Wynik wyszukiwania

Zapytanie: GŁADYSZ ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 446Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/446

Władysław Chachaj, Andrzej Gładysz, Józef Małolepszy, Jerzy Liebhart, Ewa Liebhart, Krystyna Kuczyńska-Sekieta.: Aktywność acylazy aktywowanej kobaltem i arginazy w surowicy krwi u pracowników narażonych na przewlekłe działanie ołowiu
Pol.Tyg.Lek. 1980 T.35 nr 39; s.1487-1489


2/446

Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Jolanta Szozda, Kornela Lis-Szyber.: Ocena zachowania się aktywności leucyloamino-peptydazy (LAP) i aryloamidazy (AAP) w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby
W:Instytut Chorób Wewnętrznych 1970-1980; Wrocław : Akad. Med., 1982; s.126-131


3/446

Krzysztof A. Sobiech, Andrzej Gładysz, Bogusław Kotoński, Krzysztof Simon.: Niefosforylacyjna transglikozylacja w doświadczalnym uszkodzeniu wątroby wywołanym D-galaktozoaminą u szczurów
W:Magistro et medico : profesorowi doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Baranowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej i pedagogicznej ; [kom. red. Eugeniusz Rogalski et al.]; Wrocław : Akad. Med., 1983; s.159-164


4/446

Andrzej Gładysz, Irena Molin, Krzysztof A. Sobiech, Krzysztof Simon.: Zachowanie się acylazy aktywowanej kobaltem w doświadczalnym uszkodzeniu wątroby u królików wywołanym D-galaktozaminą
W:Magistro et medico : profesorowi doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Baranowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej i pedagogicznej ; [kom. red. Eugeniusz Rogalski et al.]; Wrocław : Akad. Med., 1983; s.211-219


5/446

Joanna Masior, Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich.: Neurotoksoplazmoza nabyta w materiale Poradni Chorób Odzwierzęcych
W:VI Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. [Olsztyn], 19-21 maj 1983. Streszczenia referatów; s.20


6/446

Andrzej Gładysz, Joanna Masior, Brygida Groehlich.: Obserwacje własne przebiegu ciąży u kobiet z dodatnimi odczynami serologicznymi dla toksoplazmozy
W:VI Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. [Olsztyn], 19-21 maj 1983. Streszczenia referatów; s.21


7/446

Joanna Masior, Brygida Groehlich, Andrzej Gładysz.: Toksoplazmoza węzłowa w materiale Poradni Chorób Odzwierzęcych
W:VI Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. [Olsztyn], 19-21 maj 1983. Streszczenia referatów; s.19


8/446

J. Masior, B[rygida] Groehlich, E. Saraczyńska, A. Czerek-Łukasik, K. Bodniak, K. Dziedzic, A[ndrzej] Gładysz.: Observations of women with high antibody titers against Toxoplasma gondii before and during pregnancy and of their offspring
W:IXth International Congress of Infectious and Parasitic Diseases. Munich, July 20-26, 1986; poz.1137


9/446

B[rygida] Groehlich, J. Masior, A[ndrzej] Gładysz, A. Czerek-Łukasik.: Toxoplasmosis of the lymph-nodes: our observations
W:IXth International Congress of Infectious and Parasitic Diseases. Munich, July 20-26, 1986; poz.1136


10/446

J[anina] Bogusławska-Jaworska, E[wa] Gorczyńska, H[alina] Seyfried, A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Zalewska.: Passive and active anti-hepatitis B immunization of children with hematological malignancies
W:Acute Leukemias [I] : prognostic factors and treatment strategies ; eds. T. Büchner [et al.]; Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 1987; s.530-534
(Haematology and Blood Transfusion; 30)
ISBN 3-540-16556-8


11/446

Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Jerzy Leszek.: The level of testosterone in the blood serum and the psychical state of patients with chronic brucellosis
Eur.J.Psychiatr. 1987 Vol.1 no.4; s.50-54


12/446

J[erzy] Leszek, A[ndrzej] Gładysz.: The effect of prolonged exposure to neuroleptics on the histopathological picture of the liver and brain in rats
Int.J.Neurosci. 1987 Vol.32 no.1-2; s.300(604)
Fourth World Congress of Biological Psychiatry. Philadelphia, Pennsylvania, USA, September 8-13, 1985. Abstracts


13/446

J[erzy] Leszek, M[ichał] Jeleń, A[ndrzej] Gładysz.: Preliminary experimental investigatory into the effect of chlorpromazine on the growth of transplantable hepatoma Morris 5123 in an inbred strain of Buffalo rats
Int.J.Neurosci. 1987 Vol.32 no.1-2; s.301(605)
Fourth World Congress of Biological Psychiatry. Philadelphia, Pennsylvania, USA, September 8-13, 1985. Abstracts


14/446

B[rygida] Groehlich, A[ndrzej] Gładysz, A.D. Inglot, B. Szulc.: The influence of dipyridamole on interferon production in men
J.Hepatol. 1987 Vol.5 suppl.1; s.S140 poz.268
Abstracts of the 22nd Meeting of the European Association for The Study of the Liver. Torino, Italy, 3-5 September, 1987


15/446

A.D. Inglot, E. Piasecki, B. Szulc, B[rygida] Groehlich, W[itold] Dobracki, A[ndrzej] Gładysz, J[erzy] Leszek.: Assessment of induced IFN production in patients with chronic nonviral diseases by whole blood or whole bone marrow techniques
J.Interf.Res. 1987 Vol.7 no.6; s.802 poz.III-12
The 1987 ISIR Meeting on the Interferon System. Washington, D.C., 2-6 November 1987


16/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Witold Dobracki.: Wtórny zespół Guillain-Barre-Strohla u chorego z przewlekłym agresywnym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
Przegl.Epidemiol. 1987 T.41 nr 4; s.424-427


17/446

Anna D. Inglot, Egbert Piasecki, Bożena Szulc, Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Andrzej Gładysz, Jerzy Leszek, Edward Szklarz, Ryszard Ściborski.: Assessment of interferon production in patients with chronic nonviral diseases by whole blood or whole bone marrow techniques
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.4; s.439-446
IF: 0.104


18/446

Henryk Matej, Beata Nowakowska, Joanna Pacyńska, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Krzysztof Simon.: HLA antigens and the antibody response after vaccination to hepatitis B
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1988 Vol.36 no.4; s.505-509
IF: 0.104


19/446

Jerzy Leszek, Michał Jeleń, Andrzej Gładysz.: Preliminary experimental investigatory into the effect of chlorpromazine on the growth of transplantable hepatoma Morris 5123 in an inbred strain of Buffalo rats
Eur.J.Psychiatr. 1988 Vol.2 no.1; s.10-15


20/446

Kathleen A. Havlin, Anna D. Inglot, James K.V. Willson, Ernest C. Borden, Sidney Grossberg, Bożena Szulc, Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich.: Lack of interferon production by dipyridamole
J.Interf.Res. 1988 Vol.8 no.2; s.135-136
IF: 2.068


21/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Cobalt-activated acylase (AA-Co) activity in experimental liver carcinogenesis in rats. Part I. Chronic poisoning by dimethylaminoazobenzene
Mat.Med.Pol. 1988 Vol.20 nr 2; s.70-75


22/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Cobalt-activated acylase (AA-Co) activity in experimental liver carcinogenesis in rats. Part II. Chronic poisoning with carbon tetrachloride (CCl4)
Mat.Med.Pol. 1988 Vol.20 nr 3; s.147-149


23/446

Brygida Groehlich, Andrzej Gładysz, Joanna Masior.: Czy leczenie aktywnej węzłowej postaci toksoplazmozy wpływa na jej przebieg?
W:Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz.1; Puławy : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1988; s.81-84


24/446

Grażyna Mach, Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich.: Czy zmierzch duru plamistego w Polsce?
W:Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz.2; Puławy : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1988; s.811-814


25/446

Brygida Groehlich, Andrzej Gładysz, Grażyna Mach.: Gorączka Q w materiale własnym
W:Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz.1; Puławy : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1988; s.166-169


26/446

Anna Machaj, Andrzej Gładysz, Witold Dobracki, Grażyna Mach, Brygida Groehlich, Jolanta Wzorek, Małgorzata Zalewska, Irena Molin.: Wpływ stosowania preparatu Livex na przebieg rekonwalescencji po przechorowaniu ostrego wirusowego zapalenia wątroby
W:Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz.2; Puławy : Komitet Organizacyjny Zjazdu, 1988; s.569-572


27/446

Brygida Groehlich, Witold Dobracki, Jerzy Leszek, Andrzej Gładysz.: Choroba Lyme
Pol.Tyg.Lek. 1988 T.43 nr 29; s.956-959


28/446

Krzysztof A. Sobiech, Andrzej Gładysz, Halina Milnerowicz, Irena Nowicka, Małgorzata Zalewska, Anna Machaj.: Zmiany aktywności wybranych enzymów w moczu maratończyków
Sport Wyczyn. 1988 T.26 nr 2-3; s.51-55


29/446

R[yszard] Ściborski, B[rygida] Groehlich, L[idia] Usnarska-Zubkiewicz, A[ndrzej] Gładysz.: Plasma exchange in the treatment of hepatic coma complicating acute viral hepatitis type B
W:European Society for Haemapheresis in collaboration with Swedish Society for Nephrology Swedish Society for Transfusion Medicine 7th Annual Meeting. Uppsala, 10-13 September 1989. Abstract book; poz.C8


30/446

Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Częstość występowania znaczników zakażenia HBV i HAV wśród pracowników Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu
Przegl.Epidemiol. 1989 T.43 nr 4; s.379-387


31/446

Brygida Groehlich, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Irena Molin, Krystyna Abbas.: Comparison of immune response to Hevac-B Pasteur and Engerix B vaccines in high risk groups
W:VIII International Congress of Liver Diseases Infectious Diseases of the Liver. Basel, October 12-14, 1989. Abstracts; poz.71
(Falk Symposium; No.54)


32/446

Andrzej Gładysz, Brygida Groehlich, Irena Molin, Paweł Piszko, Norbert Groehlich, Zofia Michalska, Jadwiga Prus-Morawczyńska, Danuta Radomska, Mikołaj Własiuk, Waldemar Maszkiewicz.: Ocena skuteczności szczepienia w grupach zwiększonego ryzyka na zakażenie HBV szczepionką Engerix-B. Doświadczenia ośrodka wrocławskiego
Zesz.Hepatol. 1989 nr 1; s.32-36
Materiały sympozjum Engerix B w zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Warszawa, 2 września 1988 r.


33/446

Anna D. Inglot, Witold Dobracki, Egbert Piasecki, Alicja Sypuła, Andrzej Gładysz.: Antigen-specific and nonspecific interferon response of peripheral blood leukocytes from patients with chronic brucellosis
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1990 Vol.38 no.3-4; s.203-211
IF: 0.040


34/446

Tadeusz Mielecki, Andrzej Gładysz.: Problematyka AIDS w radiologii zabiegowej (sprawozdanie z Konferencji Okrągłego Stołu, Sympozjum Radiologii Zabiegowej PLTR 17-20.10.1990 r. we Wrocławiu)
Pol.Przegl.Radiol. 1990 T.54 nr 4; s.280-282


35/446

A[ndrzej] Gładysz, T. Mielecki.: X Sympozjum Radiologii Zabiegowej. Wrocław, 17-19.10.1990. Streszczenie i wnioski Kongresu Okrągłego Stołu na temat: Problematyka AIDS w radiologii zabiegowej
Pol.Przegl.Radiol. 1990 T.54 nr 3; s.208-209


36/446

Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Ocena skuteczności szczepienia przeciw hepatitis B przy pomocy preparatu Hevac-B Pasteur Vaccins u osób z grupy zwiększonego ryzyka zakażenia HBV
Zesz.Hepatol. 1990 nr 2; s.30-33
Materiały Sympozjum "Wirusowe zapalenie wątroby typu B: postępy wiedzy o etiopatogenzie i zapobieganiu". Warszawa, 15 grudnia 1989 r.


37/446

Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, Wojciech [G.] Polak.: Wybrane zagadnienia terapeutyczne w wirusowym zapaleniu wątroby NANB
Zesz.Hepatol. 1990 nr 3; s.27-28
Materiały Sympozjum "Diagnostyka zakażeń wirusem hepatitis C". Warszawa, 6 czerwca 1990 r.


38/446

Andrzej Gładysz.: Zasady bierno-czynnej profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B
Zesz.Hepatol. 1990 nr 2; s.17-20
Materiały Sympozjum "Wirusowe zapalenie wątroby typu B: postępy wiedzy o etiopatogenzie i zapobieganiu". Warszawa, 15 grudnia 1989 r.


39/446

B[rygida] Groehlich, I[rena] Molin, M[ałgorzata] Zalewska, K[rystyna] Abbas, A[ndrzej] Gładysz.: Re-vaccination of the hypo-responders to Engerix-8 vaccine
W:5th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Oslo (Norway), September 9-11, 1991. Abstracts; s.139 poz.1437


40/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Ewa Bakońska-Pacoń, Krzysztof A. Sobiech, Tomasz Dzik.: The activity of alpha-amylase and gamma-amylase in serum and pancreatic homogenate of rats with experimental liver damage treated with colchicine
Mat.Med.Pol. 1991 Vol.23 nr 2; s.103-106


41/446

Brygida Groehlich, Andrzej Gładysz, Irena Molin, W. Halota.: Ocena odpowiedzi humoralnej na szczepionkę Engerix B w grupach zwiększonego ryzyka na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
W:Materiały Naukowe XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Zagrożenie populacjii polskiej czynnikami biologicznymi". Warszawa, 20-22. 09. 1991; s.277


42/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Czy test oddechowy z 14C-aminopiryną ma wartość we współczesnej diagnostyce hepatologicznej?
Pol.Tyg.Lek. 1991 T.46 nr 22-23; s.433-435


43/446

Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Irena Molin.: Ocena częstości występowania znaczników zakażenia wirusami A i B zapalenia wątroby
Pol.Tyg.Lek. 1991 T.46 nr 14-16; s.271-273


44/446

Witold Dobracki, Andrzej Gładysz, Beata Dobracka.: Analiza epidemiologiczno-kliniczna brucelozy przewlekłej i zakażeń świeżych
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.391-394


45/446

Zofia Parkitna-Cegła, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Tomasz Dzik.: Błędy diagnostyczne i orzecznicze w ocenie trwałych następstw przebytego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.339-342


46/446

Andrzej Gładysz, Anna Machaj, Krzysztof Simon, Hanna Gruszecka, Irena Molin, Janina Łukowiak.: Charakterystyka kliniczna chorych na AIDS leczonych w Katedzre i Klinice Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu w latach 1989-1990
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.365-368


47/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Anna Machaj.: Ocena klinicznej skuteczności kolchicyny w leczeniu przewlekłego czynnego wirusowego zapalenia wątroby przechodzącego w marskość
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.331-334


48/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Irena Molin, Małgorzata Zalewska, Waldemar Maszkiewicz, Bożena Patkowska.: Porównawcza ocena skuteczności uodpornienia czynnego i bierno-czynnego noworodków urodzonych przez matki zakażone HBV
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.311-314


49/446

Witold Dobracki, Anna D. Inglot, Andrzej Gładysz, Beata Dobracka, Irena Molin.: Układ interferonowy w przewlekłej brucelozie
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.387-390


50/446

Andrzej Gładysz, Grażyna Mach, Jacek Juszczyk, Krzysztof Simon, Anna Machaj, Waldemar Halota, Irena Molin, Małgorzata Zalewska.: Wyniki leczenia interferonem alfa (wellferonem) chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby
Przegl.Epidemiol. 1991 T.45 nr 4; s.321-323


51/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Leopold Oleszkiewicz, Paweł Kołtowski, Paweł Piszko.: Nieporadność diagnostyczna w różnicowaniu przyczyn cholestazy u pacjentki z wykonaną przed kilkoma laty cholecystektomą
Wiad.Lek. 1991 T.44 nr 19-20; s.723-726


52/446

Barbara Jakacka, Włodzimierz Fal, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Jolanta Szozda-Wzorek.: Aktywność acylazy aktywowanej kobaltem (AACo) i aminotransferaz AspAT i AIAt w przebiegu doświadczalnej hymenolepidozy
Wiad.Parazytol. 1991 T.37 nr 4; s.433-441


53/446

M[ałgorzata] Inglot, A[ndrzej] Gładysz, I[rena] Molin, M[ałgorzata] Zalewska, W[aldemar] Maszkiewicz, B[ożena] Patkowska.: Porównawcza ocena skuteczności uodpornienia czynnego - szczepionką Engerix-B i bierno-czynnego - hyperimmunizowaną immunoglobuliną anty-HBs (HBIG) i szczepionką Engerix-B noworodków urodzonych przez matki zakażone HBV
Zesz.Hepatol. 1991 nr 4; s.46-51
Materiały Sympozjum "Engerix-B w zapobieganiu wirusowemu zapaleniu wątroby u dzieci i młodzieży". Warszawa, 22 marca 1991 r.


