.Psychiatr.Neurol. 1995 T.4 supl.1; s.39-41
Sympozjum "Medyczne i psychologiczne problemy wieku podeszłego". Chlewiska, 24-26 lutego 1995 r.


36/285

Jerzy Leszek.: Immunopatologia choroby Alzheimera; kierunki terapeutyczne
Psychiatr.Pol. 1995 [T.29 supl.]; s.91-92
XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Przemiany w psychiatrii". Wrocław, 4-7 maja 1995 r. Streszczenia prac


37/285

J[erzy] Leszek, K[azimierz] Gąsiorowski.: Therapeutic efficacy of Cyclophosphamide in Alzheimer's disease
Alzheimers Res. 1996 Vol.2 no.1-2; s.43-46


38/285

K[azimierz] Gąsiorowski, J[erzy] Leszek.: The proposed new strategy of Alzheimer's Disease treatment
Neurobiol.Aging 1996 Vol.17 no.4 suppl.1; s.S72-S73 poz.288
The Fifth International Conference on Alzheimer´s Disease and Related Disorders. Osaka (Japan), 24-27 July 1996


39/285

J[erzy] Leszek, K[azimierz] Gąsiorowski, B. Wojtowicz.: Pupil dilation by Tropicamide in Alzheimer's disease patients and probands
Neurobiol.Aging 1996 Vol.17 no.4 suppl.1; s.S164-S165 poz.661
The Fifth International Conference on Alzheimer´s Disease and Related Disorders. Osaka (Japan), 24-27 July 1996


40/285

Jerzy Leszek.: Zespoły depresyjne w przebiegu choroby Alzheimera
Post.Psychiatr.Neurol. 1996 T.5 supl.1; s.63-67
Konferencja Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera PTP "Depresja i otępienie - najczęstsze zespoły psychopatologiczne wieku podeszłego". Wenecja k. Żnina, 17-19.05.1996


41/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Jan A[leksander] Beszłej, Anna D. Inglot, Jacek Borys.: Skuteczne leczenie chorej z zespołem katatoniczno-paranoidalnym i monitorowaniem wytwarzania cytokin
Psychiatr.Pol. 1996 T.30 nr 1; s.65-74


42/285

Andrzej Kiejna, Jerzy Leszek, Grażyna Jańczak, B. Wojtowicz, Bernard Panaszek, J. Miśkiewicz.: Do probands of Alzheimer's patients have a hypersensitive pupil dilation response to tropicamide?
Biol.Psychiatr. 1997 Vol.42 suppl.; s.211S
Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice (France), June 22-27, 1997


43/285

Andrzej Kiejna, Jerzy Leszek, Grażyna Jańczak, B. Wojtowicz, Bernard Panaszek, J. Miśkiewicz.: Pupil reaction to tropicamide in Alzheimer's disease - A noninvasive useful clinical test
Biol.Psychiatr. 1997 Vol.42 suppl.; s.210S
Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice (France), June 22-27, 1997


44/285

Jerzy Leszek, A.D. Inglot, M. Janusz, J. Lisowski.: Therapeutic efficacy of colostrinine in Alzheimer's disease
Biol.Psychiatr. 1997 Vol.42 suppl.; s.94S
Abstracts of the 6th World Congress of Biological Psychiatry. Nice (France), June 22-27, 1997


45/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski, Irena Dobrzyniecka.: Immunopatologia choroby Alzheimera - próby immunoterapii
Biul.WAM 1997 supl.4 Zjazdy i Konferencje z.31; s.92-96
22 Konferencja Neurologów WP [Wojska Polskiego] nt. "Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej". Wrocław, 10-12.10.1996 r.


46/285

Jerzy Leszek, A.D. Inglot, Andrzej Kiejna, Grażyna Jańczak, B. Wojtowicz, J. Miśkiewicz.: The tropicamide pupil test-association with degree of cognitive impairment and interferon-and-tumor-necrosis-factor responses
Eur.Neuropsychopharmacol. 1997 Vol.7 suppl.2; s.S248 poz.P.4.010
Abstracts of the Xth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Vienna (Austria), September 13-17,1997


47/285

Jerzy Leszek.: Immunological aspects of Alzheimer's disease
J.Neural Transm. 1997 Vol.104 no.10; s.1145-1147
IF: 1.303


48/285

Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek.: A proposed new strategy of immunotherapy for Alzheimer's disease
Med.Hypotheses 1997 Vol.49 no.4; s.319-326
IF: 0.530


49/285

Jerzy Leszek.: V Międzynarodowa Konferencja Alzheimer's Disease and Related Disorders. Osaka 24-29 lipca 1996 [sprawozdanie]
Psychiatr.Pol. 1997 T.31 nr 2; s.238-240


50/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera a depresja
W:Choroba Alzheimera ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Volumed, 1998; s. 178-182, tab., bibliogr. 28 poz.


51/285

Jerzy Leszek.: Diagnostyka różnicowania niektórych chorób otępiennych
W:Choroba Alzheimera ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Volumed, 1998; s. 173-178, tab., bibliogr. 15 poz.


52/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski.: Immunopatologia choroby Alzheimera - kierunki terapeutyczne
W:Choroba Alzheimera ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Volumed, 1998; s. 218 -226, tab., bibliogr. 52 poz.


53/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski.: Neurotroficzne czynniki wzrostu w chorobie Alzheimera
W:Choroba Alzheimera ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Volumed, 1998; s. 212-218 , bibliogr. 39 poz.


54/285

Jerzy Leszek.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę choroby Alzheimera
W:Choroba Alzheimera ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Volumed, 1998; s. 9-10


55/285

Jerzy Leszek.: Zespoły depresyjne w chorobie Alzheimera - korelacje neuroimmunoendokrynne
Psychiatr.Pol. 1998 [T.32] supl.; s.118-119
39 Zjazd Psychiatrów Polskich. Bydgoszcz - Toruń, 3-6 czerwca 1998 r. Streszczenia prac


56/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Grażyna Jańczak, Barbara Wojtowicz, Jarosław Miśkiewicz.: Reakcja źrenic na tropikamid w chorobie Alzheimera
Rocz.Psychogeriatr. 1998 R.1 nr 1; s.47-57


57/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera - problem medyczny i społeczny
Służba Zdr. 1998 nr 53-54; s.3-4


58/285

pod red. Jerzego Leszka: Choroba Alzheimera
Wrocław : Volumed, 1998; XV, [1], 256 s.


59/285

J[erzy] Leszek, A. Dubowska-Inglot, M. Janusz, J. Lisowski.: Colostrinina - potencjalne możliwości zastosowania w przypadku choroby Alzheimera
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 suppl.1; s.14
Konferencja Naukowa "Problemy starzenia się mózgu". Wrocław, 18-20 marca 1999 r.


60/285

Jerzy Leszek, Anna D. Inglot, Maria Janusz, Józef Lisowski, Katarzyna Krukowska, Jerzy A. Georgiades.: Colostrinin: a proline-rich polypeptide complex isolated from ovine colostrum for treatment of Alzheimer's disease. A double-blind, placebo-controlled study
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1999 Vol.47 no.6; s.377-385


61/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Krzysztof Małyszczak.: The effect of vinpocetine in vascular dementia
Eur.Neuropsychopharmacol. 1999 Vol.9 suppl.5; s.S324-S325 poz.P.4.017
XIIth Congress of European College Neuropsychopharmacology, London, September 21-25, 1999. Abstracts


62/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Renata Górna, Barbara Janicka, A. Wiak.: TAU protein in Alzheimer's disease. Connection with age and the clinical stage of the disease
Eur.Neuropsychopharmacol. 1999 Vol.9 suppl.1; s.18 poz.A-27
Abstracts of the 4th ECNP Regional Meeting. Kraków, April 17-19, 1999


63/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: C.A. VanDerPol et al. "Depresja u osób w wieku podeszłym. Pokonywanie trudności terapeutycznych za pomocą nowych leków antydepresyjnych". Med. Dypl. 1999 Vol.8 nr 5 s.109-118]
Med.Dypl. 1999 Vol.8 nr 5(44); s.119-120


64/285

Jerzy Leszek, A[ndrzej] Kiejna, Renata Górna, B. Janicka, A. Willak.: Colostrinin-R-New therapeutic strategy for the treatment of Alzheimer's diseases
W:XI World Congress of Psychiatry. Hamburg, August 6-11, 1999 Abstracts Volume II; s.48 poz.FC-34-2


65/285

Jerzy Leszek, A.D. Inglot, M. Janusz, J. Lisowski, Andrzej Kiejna, J. Georgiades.: Colostrinin - a polypeptide isolated from early milk, for treatment of Alzheimer's disease
Eur.Neuropsychopharmacol. 2000 Vol.10 suppl.3; s.S364 poz.P.4.022
Abstracts of the 13th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Munich (Germany), 9-13 IX 2000


66/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Barbara Janicka, Elżbieta Trypka, Renata Górna.: Activity assessment of superoxide dismutase, glutathione reductase and glutathione peroxidase in the red blood cells of Alzheimer patient's
Eur.Psychiatr. 2000 Vol.15 suppl.2; s.347 poz.P01.103
10th Congress of the Association of European Psychiatrists "European psychiatry: growing together in diversity". Prague (Czech Republic), October 28 - November 1, 2000. Abstract book


67/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: J.R. Burke, J.C. Morgenlander "Postępowanie w zaburzeniach behawioralnych często towarzyszących otępieniu. Jak poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin". Med. Dypl. 2000 Vol.9 nr 8 s.58-63]
Med.Dypl. 2000 Vol.9 nr 8; s.64-65


