Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POPIELA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 95Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/95

Mieczysław Cisło, Andrzej Popiela, Krystian Blok, Beata Weber-Dąbrowska, Marek Dąbrowski.: Bakteriofagoterapia w połogowym zapaleniu sutka
Ginekol.Pol. 1988 T.59 supl.; s.160-163
Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 września 1988 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


2/95

Jan Kasiak, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Andrzej Popiela, Janusz Śliż.: Ocena zgodności badania histopatologicznego z badaniem cytologicznym w III i wyższych grupach wg Papanicolaou na materiale I Kliniki Ginekologii AM we Wrocławiu
Ginekol.Pol. 1988 T.59 supl.; s.88-89
Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 września 1988 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


3/95

Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Andrzej Popiela, Krystian Porwolik, Janusz Śliż, Jan Kasiak, Karol Cisorz.: Rak sutka w połogu i w okresie laktacji
Ginekol.Pol. 1988 T.59 supl.; s.158-160
Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 września 1988 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


4/95

Andrzej Popiela, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Jerzy Rabczyński.: Przypadek współistnienia choroby Bowena sromu z rakiem przedinwazyjnym szyjki macicy
Ginekol.Pol. 1989 T.60 nr 2; s.123-127
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


5/95

Andrzej Popiela, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Marian Gryboś.: Laparaskopowa ocena guzów jajnika u kobiet
Ginekol.Pol. 1991 T.62 supl.1; s.82-84
Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem gości zagranicznych. Poznań, maj 1991 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


6/95

Andrzej Popiela, Zygmunt Zdrojewicz, Jan Kasiak.: Kliniczne problemy osteoporozy w okresie pomenopauzalnym
Pol.Tyg.Lek. 1991 T.46 nr 30-31; s.568-570
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


7/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Bogusław Pałczyński.: Dysmenorrhoea primaria u pacjentek młodocianych
Ginekol.Pol. 1993 T.64 nr 5; s.250-252
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


8/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Mieczysław Cisło.: Laparaskopowa ocena narządów płciowych u kobiet leczonych z powodu niepłodności
Ginekol.Pol. 1993 T.64 nr 11; s.554-556
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


9/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Mieczysław Cisło.: Laparaskopowa weryfikacja obrazów histerosalpingograficznych
Ginekol.Pol. 1993 T.64 nr 11; s.545-547
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


10/95

Mieczysław Cisło, Marek Murawski, Andrzej Popiela.: Śródoperacyjna weryfikacja badania histerosalpingograficznego i laparoskopowego w przypadkach niepłodności pochodzenia jajowodowego
Ginekol.Pol. 1993 T.64 nr 12; s.594-597
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Diagnostyka i leczenie niepłodności pochodzenia jajowodowego". Bydgoszcz, 24-26.09.1993
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


11/95

Marian Gryboś, Eugeniusz Baran, Bronisława Walów, Andrzej Popiela.: Grzyby izolowane ze zmian o charakterze przednowotworowym i nowotworowym szyjki macicy
Ginekol.Pol. 1994 T.65 supl.1; s.120-123
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


12/95

A[ndrzej] Popiela, J. Stasiak, M[arian] Gryboś, J[erzy] Rabczyński.: Ocena histologiczna rozrostów oraz raków endometrium na materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Ginekol.Pol. 1994 T.65 nr 6A; s.77
Sympozjum Naukowe "Rozrosty i nowotwory endometrium". Zamek Książ k/Wałbrzycha, 24-25 czerwca 1994 roku


13/95

J[an] Kasiak, A[ndrzej] Popiela, T[adeusz] Heimrath.: Ocena korelacji badań cytohormonalnych z oznaczeniami biochemicznymi hormonów płciowych w diagnostyce owulacji
Ginekol.Pol. 1994 T.65 supl.2; s.1041
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.


14/95

Jan Kasiak, Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath.: Ocena skuteczności fotokoagulacji w terapii wybranych schorzeń ginekologicznych
Ginekol.Pol. 1994 T.65 supl.1; s.143-144
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


15/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.: Ocena skuteczności inseminacji homologicznej połączonej z hiperstymulacją owulacji w terapii niepłodności małżeńskiej o nie wyjaśnionej etiologii
Ginekol.Pol. 1994 T.65 supl.2; s.658-660
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


16/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.: Zespół bólowy miednicy mniejszej w ocenie laparoskopowej
Ginekol.Pol. 1994 T.65 supl.1; s.497-499
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


17/95

Andrzej Popiela ; promotor prof. dr habil. Tadeusz Heimrath ; pr. wykonana w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu: Laparoskopia w ocenie efektów terapii skojarzonej nowotworów złośliwych jajnika [praca doktorska]
Wrocław, 1994; [80] k.