54/446

Z[bigniew] Hruby, J. Śliwiński, I[rena] Molin, M[ałgorzata] Zalewska, B[rygida] Knysz, W[ojciech] Czyż, A[ndrzej] Steciwko, J. Bogucki, A[ndrzej] Gładysz.: High prevalence of hepatitis C virus infection in dialysis units of southwestern Poland
W:11th Danubesymposion on Nephrology. Vienna, Austria, 9.-12. September 1992. Abstracts; poz.28


55/446

Krzysztof Simon, Katarzyna Rotter, Adam Głowacki, Andrzej Gładysz.: Ocena skuteczności preparatu Oeparol w ostrych i przewlekłych schorzeniach wątroby - doniesienie wstępne
W:Olej z nasion wiesiołka w profilaktyce i terapii : zbiór prac sympozjum, Łódź, 9-10. X. 1992; Tuszyn k/Łodzi : Agropharm, 1992; s.132


56/446

Krystyna Ornat, Andrzej Gładysz, Waldemar Maszkiewicz, Bożena Patkowska-Wasiukiewicz, Małgorzata Inglot.: Ocena stanu klinicznego noworodków matek nosicielek HBV
Pediatr.Pol. 1992 T.67 nr 9-10 supl.; s.347-350
XXIII Ogólnopolski Zjazd Pediatrów. Lublin, 10-12 września 1992 r.


57/446

Janusz Cianciara, Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk, Tomasz Laskus, Grażyna Mach, Krzysztof Simon, Teresa Łoch, Anna Machaj.: Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B interferonem alfa (Wellferon) z poprzedzającą i bez poprzedzającej terapii kortykosteroidami - wyniki wieloośrodkowej, podwójnie ślepej próby
Pol.Arch.Med.Wewn. 1992 T.88 nr 6 (12); s.430-440


58/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Kolchicyna - mechanizm działania i próby wykorzystania leku w praktyce hepatologicznej
Przegl.Lek. 1992 T.49 nr 7; s.234-236


59/446

Janusz Cianciara, Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk, Tomasz Laskus, Grażyna Mach, Krzysztof Simon, Teresa Łoch, Anna Machaj, Jacek Adamek, Grażyna Barałkiewicz.: Leczenie przewlekłego zapalenia wątroby typu B interferonem alfa (Wellferon) z poprzedzającym i bez poprzedzającego leczenia kortykosteroidami - wstępne wyniki wieloośrodkowej, podwójnie ślepej próby
Zesz.Hepatol. 1992 nr 5; s.20-28
Materiały Sympozjum "Wellferon (interferon alfa-n1 (ins)) w leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby typu B". Warszawa, 17 listopada 1991 r.


60/446

Waldemar Halota, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Małgorzata Dorau, Franciszek Bulik, Barbara Jaruga.: Testy immunoenzymatyczne (Abbott Recombinant HIV-1/HIV-2, 3rd Generation EIA "GenelaviaR Mixt" VironostikaR HIV Mixt) w praktyce laboratoryjnej
Diagn.Lab. 1993 T.29 nr 4; s.399-406


61/446

Z[bigniew] Hruby, J[arosław] Śliwiński, I[rena] Molin, M[ałgorzata] Zalewska, B[rygida] Knysz, W[ojciech] Czyż, A[ndrzej] Steciwko, J. Bogucki, A[ndrzej] Gładysz.: High prevalence of antibodies to hepatitis C virus in three haemodialysis centres in south-western Poland
Nephrol.Dial.Transplant. 1993 Vol.8 no.8; s.740-743
IF: 1.518


62/446

Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk, Witold J. Brzosko.: Influence of Padma 28 on patients with chronic active hepatitis B
Phytother.Res. 1993 Vol.7 no.3; s.244-247
IF: 0.537


63/446

Bogdan Podwysocki, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Aktywność enzymu konwertującego angiotensynę I i stężenie alfa1-kwaśnej glikoproteiny w wybranych chorobach wątroby i dróg żółciowych
Pol.Tyg.Lek. 1993 T.48 nr 11-13; s.268-270


64/446

M[ałgorzata] Zalewska, I[rena] Molin, A[ndrzej] Gładysz, K[rzysztof] Simon, A[nna] Machaj, K[atarzyna] Rotter.: Częstość występowania zakażeń HBV, HCV, HDV wśród narkomanów - nosicieli HIV w województwie wrocławskim
W:Zjazd Założycielski Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Bydgoszcz, 17-18 września 1993. Sekcja plakatowa (streszczenia); s.23


65/446

B[rygida] Knysz, M[ałgorzata] Bieszczad, M[ałgorzata] Inglot, A[ndrzej] Gładysz, W. Polak.: Diagnostic difficulties in borreliosis
W:6th International Congress for Infectious Diseases. Prague (Czech Republic), April 26-30, 1994. Abstract book; s.100 poz.247


66/446

M[ałgorzata] Inglot, B[rygida] Knysz, K[atarzyna] Rotter, I[rena] Molin, A[ndrzej] Gładysz.: Horizontal transmission of HBV in famillies of children chronically infected with HBV
W:6th International Congress for Infectious Diseases. Prague (Czech Republic), April 26-30, 1994. Abstract book; s.210 poz.631


67/446

Egbert Piasecki, Tomasz K. Ledwoń, Anna D. Inglot, Brygida Knysz, Krzysztof Simon, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Interferon and tumor necrosis factor responses of HIV+ patients as markers for monitoring of the AIDS progression
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1994 Vol.42 no.5-6; s.439-445


68/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz.: Profilaktyka swoista zakażenia wirusem B zapalenia wątroby w grupach zwiększonego ryzyka
Hepatol.Pol. 1994 T.1 nr 1; s.27-33


69/446

P[aweł] Piszko, M[ałgorzata] Zalewska, A[ndrzej] Gładysz, K[rzysztof] Simon, A[dam] Głowacki.: Prevalence of anti-HCV IgM-class antibodies in sera of patients treated for chronic type C hepatitis with recombinant alpha-interferon
J.Hepatol. 1994 Vol.21 suppl.1; s.S122 poz.C1/110
29 Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Athens, 7-10 September 1994


70/446

Egbert Piasecki, Tomasz K. Ledwon, Anna D. Inglot, Brygida Knysz, Krzysztof Simon, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Dysfunction of interferon and tumor necrosis factor production in HIV+ and AIDS patients
J.Interf.Res. 1994 Vol.14 suppl.1; s.S-138 poz.PP8-3
Annual Meeting of the International Society for Interferon and Cytokine Research. Budapest (Hungary), 2-7 October 1994


71/446

Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Dynamika odpowiedzi humoralnej po podaniu plazmatycznej szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób z grupy zwiększonego ryzyka
Pol.Tyg.Lek. 1994 T.49 nr 27-52; s.614-616


72/446

B[rygida] Knysz, M[ałgorzata] Inglot, A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Zalewska, A.D. Inglot.: The influence of Engerix-B Ag on IFN production in vitro in hyporesponders to the vaccine
W:Vaccines: New-Generation Immunological Adjuvants. Cape Sounion Beach, Greece, 24 June - 5 July 1994. Abstract book ; NATO Advanced Studies Institute; [1 abstr.]


73/446

M[ałgorzata] Inglot, B[rygida] Knysz, I[rena] Molin, A[ndrzej] Gładysz.: 3 year follow-up vaccination with Engerix-B in newborns from HBsAg (+) mothers
W:Vaccines: New-Generation Immunological Adjuvants. Cape Sounion Beach, Greece, 24 June - 5 July 1994. Abstract book ; NATO Advanced Studies Institute; [1 abstr.]


74/446

Witold Dobracki, Beata Dobracka, Beata Sobieszczańska, Andrzej Gładysz.: Epidemiologia zakażeń Borrelia burgdorferi wśród pracowników leśnych terenu Karkonoszy
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.425-427


75/446

Andrzej Mackiewicz, Jacek Juszczyk, Małgorzata Kapcińska, Beata Bolewska, Krystyna Mackiewicz, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Walentyna Mazurkiewicz, Jan Flieger, Brygida Knysz.: Glikoformy kwaśnej alfa-1 glikoproteiny w surowicy nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.255-257


76/446

Paweł Piszko, Beata Dobracka, Witold Dobracki, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Irena Molin.: Ocena skuteczności immunizacji czynnej przeciwko HBV szczepionką Gen-H-B-Vax wsród personeli służby zdrowia
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.214-216


77/446

J. Juszczyk, A[ndrzej] Gładysz, B. Bolewska, A[dam] Głowacki, J. Adamek, G. Barałkiewicz.: Ocena skuteczności leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B interferonem alfa-2c
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.54-57


78/446

Beata Dobracka, Witold Dobracki, Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, Irena Molin, Małgorzata Zalewska.: Porównanie odpowiedzi humoralnej u studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu na szczepienie przeciwko HBV w zależności od rodzaju szczepionki użytej do doszczepienia
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.198-200


79/446

Witold Dobracki, Beata Dobracka, Beata Sobieszczańska, Andrzej Gładysz.: Próba oceny przebiegu klinicznego zakażenia Borrelia burgdorferi w grupach zwiększonego ryzyka
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.428-430


80/446

Jacek Juszczyk, Janusz Cianciara, Andrzej Gładysz, Grażyna Barałkiewicz, Paweł Piszko, Henryk Hryniewicz, Jacek Adamek.: Wstępne wyniki leczenia preparatem intron A przewlekłych zapaleń wątroby typu C
W:Współczesne problemy epidemiologii, kliniki i zapobiegania chorobom zakaźnym : materiały naukowe XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Poznań, 23-24 września 1994; s.117-119


81/446

M[ałgorzata] Inglot, E. Piasecki, B[rygida] Knysz, A[ndrzej] Gładysz.: Dysfunction of IFN production during serious opportunistic infection in AIDS - case report
W:7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Vienna (Austria), March 26-30, 1995. Abstracts; s.280 poz.1450


82/446

B[rygida] Knysz, M. Śledziona, A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Inglot.: Myocarditis as an effect of Borrelia infection
W:7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Vienna (Austria), March 26-30, 1995. Abstracts; poz.1501


83/446

Andrzej Gładysz.: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 1991-1995; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.245-248


84/446

ed. by S.M. Lavelle, J.M. Kavanagh ; researchers Z[bigniew] Knapik, Z[bigniew] Sajewicz, A[ndrzej] Gładysz, K[rzysztof] Simon [et al.]: Clinical presentation of jaundice in Europe. Occurrences and diagnostic value of clinical findings
Galway : The Project Management Group, 1995; 80 s.
ISBN 0-907775-83-7


85/446

J. Juszczyk, M. Kapcińska, A. Słupianek, K. Mackiewicz, A[ndrzej] Gładysz, B[rygida] Knysz, W. Halota, B. Bolewska, G. Barałkiewicz, J. Flieger, W. Zielińska, W. Mazurkiewicz, K[rzysztof] Simon, M[ałgorzata] Zalewska, A. Mackiewicz.: Glikoformy alfa1-kwaśnej glikoproteiny w surowicach osobników populacji polskiej zakażonych HIV = Glykoforms of alfa1-acid glycoprotein in sera of individuals of Polish population infected with HIV
W:II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS "AIDS a rodzina". Wrocław, 29-30 września 1995. Streszczenia; s.59-61


86/446

B[rygida] Knysz, M[ałgorzata] Inglot, A[nna] Machaj, K[rzysztof] Simon, M[ałgorzata] Zalewska, A[ndrzej] Gładysz, G[rażyna] Szybejko-Machaj, M[arek] Ziarkiewicz.: Mięsak Kaposiego u pacjentów z AIDS - doświadczenia własne = Sarcoma Kaposi in AIDS patients - our experience
W:II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS "AIDS a rodzina". Wrocław, 29-30 września 1995. Streszczenia; s.66-67


87/446

K. Mackiewicz, J. Juszczyk, A[ndrzej] Gładysz, W. Halota, B[rygida] Knysz, Z. Rybski, J. Adamek, G. Barałkiewicz.: Objawy oczne u osobników populacji polskiej zakażonych HIV = Ophtalmic manifestations in individuals infected with HIV in Polish population
W:II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS "AIDS a rodzina". Wrocław, 29-30 września 1995. Streszczenia; s.83-85


88/446

E. Piasecki, T. K. Ledwoń, A.D. Inglot, B[rygida] Knysz, K[rzysztof] Simon, M[ałgorzata] Inglot, A[ndrzej] Gładysz.: Interferony u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS
Pol.J.Immunol. 1995 T.20 nr 3; s.281 poz.205
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego. Wrocław, 28-30 września 1995 r. Komunikaty


89/446

Andrzej Mackiewicz, Jacek Juszczyk, Małgorzata Kapcińska, Beata Bolewska, Jan Flieger, Krystyna Mackiewicz, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Walentyna Mazurkiewicz, Brygida Knysz.: Glikoformy kwaśnej alfa-1 glikoproteiny w surowicy nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS (doniesienie wstępne)
Probl.HIV i AIDS 1995 T.1 nr 1; s.5-8


90/446

Krystyna Mackiewicz, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Brygida Knysz, Zdzisław Rybski, Jacek Adamek, Grażyna Barałkiewicz.: Objawy oczne u osobników populacji polskiej zakażonych HIV
Probl.HIV i AIDS 1995 T.1 nr 1; s.19-22


91/446

Małgorzata Inglot, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zalecenia dla pediatrów dotyczące postępowania z dzieckiem zakażonym HIV
Probl.HIV i AIDS 1995 T.1 nr 2; s. 83-85


92/446

Małgorzata Inglot, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zalecenia dla położników i neonatologów dotyczące postępowania z kobietą ciężarną HIV(+) i jej dzieckiem
Probl.HIV i AIDS 1995 T.1 nr 1; s.45-46


93/446

Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz.: Zapobieganie zakażeniom HIV w gabinecie stomatologicznym
Probl.HIV i AIDS 1995 T.1 nr 2; s. 77-82


94/446

Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Krystyna Augustyniak.: Erlichioza - nowa choroba zakaźna
Przegl.Epidemiol. 1995 T.49 nr 1-2; s.3-7


95/446

Krzysztof Simon, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Paweł Piszko, Adam Głowacki.: Fibronektyna osoczowa w przewlekłych chorobach wątroby - znacznik włóknienia?
Przegl.Lek. 1995 T.52 nr 4; s.129-132


96/446

W. Chojnowski, A[ndrzej] Gładysz, P. Grzesiowski, W. Hryniewicz, S. Maj, J. Meszaros, W. Staszkiewicz, J. Jastrzębski.: Stanowisko Zespołu ds Antybiotykoterapii i Profilaktyki Zakażeń Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych w sprawie ograniczeń w stosowaniu penicyliny
Ter.Leki 1995 T.23(45) nr 11-12; s.358-360


97/446

Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk.: Zakażenia HIV/AIDS : poradnik dla stomatologów : kompendium
Wrocław : Volumed, 1995; 134 s.
ISBN 83-85564-16-0


98/446

K[atarzyna] Rotter, K[rzysztof] Simon, A[ndrzej] Gładysz, B[rygida] Knysz, A[dam] Głowacki, M[ałgorzata] Inglot, M[ałgorzata] Zalewska, I[rena] Molin.: Treatment of primary biliary cirrhosis-our experiences
W:Acute and Chronic Liver Diseases: Molecular Biology and Clinics : X International Congress of Liver Diseases. Basel, Switzerland, October 19-21, 1995. Poster abstracts; Freiburg : Falk Foundation, [1996]; poz.214
(Falk Symposium; No. 87)


99/446

Egbert Piasecki, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Long-term assessment of interferon responses in the HIV+ and AIDS patients
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1996 Vol.44 no.5-6; s.345-352


100/446

K[rzysztof] Simon, M[ałgorzata] Zalewska, A[ndrzej] Gładysz, K[atarzyna] Rotter, P[aweł] Piszko, A[dam] Głowacki, B[rygida] Knysz.: Is the fibronectin the marker of fibrosis in chronic liver diseases?
W:IX Triennal International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases. Rome (Italy), April 21-25, 1996. Abstract volume; poz.D294


101/446

Andrzej Gładysz.: Prof. dr hab. Władysława Zielińska urodzona 4 czerwca 1927 r., zmarła 23 maja 1996 r. : wspomnienie pośmiertne
Probl.HIV i AIDS 1996 T.2 nr 2; s.141-142


102/446

Józef Kur, Alfred Samet, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.: PCR - nowa era w klinicznej diagnostyce mikrobiologicznej i badaniach epidemiologicznych? (Część I)
Przegl.Epidemiol. 1996 T.50 nr 3; s.219-225


103/446

Józef Kur, Alfred Samet, Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.: PCR - nowa era w klinicznej diagnostyce mikrobiologicznej i badaniach epidemiologicznych? (Część II)
Przegl.Epidemiol. 1996 T.50 nr 3; s.227-237


104/446

Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.: Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych
Wyd.2 popr. i uzup.
Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1996; 198 s.