68/285

Jerzy Leszek, Barbara Janicka, Elżbieta Trypka, Renata Górna, Andrzej Kiejna.: Erythrocyte antioxidant enzyme activities in Alzheimer's patients and other dementia
Neurobiol.Aging 2000 Vol.21 suppl.1; s.S154-S155 poz.700
7th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders. Washington, DC., July 9-18, 2000


69/285

Jerzy Leszek.: Kierunki dalszych poszukiwań
Post.Psychiatr.Neurol. 2000 T.9 z.4; s.509-510


70/285

Jerzy Leszek, Leszek Bidzan, Adam Bilikiewicz, Andrzej Kiejna, Maria Janusz, Anna Dubowska-Inglot, Jerzy Georgiades, Józef Lisowski.: Colostrinina - potencjalne możliwości zastosowania w przypadku choroby Alzheimera
Rocz.Psychogeriatr. 2000 T.3; s.13-23


71/285

Jerzy Leszek.: Diagnostyka i leczenie zaburzeń depresyjnych u pacjentów w wieku podeszłym
Świat Med.Farm. 2000 nr 4(12); s.29-31


72/285

Jerzy Leszek.: Rola zaburzeń układu odpornościowego w chorobie Alzheimera
Wiad.Psychiatr. 2000 T.3 nr 3; s.175-180


73/285

Jerzy Leszek.: Alois Alzheimer (1864-1915): człowiek i dzieło
Zbliżenia Polska-Niemcy 2000 nr 2(26); s.113-118


74/285

Jerzy Leszek.: Problematyka psychiatryczna u pacjentów w podeszłym wieku
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3 suppl.1; s.59-64
Seminarium Naukowe "Psychiatria konsultacyjna - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne". Wrocław, 21 kwietnia 2001 r.


75/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheimera
Diagn.Lab. 2001 T.37 nr 4; s.451-458


76/285

J[erzy] Leszek, A[ndrzej] Kiejna, E[lżbieta] Trypka, B[arbara] Janicka, R[enata] Górna.: Assessment of antioxidant enzyme activities in Alzheimer's disease
Int.Psychogeriatr. 2001 Vol.13 suppl.2; s.219 poz.P-202
Tenth Congress of the International Psychogeriatric Association "Bridging the Gap Between Brain and Mind". Nice (France), September 9-14, 2001. Abstracts and posters


77/285

Grażyna Jańczak, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Depresja w żałobie
Lęk Depresja 2001 T.6 nr 2; s.139-146


78/285

Grażyna Jańczak, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Ocena dynamiki i optymalizacja leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów HIV+/AIDS
Lęk Depresja 2001 T.6 nr 2; s.131-138


79/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: D. Blacker "Nowe spojrzenie na genetyczne aspekty choroby Alzheimera. Czy wyniki badań genetycznych przydają się w praktyce klinicznej". Med. Dypl. 2001 T.10 nr 9 s.85-94]
Med.Dypl. 2001 T.10 nr 9(68); s.94-95


80/285

Kazimierz Gąsiorowski, Barbara Brokos, Katarzyna Szyba, Jerzy Leszek.: Antimutagenic activity of fluphenazine in short-term tests
Mutagenesis 2001 Vol.16 no.1; s.31-38
IF: 1.538


81/285

Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Barbara Janicka, Elżbieta Trypka.: Ocena funkcjonowania enzymatycznej bariery antyoksydacyjnej w chorobie Alzheimera
Psychiatr.Pol. 2001 T.35 nr 3 supl.; s.131
XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Kraków, 14-17 czerwca 2001. Streszczenia prac


82/285

Grażyna Jańczak, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Problematyka zaburzeń depresyjnych u pacjentów HIV/AIDS
Psychiatr.Pol. 2001 T.35 nr 3 supl.; s.93
XL Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich. Kraków, 14-17 czerwca 2001. Streszczenia prac


83/285

Monika Szczyrbowska, Jerzy Leszek.: Wpływ neurotroficznych czynników wzrostu na komórki macierzyste i renerwację uszkodzonych obszarów ośrodkowego układu nerwowego
Rocz.Psychogeriatr. 2001 T.4; s.43-56


84/285

J[erzy] Leszek, M. Janusz, A.D. Inglot, J. Lisowski, A[ndrzej] Kiejna, J. Georgiades.: Colostrinin - a proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum. Long-term studies on efficacy in Alzheimer's disease
W:The 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry "Together in the third millennium". Thessaloniki (Greece), November 7-11, 2001. Book of abstracts; s.35


85/285

Kazimierz Gąsiorowski, B[arbara] Brokos, J[erzy] Leszek.: Antimutagenic activity of fluphenazine in short-term cytogenetic tests
World J.Biol.Psychiatr. 2001 Vol.2 suppl.1; s.299 poz.P020-08
World Federation of Societies of Biological Psychiatry 7th World Congress of Biological Psychiatry. Berlin (Germany), 1-6 July, 2001. Abstracts


86/285

Jerzy Leszek, A[ndrzej] Kiejna, B[arbara] Janicka, E[lżbieta] Trypka.: Erythrocyte antioxidant enzymes activity in Alzheimer's disease
World J.Biol.Psychiatr. 2001 Vol.2 suppl.1; s.123 poz.O025-05
World Federation of Societies of Biological Psychiatry 7th World Congress of Biological Psychiatry. Berlin (Germany), 1-6 July, 2001. Abstracts


87/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Molekularne i kliniczne aspekty choroby Alzheimera
Wrocław : Volumed, 2001; 44 s.


88/285

Jerzy Leszek, Anna D. Inglot, Maria Janusz, Franciszek Byczkiewicz, Andrzej Kiejna, Jerzy Georgiades, Józef Lisowski.: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrums - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.10; s.PI93-PI96


89/285

Andrzej Kiejna, Salvatore DiMauro, Tomasz Adamowski, Joanna Rymaszewska, Jerzy Leszek, Maria Pęchalska.: Psychiatric symptoms in a patient with the clinical features of MELAS
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.7; s.CS66-CS72


90/285

Jerzy Leszek.: W Ścinawie powstaje ośrodek alzheimerowski
Medium Gaz.DIL 2002 nr 5; s.14


91/285

M[ałgorzata] Jaremko, B[ogusław] Paradowski, J[erzy] Leszek, J[an] Skóra, T[adeusz] Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer disease and in atherosclerotic plaques
W:Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Book of abstracts; s.34


92/285

Jerzy Leszek.: Innate antiviral immunity of aged demented patients
Neurobiol.Aging 2002 Vol.23 suppl.1; s.S442 poz.1618
Abstracts from the 8th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders. Stockholm (Sweden), July 20-25, 2002


93/285

J[erzy] Leszek, K. Rybka, B. Orzechowska, I. Siemieniec, A[ndrzej] Kiejna, E. Zaczyńska, J[arosław] Pająk, Z. Błach-Olszewska.: Age related natural antiviral non-specific immunity of human leukocytes
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.XV
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002


94/285

G[rażyna] Jańczak, J[erzy] Leszek.: Prevalence of depression and anxiety symptoms in HIV +/AIDS patients
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.III-IV
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002


95/285

E[lżbieta] Trypka, J[erzy] Leszek, J[an] A[leksander] Beszłej.: Study of correlation between genotype CYP 2D6 and activity of superoxide dismutase in Alzheimer's disease
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.XVI
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002


96/285

Małgorzata Jaremko, Bogusław Paradowski, Jerzy Leszek, Jan Skóra, Tadeusz Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 supl.; s.107-113
Conference on Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Proceedings


97/285

Jerzy Leszek, Andrzej Gamian, Andrzej Kiejna.: Badania nad procesami glikacji w chorobie Alzheimera
Psychiatr.Pol. 2002 T.36 nr 6 supl.; s.199-205
X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego


98/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera: patogeneza, diagnostyka, farmakoterapia zaburzeń poznawczych
Psychiatr.Prakt.Ogólnolek. 2002 T.2 nr 2; s.81-87


99/285

Monika Szczyrbowska, Jerzy Leszek.: Rola inhibitorów reduktazy HMG-CoA (statyn) w profilaktyce otępienia typu Alzheimera
Rocz.Psychogeriatr. 2002 T.5; s.57-66


100/285

Grażyna Jańczak, Jerzy Leszek.: Schizofrenia o późnym początku: nowa kategoria diagnostyczna czy jedna z psychoz paranoidalnych?
Rocz.Psychogeriatr. 2002 T.5; s.67-76


101/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek, Joanna Rymaszewska.: Choroba Alzheimera: patogeneza, diagnostyka, leczenie
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; 70 s.