18/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.: Inseminacja homologiczna połączona ze stymulacją owulacji w terapii niepłodności nieznanego pochodzenia
Ginekol.Pol. 1995 T.66 supl.; s.392-394
Konferencja Naukowa "Chirurgia endoskopowa w leczeniu chorób narządów płciowych kobiety". Gdańsk, 28-30 września 1995 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


19/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Anna Cieślińska, Marian Gryboś.: Laparoskopia w ocenie efektów terapii skojarzonej nowotworów złośliwych jajnika
Ginekol.Pol. 1995 T.66 supl.; s.196-202
Konferencja Naukowa "Chirurgia endoskopowa w leczeniu chorób narządów płciowych kobiety". Gdańsk, 28-30 września 1995 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


20/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Andrzej Koziorowski, Dorota Skowron.: Przydatność oznaczania poziomu ludzkiego laktogenu łożyskowego, oksytocynazy, fosfatazy alkalicznej oraz B-glukuronidazy w ciąży powikłanej poronieniem zagrażającym
Klin.Perinatol.Ginekol. 1995 supl.10; s.97-101
Pkt. MNiI/KBN: 2.000


21/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Marian Gryboś, Jerzy Rabczyński.: Ocena histologiczna rozrostów oraz raków endometrium na materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz Ośrodku Naukowo-Badawczym w Świeradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.189-191
ISBN 83-7055-265-X
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


22/95

Krystian Blok, Zbigniew Rajchel, Łukasz Terpiłowski, Andrzej Popiela.: Odchylenia w fenotypie u pacjentki z zespołem Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz Ośrodku Naukowo-Badawczym w Świeradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.203-210
ISBN 83-7055-265-X
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


23/95

Jerzy Rabczyński, Andrzej Koziorowski, Andrzej Popiela, Jan Kasiak.: Rzadka postać gruczolakoraka szyjki macicy : (rak surowiczy brodawkowaty - opis przypadku)
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz Ośrodku Naukowo-Badawczym w Świeradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1995; s.197-199
ISBN 83-7055-265-X
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


24/95

Jerzy Rabczyński, Jan Kasiak, Marek Murawski, Andrzej Popiela.: The analysis of 25 vulvar nonneoplastic epithelial disorders treated in the I Clinic of Gynecology Medical Academy of Wrocław in the years 1987-1992
Post.Med.Klin.Dośw. 1995 T.4 nr 4; s.447-452
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


25/95

Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Andrzej Szewczuk.: Infekcje zewnętrznych narządów płciowych wywołane grzybami u młodocianych
Ginekol.Pol. 1996 T.67 supl.1; s.44-47
VIII Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej "GInekologia Dziewczęca - Zdrowie Przyszłej Matki" Szczecin-Międzyzdroje, 30.05-1.06.96 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


26/95

Andrzej Popiela, Marian Gryboś, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Łukasz Terpiłowski, Andrzej Koziorowski.: Ibuprofen w premedykacji przeciwbólowej przy zabiegach diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.311-317
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


27/95

Jan Kasiak, Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath, Łukasz Terpiłowski.: Problemy ginekologiczne okresu przed- i okołopokwitaniowego
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.255-260
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


28/95

Marian Gryboś, Andrzej Popiela, Maja Rusek-Skóra.: Przydatność oznaczania poziomu białek płynu owodniowego we wczesnej diagnostyce infekcji
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.107-112
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


29/95

Marian Gryboś, Andrzej Popiela, Jan Kasiak.: Rak jajnika
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.261-273
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


30/95

Andrzej Popiela, Maciej Siewiński, Marian Gryboś, Bogdan Rutkiewicz, Wojciech Mikulewicz, Irena Kustrzeba-Wójcicka.: Witamina E jako potencjalny czynnik kontrolujący in vivo zmiany nowotworowe
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.303-309
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


31/95

Andrzej Popiela, Krystian Blok, Maciej Mazurec, Tadeusz Heimrath.: Własne doświadczenia w ustalaniu wskazań do laparoskopii diagnostycznych w ginekologii
W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego; Wrocław : Akad. Med., 1996; s.341-347
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


32/95

Andrzej Popiela, Maciej Mazurec, Andrzej Karmowski, Tadeusz Heimrath.: Ocena skuteczności analogów gonadoliberyny w leczeniu rzadkich lokalizacji endometriozy
Ginekol.Pol. 1997 T.68 supl.1; s.151-155
I Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w diagnostyce i leczeniu endometriozy". Łódź-Bełchatów, 18-19 października 1997 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


33/95

Andrzej Popiela, Maciej Mazurec.: Ocena skuteczności gosereliny w leczeniu nawrotów endometriozy
Ginekol.Pol. 1997 T.68 supl.1; s.42-47
Sympozjum "Zastosowanie analogów GnRH w ginekologii". Katowice, 21-23 luty 1997 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


34/95

Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath, Maciej Mazurec.: Terapia hormonalna w leczeniu nawrotów nowotworów nabłonkowych jajnika
Ginekol.Pol. 1997 T.68 nr 6; s.354
XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Białystok-Mikołajki-Olsztyn, 4-7 czerwca 1997 r.