105/446

Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk.: Leczenie chorób wątroby
Wrocław : Volumed, 1996; 382 s.
ISBN 83-85564-31-4


106/446

Andrzej Gładysz.: Postępy badań nad wirusowymi zapaleniami wątroby
Zesz.Hepatol. 1996 nr 8; s.16-19
Materiały I Warsztatów Hepatologicznych "Postępy w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby". Olsztyn, 9-11 maja 1996 r.


107/446

Andrzej Gładysz.: Przywitanie uczestników Warsztatów oraz wprowadzenie tematyczne
Zesz.Hepatol. 1996 nr 8; s.9-10
Materiały I Warsztatów Hepatologicznych "Postępy w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby". Olsztyn, 9-11 maja 1996 r.


108/446

Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Treatment of chronic hepatitis C patients in Poland - questions and problems
Cent.Eur.J.Immunol. 1997 Vol. 22 no.3; s.163
International Symposium "Viral Hepatitis". Warsaw, October 24-25, 1997


109/446

A. Nowak, A. Samet, A. Śledzińska, J. Kur, Andrzej Gładysz.: Genotyping acinetobacter strains by MPCR/RFLP system
Clin.Microbiol.Infect. 1997 Vol.3 suppl.2; Abstracts poz.P881
8th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Lausanne, Switzerland, May 25-28, 1997.


110/446

Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz.: Viral hepatitis in Poland
Hepatol.Pol. 1997 T.4 nr 2; s.65-70


111/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Brygida Knysz.: Współczesne kierunki w leczeniu przyczynowym przewlekłych zapaleń wątroby
Hepatol.Pol. 1997 T.4 supl.1; s.34-39
II Warsztaty Hepatologiczne. Wisła, 17-19 kwietnia 1997 r.


112/446

Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Marek Woynarowski.: Wyniki leczenia interferonami przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby u dorosłych i dzieci - badanie ogólnopolskie
Hepatol.Pol. 1997 T.4 supl.1; s.48-52
II Warsztaty Hepatologiczne. Wisła, 17-19 kwietnia 1997 r.


113/446

Andrzej Gładysz.: Ryzyko przenoszenia zakażeń w placówkach służby zdrowia i zasady ochrony personelu medycznego przed zakażeniami zawodowymi
W:II Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych". Warszawa, 3-5 listopada 1997; s.14


114/446

Witold Dobracki, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, A. Dobracka.: 2-krotny incydent śpiączki wątrobowej u pacjentki z nadostrym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
W:Materiały Naukowe II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Encefalopatia i śpiączka wątrobowa". Szczecin, 8-9 maja 1997; poz.12


115/446

Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, Alfred Samet.: Zakażenia szpitalne w Polsce
Med.Dypl. 1997 Vol.5 nr 6; s.19-20, 23-24, 26, 28


116/446

Krzysztof Simon, Katarzyna Rotter, Michał Jeleń, Andrzej Gładysz.: Mukormikoza mózgu u pacjenta z zespołem nabytego upośledzenia odporności - AIDS
Mikol.Lek. 1997 R.4 nr 3; s.175-178


117/446

Jacek Juszczyk, Andrzej Gładysz, Alfred Samet.: Zakażenia szpitalne w Polsce: teoria i praktyka
Nowa Med. 1997 R.4 nr 16; s.7-10


118/446

pod red. Ireny Głowaczewskiej, Waldemara Haloty, Jacka Juszczyka ; oprac. Marek Beniowski, Andrzej Gładysz [at al.]: Postępowanie zapobiegawcze i diagnostyczne w przypadku zakażenia HIV i zachorowania na AIDS: z uwzględnieniem ogólnych zasad profilaktyki zakażeń szerzących się poprzez krew. Zalecenia dla pracowników medycznych
Wyd.2 popr. uzup.
Warszawa, 1997; 91 s.


119/446

Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz, Wojciech Służewski, Joanna Stanicka, Wiesława Biczysko, Małgorzata Błotna, Larysa Rudzka.: Badanie osadu komórkowego płynu mózgowo-rdzeniowego techniką mikroskopii elektronowej i jego znaczenie monitorujące w ocenie przebiegu świnkowego zapalenia opon i mózgu
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.94-95


120/446

Dorota Dobracka, Witold Dobracki, Andrzej Gładysz, Irena Molin, Małgorzata Zalewska.: Dynamika odpowiedzi humoralnej u studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu po szczepieniu przeciwko HBV w zależności od rodzaju szczepionki użytej do doszczepienia
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.339-340


121/446

Małgorzata Inglot, Renata Moś, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Gruźlica u chorych na AIDS w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu w latach 1991-1996
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.182-184


122/446

Witold Dobracki, Hanna Gruszecka, Elżbieta Sobiech, Andrzej Gładysz, Beata Dobracka.: Nadzór epidemiologiczno-kliniczny nad ludźmi z ogniska gorączki Q u bydła
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.379-380


123/446

Kazimierz Madaliński, Roma Rokicka-Milewska, Anna Klukowska, Jan Kuydowicz, Maria Gołębiowska, Andrzej Gładysz, Jacek Mizerski, Zofia Michalska, Wojciech Służewski, Józef Stachowski, Maciej Kaczmarski, Mieczysław Litwin, Jolanta Mikołajewicz, Marek Woynarowski, Jerzy Socha.: Opracowanie zaleceń optymalnego postępowania zapobiegawczego u dzieci wysokiego ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.323-325


124/446

Katarzyna Rotter, Małgorzata Inglot, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska.: Skuteczność leczenia interferonem przewlekłego wzw B [wirusowego zapalenia wątroby typu B] u dzieci w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.229-230


125/446

Paweł Piszko, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Adam Głowacki.: Wpływ leczenia interferonem alfa na reaktywność humoralną anty-HCV u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.201-202


126/446

Hanna Łabędzka, Krzysztof Simon, Ewa Dryl, Andrzej Gładysz.: Wybrane aspekty epidemiologiczno-kliniczne zakażenia HCV u honorowych dawców krwi
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.10-12


127/446

Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Anna Ryszkowska.: Zakażenie HIV u kobiet w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.180-181


128/446

Małgorzata Zalewska, Irena Molin, Andrzej Gładysz, Maria Rutkowska, Katarzyna Rotter, Jacek Gąsiorowski.: Zakażenie HIV w populacji województwa wrocławskiego w latach 1990-1995
W:XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997. Materiały naukowe; Gdańsk : Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej, 1997; s.143-144


129/446

Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Katarzyna Rotter, Adam Głowacki, Andrzej Gładysz.: Analysis of the changes in the oral cavity and the oesophagus of HIV patients
W:12th World AIDS Conference. Geneva, June 28 - July 3, 1998. Conference record; poz.32123


130/446

Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Zalewska, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Preliminary results of antiviral effect of double and triole drug combination therapy
W:12th World AIDS Conference. Geneva, June 28 - July 3, 1998. Conference record; poz.60252


131/446

A. Samet, M. Bromk, J. Komarnicka, K. Giżyński, Andrzej Gładysz.: Mixed nosocomial infections due to multi-resistant Acinetobacter baumannii and methicillin-resistant Staphylococcus aureus in intensive care unit.
W:8th International Congress of Infectious Diseases. Boston, Massachusetts, USA, May 15 to 18, 1998 : Abstracts ; International Society for Infectious Diseases [et al.]; abstr. 91.032


132/446

Małgorzata Inglot, Małgorzata Zalewska, Urszula Berny, Andrzej Gładysz, Danuta Zwolińska, Jacek Gąsiorowski.: HCV viremia in haemodialysed children and adolescents infected with HCV
Acta Gastroenterol.Belg. 1998 Vol.61 no.2; s.261
Symposium "Viral hepatitis throughout infancy to adulthood". Brussels, 24-26.05.1998


133/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz.: Zakażenia HIV/AIDS - z polskiej perspektywy
W:Forum Organizacji Pozarządowych. Bydgoszcz, 29-30 październik 1998 r.; s.13-14


134/446

Andrzej Gładysz, Paweł Piszko.: Postępy w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B i C
Hepatol.Pol. 1998 T.5 supl.3; s.53-57
III Warsztaty Hepatologiczne. Zgorzelisko k. Zakopanego, 02-05.04.1998 r.


135/446

Egbert Piasecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Kwasolabilny interferon alfa w zakażeniach HIV-1
W:IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Warszawa, 16-18 września 1998 r. Materiały zjazdowe; s.196


136/446

Katarzyna Rotter, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: The course of chronic HBV and HCV infection in children treated with interferon
J.Hepatol. 1998 Vol.28 suppl.1; s.213 poz.C06/112
Postgraduate course and abstracts of the 33rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Lisbon (Portugal), 15-18 April 1998


137/446

Małgorzata Inglot, Małgorzata Zalewska, Urszula Berny, Andrzej Gładysz, Danuta Zwolińska.: HCV infection in haemodialysed patients - epidemiological and clinical aspects
J.Hepatol. 1998 Vol.28 suppl.1; s.205 poz.C06/078
Postgraduate course and abstracts of the 33rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Lisbon (Portugal), 15-18 April 1998


138/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: IFN-alfa therapy patients with chronic hepatitis C in Poland - unsolved problems
J.Hepatol. 1998 Vol.28 suppl.1; s.211 poz.C06/102
Postgraduate course and abstracts of the 33rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Lisbon (Portugal), 15-18 April 1998


139/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Katarzyna Rotter, Witold Dobracki, Adam Głowacki, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz, Anna Machaj, Paweł Piszko.: Low level of HBV - DNA is the most powerful predictive factor of better response to IFN-alfa therapy in chronic hepatitis B
J.Hepatol. 1998 Vol.28 suppl.1; s.211 poz.C06/101
Postgraduate course and abstracts of the 33rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Lisbon (Portugal), 15-18 April 1998


140/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski.: Współczesne leczenie zakażeń HIV: Gdzie jesteśmy obecnie?
Med.Dypl. 1998 Vol.7 nr 10; s.22-28


141/446

Andrzej Gładysz, Paweł Piszko.: Postępowanie z chorymi zakażonymi HCV
Medipress Gastroenterol. 1998 Vol.3 nr 3; s.8-12


142/446

Andrzej Gładysz.: Wirusowe zapalenia wątroby - aktualne, wybrane zagadnienia
Medipress Med.Update 1998 supp.1; s.3-4
Przewlekłe zapalenie wątroby 1997


143/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz.: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV i AIDS?: 12. Światowa Konferencja na temat AIDS w Genewie - VI/VII 1998r.
Medium Gaz.DIL 1998 nr 12(101); s.16


144/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Małgorzata Inglot.: Wirusowe zapalenia wątroby - ryzyko zakażenia zawodowego i współczesne możliwości zapobiegania
Nowa Med. 1998 R.5 nr 11; s.28-35


145/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Adam Głowacki, Witold Dobracki, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Grażyna Mach, Anna Machaj, Paweł Piszko, Małgorzata Zalewska.: Skuteczność terapeutyczna niskich dawek interferonu alfa w wyrównanej marskości wątroby związanej z zakażeniem HBV
Pol.Arch.Med.Wewn. 1998 T.99 nr 6; s.487-492


146/446

Andrzej Gładysz.: Poradnictwo przed- i potestowe
W:Poradnictwo przedtestowe dla lekarza pierwszego kontaktu ; Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk, Alina Dubik; Wrocław : Volumed, 1998; s.30-43
Wyd.2 1999. - s.39-57


147/446

Małgorzata Inglot, Renata Moś-Antkowiak, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Gruźlica u chorych na AIDS - wstępna ocena własnych doświadczeń
Probl.HIV i AIDS 1998 T.4 nr 1; s.25-30


148/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot.: Strategia leczenia zakażenia HIV w świetle współczesnej wiedzy. Część I
Probl.HIV i AIDS 1998 T.4 nr 2; s.51-62


149/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot.: Strategia leczenia zakażenia HIV w świetle współczesnej wiedzy. Część II
Probl.HIV i AIDS 1998 T.4 nr 2; s.65-74


150/446

A. Ryszkowski, Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Irena Molin.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki Havrix 360
Przegl.Epidemiol. 1998 T.52 nr 3 supl.1; s.24
Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Szczepienia i szczepionki - teraźniejszość i przyszłość." Sesja plakatowa. Bydgoszcz, 16-18 września 1998


151/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski.: Z polskiej perspektywy : [komentarz do pracy: T. Beardsley "Zagadnienia etyczne związane z zakażeniem HIV". Świat Nauki 1998 nr 9 s.52-53]
Świat Nauki 1998 nr 9; s.54-55


152/446

Andrzej Gładysz.: Kadencja [dziekańska] 1987-1990
W:Wydział Pielęgniarski : wydawnictwo z okazji XX-lecia Wydziału 1978-1998 ; Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wrocław : Akad. Med., 1998; s.21-23


153/446

Andrzej Gładysz.: Kadencja [dziekańska] 1990-1993
W:Wydział Pielęgniarski : wydawnictwo z okazji XX-lecia Wydziału 1978-1998 ; Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wrocław : Akad. Med., 1998; s.25-28


154/446

Danuta Zwolińska, Urszula Berny, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Low viremia as a significant feature of HCV infection in hemodialysed children and adolescens
W:XXXV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. Rimini, Italy, June 6-9, 1998. Abstracts; s.223


155/446

E. Brojer, P. Grabarczyk, J. Medyńska, Z. Moraczewska, S. Kołtan, K. Dzierżanowska, B. Bolewska, J. Juszczyk, W. Stańczak, J. Cianciara, Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, W. Kryczka, K. Madaliński, A. Gietka, A. Adamowicz, K. Pawelec, A. Balcar-Boroń, M. Woynarowski, M. Kapuza, A. Rudnicka.: Analiza częstości genotypów wirusa HCV u chorych na zapalenie wątroby oraz u bezobjawowych nosicieli wirusa w różnych regionach kraju - badanie wieloośrodkowe
Acta Haematol.Pol. 1999 T.30 supl.2; s.264 poz.O-46
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów


156/446

Egbert Piasecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Decrease of enhanced interferon alfa levels in sera of HIV-infected and AIDS patients receiving combined antiretroviral therapy
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1999 Vol.47 no.1; s.37-44


157/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Antiretroviral treatment in Poland
W:Consensus Conference on Antiretroviral Treatment Guidelines Strategies and Eastern Europe. Budapest, 5-7 November 1999; [1 s. nlb.]


158/446

Stanisław Czekalski, Janusz Cianciara, Andrzej Gładysz, Andrzej Książek, Danuta Rowińska, Bolesław Rutkowski, Olgierd Smoleński, Władysław Sułowicz, Andrzej Więcek.: Zalecenia postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakażeniach wirusami zapalenia wątroby typu B i C u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
Nefrol.Dializoter.Pol. 1999 T.3 nr 4; s.257-259


159/446

E. Piasecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Interferony w zakażeniach HIV
Probl.HIV i AIDS 1999 T.5 supl.1; s.45 poz.51 p34
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS "Wczoraj, dziś i jutro HIV/AIDS w Polsce". Białystok, 11-12 czerwca 1999 roku. Streszczenia


160/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski.: Profilaktyka po ekspozycji na zakażenie HIV
Probl.HIV i AIDS 1999 T.5 nr 2; s.91-94
Toż w: Przew.Lek. 1999 nr 9 s.58, 62, 64; wydane także jako broszura zaakceptowana przez Krajowego Inspektora ds Chorób Zakaźnych przy Ministerstwie Zdrowia oraz Krajowego Konsultanta ds Chorób Zakaźnych, Warszawa, 1999, 12 s.