102/285

Jerzy Leszek, Krzysztof Małyszczak, Andrzej Kiejna.: Skuteczność winpocetyny w otępieniu naczyniowym i otępieniu typu Alzheimera
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.3; s.297-300


103/285

Bogusław Paradowski, Jerzy Leszek, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Jaremko.: Chlamydia pneumoniae w otępieniu o różnej etiologii
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.193-198


104/285

Jerzy Vetulani, Jerzy Leszek.: Neurochemia zaburzeń procesów poznawczych. Perspektywy terapeutyczne
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.167-191


105/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Powiązanie cyklu komórkowego z cyklinami w metabolizmie mózgu z chorobą Alzheimera
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.129-140


106/285

Monika Szczyrbowska, Jerzy Leszek.: Wybrane zagadnienia immunologiczne u pacjentów w podeszłym wieku
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.243-254


107/285

Jerzy Leszek, Andrzej Gamian.: Znaczenie produktów glikacji białek w chorobie Alzheimera
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; s.159-166


108/285

Katarzyna Rybka, Beata Orzechowska, Iwona Siemieniec, Jerzy Leszek, Ewa Zaczyńska, Jarosław Pająk, Zofia Błach-Olszewska.: Age related natural antiviral non-specific immunity of human leukocytes
Med.Sci.Monit. 2003 Vol.9 no.12; s.BR413-BR417


109/285

Jerzy Leszek, Krzysztof Małyszczak, Barbara Janicka, Andrzej Kiejna, Andrzej Wiak.: Total tau in cerebrospinal fluid differentiates Alzheimer's disease from vascular dementia
Med.Sci.Monit. 2003 Vol.9 no.11; s.CR484-C488


110/285

T[omasz] Kręcicki, M[aria] Zalesska-Kręcicka, T[omasz] Zatoński, J[erzy] Leszek, L[udmiła] Waszkiewicz, K[atarzyna] Zatońska, M. Tichonow.: Zapadalność na nowotwory krtani u palaczy z zaburzeniami psychicznymi - doniesienie wstępne
Otorynolaryngologia-Przegl.Klin. 2003 T.2 supl.1; s.95 poz.R13


111/285

Krzysztof Małyszczak, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Skuteczność winpocetyny w otępieniu naczyniowym w zależności od dawki leku
Post.Psychiatr.Neurol. 2003 T.12 nr 2; s.155-159


112/285

Z. Błach-Olszewska, J[erzy] Leszek, K. Rybka, I. Siemieniec, M. Lorens.: Effect of long-lasting donepezil therapy on innate immunity of peripheral blood leukocytes of alzheimer patients
Psychogeriatr.Pol. 2003 Vol.0 no.0; s.33
31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, September 25-27, 2003


113/285

M[irosława] Ferens-Sieczkowska, J[erzy] Leszek, S. Płaczkowska, I[wona] Kątnik-Prastowska.: Fluorescent advanced glycation end-products (AGEs) in the sera of Alzheimer's disease patients
Psychogeriatr.Pol. 2003 Vol.0 no.0; s.24-25
31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, September 25-27, 2003


114/285

J[oanna] Rymaszewska, J[ózef] Zając, A[ndrzej] Kiejna, J[erzy] Leszek.: The prevalence of suicide in elderly Lower Silesia population
Psychogeriatr.Pol. 2003 Vol.0 no.0; s.27-28
31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, September 25-27, 2003


115/285

K[rzysztof] Małyszczak, J[erzy] Leszek, B. Janicka, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Górna, A[ndrzej] Kiejna, A. Wiak.: Study of tau protein concentration of patients with Alzheimer's disease
Psychogeriatr.Pol. 2003 Vol.0 no.0; s.26
31st Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry "A bridge between past and future in psychiatry of elderly". Wrocław, September 25-27, 2003


116/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Choroba rozsianych ciał Lewy'ego
Rocz.Psychogeriatr. 2003 T.6; s.137-146


117/285

Sylwia Ledzińska, Jerzy Leszek.: Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie choroby Alzheimera
Rocz.Psychogeriatr. 2003 T.6; s.93-102


118/285

Monika Szczyrbowska, Jerzy Leszek.: Zakażenie wewnątrzkomórkowe Chlamydia pneumoniae a procesy miażdżycowe i neurozwyrodnieniowe w przebiegu otępienia typu Alzheimera
Rocz.Psychogeriatr. 2003 T.6; s.115-125


119/285

pod red. Jerzego Leszka: Choroby otępienne. Teoria i praktyka
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2003; 554 s.


120/285

Jerzy Leszek.: Problematyka psychiatryczna u pacjentów w podeszłym wieku
W:Wybrane zagadnienia z psychiatrii : skrypt dla studentów medycyny ; aut. Piotr Baranowski [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2003; s.95-103


121/285

Jerzy Leszek, Krzysztof Małyszczak, Barbara Janicka, Andrzej Kiejna, Renata Górna.: Aktywność dysmutazy nadtlenkowej Cu/Zn, reduktazy i peroksydazy glutationu w erytrocytach krwi pacjentów z otępieniem typu Alzheimera
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1; s.83-87


122/285

J[oanna] Rymaszewska, J[ózef] Zając, J[erzy] Leszek, A[ndrzej] Kiejna.: Epidemiology of suicides in Lower Silesia, Poland
Eur.Psychiatr. 2004 Vol.19 suppl.1; s.243s poz.P164
12th Association of European Psychiatrists Congress. Geneva, 14-18 April 2004. Abstract book


123/285

J[erzy] Leszek.: Prevalence of the depression in the elderly
Eur.Psychiatr. 2004 Vol.19 suppl.1; s.127s poz.S59.02
12th Association of European Psychiatrists Congress. Geneva, 14-18 April 2004. Abstract book


124/285

J[erzy] Leszek.: Suicidal ideation and completed suicide in patients with dementia
Eur.Psychiatr. 2004 Vol.19 suppl.1; s.118s poz.S57.02
12th Association of European Psychiatrists Congress. Geneva, 14-18 April 2004. Abstract book


125/285

Bartosz Grotthus, Jacek Radzik, Jerzy Leszek.: Depresja - etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.981-991
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.


126/285

Krzysztof Lombarski, Ryszard Międzybrodzki, Jerzy Leszek.: Heterogenność etiopatologiczna otępienia typu Alzheimera. Perspektywy farmakoterapii
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.4; s.1435-1440


127/285

Jacek Radzik, Bartosz Grotthus, Jerzy Leszek.: Zespoły otępienne w praktyce lekarza rodzinnego
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.976-980
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.


128/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: V. Glover, M. Kammerer "Biologia i patofizjologia zaburzeń psychicznych okresu okołoporodowego". Psychiatr. Dypl. 2004 T.1 nr 6 s.20-26]
Psychiatr.Dypl. 2004 T.1 nr 6; s.26


129/285

Jerzy Leszek.: Neurobiologia depresji poudarowej
Psychiatr.Pol. 2004 T.38 nr 3 supl.; s.144-145
XLI Zjazd Psychiatrów Polskich - Oblicza psychiatrii. Warszawa, 17-19 czerwca 2004. Streszczenia prac


130/285

Anna Zimny, Marek Sąsiadek, Jerzy Leszek, Anna Czarnecka, Monika Szczyrbowska, Jacek Filarski, Andrzej Kiejna.: Badania perfuzyjne TK u chorych z otępieniem
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.350
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.


131/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Badanie aktywności wybranych enzymów bariery antyoksydacyjnej w otępieniu typu Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.347-348
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.


132/285

Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Jaremko, Jerzy Leszek.: Chlamydia pneumoniae w otępieniu naczyniopochodnym i chorobie Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.351
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.


133/285

Jerzy Leszek.: Depresja poudarowa, etiopatogeneza, obraz kliniczny, opcje terapeutyczne
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.354
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.


134/285

Jerzy Leszek, Tomasz Basiński, Andrzej Kiejna, Marek Jutel.: Some aspects of neuroprotective action of Donepezil
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.3; s.234-235
32th Congress of the European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP) "Challenges in geriatric psychiatry". Oslo (Norway), September 23-25, 2004


135/285

Bartosz Grotthus, Jacek Radzik, Jerzy Leszek.: Trazodon w psychogeriatrii
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.1; s.51-58


136/285

Marek Jutel, Jerzy Leszek, Tomasz Basiński, Andrzej Kiejna.: Znaczenie sygnału histaminowego w neuroprotekcji
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.346
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.


137/285

Jerzy Leszek.: Depresja. Aspekty zdrowotne i społeczne
Służba Zdr. 2004 nr 89-92; s.36-40


138/285

Wanda Dobryszycka, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek.: Demencje wieku podeszłego : patomechanizm i strategia leczenia
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2004; 95 s.


139/285

Jerzy Leszek, Krzysztof Małyszczak, Barbara Janicka, Andrzej Kiejna, Andrzej Wiak.: Usefulness off cerebrospinalis fluid total tau concentration as biomarker for Alzheimer's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.3; s.505-509


140/285

A. Zawadzka, J[erzy] Leszek.: Post-stroke depression: Is amelioration of the quality of life possible?
Encephalos 2005 Vol.42 no.1 suppl.; s.23-28


141/285

J[erzy] Leszek.: Late-life depression as a cause of social disability
Eur.Psychiatr. 2005 Vol.20 suppl.1; s.S3 poz.SS-07-03
13th Association of European Psychiatrists Congress. Munich (Germany), 2nd-6th April 2005


142/285

M. Staniszewska, J[erzy] Leszek, K[rzysztof] Małyszczak, A. Gamian.: Are advanced glycation end-products specific biomarkers for Alzheimer's disease?
Int.J.Geriatr.Psychiatr. 2005 Vol.20 no.9; s.896-897
IF: 2.160


143/285

B[ogusław] Paradowski, M[ałgorzata] Jaremko, T[adeusz] Dobosz, J[erzy] Leszek.: Obecność Chlamydia pneumoniae, białka tau i Ab~0042 w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z chorobą Alzheimera i otępieniem naczyniopochodnym = Evaluation of CSF-Chlamydia pneumoniae, CSF-tau and CSF-Ab~0042 in Alzheimer's disease and vascular dementia
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S163 poz.U46
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia


144/285

Jerzy Leszek, Mirosława Ferens-Sieczkowska, Iwona Kątnik-Prastowska.: Fluorescent advanced glycation end products in the sera of Alzheimer's disease patients
W:Perspectives in Neurosciences : in memory of professor Agapitos Diacoyannis ; ed. S.J. Baloyannis; Thessaloniki : Greece Society for Amelioration of the Quality of Life for Chronic Neurologic Patients, 2005; s.373-381
ISBN 960-88852-0-5