35/95

Julia Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.: Zależność pomiędzy nadekspresją p53, c-erbb-2 i ki-67 a odpowiedzią na standardową chemioterapię u chorych z gruczolakorakiem jajnika
W:I Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Warszawa, 4-6.09.1997. Program naukowy, streszczenia; Warszawa : Wydaw. Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, 1997; s.10


36/95

Julia Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.: Relations between c-erbB-2, p53 and Ki-67 expression and response to cisplatin-based chemotherapy in ovarian carcinoma patients
Tumor Biol. 1997 Vol.18 suppl.2; s.46 poz.O-76
The XXVth Anniversary Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine "From basic cancer research to clinical application". Montreux (Switzerland), September 19-24, 1997. Abstracts


37/95

Andrzej Popiela, Maciej Mazurec, Andrzej Karmowski.: Chemioterapia w nawrotowym raku szyjki macicy
Ginekol.Pol. 1998 T.69 nr 5; s.226-231
Sympozjum Naukowe Sekcji Onkologii Ginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Wczesna diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych narządów płciowych u kobiet". Szczawno Zdrój, 18-20 czerwca 1998 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


38/95

Tadeusz Heimrath, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk.: Niektóre powikłania wynikające z błędnej oceny wskazań, warunków, przebiegu lub obserwacji po zabiegach operacyjnych w ginekologii
Ginekol.Pol. 1998 T.69 supl.1; s.157-160
Sympozjum "Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii". Cieszyn, 24-26.09.1998 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


39/95

Andrzej Popiela, A. Szewczuk, Tadeusz Heimrath.: Powikłania rozszerzonego wycięcia macicy w terapii raka szyjki macicy
Ginekol.Pol. 1998 T.69 supl.1; s.181-185
Sympozjum "Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii". Cieszyn, 24-26.09.1998 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


40/95

Marian Gryboś, Andrzej Popiela, A. Szewczuk.: Diagnostyczne laparoskopie wykonane w I Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu
W:I Kongres PTGO. Płock, 28-30.05.1998; s.1


41/95

Andrzej Popiela, Marian Gryboś, A. Szewczuk.: Odległe wyniki leczenia nowotworów nabłonkowych jajnika o granicznej złośliwości w materiale I Kliniki Ginekologii AM we Wrocławiu
W:I Kongres PTGO. Płock, 28-30.05.1998; s.8


42/95

Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.: P-Glycoprotein expression in ovarian adenocarcinoma
Tumor Biol. 1998 Vol.19 suppl.2; s.106 poz.P-87
The 26th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine "From tumor biology to clinical oncology". Umea (Sweden), August 30 - September 4, 1998


43/95

Julia Bar, Antonina Harłozińska, Piotr Grelewski, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela.: Ekspresja glikoproteiny - P w gruczolakorakach jajnika
W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 września 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Jaśkiewicz; Wrocław : Volumed, 1998; s.123 poz.148


44/95

Andrzej Popiela, Julia Bar, A. Szewczuk.: Ocena ekspresji receptorów dla czynników wzrostu o aktywności kinazy tyrozynowej (EGFR, c-erbB-2, c-erbB-3) , białka p-53 i mdm-2 oraz receptorów dla hormonów sterydowych w złośliwych mezenchymalnych nowotworach trzonu macicy
W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 września 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Jaśkiewicz; Wrocław : Volumed, 1998; s.115 poz.126


45/95

Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.: Porównawcze badania ekspresji białka p53 i mutacji w genie p53 w relacji do odpowiedzi na standardową chemioterapię gruczolakoraków jajnika
W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 września 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Jaśkiewicz; Wrocław : Volumed, 1998; s.99 poz.92


46/95

Julia Bar, Piotr Grelewski, Andrzej Popiela.: Ekspresja P-glikoproteiny w nabłonkowych rakach jajnika
Nowotwory 1999 T.49 z.4; s.392-397
Pkt. MNiI/KBN: 4.000


47/95

Marian Gryboś, I. Kryczek, Andrzej Popiela, A. Lange.: Levels of bcl-2 and Ki67 transcripts are inversly correlated with IL-6 gene expression and this cytokine generation by ovarian carcinoma cells
Tumor Biol. 1999 Vol.20 suppl.2; s.63 poz.P-8
The 27th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 1999 "From Tumor Biology to Clinical Oncology". Kyoto (Japan), October 31 - November 4, 1999. Abstracts