161/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Wirusowe zapalenie wątroby - etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie
Przew.Lek. 1999 nr 3; s.73, 76-78, 80-82


162/446

E. Piasecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Acid-labile interferon alpha in Hiv-1 infection
W:Seventh European Conference on Clinical Aspects and Treatment of HIV-Infection. Lisbon (Portugal), October 23-27, 1999. Abstract book; s.67 poz.393


163/446

Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: First study on resistance profile in a group of antiretroviral naive patients in Poland
W:Seventh European Conference on Clinical Aspects and Treatment of HIV-Infection. Lisbon (Portugal), October 23-27, 1999. Abstract book; s.63 poz.380


164/446

Andrzej Gładysz.: Osiągnięcia medycyny XX wieku: Choroby zakaźne
Służba Zdr. 1999 nr 101-103; s.12


165/446

Andrzej Gładysz, Paweł Piszko, Jacek Gąsiorowski.: Kliniczne parametry uszkodzenia wątroby i możliwości jego leczenia
Zesz.Hepatol. 1999 nr 9; s.30-34


166/446

Andrzej Gładysz.: Choroby zakaźne i higiena
W:Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.193-200


167/446

Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk, Joanna Medyńska, Zofia Moraczewska, Sylwia Kołtan, Katarzyna Dzierżanowska, Beata Bolewska, Jacek Juszczyk, Wojciech Stańczak, Janusz Cianciara, Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, Wiesław Kryczka, Kazimierz Madaliński, Andrzej Gietka, Anna Adamowicz, Katarzyna Pawelec, Anna Balcar-Boroń, Marek Woynarowski, Michał Kapuza, Alicja Rudnicka, Krystyna Witczak-Malinowska.: Analiza częstości występowania genotypów wirusa HCV u chorych na zapalenie wątroby oraz u bezobjawowych nosicieli wirusa w różnych regionach kraju - badanie wieloośrodkowe
Hepatol.Pol. 2000 T.7 nr 1; s.53-55
Warsztaty Hepatologiczne. Stare Jabłonki, kwiecień 1999 r.


168/446

Andrzej Gładysz, Paweł Piszko.: Krytyczna ocena dotychczasowych systemów leczenia zakażenia HCV. Perspektywy na przyszłość
Hepatol.Pol. 2000 T.7 nr 1; s.60-61
Warsztaty Hepatologiczne. Stare Jabłonki, kwiecień 1999 r.


169/446

J. Juszczyk, B. Bolewska, J. Cianciara, J. Jabłońska, P. Zaborowski, D. Niedziałek, Andrzej Gładysz, Paweł Piszko.: Combination therapy with interferon alpha-2b and ribavirin in naive patients with chronic hepatitis C
J.Hepatol. 2000 Vol.32 suppl.2; s.199


170/446

Krzysztof Simon, Katarzyna Rotter, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: HBV-DNA level in blood serum as a predictor of good response to therapy with interferon-alpha-2b of patients with chronic hepatitis B
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 no.5; s.971-975


171/446

A[ndrzej] Gładysz, K[atarzyna] Rotter, M[ałgorzata] Inglot.: Wirusowe zapalenia wątroby - problem wciąż aktualny
Medipress Med.Update 2000 supl.1; s.3-5
Przewlekłe zapalenie wątroby 1999


172/446

Małgorzata Inglot, Urszula Berny, Małgorzata Zalewska, Danuta Zwolińska, Andrzej Gładysz.: Epidemiologia i ewolucja kliniczna zakażenia HCV u dzieci i młodzieży z przewlekłą niewydolnością nerek
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.8 nr 46; s.253-255


173/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Antiretroviral treatment in Poland
Probl.HIV i AIDS 2000 T.6 nr 1; s.60-61
Sprawozdanie z Consensus Conference on Antiretroviral Treatment Guidelines Strategies and Practices in Central and Eastern Europe. Budapeszt, 5-7 listopada 1999 r.


174/446

Anna Ryszkowska, Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Irena Molin.: Częstość występowania przeciwciał anty-HAV w wybranych grupach dzieci
Przegl.Epidemiol. 2000 T.54 nr 3-4; s.375-383


175/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz.: Nowe kierunki terapii HIV/AIDS oraz problemy związane z jej realizacją
Przegl.Epidemiol. 2000 T.54 supl.3; s.290-297
XV Jubileuszowy Zjazd "Zakażenia - etiopatogeneza, epidemiologia, klinika, profilaktyka, leczenie". Bydgoszcz, 21-23 września 2000 r. Referaty


176/446

Andrzej Gładysz, Agnieszka Hałoń, Małgorzata Inglot, Alfred Semet.: Biegunki - etiopatogeneza i klinika w świetle współczesnej wiedzy
Przew.Lek. 2000 nr 10(24); s.19-26


177/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Nowe choroby zakaźne
Przew.Lek. 2000 nr 7(21); s.58-61


178/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Wirusowe zapalenie wątroby typu C – patogeneza, przebieg i leczenie
Przew.Lek. 2000 nr 1(15); s.41-42, 44,46


179/446

Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Anti-retroviral treatment in Poland
W:Report from the Regional Conference "Together against AIDS. The need for prevention and co-operation between countries in the Baltic Region". Malmo (Sweden), 8-9 March, 2000; s.76


180/446

Andrzej Gładysz.: Dostępność specjalistyki a stan zdrowia społeczeństwa
Służba Zdr. 2000 nr 16-17; s.7


181/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz.: Nowe kierunki terapii HIV/AIDS
Służba Zdr. 2000 nr 80-81; s.15-17


182/446

pod red. Andrzeja Gładysza: Współczesne leczenie zakażenia HIV i AIDS
Wrocław : Volumed, 2000; 140 s.
(Seria specjalistyczna)


183/446

Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Grażyna Szybejko-Machaj, Andrzej Gładysz.: Mięsak Kaposiego u pacjentów z nabytym zespołem upośledzenia odporności (AIDS) - obserwacje własne
Współcz.Onkol. 2000 Vol.4 nr 1; s.21-24


184/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz.: Inhibitory odwrotnej transkryptazy HIV
W:Współczesne leczenie zakażenia HIV i AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Wrocław : Volumed, 2000; s.15-23
(Seria specjalistyczna)


185/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski.: Profilaktyka po ekspozycji na zakażenie HIV
W:Współczesne leczenie zakażenia HIV i AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Wrocław : Volumed, 2000; s.129-141
(Seria specjalistyczna)


186/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer.: Aspekty ekonomiczne i orzeczniczoprawne problemu wirusowych zapaleń wątroby jako zakażeń szpitalnych
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.76
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia


187/446

W. Mazur, F. Król, J. Cianciara, K. Nazzal, A[ndrzej] Gładysz, J. Juszczyk, B. Bolewska, J. Adamek, B. Czajka, K. Świętek, W. Kryczka, Z. Gonciarz.: Multicenter open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patients with chronic hepatitis B infection - Polish experience
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3; s.314
VI th Polish-Czech Conference of Internal Medicine. Polanica Zdrój, 10-20.10.2001. Abstracts


188/446

Małgorzata Inglot, Danuta Zwolińska, Andrzej Gładysz, Irena Makulska, Urszula Berny, Małgorzata Zalewska, Jolanta Rusiecka-Ziółkowska.: Zakażenia wirusami hepatotropowymi HBV i HCV u chorych dializowanych
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 Abstracts; s.77
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych "Znaczenie badań epidemiologicznych w kontroli zakażeń szpitalnych". Polanica Zdrój, 10-12 października 2001 r. Streszczenia


189/446

Małgorzata Zalewska, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Prevalence of NRTI-resistant mutants in Wroclaw cohort of HIV-1-infected patients
Antivir.Ther. 2001 Vol.6 suppl.; s.64-65 poz.67
3rd European Symposium on the Clinical Implications of HIV Drug Resistance. Frankfurt (Germany), 23-25 February 2001. Programme et abstracts


190/446

Andrzej Gładysz, Jerzy Kos.: Zagrożenia organizacyjne zapobiegania, zwalczania i leczenia ostrych chorób zakaźnych na ziemiach polskich w XX wieku
W:Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku ; pod red. Jana Kostrzewskiego, Wiesława Magdzika i Danuty Naruszewicz-Lesiuk; Warszawa : PZWL, 2001; s.18-28


191/446

D[anuta] Zwolińska, M[ałgorzata] Inglot, I[rena] Makulska, A[ndrzej] Gładysz, K. Szprynger, M. Szczepańska, J. Pietrzyk, K. Zachwieja, A. Żurowska, J. Zachwieja, T. Rajkowski, K. Jobs, J. Latoszyńska, A. Jander.: Epidemiologia i możliwości terapeutyczne zakażeń HBV u dzieci i młodzieży ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo
W:IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Cieplice Zdrój, 3-5 maja 2001 r. Streszczenia prac; s.68


192/446

M[ałgorzata] Inglot, I[rena] Makulska, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, U[rszula] Berny, M[ałgorzata] Zalewska, D[anuta] Zwolińska, A[ndrzej] Gładysz.: Zakażenia HBV i HCV u pacjentów leczonych nerkozastępczo
W:IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Cieplice Zdrój, 3-5 maja 2001 r. Streszczenia prac; s.61


193/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Inhibitory proteazy (PI) - podstawy terapeutyczne i znaczenie kliniczne
W:Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2001; s.69-80
ISBN 83-908325-7-7


194/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Małgorzata Zalewska.: Profilaktyka po ekspozycji na zakażenie HIV
W:Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2001; s.95-101
ISBN 83-908325-7-7


195/446

Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Małgorzata Zalewska.: Zarys etiopatogenezy i historii naturalnej zakażenia HIV i AIDS
W:Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2001; s.11-22
ISBN 83-908325-7-7


196/446

Małgorzata Inglot, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska.: Zasady leczenia kobiet w ciąży i profilaktyka zakażeń wertykalnych
W:Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2001; s.83-92
ISBN 83-908325-7-7


197/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska.: Zasady prowadzenia leczenia przeciwwirusowego HIV
W:Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS ; pod red. Andrzeja Gładysza; Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2001; s.35-56
ISBN 83-908325-7-7


198/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot.: Zakażenie HIV i AIDS
Med.Prakt. 2001 nr 1-2; s.185-191, 203
Postępy w medycynie w 2000 roku - opinie polskich specjalistów


199/446

Andrzej Gładysz.: Zakażenie HIV i AIDS
Med.Prakt.Pediatr. 2001 nr 1; s.35-43
Postępy w pediatrii w 2000 roku - opinie polskich specjalistów


200/446

Wojciech Służewski, Andrzej Gładysz.: Stanowisko Polskiej Grupy Hepatologicznej odnośnie leczenia dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem watroby
Med.Sci.Monit. 2001 Sprawozdania; s.17-19
VI Warsztaty Hepatologoczne. Bielsko-Biała, 24-26 maja 2001 r.


201/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot.: Możliwości zwiększenia dostępności optymalnych schematów leczenia przewlekłego zapalenia wątroby C
Med.Sci.Rev.Hepatol. 2001 T.1; s.179-180


202/446

Andrzej Gładysz, Paweł Piszko, Małgorzata Inglot.: Leczenie skojarzonego przewlekłego wirusowego zapalenie wątroby typu C
Medipress 2001 suppl.1; s.5-7


203/446

Małgorzata Inglot, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Aktualne problemy leczenia przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby u dzieci
Pediatr.Prakt. 2001 T.9 z.2; s.33-36


204/446

Wojciech Służewski, Andrzej Gładysz.: Stanowisko Polskiej Grupy Hepatologicznej odnośnie leczenia dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem watroby. Warsztaty Hepatologiczne - Bielsko-Biała, 24-26 maj 2001
Pediatr.Prakt. 2001 T.9 z.2; s.37-39


205/446

Paweł Piszko, Ilona Mikołajewska, Andrzej Gładysz.: Sarkoidoza wątroby - opis przypadku
Pol.Arch.Med.Wewn. 2001 T.106 nr 2(8); s.705-709


206/446

Jacek Juszczyk, Beata Bolewska, Jan Flieger, Katarzyna Świętek, Brygida Adamek, Maria Biskupska-Karasińska, Andrzej P. Dziambor, Anna Boroń-Kaczmarska, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Janusz Cianciara, Joanna Kozłowska, Jadwiga Daniluk, Maria Słomka, Marek Dudziak, Piotr Zaborowski, Andrzej Gładysz, Paweł Piszko, Zbigniew Gonciarz, Włodzimierz Mazur, Marek Machniak, Wiesław Kryczka, Dorota Zarębska-Michaluk, Hanna Trocha, Krystyna Witczak-Malinowska, Elżbieta Lakomy, Jan Kuydowicz, Anna Niwicka-Michałowska.: Efektywność leczenia przeciwwirusowego przewlekłego zapalenia wątroby typu C (wieloośrodkowe badania polskie)
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.11 nr 64; s.340-343


207/446

Danuta Zwolińska, Małgorzata Inglot, Irena Makulska, Andrzej Gładysz, Krystyna Szprynger, Maria Szczepańska, Jacek Pietrzyk, Katarzyna Zachwieja, Aleksandra Żurowska, Jacek Zachwieja, Tomasz Rajkowski, Katarzyna Jobs, Joanna Latoszyńska, Anna Jander.: Epidemiologia zakażeń HBV i możliwości działań terapeutycznych u dzieci i młodzieży ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.10 nr 58; s.267-270


208/446

pod red. Andrzeja Gładysza: Kieszonkowy przewodnik leczenia zakażeń HIV/AIDS
Poznań : Termedia, 2001; 111 s.
ISBN 83-908325-7-7


209/446

Brygida Knysz, Lidia B. Brydak, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: The response to vaccination against influenza in the season 1991/92 in HIV-1 infected persons
Probl.HIV i AIDS 2001 T.7 nr 1-2; s.29-34


210/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: Skuteczność i bezpieczeństwo kombinacji dwoch analogów nukleozydowych, newirapiny i efawirenzu w leczeniu osób zakażonych HIV - obserwacje wstępne
Probl.HIV i AIDS 2001 T.7 nr 1-2; s.17-21


211/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Zalewska, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Stężenie wybranych chemokin w przebiegu zakażenia HIV-1 i w odpowiedzi na kombinowaną terapię antyretrowirusową
Probl.HIV i AIDS 2001 T.7 nr 1-2; s.7-11


212/446

Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Krzysztof Simon.: Wpływ kombinowanej terapii antyretrowirusowej na dynamikę zakażenia HIV-1 z uwzględnieniem wiremii i HIV-1 DNA
Probl.HIV i AIDS 2001 T.7 nr 1-2; s.13-15


213/446

Brygida Knysz, Monika Setta, Małgorzata Inglot, Jacek Gąsiorowski, Violetta Sokolska, Andrzej Gładysz.: 32-year old man with disseminated tuberculosis - a case report
Probl.HIV i AIDS 2001 T.7 nr 1-2; s.73-75


214/446

Agnieszka Hałoń, Andrzej Gładysz, Alfred Semet.: Leczenie biegunek - praktyczne spojrzenie na współczesne możliwości i ograniczenia terapii
Przew.Lek. 2001 nr 5; s.60-65


215/446

Andrzej Gładysz, Agnieszka Hałoń, Alfred Semet.: Patomechanizm i leczenie biegunek w wybranych stanach klinicznych
Przew.Lek. 2001 nr 7-8; s.98-108


216/446

Andrzej Gładysz, Agnieszka Hałoń, Alfred Samet.: Zespół wstrząsu toksycznego - klinika i postacie
Przew.Menedż.Zdr. 2001 nr 4; s.57-63


217/446

Andrzej Gładysz.: Szanse terapii chorych z AIDS
Służba Zdr. 2001 nr 21-22; s.18, 25


218/446

Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk.: Standardy postępowania w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B
Stand.Med.-Mies.Lek.Rodz. 2001 R.2 nr 7; s.42, 44-45


219/446

Andrzej Gładysz.: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, w sprawie kwalifikowania do leczenia i terapii przewlekłego zakażenia wirusem B zapalenia watroby obowiązujące od grudnia 2000 r.
Świat Med.Farm. 2001 R.9 nr 4; s.16-17


220/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz.: Wirusowe zapalenia wątroby jako zakażenia szpitalne
Twój Mag.Med. 2001 R.6 nr 15; s.24-29


221/446

Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński, Sylwia Kęsik.: Rola inhibitorów fuzji w zapobieganiu i leczeniu zakażenia HIV
Kontra 2002 nr 3(13) dod. Aspekty Medyczne; s.1-2


222/446

Hanna Łabędzka, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Clinical and epidemiological assessment of hepatitis C virus infection among voluntary blood donors
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.8; s.CR591-596