145/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: S.M. Kamat et al. "Farmakologiczne leczenie otępienia w chorobie Alzheimera: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Psychiatr. Dypl. 2005 T.2 nr 2 s.8-14]
Psychiatr.Dypl. 2005 T.2 nr 2; s.14-15


146/285

Jacek Radzik, Bartosz Grotthus, Jerzy Leszek.: Zaburzenia funkcji wątroby w przebiegu długotrwałego leczenia risperidonem u chorego na schizofrenię - opis przypadku
Psychiatr.Pol. 2005 T.39 nr 2; s.309-313


147/285

Jacek Radzik, Rafał Więcko, Jerzy Leszek.: Kwas g[amma]-hydroksymasłowy (GHB) jako środek psychoaktywny
Psychiatria 2005 T.2 nr 1; s.29-32


148/285

Józef Zając, Joanna Rymaszewska, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: The assessment of suicide rates in Lower Silesia Province
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.3; s.297-304


149/285

Jerzy Leszek, A. Zabłocka, J. Macała, E[lżbieta] Trypka, M. Janusz.: Kompleks polipeptydowy bogaty w prolinę (PRP) - colostrinina-R. Wpływ na indukcję cytokin w krwi chorych na chorobę Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.412
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005


150/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Rola metali w patomechanizmie choroby Alzheimera (miedź, cynk, żelazo)
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.2; s.117-124


151/285

Krzysztof Zabłocki, J[erzy] Leszek.: Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępienia
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.410
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005


152/285

Jerzy Leszek.: The significance of histamine signals in neuroprotection. New therapeutic strategies of dementive disorders
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.3; s.339
33 Congress of European Association of Geriatric Psychiatry. Basel, Switzerland, 27-29 October 2005


153/285

Anna Zimny, M[arek] Sąsiadek, J[erzy] Leszek, E[lżbieta] Trypka, A[nna] Czarnecka, A[ndrzej] Kiejna.: Wartość badania perfuzyjnego TK w różnicowaniu choroby Alzheimera, otępienia naczyniopochodnego i otępienia mieszanego - doniesienie wstępne
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.414
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005


154/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheimera
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1121-1127


155/285

Jerzy Leszek, Agnieszka Zabłocka, Józefa Macała, Elżbieta Trypka, Maria Janusz.: A proline-rich polypeptide complex - its influence on cytokine induction in the blood of Alzheimer's patients
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.625-630


156/285

Jerzy Leszek, Krzysztof Małyszczak, Adam Bartyś, Magda Staniszewska, Andrzej Gamian.: Analysis of serum of patients with Alzheimer's disease for the level of advanced glycation end products
Am.J.Alzheimers Dis.Other Demen. 2006 Vol.21 no.5; s.360-365


157/285

A[nna] Zimny, M[arek] Sąsiadek, J[erzy] Leszek, A[nna] Czarnecka, E[lżbieta] Trypka, A[ndrzej] Kiejna.: Does perfusion CT enable differentiating Alzheimer's disease from vascular dementia and mixed dementia? A preliminary report
Eur.Psychiatr. 2006 Vol.21 suppl.1; s.S69 poz.P5
14th Association of European Psychiatrists Congress. Nice (France), 4-8 March 2006


158/285

A[nna] Zimny, M[arek] J. Sąsiadek, J[erzy] Leszek, A[nna] Czarnecka, A[ndrzej] Kiejna.: Value of perfusion CT in differentiating dementive dosorders - a preliminary report
Neuroradiology 2006 Vol.48 suppl.2; s.93 poz.O16.1
European Society of Neuroradiology XXXI Congress and 15th Advanced Course. Geneva, 13-16 September 2006


159/285

Jerzy Leszek.: Zaburzenia funkcji poznawczych u starszych pacjentów jako efekt niepożądanych działań leków psychotropowych = Cognitive impairment in the elderly as an adverse effect of treatment with psychotropic drugs
Nowiny Lek. 2006 T.75 supl.3; s.17
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii". Poznań, 21 kwiecień 2006 r.


160/285

A[nna] Zimny, M[arek] Sąsiadek, J[erzy] Leszek, A[nna] Czarnecka, A[ndrzej] Kiejna.: Usefulness of perfusion CT in differentiating Alzheimer's disease from vascular dementia and mixed dementia
Pol.J.Radiol. 2006 Vol.71 no.2; s.107 poz.5
XI Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society. Łódź, June 8-10th, 2006. Book of abstracts


161/285

Jerzy Leszek.: Komentarz do pracy: [L. Marsh "Zaburzenia psychotyczne w chorobie Parkinsona". Psychiatr. Dypl. 2006 T.3 nr 2 s.19-27]
Psychiatr.Dypl. 2006 T.3 nr 2; s.27


162/285

Jerzy Leszek, Elżbieta Trypka.: Problemy psychiatryczne u pacjentów w podeszłym wieku
W:Psychiatria : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Kiejny, Krzysztofa Małyszczaka, Joanny Mazurek; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.185-194


163/285

Anna Zimny, Marek Sąsiadek, Jerzy Leszek, Elżbieta Trypka, Andrzej Kiejna.: Analiza korelacji między nasileniem zaburzeń poznawczych a wynikiem badania perfuzyjnego TK u pacjentów z otępieniem
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.4; s.241
III Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii w psychogeriatrii" oraz Warsztaty "Ocena potrzeb osób starszych". Wrocław, 07-08.12.2006 r.


164/285

Jerzy Leszek.: Biomarkery we wczesnej diagnostyce otępień
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.4; s.242-243
III Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii w psychogeriatrii" oraz Warsztaty "Ocena potrzeb osób starszych". Wrocław, 07-08.12.2006 r.


165/285

Lucyna Sochocka, Jerzy Leszek, Ewa Zaczyńska, Zofia Błach-Olszewska.: Indywidualne zróżnicowanie efektów donepezilu na wrodzoną odporność ludzkich leukocytów
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.4; s.237
III Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Nowe wyzwania w diagnostyce i terapii w psychogeriatrii" oraz Warsztaty "Ocena potrzeb osób starszych". Wrocław, 07-08.12.2006 r.


166/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Ocena aktywności reduktazy i peroksydazy glutationu w otępieniu typu Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.2; s.113-126


167/285

Krzysztof Zabłocki, Jerzy Leszek.: Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka otępienia
Psychogeriatr.Pol. 2006 Vol.3 no.1; s.43-55


168/285

Jerzy Leszek.: Czy skuteczna kontrola ciśnienia tętniczego zapobiega demencji w wieku podeszłym?
Świat Med.Farm. 2006 nr 2(67); s.10-13


169/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Nerwice - diagnostyka, klinika, leczenie w praktyce lekarza rodzinnego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.8: Kardiologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, psychiatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2006; s.109-118


170/285

Bogna Jatczak, Iwona Siemieniec, Jacek Robaczyński, Jerzy Leszek, Zofia Błach-Olszewska.: Innate immunity of blood leukocytes in senile diseases
Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 suppl.5; s.36 poz.P26
SENECA 2007 - European Conference on Cancer and Ageing. Warsaw, 4-6 October 2007. Abstracts


171/285

Bogna Jatczak, Iwona Siemieniec, Jerzy Leszek, Jacek Robaczyński, Zofia Błach-Olszewska.: Innate immunity of blood leukocytes of senile diseases patients
Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 suppl.5; s.15 poz.O1
SENECA 2007 - European Conference on Cancer and Ageing. Warsaw, 4-6 October 2007. Abstracts


172/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Activity of superoxide dismutase in Alzheimer's disease
Int.Psychogeriatr. 2007 Vol.19 suppl.1; s.313 poz.P2-58
IPA [International Psychogeriatrics Association] 2007 Osaka Silver Congress "Active aging: wisdom for body, mind and spirit". Osaka (Japan), 14-18 October 2007


173/285

Bogusław Paradowski, Małgorzata Jaremko, Tadeusz Dobosz, Jerzy Leszek, Leszek Noga.: Evaluation of CSF-Chlamydia pneumoniae, CSF-tau, and CSF-Abeta42 in Alzheimer's disease and vascular dementia
J.Neurol. 2007 Vol.254 no.2; s.154-159
IF: 2.477


174/285

Anna Zimny, Marek Sąsiadek, Jerzy Leszek, Anna Czarnecka, Elżbieta Trypka, Andrzej Kiejna.: Does perfusion CT enable differentiating Alzheimer's disease from vascular dementia and mixed dementia? A preliminary report
J.Neurol.Sci. 2007 Vol.257 no.1-2; s.114-120
IF: 2.315


175/285

Anna Zimny, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Marek Sąsiadek.: Analysis of correlation between the degree of cognitive impairment and the results of perfusion CT in patients with dementia
Med.Sci.Monit. 2007 Vol.13 suppl.1; s.23-30
XXXVIII Congress of the Polish Medical Society of Radiology. Bydgoszcz, Poland, May 23rd-26th, 2007. Proceedings book
IF: 1.607


176/285

Sandip Ray, Markus Britschgi, Charles Herbert, Yoshiko Takeda-Uchimura, Adam Boxer, Kaj Blennow, Leah F. Friedman, Douglas R. Galasko, Marek Jutel, Anna Karydas, Jeffrey A. Kaye, Jerzy Leszek, Bruce L. Miller, Lennart Minthon, Joseph F. Quinn, Gil D. Rabinovici, William H. Robinson, Marwan N. Sabbagh, Yuen T. So, D. Larry Sparks, Massimo Tabaton, Jared Tinklenberg, Jerome A. Yesavage, Robert Tibshirani, Tony Wyss-Coray.: Classification and prediction of clinical Alzheimer's diagnosis based on plasma signaling proteins
Nat.Med. 2007 Vol.13 no.11; s.1359-1362
IF: 26.382


177/285

Zofia Błach-Olszewska, Jerzy Leszek.: Mechanisms of over-activated innate immune system regulation in autoimmune and neurodegenerative disorders
Neuropsychiatr.Dis.Treat. 2007 Vol.3 no.3; s.365-372


178/285

A[nna] Zimny, J[erzy] Leszek, A[ndrzej] Kiejna, M[arek] J. Sąsiadek.: Analiza korelacji pomiędzy stopniem nasilenia zaburzeń poznawczych a wynikami badania perfuzyjnego TK u pacjentów z otępieniem = Analysis of correlation between the degree of cognitive impairment and the results of perfusion CT in patients with dementia
Pol.J.Radiol. 2007 Vol.72 suppl.1; s.85-86 poz.87
XXXVIII Polish Congress of Radiology. Bydgoszcz, May 23-26, 2007. Abstracts book


179/285

P[iotr] Milejski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, M[agdalena] Hurkacz, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, J[erzy] Leszek, J. Rudzik, B[artosz] Grotthus.: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji leków w chorobie Alzheimera
Probl.Ter.Monit. 2007 T.18 supl.1; s.27-28
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, 10-lecie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Bezpieczna i Racjonalna Farmakoterapia". Poznań, 24-25 maja 2007 r.


180/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Badanie aktywności wybranych enzymów bariery antyoksydacyjnej w otępieniu w zależności od wieku
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.171-172
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac


181/285

Jadwiga Pietkiewicz, Adam Bartyś, Jerzy Leszek, Andrzej Gamian.: Czy produkty zaawansowanej glikacji mogą być specyficznymi markerami dla choroby Alzheimera?
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.117
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac


182/285

Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Jerzy Leszek, Jacek Rudzik, Bartosz Grotthus.: Fenotyp oksydacji i fenotyp acetylacji w chorobie Alzheimera - doniesienie wstępne Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Jerzy Leszek, Jacek Rudzik, Bartosz Grotthus
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 2; s.261-269


183/285

Jerzy Leszek.: Rola biomarkerów we wczesnym rozpoznawaniu i różnicowaniu otępień
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.87
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac


184/285

Elżbieta Trypka, Aleksandra Zawadzka, Jerzy Leszek.: Zaburzenie psychiczne w zakażeniach wirusem HIV - doniesienie wstępne
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.172
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac


185/285

Agnieszka Wlazło, J[erzy] Leszek.: Samoopieka osób starszych w kontekście psychologii zdrowia - założenia teoretyczne
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 nr 4; s.239
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.


186/285

Jacek Radzik, Andrzej Dołhun, Konstanty Gurański, Jerzy Leszek.: Zaburzenia otępienne w przebiegu olbrzymiego oponiaka śródczaszkowego - opis przypadku
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 no.2; s.97-101


187/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne neurozwyrodnienia w chorobie Alzheimera, otępieniu, starzeniu
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; 66 s.
ISBN 978-83-89629-73-9


188/285

Maciej Miś, Jacek Radzik, Jerzy Leszek.: Oponiak rynienki węchowej w przebiegu zaburzeń depresyjnych
W:XII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu: Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych na temat: "Zaburzenia afektywne - od teorii do praktyki". Zakopane, 16-18 lutego 2007. Program i streszczenia prac; s.50


189/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Alzheimer's disease and driving licenses problem in Poland: a preliminary study
Alzheimers Dement. 2008 Vol.4 no.4 suppl.1; s.T648 poz.P3-432
ICAD 2008 - Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease. Chicago, USA, July 26-31, 2008


190/285

Markus Britschgi, Christopher E. Olin, Hudson Johns, Yoshiko Takeda-Uchimura, Kaspar Rufibach, Beren Tomooka, William H. Robinson, Jayakumar Rajadas, Christopher M. Clark, Anne M. Fagan, Douglas G. Galasko, David M. Holtzman, Marek Jutel, Jerzy Leszek, Gail Li, Elaine R. Peskind, Joseph F. Quinn, Jerome A. Yesavage, Jorge A. Ghiso, Tony Wyss-Coray.: Microarray profiling reveals autoantibody reactivities against abnormal amyloid peptide conformations decline with age and in Alzheimer's disease
Alzheimers Dement. 2008 Vol.4 no.4 suppl.1; s.T458-T459 poz.P2-294
ICAD 2008 - Alzheimer's Association International Conference on Alzheimer's Disease. Chicago, USA, July 26-31, 2008


191/285

Rafał Więcko, Jacek Radzik, Jerzy Leszek.: Zespoły majaczeniowe w wieku podeszłym
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.1; s.94-97


192/285

Jerzy Leszek.: Problemy opiekuńczo-lecznicze w końcowym stadium choroby Alzheimera
W:IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "XXI wiek w leczeniu bólu i opiece nad chorymi w stanie terminalnym. Cierpienie, umieranie, śmierć - w aspekcie medycznym, etycznym, psychologicznym, filozoficznym i społecznym". Wrocław, 6-8 listopada 2008 r. Program; s.[7]


193/285

Marta Sochocka, Ewa Zaczyńska, Jerzy Leszek, Iwona Siemieniec, Zofia Błach-Olszewska.: Effect of donepezil on innate antiviral immunity of human leukocytes
J.Neurol.Sci. 2008 Vol.273 no.1-2; s.75-80
IF: 2.359


194/285

Agnieszka Wlazło, Jacek Kleszczyński, Grażyna Dolińska-Zygmunt, Jerzy Leszek.: Wybrane zmienne psychologiczne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą Gravesa-Basedowa
Neuropsychiatr.Neuropsychol. 2008 Vol.3 nr 2; s.71-79


195/285

Jerzy Leszek, Elżbieta Trypka.: Biomarkery we wczesnej diagnostyce i diagnostyce różnicowej chorób otępiennych: implikacje terapeutyczne
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 no.4; s.182
V Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Leczyć czy nie leczyć zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - od kliniki do standardów". Wrocław, 4-5.12.2008 r.


196/285

Krzysztof Zabłocki, Jerzy Leszek.: Problemy opiekuńczo-lecznicze w terminalnej fazie choroby Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 no.4; s.179
V Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Leczyć czy nie leczyć zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - od kliniki do standardów". Wrocław, 4-5.12.2008 r.


197/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Rola czynników naczyniowych w etiopatogenezie choroby Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 no.4; s.181
V Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Leczyć czy nie leczyć zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - od kliniki do standardów". Wrocław, 4-5.12.2008 r.


198/285

Agnieszka Wlazło, Jerzy Leszek.: Samoopieka osób starszych w kontekście psychologii zdrowia. Założenia teoretyczne
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 nr 3; s.123-128


199/285

Jerzy Leszek.: Zastosowanie Rispoleptu Consta u pacjentów w podeszłym wieku ze schizofrenią
Psychogeriatr.Pol. 2008 Vol.5 no.4; s.192
V Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Leczyć czy nie leczyć zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym - od kliniki do standardów". Wrocław, 4-5.12.2008 r.


200/285

Tomasz Zatoński, Maria Zalesska-Kręcicka, Maksim Tichonow, Jerzy Leszek, Katarzyna Zatońska, Ludmiła Waszkiewicz.: Evaluation of the condition of the larynx in smokers with schizophrenia
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.6; s.585-588
IF: 0.094


201/285

Mark E. Obrenovich, Hector H. Palacios, Eldar Gasimov, Jerzy Leszek, Gjumrakch Aliev.: The GRK2 overexpression is a primary hallmark of mitochondrial lesions during early Alzheimer disease
Cardiovasc.Psychiatr.Neurol.(online) 2009 Vol.2009; art.ID 327360 [14 s.]


202/285

Anna Lemańska-Perek, Jerzy Leszek, Dorota Krzyżanowska-Gołąb, Jacek Radzik, Iwona Kątnik-Prastowska.: Molecular status of plasma fibronectin as an additional biomarker for assessment of Alzheimer's dementia risk
Dement.Geriatr.Cogn.Disord. 2009 Vol.28 no.4; s.338-342
IF: 2.578


203/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Podstawy molekularne metabolizmu tkanki mózgowej w starzeniu fizjologicznym oraz w stanach otępiennych
W:Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii ; red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.34-42
ISBN 978-83-200-3839-2


204/285

Jerzy Leszek, Eliza Lamer-Zarawska, Wanda Dobryszycka.: Terapia depresji, zaburzeń lękowych i bezsenności w okresie starości
W:Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii ; red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.65-85
ISBN 978-83-200-3839-2


205/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Terapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
W:Fitoterapia i leki roślinne w geriatrii ; red. nauk. Eliza Lamer-Zarawska; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.45-64
ISBN 978-83-200-3839-2


206/285

C. Katona, E. Chiu, S. Adelman, S. Baloyannis, V. Camus, H. Firmino, D. Gove, N. Graham, T. Ghebrehiwet, I. Icelli, R. Ihl, A. Kalasic, J[erzy] Leszek, S. Kim, C. de M. Lima, C. Peisah, N. Tataru, J. Warner.: World psychiatric association section of old age psychiatry consensus statement on ethics and capacity in older people with mental disorders
Int.J.Geriatr.Psychiatr. 2009 Vol.24 no.12; s.1319-1324
IF: 1.981