223/446

J[acek] Gąsiorowski, B[rygida] Knysz, M[ałgorzata] Inglot, M[ałgorzata] Zalewska, A[ndrzej] Gładysz.: Efficacy and safety of combination of two nucleoside analogs, nevirapine and efavirenz in treatment of HIV-positive subjects - preliminary observations
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 suppl.1; s.20 poz.B.25
4th Congress of Polish AIDS Society 'Twenty years after discovery of HIV'. Łagów Lubuski, Poland, May 23-25, 2002. Book of abstracts


224/446

Włodzimierz Mazur, Franciszek Król, Janusz Cianciara, Khalil Nazzal, Andrzej Gładysz, Jacek Juszczyk, Beata Bolewska, Jacek Adamek, Barbara Czajka, Katarzyna Świątek, Wiesław Kryczka, Zbigniew Gonciarz.: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patients with chronic hepatitis B infection
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 no.4; s.CR257-262


225/446

J[acek] Gąsiorowski, M[ałgorzata] Zalewska, B[rygida] Knysz, A[ndrzej] Gładysz.: Prevalence of NRTIs-resistance mutants in Wrocław cohort of HIV-1 infected patients
Med.Sci.Monit. 2002 Vol.8 suppl.1; s.21-22 poz.B.29
4th Congress of Polish AIDS Society 'Twenty years after discovery of HIV'. Łagów Lubuski, Poland, May 23-25, 2002. Book of abstracts


226/446

Krzysztof Simon, Paweł Piszko, Katarzyna Rotter, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: Możliwość przetrwałej replikacji HBV u chorych wykazujących serologiczne dowody eliminacji wirusa
Pol.Merkur.Lek. 2002 T.12 nr 78; s.506-508


227/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Mutacje w genach odwrotnej transkryptazy u pacjentów zakażonych HIV-1 przed rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej oraz w momencie jej niepowodzenia - obserwacje własne
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.5-14


228/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Ilona Dziemianko, Andrzej Gładysz.: Nabyta czystoczerwonokrwinkowa aplazja szpiku kostnego u pacjenta zakażonego HIV-1
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.29-32


229/446

Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji "Terapia zakażeń HIV", Glasgow, 17-21 listopada 2002
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.33-37


230/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Violetta Sokolska, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Andrzej Gładysz.: Toksoplazmoza mózgu - wybrane przypadki w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.23-28


231/446

Małgorzata Inglot, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: Wpływ terapii antyretrowirusowej na wiremię HCV u pacjentów zakażonych HIV/HCV w początkowym okresie leczenia
Probl.HIV i AIDS 2002 T.8 z.1-2; s.1-4


232/446

Andrzej Gładysz, Aleksandra Szymczak, Krzysztof Simon.: Historia naturalna zakażenia HIV a zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 supl.1; s.6-16
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Neuroinfekcji. Białystok, 7 czerwca 2002r.


233/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot.: Leczenie ostrego i przewlekłego wzw typu C - propozycje standardów
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 supl.5; s.10-15
VII Warsztaty Hepatologiczne. Ustroń Śląski, 15-17.05.2002 r.


234/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer, Aleksandra Szymczak, Andrzej Gładysz.: Rola i zastosowanie terapeutyczne interleukiny 2 w zakażeniu HIV
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 nr 4; s.587-593


235/446

A[ndrzej] Gładysz, J[acek] Gąsiorowski, B[rygida] Knysz, M[ałgorzata] Inglot, W[eronika] Rymer, A[leksandra] Szymczak, M[ałgorzata] Zalewska.: Co nowego w badaniach nad zakażeniem HIV/AIDS. Wrażenia z XIV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Barcelonie
Przew.Lek. 2002 nr 9(45); s.65-70


236/446

Andrzej Gładysz.: Współczesne zagrożenia biologiczne
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2002 nr 8; s.5-9


237/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot.: Zakażenia szpitalne w Polsce - realia i perspektywy
W:VII Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej - Biuletyn "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych". Warszawa, 6-8 listopada 2002. Materiały konferencyjne; s.11-12


238/446

Andrzej Gładysz, Anna Machaj.: Nieswoiste metody zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym
W:Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów stomatologii ; pod red. Zygmunta Grzebieniaka; Wrocław : Akad. Med., 2002; s.19-37


239/446

Andrzej Gładysz, Anna Machaj.: Profilaktyka zakażeń wirusami hepatropowymi (B i C) oraz HIV w praktyce stomatologicznej
W:Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów stomatologii ; pod red. Zygmunta Grzebieniaka; Wrocław : Akad. Med., 2002; s.5-17


240/446

Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Current and future prospects for HIV and AIDS therapy research
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.695-701


241/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski.: Inhibitory wnikania jako nowa nadzieja leczenia zakażeń wirusem HIV
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.777-784


242/446

Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Jacek Gąsiorowski, Aleksandra Szymczak, Weronika Rymer, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Postępy wiedzy na temat zakażeń HIV i AIDS - wybrane zagadnienia
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.4; s.473-481


243/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Aleksandra Szymczak, Sylwia Serafińska.: SARS - pierwsza pandemia XXI wieku
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.4; s.409-414


244/446

Wojciech G. Polak, Andrzej Gładysz.: Solid organ transplantation and HIV infection
Ann.Transplant. 2003 Vol.8 no.4; s.16-21


245/446

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Domagała, Andrzej Gładysz.: Test do ilościowego oznaczania antygenu rdzeniowego wirusa C zapalenia wątroby - ocena przydatności w diagnostyce pacjentów zakażonych HCV
Diagn.Lab. 2003 T.39 nr 2; s.143-154


246/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski.: Report from 2nd IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, Paris 2003, Roche Satellite Symposium
HIV AIDS Rev. 2003 Vol.2 no.1; s.52-53


247/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Violetta Sokolska, Andrzej Gładysz.: Avascular necrosis of femoral heads in a man with HIV infection
Lancet Infect.Dis. 2003 Vol.3 no.11; s.708


248/446

Joanna Wacławik, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Ryszard Andrzejak, Andrzej Gładysz.: Epidemiologia chorób zawodowych o etiologii zakaźnej u pracowników służby zdrowia regionu wrocławskiego
Med.Pracy 2003 T.54 nr 6; s.535-541


249/446

A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Inglot.: Najnowsze wskazania do leczenia ostrego i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C - propozycje standardów
Medipress Med.Update 2003 suppl.1; s.5-8


250/446

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Domagała, Andrzej Gładysz.: Porównanie dwóch komercyjnych testów molekularnych do ilościowego oznaczania DNA wirusa B zapalenia wątroby
Pol.Arch.Med.Wewn. 2003 T.110 nr 6(12); s.1439-1448


251/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski.: Komentarz [do pracy: M. Gańczak et al. "Testowanie pacjentów w kierunku HIV w opinii lekarzy specjalności zabiegowych". Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 7 s.672-684] = Commentary [on: M. Gańczak et al. "HIV antibody testing of patients in surgeons' opinion". Pol.Przegl.Chir. 2003;75(7):672-684]
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 7; s.684-686


252/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz, Małgorzata Zalewska, Elżbieta Witecka-Knysz.: Działania niepożądane terapii antyretrowirusowej - odchylenia w wynikach badań laboratoryjnych
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.2; s.45-52


253/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski.: Inhibitory wnikania jako potencjalne leki antyretrowirusowe w nowej erze leczenia zakażeń HIV
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.1; s.19-24


254/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Elżbieta Witecka-Knysz, Marcin Czarnecki, Andrzej Gładysz.: Kliniczne działania niepożądane terapii antyretrowirusowej
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.2; s.53-61


255/446

Wojciech G. Polak, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Przeszczepianie nerek i wątroby u osób żyjących z HIV
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.3; s.71-75


256/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Danuta Rogowska-Szadkowska, Andrzej Gładysz.: Rola odporności nieswoistej w zakażeniu HIV - wybrane aspekty immunologiczne i nowe metody leczenia
Probl.HIV i AIDS 2003 T.9 z.3; s.77-81


257/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Charakterystyka epidemiologiczna, kliniczna, immunologiczna i wirusologiczna osób zakażonych HIV-1 w chwili rozpoczęcia leczenia antyretrowirusowego
Przegl.Epidemiol. 2003 T.57 nr 3; s.449-458


258/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Paweł Piszko.: Autoimmunologiczne choroby wątroby a zespoły nakładania - pogląd na dawne i aktualne doniesienia
Przegl.Lek. 2003 T.60 nr 12; s.810-814


259/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot.: Interferon alfa w leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby
Przew.Lek. 2003 nr 5; s.48-52


260/446

Agnieszka Hałoń, Andrzej Gładysz, Ilona Dziemianko.: Współczesne spojrzenie i zalecane postępowanie w biegunkach
Przew.Lek. 2003 nr 9; s.71-80


261/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zespół nakładania - overlap syndrom - w chorobach wątroby. Współczesne spojrzenie na nowe problemy
Przew.Lek. 2003 nr 11-12; s.53-59


262/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Katarzyna Rotter, Weronika Rymer.: Znaczenie wczesnego rozpoznawania pierwotnego zakażenia HIV w codziennej praktyce lekarskiej
Przew.Lek. 2003 nr 10; s.95-99


263/446

Wojciech Służewski, Andrzej Gładysz.: Stanowisko Polskiej Grupy Hepatologicznej odnośnie leczenia dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem watroby
Stand.Med.-Mies.Lek.Pediatr. 2003 T.5 nr 1; s.784-786
Warsztaty hepatologiczne - Ustroń, 15-17 maja 2002 r.


264/446

Maria Wesołowska, Jerzy Okulewicz, Andrzej Gładysz, Grażyna Wróbel, Franciszek Iwańczak.: Wstępne badania nad występowaniem pasożytów jelitowych u pacjentów z niedoborami immunologicznymi
W:XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Współczesne problemy chorób zakaźnych". Białystok, 5-7 czerwca 2003. Streszczenia; s.97 poz.D31


265/446

Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński, Weronika Rymer.: Profilaktyka WZW u chorych dializowanych. Patogenetyczne podstawy zalecanych schematów postępowania
Zakażenia 2003 T.2 nr 2; s.50, 52-54


266/446

Z. Błach-Olszewska, K. Rybka, E. Piasecki, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: Effect of CCR5-delta32 mutation frequency on sensitivity to HIV-1 infection
W:3rd International Conference on Innate Immunity. Crete (Greece), October 10-15, 2004; s.110 poz.85
(Aegean Conferences Series; Vol.13)


267/446

Ilona Dziemianko, Paweł Piszko, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Patologie wątroby w przebiegu porfirii skórnej późnej
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.5; s.833-838


268/446

Joseph C. Gathe Jr, Prudence Ive, Robin Wood, Dirk Schurmann, Nicholaos C. Bellos, Edwin DeJesus, Andrzej Gładysz, Cindy Garris, Jane Yeo.: 48-week efficacy and safety comparison of once-daily fosamprenavir /ritonavir versus twice-daily nelfinavir in naive HIV-1-infected patients
AIDS 2004 Vol.18 no.11; s.1529-1537
IF: 5.893


269/446

Andrzej Gładysz, Sylwia Serafińska, Weronika Rymer.: Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby A, B i C
W:Hepatologia : kompendium ; pod red. Jerzego A. Polańskiego; Warszawa : Medical Tribune Group, 2004; s.57-60
(Medycyna po Dyplomie)


270/446

Andrzej Gładysz.: Fuzeon - the first in an entirely a new class of antiretroviral drug
HIV AIDS Rev. 2004 Vol.3 no.2; s.59-60


271/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Małgorzata Inglot, Magdalena Ptak.: Zakażenia zakładowe jako błąd medyczny
W:IX Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej - Biuletyn "Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych". Warszawa, 3-5 listopada 2004. Materiały konferencyjne; s.19-28


272/446

Jacek Juszczyk, Marek Beniowski, Hanna Berak, Beata Bolewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Andrzej Cieśla, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gietka, Ewa Gliwińska, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Andrzej Horban, Małgorzata Inglot, Urszula Janas-Skulina, Ewa Janczewska-Kazek, Jolanta Jaskowska, Krzysztof Jurczyk, Brygida Knysz, Wiesław Kryczka, Jan Kuydowicz, Elżbieta Lakomy, Beata Logiewa-Bazger, Anna Łyczak, Tomasz Mach, Włodzimierz Mazur, Anna Michalska, Roma Modrzewska, Khalil Nazzal, Paweł Pabian, Anna Piekarska, Paweł Piszko, Małgorzata Sikorska, Katarzyna Szamotulska, Katarzyna Świętek, Krzysztof Tomasiewicz, Ewa Topczewska-Staubach, Hanna Trocha, Marek Wasilewski, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Witold Wrodycki, Dorota Zarębska-Michaluk, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.: Effectiveness of combined treatment with pegylated interferon a~00-2a and ribavirin in chronic hepatitis C - study phase summary
Med.Sci.Monit. 2004 Vol.10 suppl.1; s.5-11


273/446

Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Rational treatment of chronic hepatitis C
Med.Sci.Monit. 2004 Vol.10 suppl.1; s.17-23


274/446

Andrzej Horban, Marek Beniowski, Ewa Janczewska-Kazek, Beata Bolewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Andrzej Cieśla, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gietka, Ewa Gliwińska, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Waldemar Halota, Małgorzata Inglot, Urszula Janas-Skulina, Ewa Janczewska-Kazek, Jolanta Jasonek, Krzysztof Jurczyk, Brygida Knysz, Wiesław Kryczka, Jan Kuydowicz, Anna Lakomy, Beata Logiewa-Bazger, Anna Łyczak, Tomasz Mach, Włodzimierz Mazur, Zofia Michalska, Roma Modrzewska, Khalil Nazzal, Paweł Pabjan, Anna Piekarska, Paweł Piszko, Katarzyna Sikorska, Katarzyna Szamotulska, Katarzyna Świętek, Krzysztof Tomasiewicz, Ewa Topczewska-Staubach, Hanna Trocha, Marek Wasilewski, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Witold Wrodycki, Dorota Zarębska-Michaluk, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.: Safety and tolerability of the combination therapy with pegylated interferon alfa-2a (Pegasys) and ribavirin (Copegus) in patients with chronic hepatitis C in Poland - interim analysis of data from EAP program
Med.Sci.Monit. 2004 Vol.10 suppl.1; s.12-16


275/446

Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Waldemar Halota, Jacek Juszczyk, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Wojciech Służewski, Marek Woynarowski.: Stanowisko Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C u dorosłych - Zakopane 03.04.2004 r.
Med.Sci.Monit. 2004 Vol.10 suppl.4; s.1


276/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer.: Nowe możliwości leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C
Medipress Med.Update 2004 suppl.7; s.8-12


277/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Sylwia Serafińska.: Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby
Pol.Arch.Med.Wewn. 2004 T.112 supl.; s.295-298
XXXV Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich. Katowice, 9-12 września 2004; III Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich "Interna 2004"


278/446

Zdzisława Knihinicka-Mercik, Andrzej Gładysz.: Występowanie zakażeń poporodowych u matek w zależności od wybranych czynników ryzyka
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.1; s.118-126
Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa "Problemy zdrowia publicznego u progu XXI wieku". Wrocław, 18-19 czerwca 2004 r.