207/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: D. Weintraub, H.I. Hurtig "Psychoza w przebiegu choroby Parkinsona i otępienia z ciałami Lewy'ego. Obraz kliniczny i postępowanie". Med. Prakt. Psychiatr. 2009 nr 6 s.33-45 - przedr. z Am. J. Psychiatr. 2007; 164: 1491-1498]
Med.Prakt.Psychiatr. 2009 nr 6(11); s.45


208/285

Agnieszka Wlazło, Renata Wojtyńska, Jerzy Leszek.: Zaburzenia nastroju jako maska procesu otępiennego - opis przypadku
Post.Psychiatr.Neurol. 2009 T.18 nr 4; s.399-402


209/285

M. Britschgi, C.E. Olin, H.T. Johns, Y. Takeda-Uchimura, M.C. LeMieux, K. Rufibach, J. Rajadas, H. Zhang, B. Tomooka, W.H. Robinson, C.M. Clark, A.M. Fagan, D.R. Galasko, D.M. Holtzman, M[arek] Jutel, J.A. Kaye, C.A. Lemere, J[erzy] Leszek, G. Li, E.R. Peskind, J.F. Quinn, J.A. Yesavage, J.A. Ghiso, T. Wyss-Coray.: Neuroprotective natural antibodies to assemblies of amyloidogenic peptides decrease with normal aging and advancing Alzheimer's disease
Proc.Natl.Acad.Sci.USA 2009 Vol.106 no.29; s.12145-12150
IF: 9.432


210/285

Jerzy Leszek.: Komentarz [do pracy: W.J. Burke et al. "Terapia przeciwamyloidowa w leczeniu choroby Alzheimera: od szczepionek do inhibitorów sekretaz". Psychiatr. Dypl. 2009 T.6 nr 6 s.29-33 - tł. z Prim. Psychiatr. 2009; 16 (6)]
Psychiatr.Dypl. 2009 T.6 nr 6; s.34


211/285

Elżbieta Trypka, Jerzy Leszek.: Organiczne zaburzenia psychiczne - zaburzenia psychiczne wieku podeszłego
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.48-64
ISBN 978-83-7055-450-7


212/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Eldar Gasimov, Ludis Morale, Arturo Soils, Valentin Bragin, Jerzy Leszek.: Alzheimer disease: oxidative stress induced vascular hypoperfusion and brain mitochondrial failure. New scents on the trail?
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 4; s.VI
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Psychotyzm i zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym". Wrocław, 3-4.12.2009 r.


213/285

M. Sochocka, E. Zaczyńska, A. Taboł, M. Sobczyński, J[erzy] Leszek, Z. Błach-Olszewska.: Comparison of donepezil and Ginko biloba (EGb 761) effect on innate antiviral immunity of human leukocytes
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 4; s.X
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Psychotyzm i zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym". Wrocław, 3-4.12.2009 r.


214/285

Jacek Radzik, Aleksandra Zawadzka, Jerzy Leszek, Maciej Miś, Adam Druszcz.: The course of meningioma of the olfactory groove in a patient with a 7-year long psychiatric history: case study, and diagnostic difficulties
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 3; s. 135-139


215/285

Anna Lemańska-Perek, Jerzy Leszek, Elżbieta Trypka, Iwona Kątnik-Prastowska.: Fibronektyna jako potencjalny marker starzenia się organizmu i chorób neurodegeneracyjnych
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 4; s.XVII
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (PTPG) "Psychotyzm i zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym". Wrocław, 3-4.12.2009 r.


216/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Gerardo J. Pacheco, Eldar Gasimov, Ludis Morales, Dmitry Gokhman, Mark E. Obrenovich, Valentin Bragin, Arturo Soils, Jerzy Leszek.: Oxidative stress induced mitochondrial failure and cellular hypoperfusion: implication in the pathogenesis of Alzheimer disease
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 4; s.155-179


217/285

Cornelius Katona, Edmond Chiu, Simon Adelman, Stavros Baloyannis, Vincent Camus, Haracio Firmino, Dianne Gove, Nori Graham, Testamicael Ghebrehiwet, Ilkin Icelli, Ralf Ihl, Aleksandra Milicevic Kalasic, Scott Y.H. Kim, Jerzy Leszek, Carlos Augusto de Mendonca Lima, Carmelle Peisah, Nicoleta Tataru, James Warner.: Stanowisko Sekcji Psychiatrii Osób Starszych Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat etyki i pozycji osób starszych z zaburzeniami psychicznymi
Psychogeriatr.Pol. 2009 Vol.6 nr 1; s.49-54


218/285

R[enata] Wojtyńska, A[nna] Zimny, E[lżbieta] Trypka, P[aweł] Szewczyk, M[arek] Sąsiadek, J[erzy] Leszek.: Correlation between neuropsychological diagnosis and perfusion weighted magnetic resonance measurements in Alzheimer disease and mild cognitive impairment - preliminary report
W:Sixth International Congress on Vascular Dementia. Barcelona (Spain), November, 19-22, 2009. Abstracts CD; poz.382.pdf


219/285

E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, M[arek] Sąsiadek, J[erzy] Leszek.: Depression or dementia - diagnostic problem, the role of perfusion weighted magnetic resonance imaging
W:Sixth International Congress on Vascular Dementia. Barcelona (Spain), November, 19-22, 2009. Abstracts CD; poz.379.pdf


220/285

J[erzy] Leszek, A[nna] Lemańska-Perek, I[wona] Kątnik-Prastowska.: Is the presence of fibronectin high-molecular forms associated with stages of Alzheimer's dementia?
W:Sixth International Congress on Vascular Dementia. Barcelona (Spain), November, 19-22, 2009. Abstracts CD; poz.153.pdf


221/285

A[nna] Zimny, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, P[aweł] Szewczyk, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Perfusion weighted magnetic resonance - a new tool in diagnostics of dementia - a preliminary report
W:Sixth International Congress on Vascular Dementia. Barcelona (Spain), November, 19-22, 2009. Abstracts CD; poz.375.pdf


222/285

Anna Gabryś, Aleksandra Zawadzka, Jerzy Leszek.: Funkcjonowanie psychiczne pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej: styl radzenia sobie ze stresem a zespół stresu pourazowego
W:V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne "Oczekiwania a możliwości współczesnej psychiatrii". Międzyzdroje, 19-20 czerwca 2009 r.; s.18


223/285

J[erzy] Leszek, K. Zabłocki.: Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne w praktyce dermatologicznej
Dermatol.Klin. 2010 T.12 nr 1; s.50 poz.PL-1
IV Sympozjum Farmakoterapii Dermatologicznej oraz I Sympozjum Psychodermatologii. Piechowice k. Szklarskiej Poręby, 18-20 lutego 2010 r. Program i streszczenia


224/285

J[erzy] Leszek.: Quality of live of caregivers of patients with dementia
Eur.Psychiatr. 2010 Vol.25 suppl.1; s.81 poz.S17-03
18th European Congress of Psychiatry. Munich, Germany, Feruary 27 - March 2, 2010. Abstracts


225/285

Agnieszka Wlazło, Jan Gnus, Willy Hauzer, Monika Pfanhauser, Jerzy Leszek.: Gastropareza jako powikłanie jadłowstrętu psychicznego - opis przypadku
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2010 Vol.12 no.1; s. 85-89


226/285

Jerzy Leszek.: Pharmacogenomics of Alzheimer's disease
W:From neurobiology to medical practice, from basic sciences to patient : [conference]. Wrocław, 24th September 2010; k.[6]


227/285

Krzysztof Śmigórski, Jerzy Leszek.: Pain experience and expression in patients with dementia
W:Health management ; ed. by Krzysztof Śmigórski; Rijeka : Sciyo, 2010; s.41-58
ISBN 978-953-307-120-6


228/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, A[nna] Czarnecka, M[aciej] Guziński, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Evaluation of changes in selected white matter tracts on diffusion tensor imaging (DTI) in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Insights into Imaging 2010 Vol.1 suppl.1; s.S25 poz.B-092
ECR 2010 - European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 4-8 2010. Book of abstracts


229/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, A[nna] Czarnecka, M[aciej] Guziński, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Multimodality approach in diagnostics of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: value of magnetic resonance spectroscopy, perfusion and diffusion tensor imaging of posterior cingulate gyrus
Insights into Imaging 2010 Vol.1 suppl.1; s.S25 poz.B-091
ECR 2010 - European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 4-8 2010. Book of abstracts


230/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, A[nna] Czarnecka, M[aciej] Guziński, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Usefulness of perfusion weighted MR imaging in the differential diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Insights into Imaging 2010 Vol.1 suppl.1; s.S26 poz.B-096
ECR 2010 - European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 4-8 2010. Book of abstracts


231/285

Marta Sochocka, Ewa Zaczyńska, Agnieszka Taboł, Anna Czarny, Jerzy Leszek, Maciej Sobczyński.: The influence of donepezil and EGb 761 on the innate immunity of human leukocytes: effect on the NF-k~00B system
Int.Immunopharmacol. 2010 Vol.10 no.12; s.1505-1513
IF: 2.325


232/285

ed. by Gjumrakch Aliev, Arturo Solis Herrera, Valentin Bragin, Jerzy Leszek, Joseph Charles LaManna: The role of oxidative stress, mitochondria failure and cellular hypoperfusion in the pathobiology of Alzheimer disease
Kerala, India : Research Signpost, 2010; 325 s.
ISBN 978-81-308-0367-8


233/285

Marzena Zboch, Bernadetta Gwizdak-Sikowska, Jarosław Serafin, Krzysztof Śmigórski, Paweł Tyfel, Jerzy Leszek.: Niedobór witaminy B12 jako czynnik rozwoju procesu otępiennego
Med.Rodz. 2010 R.13 nr 1; s.14-19


234/285

Anna Zimny, Paweł Szewczyk, Anna Czarnecka, Elżbieta Trypka, Renata Wojtyńska, Jerzy Leszek, Marek Sąsiadek.: Usefulness of perfusion-weighted MR imaging in the differential diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Med.Sci.Monit. 2010 Vol.16 suppl.1; s.SP5-SP10
IF: 1.699


235/285

J[erzy] Leszek, G. Aliev.: Alzheimer's disease: new approach to pathogenesis and therapy
Neuroradiol.J. 2010 Vol.23 suppl.1; s.193
XIX Symposium Neuroradiologicum - The World Congress of Diagnostic & Therapeutic Neuroradiology. Bologna (Italy), 4-9 October 2010


236/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Eldar Gasimov, Mark E. Obrenovich, Ludis Morales, Jerzy Leszek, Valentin Bragin, Arturo Solis Herrera, Dmitry Gokhman.: Oxidative stress induced mitochondrial failure and vascular hypoperfusion as a key initiator for the development of Alzheimer disease
Pharmaceuticals 2010 Vol.3 no.1; s.158-187


237/285

Paweł Szewczyk, Anna Zimny, Elżbieta Trypka, Renata Wojtyńska, Jerzy Leszek, Marek Sąsiadek.: Assessment of degradation of the selected projectile, commissural and association brain fibers in patients with Alzheimer's disease on diffusion tensor MR imaging
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 no.2; s.7-14


238/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera - nowe spojrzenie na patogenezę i terapię = Alzheimer's disease - new approach to pathogenesis and therapy
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 suppl.1; s.43-44
XXXIX Polish Congress Of Radiology. Szczecin, May 27-29, 2010. Abstracts book


239/285

P[aweł] Szewczyk, A[nna] Zimny, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Ocena degradacji wybranych dróg projekcyjnych, spoidłowych i kojarzeniowych mózgowia w obrazowaniu tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera = Assessment of degradation of the selected projectile, commissural and association brain fibers in patients with Alzheimer's disease on diffusion tensor MR imaging
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 suppl.1; s.105
XXXIX Polish Congress Of Radiology. Szczecin, May 27-29, 2010. Abstracts book


240/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, Anna Czarnecka, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Przydatność badania perfuzyjnego MR w diagnostyce różnicowej choroby Alzheimera i łagodnych zaburzeń poznawczych = Usefulness of perfusion weighted MR imaging in the differential diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 suppl.1; s.45-46
XXXIX Polish Congress Of Radiology. Szczecin, May 27-29, 2010. Abstracts book


241/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, Anna Czarnecka, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Zastosowanie zaawansowanych technik MR w diagnostyce choroby Alzheimera i łagodnych zaburzeń poznawczych - rola spektroskopii, obrazowania perfuzyjnego oraz rozkładu tensora dyfuzji w obrębie tylnej części zakrętu obręczy = Multimodality approach in diagnostics of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment - value of magnetic resonance spectroscopy, perfusion and diffusion tensor imaging of posterior cingulate gyrus
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 suppl.1; s.46
XXXIX Polish Congress Of Radiology. Szczecin, May 27-29, 2010. Abstracts book


242/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera - nowe spojrzenie na patogenezę i terapię
Psychogeriatr.Pol. 2010 Vol.7 nr 4; s.144-145
VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Wiek podeszły - jednostka - społeczeństwo: wyzwania terapeutyczne". Wrocław, 2-3.12.2010 r.


243/285

Jacek Radzik, Aleksandra Zawadzka, Jerzy Leszek, Aleksander Błaszczyk, Iwona Chlebowska.: Problematyka zaburzeń depresyjnych w niektórych chorobach neurodegeneracyjnych
Psychogeriatr.Pol. 2010 Vol.7 nr 1; s.17-28


244/285

Marzena Zboch, Jerzy Leszek.: Znaczenie biologicznych markerów we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2010 Vol.7 nr 1; s.29-36


245/285

Jerzy Leszek, Gjumrakch Aliev.: Vascular pathology in the pathogenesis of Alzheimer's disease
W:The role of oxidative stress, mitochondria failure and cellular hypoperfusion in the pathobiology of Alzheimer disease ; eds Gjumrakch Aliev [et al.]; Kerala, India : Research Signpost, 2010; s.1-18
ISBN 978-81-308-0367-8


246/285

Jerzy Leszek, Anna Lemańska.: Higher expressions of macromolecular forms and C-terminal domain of plasma fibronectin more frequently associated with Alzheimer's disease
Alzheimers Dement. 2011 Vol.7 no.4 suppl.1; s.e14 poz.P4-294
Alzheimer's Association International Conference. Paris (France), 16-21 July 2011


247/285

Aliev Gjumrakch, Kazimierz Gąsiorowski, Hector Palacios, Dmitry Gokhman, Vagif Shadlinski, Valentin Bragin, Jerzy Leszek.: Oxidative stress-induced mitochondrial DNA overproliferation and deletion, cellular hypoperfusion and brain hypometabolism in the context of Alzheimer's disease: past, present and future
Alzheimers Dement. 2011 Vol.7 no.4 suppl.1; s.S305 poz.02-07-07
Alzheimer's Association International Conference. Paris (France), 16-21 July 2011


248/285

Izabela Jaraczewska, Wojciech Witkiewicz, Jerzy Leszek.: Naczyniopochodne zespoły otępienne w praktyce chirurga naczyniowego
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.455-476
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


249/285

Jerzy Vetulani, Jerzy Leszek.: Neurochemia zaburzeń procesów poznawczych. Perspektywy terapeutyczne
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.201-227
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


250/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Nowe aspekty w diagnostyce laboratoryjnej choroby Alzheimera
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.239-253
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


251/285

Jerzy Leszek, Kazimierz Gąsiorowski.: Strategie leczenia chorób neurodegeneracyjnych
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.353-370
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


252/285

Zofia Błach-Olszewska, Jerzy Leszek.: Wrodzona odporność w chorobach otępiennych
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.229-238
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


253/285

Jerzy Leszek, Jadwiga Pietkiewicz, Andrzej Gamian.: Znaczenie produktów glikacji białek w chorobie Alzheimera
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; s.119-126
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
ISBN 978-83-62182-03-9


254/285

Mark E. Obrenovich, Yi Li, Kalpana Parvathaneni, Bharat B. Yendluri, Hector H. Palacios, Jerzy Leszek, Gjumrakch Aliev.: Antioxidants in health, disease and aging
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.192-207
IF: 3.810


255/285

Kazimierz Gąsiorowski, Eliza Lamer-Zarawska, Jerzy Leszek, Kalpana Parvathaneni, Bharat B. Yendluri, Zofia Błach-Olszewska, Gjumrakch Aliev.: Flavones from root of Scutellaria baicalensis georgi: drugs of the future in neurodegeneration?
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.184-191
IF: 3.810


256/285

Adrian Sieradzki, Bharat B. Yendluri, Hector H. Palacios, Kalpana Parvathaneni, V. Prakash Reddy, Mark E. Obrenovich, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek, Gjumrakch Aliev.: Implication of oncogenic signaling pathways as a treatment strategy for neurodegenerative disorders - contemporary approaches
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.175-183
IF: 3.810


257/285

Hector H. Palacios, Bharat B. Yendluri, Kalpana Parvathaneni, Vagif B. Shadlinski, Mark E. Obrenovich, Jerzy Leszek, Dmitry Gokhman, Kazimierz Gąsiorowski, Valentin Bragin, Gjumrakch Aliev.: Mitochondrion-specific antioxidants as drug treatments for Alzheimer disease
CNS Neurol.Disord.-Drug Targets 2011 Vol.10 no.2; s.149-162
IF: 3.810


258/285

Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek.: Interaction of hemoglobin and haptoglobin with Ab~00 peptides and amyloid fibrils
Diagn.Lab. 2011 T.47 nr 3; s.295-299


259/285

J[erzy] Leszek.: Elder abuse in Poland
Eur.Psychiatr. 2011 Vol.26 suppl.1; poz.P02-244
19th European Congress of Psychiatry. Vienna (Austria), 12-15 March 2011. Abstracts on CD-Rom


260/285

Anna Zimny, Paweł Szewczyk, Elżbieta Trypka, Renata Wojtyńska, Leszek Noga, Jerzy Leszek, Marek Sąsiadek.: Multimodal imaging in diagnosis of Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive impairment: value of magnetic resonance spectroscopy, perfusion, and diffusion tensor imaging of the posterior cingulate region
J.Alzheimers Dis. 2011 Vol.27 no.3; s.591-601
IF: 3.745


261/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, A. Macioszek, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Can advanced MR imaging techniques be competitive methods to FDG-PET studies in diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment? - a preliminary report
Neuroradiology 2011 Vol.53 suppl.1; s.S49
35th European Society of Neuroradiology Annual Meeting, 19th Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology, 3rd Advanced Course in Interventional Neuroradiology. Antwerp (Belgium), 22-25 September 2011


262/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, A. Macioszek, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Czy zaawansowane techniki rezonansu magnetycznego mogą być konkurencyjnymi metodami dla badań FDG-PET w chorobie Alzheimera i łagodnych zaburzeniach poznawczych? - doniesienie wstępne = Can advanced MR imaging techniques be competitive methods to FDG-PET studies in diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment? - a preliminary report
W:Progress in Neuroradiology: Neueroimaging of Dementive Syndromes and Diseases. Kazimierz Dolny, 20-21 May 2011. Program and abstracts; s.21-22