279/446

Jacek Juszczyk, Jolanta Białkowska, Beata Bolewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Małgorzata Inglot, Urszula Janas-Skulina, Maciej Jabłkowski, Joanna Jabłońska, Krzysztof Jurczyk, Wiesław Kryczka, Jan Kuydowicz, Elżbieta A. Lakomy, Anna Łyczak, Tomasz Mach, Zofia Michalska, Jerzy Moczko, Roma Modrzewska, Khalil Nazzal, Paweł Pabjan, Małgorzata Pawłowska, Paweł Piszko, Katarzyna Sikorska, Katarzyna Świętek, Krzysztof Tomasiewicz, Ewa Topczewska-Staubach, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Dorota Zarębska-Michaluk, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.: Pegylowany interferon a~00-2b i rybawiryna w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 94; s.353-357


280/446

Katarzyna Rybka, Egbert Piasecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Różnice w częstości występowania Allelu CCRS-d~0032 u pacjentów zakażonych HIV-1 oraz osób eksponowanych na zakażenie
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.98 poz.P-73
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004


281/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Małgorzata Inglot, Katarzyna Rotter, Brygida Knysz.: Kierunki rozwoju szczepień w Polsce
Przegl.Epidemiol. 2004 T.58 supl.1; s.80-89
Konferencja naukowo-szkoleniowa "Wakcynologia u progu trzeciego tysiąclecia". Bydgoszcz 16-18 IX 2004


282/446

Stanisław Czekalski, Janusz Cianciara, Magdalena Durlik, Andrzej Gładysz, Marian Klinger, Andrzej Książek, Piotr Małkowski, Michał Myśliwiec, Wojciech Rowiński, Bolesław Rutkowski, Olgierd Smoleński, Andrzej Więcek, Piotr Zaborowski, Wojciech Załuska, Zbigniew Zdrojewski.: Zalecenia postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakażeniach wirusami zapalenia wątroby typu B i C u pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek
Stand.Med. 2004 T.1 nr 12; s.1242-1248


283/446

pod red. Ewy Bernatowskiej ; [aut.] E. Bernatowska, Anna Bręborowicz, L. B. Brydak, B. Dembowska-Bagińska, A. Dobrzańska, E. Duszczyk, M. Gołębiowska, A[ndrzej] Gładysz, W. Halota, N. Irga, T. Jackowska, A[dam] Jankowski, M. Klaudel-Dreszler, S. Kołtan, J.R. Kowalczyk, M. Kurenko-Deptuch, M. Litwin, W. Magdzik, M. Marczyńska, M. Matysiak, Bożena Mikołuć, M. Pac, J. Pawłowska, M. Pawłowska, D. Perek, B. Pietrucha, J. Piotrowska-Jastrzębska, D. Prokopowicz, E. Pronicka, A. Radzikowski, R. Rokicka-Milewska, H. Siwińska-Gołębiewska, T. Smiatacz, M. Szczepańska-Putz, L[eszek] Szenborn, H. Trocha, A[leksandra] Uszyńska-Lewandowicz, J. Wachowiak, B. Wolska-Kuśnierz, J. Wysocki, M. Wysocki, K. Zeman: Profilaktyka zakażeń w stanach zaburzonej odporności
Warszawa, 2004; 63 s.


284/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Marcin Czarniecki, Andrzej Gładysz.: Współczesne poglądy na klinikę, diagnostykę i leczenie pierwotnego zakażenia HIV
Wiad.Lek. 2004 T.57 nr 5-6; s.267-270


285/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Efektywność leczenia skojarzonego interferonem z rybawiryną chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C
Zakażenia 2004 nr 3; s.54, 56-60


286/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Miejsce interferonu naturalnego w leczeniu wirusowych zapaleń wątroby typu C
Zakażenia 2004 nr 6; s.58-62


287/446

Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Patryk Smoliński.: Szczepienia profilaktyczne przeciwko WZW B - przegląd obowiązujących schematów
Zakażenia 2004 nr 2; s.118,120,122,124


288/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Małgorzata Inglot, Patryk Smoliński.: Wirusowe zapalenie wątroby jako zakażenie szpitalne - aktualne i przyszłe regulacje prawne
Zakażenia 2004 T.4 nr 1; s.44, 46, 48-51


289/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Współzakażenie HIV/HCV - możliwości i problemy leczenia pacjentów żyjących z HCV w dobie HAART
Zakażenia 2004 nr 5; s.65-66, 68-72


290/446

Andrzej Gładysz, Anna Machaj.: Nieswoiste metody zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym
W:Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów ; pod red. Zygmunta Grzebieniaka; Wrocław : Akad. Med., 2004; s.17-33
Wyd.2, popr. uzup.


291/446

Andrzej Gładysz, Anna Machaj.: Profilaktyka zakażeń wirusami hepatotropowymi (B i C) oraz HIV w praktyce medycznej
W:Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów ; pod red. Zygmunta Grzebieniaka; Wrocław : Akad. Med., 2004; s.5-16
Wyd.2 popr. i uzup.


292/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Współzakażenie HIV/HCV - przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno-terapeutycznego
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4; s.813-825


293/446

Wojciech G. Polak, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter.: Prevention of hepatitis B recurrence after liver transplantation
Ann.Transplant. 2005 Vol.10 no.3; s.11-16


294/446

E. Piasecki, K. Rybka, K. Zwolińska, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: CCR5 polymorphism as potent factor affecting susceptibility to HIV-1 infection in Polish populations
Clin.Microbiol.Infect. 2005 Vol.11 suppl.2; s.53 poz.O219
15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen (Denmark), 2-5 April 2005. Abstracts


295/446

C. Cohen, L. Nieto-Cisneros, C. Zala, W.J. Fessel, J. Gonzalez-Garcia, A[ndrzej] Gładysz, R. McGovern, E. Adler, C. McLaren.: Comparison of atazanavir with lopinavir/ritonavir in patients with prior protease inhibitor failure: A randomized multinational trial
Curr.Med.Res.Opin. 2005 Vol.21 no.10; s.1683-1692
IF: 2.945


296/446

Jacek Juszczyk, Magdalena Baka-Ćwierz, Marek Beniowski, Hanna Berak, Beata Bolewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Andrzej Cieśla, Andrzej Piotr Dziambor, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gietka, Ewa Gliwińska, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Waldemar Halota, Andrzej Horban, Małgorzata Inglot, Urszula Janas-Skulina, Ewa Janczewska-Kazek, Jolanta Jaskowska, Krzysztof Jurczyk, Brygida Knysz, Wiesław Kryczka, Jan Kuydowicz, Elżbieta Anna Lakomy, Beata Logiewa-Bazger, Anna Łyczak, Tomasz Mach, Włodzimierz Mazur, Zofia Michalska, Roma Modrzewska, Khalil Nazzal, Paweł Pabjan, Anna Piekarska, Paweł Piszko, Katarzyna Sikorska, Katarzyna Szamotulska, Magdalena Śliwińska, Katarzyna Świętek, Krzysztof Tomasiewicz, Ewa Topczewska-Staubach, Hanna Trocha, Marek Wasilewski, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Witold Wrodycki, Dorota Zarębska-Michaluk, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.: Pegylated interferon a~00-2a combined with ribavirin in therapy of chronic viral hepatitis C in treatment-naive patients
Exp.Clin.Hepatol. 2005 Vol.1 no.4; s.29-34


297/446

M[ałgorzata] Kuliszkiewicz-Janus, B[rygida] Knysz, M[ichał] Jeleń, R. Podlasin, A[ndrzej] Gładysz.: Non-Hodgkin lymphoma (NHL) as a rare manifestation of immune reconstitution syndrome in HIV-1 positive patients
Haematologica 2005 Vol.90 suppl.2; s.436 poz.1129
10th Congress of the European Hematology Association. Stockholm (Sweden), June 2-5, 2005. Abstract book


298/446

Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Cryptococcal meningitis as an immune reconstitution syndrome following effective antiretroviral therapy
HIV AIDS Rev. 2005 Vol.4 no.3; s.33-35


299/446

Brygida Knysz, Marta Rzeszutko, Paweł Piszko, Violetta Sokolska, Monika Pazgan-Simon, Elżbieta Gamian, Andrzej Gładysz.: Immune restoration mycobacteriosis in a HIV-1 positive patient after initiation of potent cART
HIV AIDS Rev. 2005 Vol.4 no.3; s.36-39


300/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, Jerzy Ciecierski.: Nadkażenie wirusem zapalenia wątroby typu D jako rzadka przyczyna choroby zawodowej
Med.Pracy 2005 T.56 nr 4; s.317-318


301/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer.: Komentarz [do pracy: A.Duchini et al. "Szczepienia dorosłych biorców przeszczepu narządów miąższowych - aktualne zalecenia i schematy postępowania". Med. Prakt 2005 supl.1 s.27-38 - tł. z Clin. Microbiol. Rev. 2003; 16: 357-364]
Med.Prakt. 2005 supl.1(3): Szczepienia; s.38-39


302/446

Andrzej Gładysz, Monika Pazgan-Simon.: Fizjopatologia ostrej niewydolności wątroby i encefalopatii wątrobowej. Rozpoznawanie i leczenie
Med.Sci.Rev.Hepatol. 2005 T.5; s.41-47


303/446

Marcin Czarnecki, Małgorzata Inglot, Krzysztof Małyszczak, Weronika Rymer, Tomasz Pawłowski, Andrzej Gładysz.: Zaburzenia neuropsychiatryczne towarzyszące zakażeniu HCV
Med.Sci.Rev.Hepatol. 2005 T.5; s.109-114


304/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zastosowanie naturalnego interferonu alfa w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C - propozycje terapeutyczne
Med.Sci.Rev.Hepatol. 2005 T.5; s.127-130


305/446

Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Znaczenie kliniczne enfuwirtydu - nowego leku antyretrowirusowego
Ordynator Leków 2005 T.5 nr 1; s.3-4, 7-11


306/446

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Domagała, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz.: Występowanie genotypów wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz ich wpływ na skuteczność leczenia lamiwudyną
Pol.Arch.Med.Wewn. 2005 T.114 nr 6(12); s.1190-1199


307/446

Brygida Knysz, Danuta Rogowska-Szadkowska, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Zespoły rekonstrukcji immunologicznej jako następstwo skutecznej terapii antyretrowirusowej
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2005 T.59; s.180-187


308/446

Jacek Juszczyk, Barbara Baka-Ćwierz, Marek Beniowski, Hanna Berak, Beata Bolewska, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Andrzej Cieśla, Andrzej Dziambor, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gietka, Ewa Gliwińska, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Waldemar Halota, Andrzej Horban, Małgorzata Inglot, Urszula Janas-Skulina, Ewa Janczewska-Kazek, Jolanta Jaskowska, Krzysztof Jurczyk, Brygida Knysz, Wiesław Kryczka, Jan Kuydowicz, Elżbieta A. Lakomy, Beata Logiewa-Bazger, Anna Łyczak, Tomasz Mach, Włodzimierz Mazur, Zofia Michalska, Roma Modrzewska, Khalil Nazzal, Paweł Pabjan, Anna Piekarska, Paweł Piszko, Katarzyna Sikorska, Katarzyna Szamotulska, Magdalena Śliwińska, Katarzyna Świętek, Krzysztof Tomasiewicz, Ewa Topczewska-Staubach, Hanna Trocha, Marek Wasilewski, Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Witold Wrodycki, Dorota Zarębska-Michaluk, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz.: Pegylowany interferon a~00-2a z rybawityną w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (raport końcowy z badań)
Przegl.Epidemiol. 2005 T.59 nr 3; s.651-660


309/446

Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Zbigniew Gonciarz, Waldemar Halota, Jacek Juszczyk, Jan Kuydowicz, Tomasz Mach, Roma Modrzewska, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Wojciech Służewski, Jerzy Socha, Marek Woynarowski.: Stanowisko Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C - Jurata 29.04.2005 r.
Przegl.Epidemiol. 2005 T.59 dodatek; [4] s.


310/446

Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Weronika Rymer.: Terapia eksperymentalna zakażenia HCV
Przegl.Epidemiol. 2005 T.59 nr 2; s.525-533


311/446

Marcin Czarnecki, Małgorzata Inglot, Krzysztof Małyszczak, Weronika Rymer, Grażyna Jańczak, Tomasz Pawłowski, Andrzej Gładysz.: Zaburzenia neuropsychiatryczne u osób zakażonych HCV - obserwacje własne
Przegl.Epidemiol. 2005 T.59 nr 2; s.431-438


312/446

Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Marcin Czarnecki, Andrzej Gładysz.: Viral rebound syndrome in two HIV-1-positive patients after structured treatment interruption
Viral Immunol. 2005 Vol.18 no.3; s.579-581
IF: 2.030


313/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Klimczak.: Szczepionka przeciwko żółtej gorączce
W:Wakcynologia ; red. Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński; Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2005; s.419-423


314/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz, Neonila Szeszenia-Dąbrowska.: Choroby zawodowe wśród pracowników służby zdrowia związane z zakażeniem wirusami HBV/HCV/HIV zarejestrowane w Polsce w latach 1999-2003 - aktualne trendy epidemiologiczne i ich implikacje
Zakażenia 2005 nr 2; s.55-56,58


315/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego jako przykład zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS)
Zakażenia 2005 nr 2; s.91,94,96-98


316/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Immunoprofilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A - przegląd aktualnych zaleceń
Zakażenia 2005 nr 2; s.47-48,50-51


317/446

Patryk Smoliński, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Podstawy współczesnej diagnostyki HIV/AIDS - od teorii do praktyki
Zakażenia 2005 nr 5; s.105-110


318/446

Patryk Smoliński, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Zakażenia wywoływane przez Mycobacterium avium complex = obraz kliniczny, rozpoznawanie i leczenie
Zakażenia 2005 nr 4; s.26-29


319/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zasady postępowania terapeutycznego u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B
Zakażenia 2005 nr 4; s.53-54, 56, 58


320/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Piotr Rymer.: Wirusowe zapalenie wątroby jako choroba zawodowa. Profilaktyka poekspozycyjna
W:Zakażenia odcewnikowe : [III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe]. Olsztyn, 4-6 maja 2005. Materiały konferencyjne; s.[47-50]


321/446

K. Zwolińska, E. Piasecki, K. Rybka, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: Effect of chemokine receptor polymorphism on susceptibility to HIV-1 infection in Polish population
W:16th European Congress of Immunology, 1st Joint Meeting of European National Societes of Immunology. Paris, France, September 6-9, 2006. Abstracts [on CD-ROM]; poz.PB-2411


322/446

Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Katarzyna Rotter, Weronika Rymer, Patryk Smoliński, Małgorzata Inglot, Magdalena Władysiuk-Blicharz.: Cost effectiveness of replacing recombinated interferon a~00-2b with its pegylated form in combination with ribavirin for the therapy of chronic HCV infection in Poland
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.3; s.453-462


323/446

Andrzej Gładysz.: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych
W:Akademia Medyczna we Wrocławiu 2001-2005; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.273-274


324/446

Andrzej Gładysz, Jacek Gąsiorowski, Patryk Smoliński.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Choroby wewnętrzne : podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. T.2 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2006; s.2127-2139
ISBN 83-7430-069-8


325/446

Joseph C. Gathe Jr, Robin Wood, Ian Sanne, Edwin DeJesus, Dirk Schurman, Andrzej Gładysz, Cindy Garris, Naomi Givens, Robert Elston, Jane Yeo.: Long-term (120-week) antiviral efficacy and tolerability of fosamprenavir/ritonavir once daily in therapy-naive patients with HIV-1 infection: an uncontrolled, open-label, single-arm follow-on study
Clin.Ther. 2006 Vol.28 no.5; s.745-754
IF: 2.893


326/446

Brygida Knysz, Katarzyna Rybka, Jacek Gąsiorowski, Egbert Piasecki, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: Acid-labile interferon alpha concentration: prognostic value during immune reconstitution following effective antiretroviral therapy in HIV-1-positive patients
HIV AIDS Rev. 2006 Vol.5 no.3; s.7-12


327/446

Andrzej Gładysz.: Uwaga! AIDS! [wywiad]
Mag.Dolnośl.Zdrowie 2006 nr 13; s.12


328/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Krytyczna ocena rejestracji ekspozycji zawodowych związanych z naruszeniem ciągłości tkanek oraz wynikających z tego konsekwencji - wśród pracowników polskiej służby zdrowia
Med.Pracy 2006 T.57 nr 5; s.439-450


329/446

Patryk Smoliński, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Ocena niedoszacowania częstości ekspozycji na materiał biologiczny wśród pracowników polskiej służby zdrowia - analiza prospektywna
Med.Pracy 2006 T.57 nr 6; s.507-516


330/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Fleischer, Alina Wieliczko, Elwira Marszałkowska-Krześ.: Grypa ptasia - czy pandemia jest realnym zagrożeniem?
Med.Prakt. 2006 nr 3(181); s.184-190
Toż w: Med. Prakt. Pediatr. 2006 nr 2 (44) s.87-93; Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2006 nr 3 (43) s.82-88


331/446

Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Marta Rzeszutko, Andrzej Gładysz.: Lung cancer as an immune reconstitution disease in an HIV-1 positive man receiving HAART
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 T.60; s.181-183


332/446

Brygida Knysz, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Michał Jeleń, Regina Podlasin, Andrzej Gładysz.: Non-Hodgkin's lymphoma as a rare manifestation of immune reconstitution disease in HIV-1 positive patients
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 Vol.60; s.547-551


333/446

Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Gładysz.: Zwalczanie ptasiej grypy a regulacje prawne
Prawo Med. 2006 T.8 nr 2; s.88-98


334/446

Małgorzata Klimczak, Andrzej Gładysz, Jakub Ząbek.: Diagnostyka różnicowa Lyme arthritis z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.1; s.58-59
V Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Neuroinfekcji. Białystok, 21-22 kwietnia 2006 rok.


335/446

M[ałgorzata] Inglot, A[leksandra] Szymczak, A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Zalewska, K[rzysztof] Małyszczak.: Obraz przewlekłego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych HIV
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.47 poz.U38
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 września 2006. Wystąpienia ustne. Plakaty


336/446

R. Flisiak, M. Jabłkowski, J. Cianciara, M. Beniowski, A[ndrzej] Gładysz, W. Kryczka, A. Boroń-Kaczmarska, A. Horban, W. Halota, J. Juszczyk, T. Mach, M. Subramanian, J. McHutchison, S. Zeuzem.: Ocena wstępna skuteczności i bezpieczeństwa interferonu alfa-2b genetycznie związanego z albuminą stosowanego w skojarzeniu z rybawiryną u chorych przewlekle zakażonych genotypem 1 HCV dotychczas nieleczonych interferonem
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.13 poz.U07
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 września 2006. Wystąpienia ustne. Plakaty


337/446

W[eronika] Rymer, M[ałgorzata] Inglot, M[ałgorzata] Kuliszkiewicz-Janus, A[ndrzej] Gładysz.: Skuteczna 16-tygodniowa terapia PEG-IFN alfa2a z RBV pacjentki z małopłytkowością zakażonej genotypem 3a HCV
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.104 poz.P41
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 września 2006. Wystąpienia ustne. Plakaty


338/446

P[aweł] Piszko, K[rzysztof] Simon, A[ndrzej] Gładysz, W[itold] Dobracki, E[lżbieta] Gamian.: Zaburzenia metabolizmu porfiryn u pacjentów zakażonych HCV
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.16 poz.U10
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 września 2006. Wystąpienia ustne. Plakaty


339/446

W[eronika] Rymer, A[ndrzej] Gładysz, H. Łabędzka, B. Dobracka.: Zakażenia VZV - analiza problemu na podstawie kohorty pacjentów hospitalizowanych w WSS im. Gromkowskiego we Wrocławiu
Przegl.Epidemiol. 2006 T.60 supl.2; s.77 poz.P15
XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 września 2006. Wystąpienia ustne. Plakaty


340/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Zakażenia układu moczowego u osób żyjących z HIV i chorych na AIDS
Przegl.Urol. 2006 T.7 nr 5; s.29-32


341/446

Andrzej Gładysz, Monika Pazgan-Simon, Katarzyna Fleischer.: Zatrucia pokarmowe - problem stale ważny w codziennej praktyce
Przew.Lek. 2006 nr 8 (90); s.78-88


342/446

Brygida Knysz, Marek Bolanowski, Małgorzata Klimczak, Andrzej Gładysz, Katarzyna Zwolińska.: Graves' disease as an immune reconstitution syndrome in an HIV-1-positive patient commencing effective antiretroviral therapy: case report and literature review
Viral Immunol. 2006 Vol.19 no.1; s.102-107
IF: 2.133


343/446

Violetta Sokolska, Brygida Knysz, Elżbieta Czapiga, Jacek Gąsiorowski, Marek Sąsiadek, Andrzej Gładysz.: Rola rezonansu magnetycznego mózgowia w diagnostyce zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u pacjentów zakażonych HIV-1
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 11/12; s.805-813


344/446

Patryk Smoliński, Krzysztof Simon, Andrzej Gładysz, Marcin Nowak, Barbara Dolińska-Krajewska.: Stłuszczenie wątroby - patomechanizm, znaczenie kliniczne i czynniki sprawcze, ze szczególnym uwzględnieniem wirusów pierwotnie hepatotropowych
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 11/12; s.834-841


345/446

Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Enfuvirtide jako przykład inhibitorów fuzji, nowej klasy leków antyretrowirusowych
Zakażenia 2006 T.6 nr 1; s.67-68, 70


346/446

Sylwia Serafińska, Patryk Smoliński, Andrzej Gładysz.: Miejsce interferonu w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B
Zakażenia 2006 T.6 nr 4; s.93-97


347/446

Katarzyna Zwolińska, Egbert Piasecki, Katarzyna Rybka, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Effect of CCR and HERV polymorphism on susceptibility to HIV-1 infection in Polish population
W:1st International Symposium on Genetic and Immune Correlates of HIV Infection and Vaccine-Induced Immunity. Budapest, Hungary, 10-13 June, 2007. Scientific programme and abstract book; s.89 poz.P-MO-1


348/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer, Bartosz Szetela, Katarzyna Fleischer.: Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne [rozdział: Zakażenie HIV/AIDS]
W:Choroby zakaźne i pasożytnicze ; red. nauk. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk; Lublin : Wydaw. Czelej, 2007; s.387-422
ISBN 978-83-60608-34-0


349/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Paweł Piszko, Bartosz Szetela, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: Assessment of metformin therapy effect on selected parameters of glucose and lipid metabolism and the course of lipodystrophy in HIV-1 infected patients receiving protease inhibitors - pilot study
HIV AIDS Rev. 2007 Vol.6 no.2; s.24-28


350/446

Brygida Knysz, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz.: Pathogenesis of HIV-1 infection - chosen aspects
HIV AIDS Rev. 2007 Vol.6 no.1; s.7-11


351/446

Brygida Knysz, Regina Podlasin, Dorota Latarska, Andrzej Gładysz.: Three different manifestations of immune reconstitution disease in a HIV-1 positive man receiving effective HAART
HIV AIDS Rev. 2007 Vol.6 no.1; s.42-45


352/446

P[atryk] Smoliński, A[ndrzej] Gładysz, M. Nowak, B[arbara] Dolińska-Krajewska.: Quantitative assessment of mitochondria by ultrastructural methods in chronic hepatitis C patients
J.Hepatol. 2007 Vol.46 suppl.1; s.S213 poz.560
42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Barcelona, Spain, April 11-15, 2007


353/446

Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon.: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Stanowisko Polskiej Grupy Ekspertów
Lek w Polsce 2007 T.17 nr 7; s.101-102


354/446

Jacek Gąsiorowski, Elżbieta Witecka-Knysz, Brygida Knysz, Hanna Gerber, Andrzej Gładysz.: Diagnostyka boreliozy
Med.Pracy 2007 T.58 nr 5; s.439-447


355/446

Andrzej Gładysz, Sylwia Serafińska, Małgorzata Inglot.: Komentarz [do pracy: A.C. Hayward et al. "Ocena wpływu aktywnej promocji szczepienia przeciwko grypie personelu domów przewlekłej opieki na zachorowalność i umieralność wśród ich pensjonariuszy". Med. Prakt. 2007 nr 10 s.114-118 - przedr. z BMJ 2006; 333: 1241-1244]
Med.Prakt. 2007 nr 10; s.118


356/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Influence ABCB1 gene polymorphism on methadone dose and plasma concentration in opioid substitution treatment
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 suppl.1; s.24 poz.A035
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007


357/446

Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Is ABCB1 genotype polymorphism a risk factor in the development of opioid dependence?
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 no.1; s.24 poz.A034
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007


358/446

Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Immune reconstitution diseases: Is it possible to establish recommendations?
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2007 Vol.61; s.220-225


359/446

Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Andrzej Gładysz, Krzysztof Małyszczak, Małgorzata Zalewska.: Obraz przewlekłego zapalenia wątroby typu C u pacjentów zakażonych z wysoką liczbą limfocytów CD4+
Przegl.Epidemiol. 2007 T.61 nr 3; s.535-543


360/446

M[ałgorzata] Inglot, A[leksandra] Szymczak, A[ndrzej] Gładysz, M[ałgorzata] Zalewska.: Efficacy of therapy with pegylated interferon alfa 2a and ribavirin in HIV/HCV coinfected patients - the pilot Polish study
Rev.Antivir.Ther. 2007 Vol.2; s.119-120 poz.12
3rd International Workshop on HIV and Hepatitis Co-infection. Paris (France), 7-9 June 2007


361/446

Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Edyta Gajda, Anna Wiela-Hojeńska, Bartosz Szetela, Krystyna Głowacka, Andrzej Gładysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Methadone maintenance therapy influence on QT interval
W:The 3rd European Association of Addiction Therapy Conference. Vienna (Austria), September 10-12, 2007. Finale programme and abstract book; s.58 poz.15


362/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Edyta Gajda, Bartosz Szetela, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: QT interval in the opioid dependent
W:The 3rd European Association of Addiction Therapy Conference. Vienna (Austria), September 10-12, 2007. Finale programme and abstract book; s.52 poz.5


363/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer.: Szczepienia osób zakażonych HIV
W:Wakcynologia ; red. Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński; Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2007; s.169-178
Wyd.2 poszerz. i aktual.
ISBN 83-88778-26-9


364/446

Andrzej Gładysz, Małgorzata Klimczak.: Szczepionka przeciwko żółtej gorączce
W:Wakcynologia ; red. Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński; Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2007; s.481-485
Wyd.2 poszerz. i aktual.
ISBN 83-88778-26-9


365/446

Maria Wesołowska, Brygida Knysz, Beata Szostakowska, Andrzej Gładysz, Jerzy Okulewicz.: Cryptosporidium infection and CD4 T-cell count in women infected with HIV-1
Wiad.Parazytol. 2007 T.53 supl.; s.97
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Międzyzdroje, 5-7 września 2007 r.


366/446

red. Andrzej Gładysz: Zakażenia HIV/AIDS : poradnik dla lekarzy praktyków
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; 188 s.
ISBN 978-83-89629-78-4


367/446

Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon.: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Zakażenia 2007 nr 1; s.101
Toż w: Ordynator Leków 2006 Vol.6 nr 9-10 s.12, 14


368/446

Andrzej Gładysz, Patryk Smoliński.: Zarys epidemiologii zakażeń HIV i AIDS w Polsce. Kierunki ewolucji pandemii HIV
W:Zakażenia HIV/AIDS : poradnik dla lekarzy praktyków ; red. Andrzej Gładysz; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2007; s.9-20
ISBN 978-83-89629-78-4


369/446

J[acek] Gąsiorowski, Ł[ukasz] Łapiński, B[rygida] Knysz, M. Biskup, K[rystyna] Głowacka, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, B[artosz] Szetela, A[nna] Wiela-Hojeńska, A[ndrzej] Gładysz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Influence of combination antiretroviral therapy (cART) on methadone dose and its plasma concentration
W:13th International Congress of Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008. Abstracts; s.75-76 poz.ISE.322


370/446

Katarzyna Zwolińska, Egbert Piasecki, Monika Pazgan-Simon, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: JC and BK polyomavirus active infections among HIV-1 positive patients
Cent.Eur.J.Immunol. 2008 Vol.33 suppl.1; s.146-147 poz.12.144
XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008. Book of abstracts


371/446

K. Zwolińska, E. Piasecki, K. Rybka, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: CCR and HERV polymorphism in HIV-1 infection: Polish population analysis
Clin.Microbiol.Infect. 2008 Vol.14 suppl.7; s.S735 poz.R2470
18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona, Spain, 19-22 April 2008


372/446

K. Zwolińska, E. Piasecki, K. Rybka, M[onika] Pazgan-Simon, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: Detection of active polyomaviruses JC and BK in HIV-1-infected patients
Clin.Microbiol.Infect. 2008 Vol.14 suppl.7; s.S735 poz.R2471
18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona, Spain, 19-22 April 2008


373/446

Brygida Knysz, Monika Pazgan-Simon, Katarzyna Zwolińska, Piotr Pulik, Egbert Piasecki, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz.: JCV and BKV prevalence in people infected with HIV-1
HIV AIDS Rev. 2008 Vol.7 no.4; s.15-18


374/446

M[aria] Wesołowska, B. Szostakowska, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: Isolation of Cryptosporidium meleagridis in a HIV-positive female - the first report from Poland
Int.J.Infect.Dis. 2008 Vol.12 suppl.1 [CD-ROM]; poz.73.013
13th International Congress of Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008. Abstracts


375/446

E. Gane, Y. Benhamou, A[ndrzej] Gładysz, S. Zeuzem, G. Germanidis, J. Heathcote, P. Marcellin, J. Sorbel, K. Borroto-Esoda, F. Rousseau, A. Snow-Lampart.: Lack of influence of baseline genotype on antiviral response in subjects with chronic hepatitis B infection receiving tenofovir DF 300 mg QD for 1 year
J.Hepatol. 2008 Vol.48 suppl.2; s.S256-S257 poz.689
43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Milan (Italy), April 23-27, 2008. Abstracts


376/446

Andrzej Gładysz.: Biegunka podróżnych
Med.Dypl. 2008 wyd.spec. supl.5; s.6-8


377/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Bartosz Szetela.: Narażenie zawodowe pracowników medycznych na krwiopochodne zakażenie HIV, HBV i HCV - profilaktyka przed i poekspozycyjna = Occupational exposure of health service employees to HIV, HBV, and HCV infections: pre- and postexposure prophylaxis
Pol.Przegl.Chir. 2008 T.80 nr 3; s.275-285


378/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz.: Cutaneous cryptococcosis as a rare manifestation of the immune reconstitution syndrome in an HIV-1-infected patient
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2008 Vol.62; s.1-3


379/446

Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon.: Polska Grupa Ekspertów HBV. Zalecenia terapeutyczne na rok 2008 : Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Przegl.Epidemiol. 2008 T.62 nr 2; s.379-381
Toż: Ordynator Leków 2008 T.8 nr 1-2; s.2-3


380/446

Patryk Smoliński, Monika Pazgan-Simon, Jolanta Zuwała-Jagiełło, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Rotter, Andrzej Gładysz.: Review of patients with hepatosteatosis and chronic hepatitis C
Przegl.Epidemiol. 2008 T.62 nr 3; s.571-579


381/446

Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Irena Molin, Małgorzata Zalewska, Anna Machaj.: Badanie wybranych cytokin w surowicy krwi pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C nieleczonych oraz leczonych interferonem alfa i rybawiryną
Wiad.Lek. 2008 T.61 nr 1-3; s.13-18


382/446

M[arcin] Czarnecki, B[rygida] Knysz, W. Kwiatkowska, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: HIV infection and venous and connective tissue diseases among injecting drug users
W:XVII International AIDS Conference. Mexico City, Mexico, 3-8 August 2008. Abstracts book. Vol.1; s.194 poz.MOPE0612
Toż W: The XVII International AIDS Conference in Mexico City from 3-8 August 2008. Abstracts CD-ROM; ISBN 978-92-95069-05-3; poz.MOPE0612


383/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Fleischer.: Komentarz do "Uaktualnionego przeglądu możliwości zastosowania leków przeciwwirusowych w pandemii grypy, opracowanego przez Komitet ds. Produktów Medycznych do Użytku Ludzkiego Europejskiej Agencji Leków"
Zakażenia 2008 T.8 supl.1; s.20-22


384/446

J[acek] Gąsiorowski, Z[ofia] Marchewka, Ł[ukasz] Łapiński, B[rygida] Knysz, M. Adamaszek, B[artosz] Szetela, A[ndrzej] Gładysz, A[nna] Długosz.: Influence of HIV infection on renal function among heroin users
W:5th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention. Cape Town, South Africa, [19-22 July 2009]. Abstract CD-ROM; poz.CDB011
ISBN 978-92-95069-08-4


385/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
Alkohol.Narkom. 2009 T.22 nr 3; s.255-269


386/446

Constance Delaugerre, Philippe Flandre, Marie Laure Chaix, Jade Ghosn, Francois Raffi, Pierre Dellamonica, H. Jaeger, D. Shurmann, Isabelle Cohen-Codar, Philippe Ngo Van, Michael Norton, Anne-Marie Taburet, Jean-Francois Delfraissy, Christine Rouzioux ; the MONARK Study Group [contrib. Andrzej Gladysz, Brygida Knysz, Jacek Gasiorowski et al.]: Protease inhibitor resistance analysis in the MONARK trial comparing first-line lopinavir-ritonavir monotherapy to lopinavir-ritonavir plus zidovudine and lamivudine triple therapy
Antimicrob.Agents Chemother. 2009 Vol.53 no.7; s.2934-2939
IF: 4.802


387/446

Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Choroba przeziębieniowa (przeziębienie)
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2009 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009; s.888-889
ISBN 978-83-7430-223-4


388/446

Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Grypa
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2009 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009; s.886-888
ISBN 978-83-7430-223-4


389/446

Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Mięczak zakaźny
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2009 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009; s.912-913
ISBN 978-83-7430-223-4