263/285

J[erzy] Leszek, K[azimierz] Gąsiorowski.: Czynniki naczyniowe i biochemiczne w patogenezie choroby Alzheimera = Vascular and biochemical factors in the pathobiology of Alzheimer disease
W:Progress in Neuroradiology: Neueroimaging of Dementive Syndromes and Diseases. Kazimierz Dolny, 20-21 May 2011. Program and abstracts; s.7-8


264/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Ilościowa ocena zmian w wybranych szlakach istoty białej przy użyciu obrazowania tensora dyfuzji u pacjentów z chorobą Alzheimera i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi = Quantitative evaluation of changes in the selected white matter tracts using diffusion tensor imaging in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
W:Progress in Neuroradiology: Neueroimaging of Dementive Syndromes and Diseases. Kazimierz Dolny, 20-21 May 2011. Program and abstracts; s.18


265/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, L[eszek] Noga, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Zastosowanie zaawansowanych technik MR w diagnostyce choroby Alzheimera i łagodnych zaburzeń poznawczych - rola spektroskopii, obrazowania perfuzyjnego oraz tensora dyfuzji w obrębie tylnej części zakrętu obręczy = Application of advanced MR techniques in the diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment - value of magnetic resonance spectroscopy, perfusion and diffusion tensor imaging of the posterior cingulate region
W:Progress in Neuroradiology: Neueroimaging of Dementive Syndromes and Diseases. Kazimierz Dolny, 20-21 May 2011. Program and abstracts; s.17-18


266/285

Jerzy Leszek.: Medycyna personalizowana a psychogeriatria: nowe perspektywy terapii
Psychogeriatr.Pol. 2011 Vol.8 no.3-4; s.117
VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Standardy leczenia zaburzeń otępiennych i innych zaburzeń psychicznych wieku podeszłego". Wrocław, 1.12.2011 r.


267/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Bharat Yendluri Bhushan, Kazimierz Gąsiorowski, Dmitry Gokhman, Vagif B. Shadlinski, Valentin Bragin, Jerzy Leszek.: Oxidative stress-induced mitochondrial DNA overproliferation and deletion, cellular hypoperfusion and brain hypometabolism in the context of cerebrovascular and Alzheimer disease: offer new and successful targets for the drug delivering and treatment
Psychogeriatr.Pol. 2011 Vol.8 nr 1; s.23-30


268/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Dmitry Gokhman, Arturo Solis Herrera, Eldar Gasimov, Valentin Bragin, Jerzy Leszek, Mark E. Obrenovich.: GRK2 overexpression is a primary hallmark of vascular hypoperfusion and mitochondrial lesions during early Alzheimer disease: new target for drug treatment?
W:Vascular dementia ; ed. Sarah R. Jacobsen; New York : Nova Science Publishers, Inc., 2011; s.79-104
(Neuroscience Research Progress)
ISBN 978-1-61122-313-2


269/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Brandi Betts, Mark E. Obrenovich, Eldar Gasimov, Dmitry Gokhman, Arturo Solis Herrera, Jerzy Leszek, Valentin Bragin.: Mitochondrion selective antioxidants as drug treatments for Alzheimer disease
W:Vascular dementia ; ed. Sarah R. Jacobsen; New York : Nova Science Publishers, Inc., 2011; s.105-128
(Neuroscience Research Progress)
ISBN 978-1-61122-313-2


270/285

Gjumrakch Aliev, Hector H. Palacios, Mark E. Obrenovich, Dmitry Gokhman, Eldar Gasimov, Arturo Solis Herrera, Jerzy Leszek, Valentin Bragin.: Oxidative stress induced vascular hypoperfusion, mitochondrial failure are missing links for the development of Alzheimer disease
W:Vascular dementia ; ed. Sarah R. Jacobsen; New York : Nova Science Publishers, Inc., 2011; s.49-78
(Neuroscience Research Progress)
ISBN 978-1-61122-313-2


271/285

pod red. Jerzego Leszka: Choroby otępienne. Teoria i praktyka
Wyd.2 [popr., uaktual., rozsz.]
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2011; 559 s.
ISBN 978-83-62182-03-9


272/285

Błażej Misiak, Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna.: Metabolic syndrome, mild cognitive impairment and Alzheimer's disease - the emerging role of systemic low-grade inflammation and adiposity
Brain Res.Bull. 2012 Vol.89 no.3-4; s.144-149
IF: 2.935


273/285

Bogna Jatczak, Jerzy Leszek, Iwona Siemieniec, Marta Sochocka, Agnieszka Wiśniewska, Radosław Tarkowski, Marek Bębenek, Zofia Błach-Olszewska.: Age- and disease-related innate immunity of human leukocytes ex vivo
Exp.Gerontol. 2012 Vol.47 no.1; s.8-13; doi:10.1016/j.exger.2011.09.010
IF: 3.911


274/285

Ramon Cacabelos, Rocio Martinez, Lucia Fernandez-Novoa, Juan C. Carril, Valter Lombardi, Ivan Carrera, Lola Corzo, Ivan Tellado, Jerzy Leszek, Adam McKay, Masatoshi Takeda.: Genomics of dementia:APOE- and CYP2D6-related pharmacogenetics
Int.J.Alzheimers Dis. 2012 Vol.2012; art. ID 518901 [37 s.]; doi:10.1155/2012/518901


275/285

Jerzy Leszek, Marta Sochocka, Kazimierz Gąsiorowski.: Vascular factors and epigenetic modifications in the pathogenesis of Alzheimer's disease
J.Neurol.Sci. 2012 Vol.323 no.1-2; s.25-32
IF: 2.243


276/285

A[nna] Zimny, P[aweł] Szewczyk, J[oanna] Bladowska, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Quantitative evaluation of changes in the selected white matter tracts using diffusion tensor imaging in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Neuroradiol.J. 2012 Vol.25 no.3; s.300-310
Toż w: NJR Digital 2012 Vol.2 no.10 s.360-370


277/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera - obecny stan wiedzy, perspektywy terapeutyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 3; s.101-106


278/285

Naomi Hachija, Marta Sochocka, Jerzy Leszek.: Rola transportu jądrowego w patomechanizmie chorób neurozwyrodnieniowych
Psychogeriatr.Pol. 2012 Vol.9 nr 3; s.132
IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Człowiek stary - lekarz - społeczeństwo. Co każdy profesjonalista wiedzieć powinien?". Wrocław, 6-7.12.2012 r.


279/285

Anna Lemańska-Perek, Małgorzata Pupek, Bożena Polańska, Jerzy Leszek, Iwona Kątnik-Prastowska.: Alterations in molecular status of plasma fibronectin associated with aging of normal human individuals
Clin.Biochem. 2013 Vol.46 no.9; s.787-794
IF: 2.450


280/285

A[nna] Zimny, J[oanna] Bladowska, A. Macioszek, P[aweł] Szewczyk, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] J. Sąsiadek.: Evaluation of posterior cingulate region with FDG-PET and MR advanced techniques (MRS, PWI and DTI) in patients with MCI - correlation of the methods
Insights into Imaging 2013 Vol.4 suppl.1; s.S238 poz.B-0401
ECR 2013 - 25th European Congress of Radiology. Vienna, Austria, March 7-11, 2013. Book of abstracts


281/285

Anna Zimny, Joanna Bladowska, Małgorzata Neska, Kamila Petryszyn, Maciej Guziński, Paweł Szewczyk, Jerzy Leszek, Marek Sąsiadek.: Quantitative MR evaluation of atrophy, as well as perfusion and diffusion alterations within hippocampi in patients with Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment
Med.Sci.Monit. 2013 Vol.19; s.86-94
IF: 1.358


282/285

A[nna] Zimny, J[oanna] Bladowska, P[aweł] Szewczyk, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Analiza korelacji pomiędzy stopniem zaniku hipokampów a zaburzeniami metabolicznymi, perfuzyjnymi i mikrostrukturalnymi w obrębie tylnej części zakrętu obręczy u pacjentów z chorobą Alzheimera i łagodnymi zaburzeniami poznawczymi = Analysis of correlations between the rates of hippocampal atrophy and metabolic, perfusion and microstructural alterations within posterior cingulate region measured with MRI in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment
Pol.J.Radiol. 2013 Vol.78 suppl.1; s.160-161 poz.U133
40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 6-8.06.2013 r.


283/285

J[erzy] Leszek.: Choroba Alzheimera - nowe teorie patogenezy i ich możliwe implikacje praktyczne
Pol.J.Radiol. 2013 Vol.78 suppl.1; s.57 poz.W043
40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 6-8.06.2013 r.


284/285

A[nna] Zimny, J[oanna] Bladowska, A. Macioszek, P[aweł] Szewczyk, E[lżbieta] Trypka, R[enata] Wojtyńska, J[erzy] Leszek, M[arek] Sąsiadek.: Czy zaawansowane techniki MR mogą konkurować z badaniami FDG-PET w diagnostyce choroby Alzheimera i łagodnych zaburzeń poznawczych? = Can advanced MR imaging techniques be competitive methods to FDG-PET studies in diagnosis of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment?
Pol.J.Radiol. 2013 Vol.78 suppl.1; s.160 poz.U132
40. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 6-8.06.2013 r.


285/285

Jerzy Leszek.: Choroba Alzheimera wyzwaniem współczesności
Wiad.Lek. 2013 T.66 nr 2 cz.1; s.112
VIII Kongres Polonii Medycznej, Światowy Kongres Lekarzy Polskich. Kraków, 23-26 maja 2013 r. Streszczenia wystąpień

stosując format:
Nowe wyszukiwanie