390/446

Weronika Rymer, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz, Violetta Sokolska.: Historia naturalna zakażenia HIV
W:Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS - współczesne możliwości i problemy ; pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; s.21-44
ISBN 978-83-62182-00-8


391/446

Krzysztof Małyszczak, Brygida Knysz, Violetta Sokolska, Alina Niedzielska, Andrzej Gładysz, Małgorzata Inglot.: Zaburzenia psychiczne i neurologiczne w przebiegu zakażenia HIV i związane z jego leczeniem
W:Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS - współczesne możliwości i problemy ; pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; s.167-180
ISBN 978-83-62182-00-8


392/446

Katarzyna Fleischer-Stępniewska, Wojciech G. Polak, Andrzej Gładysz.: Klinika zakażeń enterokokowych
W:Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych ; pod red. Anny Śledzińskiej, Alfreda Sameta, Andrzeja Gładysza; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; s.133-162
ISBN 978-83-89629-88-3


393/446

K. Zwolińska, E. Piasecki, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz.: Effect of HLA-B alleles on susceptibility and the course of HIV-1 infection. Protective effect of HLA-B*08
J.Clin.Virol 2009 Vol.44 suppl.1; s.S19-S20 P.013
European Society for Clinical Virology (ESCV) Winter Meeting. Amsterdam, The Netherlands, January 7-10, 2009. Programme and abstracts


394/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2008 roku. Odkrycie ludzkiego wirusa niedoboru odporności
Med.Prakt.Chir. 2009 nr 1(83); s.7-11
Postępy w chirurgii w 2008 roku


395/446

Justyna Janocha, Paweł Piszko, Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz, Hanna Łabędzka, Elżbieta Orlicz, Dorota Lisik, Marcin Czerwony.: Analiza kliniczno-epidemiologiczna zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w ośrodku wrocławskim
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.94-95 poz.121
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


396/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer.: Czynniki ryzyka w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia - kryteria bezpiecznej pracy
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.3-4
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


397/446

Sylwia Serafińska, Paweł Piszko, Monika Pazgan-Simon, Andrzej Gładysz.: Interferon leukocytarny (naturalny) IFN Leu w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C - doświadczenia własne w latach 2005-2008
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.104-105 poz.145
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


398/446

Maria Wesołowska, Brygida Knysz, Beata Szostakowska, Przemysław Myjak, Andrzej Gładysz.: Inwazje pasożytnicze w dolnośląskiej populacji pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.65-66 poz.103
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


399/446

Monika Pazgan-Simon, Anna Machaj, Hanna Łabędzka, Justyna Janocha, Bogumiła Żurowska, Anna Szurlej, Magdalena Czajkowska, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Opis przebiegu zawleczonej odry u dorosłych (Romów) w materiale własnym
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.44-45 poz.037
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


400/446

Sylwia Serafińska, Anna Machaj, Andrzej Gładysz.: Sepsa gronkowcowa powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia na zastawce trójdzielnej i ropniami płuc u byłego narkomana - opis przypadku
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.60 poz.088
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


401/446

Paweł Piszko, Andrzej Gładysz, Robert Krawczyk, Vanessa Kaczmarek-Leki.: Skuteczność leczenia ostrego zapalenia wątroby typu C u pacjentów dializowanych
Przew.Lek. 2009 nr 4; s.94 poz.120
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wrocław, 24-26 września 2009 r. Książka streszczeń


402/446

J[acek] Gąsiorowski, Ł[ukasz] Łapiński, B[artosz] Szetela, M[ałgorzata] Zalewska, B[rygida] Knysz, A[ndrzej] Gładysz.: HCV and HIV infections among patients of methadone substitution treatment program
Suchtmed.Forsch.Prax. 2009 Vol.11 no.5; s.251 poz.P7
1st International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users. Zurich, Switzerland, 24.-25. September 2009


403/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: ABCB1 genotype, the risk and the course of heroin addiction
W:The 5th European Association of Addiction Therapy Conference. Ljubljana, Slovenia, 5-7 October 2009. Final programme and abstract book; s.41 poz.13


404/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Zofia Marchewka, Brygida Knysz, Beata Szymańska, Maciej Adamaszek, Małgorzata Zalewska, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Długosz.: Early kidney injury biomarkers in the opioid dependent
W:The 5th European Association of Addiction Therapy Conference. Ljubljana, Slovenia, 5-7 October 2009. Final programme and abstract book; s.47-48 poz.21


405/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Lidia Łysenko, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Brygida Knysz, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Hanna Gerber.: Influence of type of substance dependence, concomitant diseases and methadone substu=itution treatment on corrected QT interval
W:The 5th European Association of Addiction Therapy Conference. Ljubljana, Slovenia, 5-7 October 2009. Final programme and abstract book; s.53


406/446

Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Wpływ mutacji 3435CT w genie ABCB1 na przebieg uzależnienia od opiatów
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.45


407/446

pod red. Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz: Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS - współczesne możliwości i problemy
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; 215 s.
ISBN 978-83-62182-00-8


408/446

pod red. Anny Śledzińskiej, Alfreda Sameta, Andrzeja Gładysza: Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych
Wrocław : Wydaw. Continuo, 2009; 176 s.
ISBN 978-83-89629-88-3


409/446

Katarzyna Rotter, Weronika Rymer, Andrzej Gładysz.: Terapia antyretrowirusowa - osiągnięcia i niepowodzenia
Zakażenia 2009 T.9 nr 2; s.67-70


410/446

Andrzej Gładysz, Weronika Rymer, Patryk Smoliński.: Ekspozycja zawodowa
W:Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń ; red. nauk. Piotr B. Heczko, Jadwiga Wójkowska-Mach; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.220-233
ISBN 978-83-200-3474-5


411/446

W. Kwiatkowska, B[rygida] Knysz, M[arcin] Czarnecki, J[acek] Gąsiorowski, J. Drelichowska-Durawa, M. Bubała, J. Kwiatkowski, W[ojciech] Witkiewicz, A[ndrzej] Gładysz.: Risk profile of cardiovascular diseases and subclinical atherosclerosis in HIV positive Polish patients
W:19th European Chapter Meeting of International Union of Angiology. Paris, France, September 24-26, 2010. Final program and abstract book; s.59 poz.PS1-4


412/446

Wiesława Kwiatkowska, Marcin Czarnecki, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gładysz.: Miażdżyca i ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjentów zakażonych HIV - nowe wyzwanie dla medycyny naczyniowej
Acta Angiol. 2010 Vol.16 suppl.A; s.A59 poz.30
IV Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 22-24 kwietnia 2010 roku


413/446

Andrzej Gładysz, Piotr Sawiec.: Choroba przeziębieniowa (przeziębienie)
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2010; s.2095-2096
[Wyd. 2 zm. i uaktual.]
ISBN 978-83-7430-256-2


414/446

Jacek Mrukowicz, Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Grypa
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2010; s.2089 -2095
[Wyd. 2 zm. i uaktual.]
ISBN 978-83-7430-256-2


415/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2010 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2010; s.2172-2183
[Wyd. 2 zm. i uaktual.]
ISBN 978-83-7430-256-2


416/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zakażenie HIV i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Choroby zakaźne i pasożytnicze ; red. nauk. Zdzisław Dziubek; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2010; s.405-421
Wyd.4 uaktual. i rozsz.
ISBN 978-83-200-3768-5


417/446

Brygida Knysz, Anna Szymanek, Tamara Gabryś, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz.: Therapeutic difficulties due to drug interactions of protease inhibitors with acenocoumarol in a HIV positive woman with Takayasu syndrome and pregnancy. A case report
HIV AIDS Rev. 2010 Vol.9 no.3; s.83-85


418/446

Anna Kołtowska, Barbara Hendrich, Brygida Knysz, Violetta Sokolska, Marcin Miś, Katarzyna Lubkowska, Michał Furdal, Paweł Szewczyk, Jacek Gąsiorowski, Andrzej Gładysz, Marek Sąsiadek.: Analysis of metabolic changes of brain in HIV-1 seropositive patients with proton magnetic resonance spectroscopy
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 no.2; s.27-32


419/446

A[nna] Kołtowska, B. Hendrich, B[rygida] Knysz, V[ioletta] Sokolska, M. Miś, K. Lubkowska, M. Furdal, P[aweł] Szewczyk, J[acek] Gąsiorowski, A[ndrzej] Gładysz, M[arek] Sąsiadek.: Ocena zmian składu metabolicznego mózgowia u pacjentów zakażonych HIV-1 w spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego = Evaluation of the brain metabolite changes in HIV-1 seropositive patients in proton MR spectroscopy
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 suppl.1; s.108
XXXIX Polish Congress Of Radiology. Szczecin, May 27-29, 2010. Abstracts book


420/446

Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon.: Leczenie przeciwwirusowe przewlekłego zapalenia wątroby typu B - zalecenia terapeutyczne 2010. Polska Grupa Ekspertów ds. WZW Typu B = 2010 - therapeutic recommendations - Antiviral treatment of chronic B hepatitis. Polish HBV Expert Group
Pol.Merkur.Lek. 2010 T.29 nr 170; s.103-106
Toż w wersji pol.: Zakażenia 2010 T.10 nr 1 s.72, 74; Med.Prakt. 2010 nr 6 s.57-58, 61; Ordynator Leków 2010 T.10 nr 85 s.2-4; Med.Sci.Rev.Hepatol. 2010 T.10 s.52-53


421/446

Egbert Piasecki, Brygida Knysz, Katarzyna Zwolińska, Jacek Gąsiorowski, Maria Lorenc, Małgorzata Zalewska, Andrzej Gładysz, Iwona Siemieniec, Monika Pazgan-Simon.: Inhibition of vesicular stomatitis virus replication in the course of HIV infection in patients with different stages of immunodeficiency
Viral Immunol. 2010 Vol.23 no.6; s.567-576
IF: 1.871


422/446

W. Kwiatkowska, M[arcin] Czarnecki, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, M. Bubała, J. Kwiatkowski, W[ojciech] Witkiewicz, A[ndrzej] Gładysz.: Carotid intima-media thickness in HIV-positive Polish patients
W:XVIII International AIDS Conference. Vienna, Austria, July 18-23, 2010. Abstract book. Vol.2; s.66 poz.WEPE0059


423/446

Andrzej Gładysz, Aleksandra Charytoniuk.: Biegunka - częsty problem zdrowotny osób podróżujących i osób zakażonych wirusem HIV
Zakażenia 2010 T.10 nr 1; s.104, 106-109


424/446

W[eronika] Rymer, A[leksandra] Szymczak, B[rygida] Knysz, A[ndrzej] Gładysz.: Comparison of qualification decisions in occupational and non-occupational post -exposure prophylaxis with unknown HIV status of source, based on European and American recommendations - clinical practice in Poland
W:13th European AIDS Conference. Belgrade, Serbia, October 12-15, 2011; s.121 poz.16.3


425/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: AIDS
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.973-976
Wyd.3 [zaktual.]
ISBN 978-83-7430-298-2


426/446

Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Choroba przeziębieniowa (przeziębienie)
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.946-947
Wyd.3 [zaktual.]
ISBN 978-83-7430-298-2


427/446

Jacek Mrukowicz, Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Grypa
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.940-946
Wyd.3 [zaktual.]
ISBN 978-83-7430-298-2


428/446

Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Mięczak zakaźny
W:Choroby wewnętrzne : kompendium Medycyny Praktycznej 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.971-973
Wyd.3 [zaktual.]
ISBN 978-83-7430-298-2


429/446

Andrzej Gładysz, Piotr Sawiec.: Choroba przeziębieniowa (przeziębienie)
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.2141-2142
ISBN 978-83-7430-288-3


430/446

Jacek Mrukowicz, Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Grypa
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.2135-2142
ISBN 978-83-7430-288-3


431/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Choroby wewnętrzne : stan wiedzy na rok 2011 ; pod red. Andrzeja Szczeklika; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2011; s.2222-2233
ISBN 978-83-7430-288-3


432/446

Andrzej Gładysz, Jan Kulpa, Miłosz Parczewski.: Badania molekularne w praktyce klinicznej
Infekcje.mp.pl 2011 nr 4; s.1, 4-5


433/446

Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Telaprewir zwiększa skuteczność leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C
Med.Dypl. 2011 Vol.20 nr 4; s.18-20


434/446

Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Katarzyna Fleischer-Stępniewska, Małgorzata Fleischer, Bogumiła Staszek-Zurowska, Andrzej Gładysz.: Tubo-ovarian abscess during therapy of chronic hepatitis C with pegylated interferon and ribaviri
Neuroendocrinol.Lett. 2011 Vol.32 no.1; s.1-3
IF: 1.296


435/446

Andrzej Gładysz, Katarzyna Fleischer-Stępniewska.: Renesans chorób zakaźnych
Pol.Merkur.Lek. 2011 T.30 nr 179; s.313-315


436/446

Maria Kwiatkowska, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Aleksandra Łuszczyńska, Andrzej Gładysz.: The role of mechanisms of buffering anxiety in HIV carriers. A study within the terror management theory paradigm
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2011 Vol.65; s.133-142
IF: 0.654


437/446

Andrzej Gładysz, Anna Szymanek, Małgorzata Inglot.: Kiła naczyniowo-oponowa u chorego zakażonego HIV
PrzypadkiMedyczne.pl 2011 nr 1; s.24-26
I Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl. Wrocław, 26 marca 2011 r.


438/446

Andrzej Gładysz, Brygida Knysz, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Inglot, Weronika Rymer, Bartosz Szetela, Katarzyna Fleischer.: Patogeneza, klinika i zakażenia oportunistyczne [rozdział: Zakażenie HIV/AIDS]
W:Choroby zakaźne i pasożytnicze. T.1 ; red. nauk. Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk; Lublin : Wydaw. Czelej, 2012; s.500-529
Wyd.2
ISBN 978-83-7563-113-5


439/446

Aleksandra Szymczak, Krzysztof Simon, Małgorzata Inglot, Andrzej Gładysz.: Safety and effectiveness of blind percutaneous liver biopsy: analysis of 1412 procedures
Hepat.Mon. 2012 Vol.14 no.1; s.32-37; doi:10.5812/kowsar.1735143X.810
IF: 1.254


440/446

A[leksandra] Szymczak, K[rzysztof] Simon, W[eronika] Rymer, A[ndrzej] Gładysz.: Influence of iron storage in liver tissue on fibrosis in chronic hepatitis HBV
Int.J.Infect.Dis. 2012 Vol.16 suppl.1; s.e112-e113 poz.40.097
15th International Congress on Infectious Diseases (ICID). Bangkok, Thailand, June 13-16, 2012. Abstracts


441/446

Andrzej Gładysz, Piotr Sawiec.: Choroba przeziębieniowa (przeziębienie)
W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.2209-2210
(Medycyna Praktyczna)
ISBN 978-83-7430-336-1


442/446

Jacek Mrukowicz, Piotr Sawiec, Andrzej Gładysz.: Grypa
W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.2203-2209
(Medycyna Praktyczna)
ISBN 978-83-7430-336-1


443/446

Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz, Andrzej Gładysz.: Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.2292-2303
(Medycyna Praktyczna)
ISBN 978-83-7430-336-1


444/446

Sylwia Serafińska, Andrzej Gładysz.: Emtrycytabina i lamiwudyna w leczeniu zakażeń HIV. Podobieństwa i różnice
PrzypadkiMedyczne.pl 2012 nr 2; s.V-XII


445/446

K. Zwolińska, E. Piasecki, B[rygida] Knysz, J[acek] Gąsiorowski, M[onika] Pazgan-Simon, A[ndrzej] Gładysz.: Występowanie endogennych retrowirusów HERV-K113 i HERV-K115 w populacji osób zdrowych oraz nosicieli HIV-1 i osób eksponowanych na HIV-1, ale niezakażonych z regionu Dolnego Śląska
W:XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje bez granic". Lublin, 5-8 września 2012. Streszczenia - sesja plakatowa, doniesienia ustne [CD-ROM]; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2012; poz.P-II-075 [sesja plakatowa 06.09/sesja II]


446/446

Katarzyna Zwolińska, Brygida Knysz, Katarzyna Rybka, Monika Pazgan-Simon, Jacek Gąsiorowski, Maciej Sobczyński, Andrzej Gładysz, Egbert Piasecki.: Protective effect of CCR5-d~0032 against HIV infection by the heterosexual mode of transmission in a Polish population
AIDS Res.Hum.Retrovir. 2013 Vol.29 no.1; s.54-60
IF: 2.705

stosując format:
Nowe wyszukiwanie