48/95

Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela.: Relations between BAX, BCL-2 and p53 expression in ovarian carcinomas
Tumor Biol. 1999 Vol.20 suppl.2; s.62 poz.P-6
The 27th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 1999 "From Tumor Biology to Clinical Oncology". Kyoto (Japan), October 31 - November 4, 1999. Abstracts


49/95

Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jan Korzeniewski, Włodzimierz Baranowski.: Kliniczna analiza porównawcza cięcia cesarskiego sposobem Misgav Ladach i sposobem Pfannenstiela - doniesienie wstępne
Ginekol.Pol. 2000 T.71 nr 4; s.255-257
Ogólnopolskie Sympozjum "Poród końca XX wieku". Wrocław-Polanica Zdrój, 7-8 kwietnia 2000 r.
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


50/95

Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk.: Epidemiologia i etiologia mięśniaków macicy
W:Mięśniaki macicy ; pod red. Janiny Markowskiej; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2000; s.9-19
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


51/95

Paweł Sedlaczek, Antonina Harłozińska-Szmyrka, Andrzej Popiela, Roland Einarsson.: Analiza stężeń CA125 i VEGF w surowicy, płynach torbieli i wysiękach chorych z nabłonkowymi nowotworami jajnika
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.4; s.365-374
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


52/95

Andrzej Popiela, Marian Gabryś, Marcin Pańszczyk, Andrzej Szewczuk, Włodzimierz Baranowski.: Tocopherol treatment during chemotherapy in ovarian cancer patients
W:III Sympozjum "Nauki podstawowe w ginekologii". Lublin - Puławy, 31.05-2.06.2001. Streszczenia; Lublin : BiFolium, 2001; s.13 poz.10


53/95

J[ulia] K. Bar, E[wa] Sobańska, A[ndrzej] Popiela, M[arian] Goluda.: Expression and correlation between p53, BCL-2 and BAX proteins in ovarian cancers
Pol.J.Pathol. 2001 Vol.52 no.1-2; s.67
XV Congress of Polish Society of Pathologists. Kraków, 21-23 June, 2001. Abstracts


54/95

Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela, Leszek Noga.: Expression and mutation of p53 in tumor effusion cells of patients with ovarian carcinoma: response to cisplatin-based chemotherapy
Tumor Biol. 2001 Vol.22 no.2; s.83-91
IF: 1.241
Pkt. MNiI/KBN: 9.000


55/95

Y[ousif] Saleh, M[aciej] Siewiński, A[ndrzej] Popiela, P[iotr] Ziółkowski, M[ichał] Jeleń.: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues and regulation of cathepsin B expression by placental CPI
W:16th International Congress International Society for Fibrinolysis and Proteolysis in conjuction with the 17th International Fibrinogen Workshop International Fibrinogen Research Society. Munch, September 8-13, 2002. Abstracts; Stuttgart-New York : Schattauer, 2002; abstr.T11-22
CD-ROM edition


56/95

Yousif Saleh, Maciej Siewiński, Andrzej Popiela, Piotr Ziółkowski, Michał Jeleń, Jacek Rybka.: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues and regulation of cathepsin B expression by placental CPL
Cancer Detect.Prev. 2002 Vol.26 suppl.1; abstr.10
Program and abstracts of the 6th International Symposium Impact of Biotechnology on Cancer Diagnostic and Prognostic Indicators "Predictive oncology & intervention strategies". Paris (France), February 9-12, 2002


57/95

A[ndrzej] Popiela, M. Słomczyńska.: Immunolokalizacja receptora estrogenowego a~00 i b~00 oraz receptora progesteronu w tkankach błony śluzowej trzonu macicy w różnych stanach chorobowych
Endokrynol.Pol. 2002 T.53 z.2 supl.1; s.635 poz.A304
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Warszawa, 26-29 maja 2002


58/95

Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Magdalena Manowiec, Marian Gabryś.: Antykoncepcja z zastosowaniem wkładek z systemem wewnątrzmacicznego uwalniania levonorgestrelu w okresie połogu i laktacji
Ginekol.Pol. 2002 T.73 supl.; s.60
Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych". Łódź, 21-23 listopada 2002 r.


59/95

Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Marian Gabryś.: Nabłoniak kosmówkowy o nietypowym przebiegu
Ginekol.Pol. 2002 T.73 nr 4; s.396-399
Ogólnopolskie Sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych". Łódź, 24-25 listopada 2000
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


60/95

Julia Krystyna Bar, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela, Marian Goluda.: Ocena ekspresji i wzajemnych zależności pomiędzy białkami p53, BCL-2 i BAX w rakach jajnika
Ginekol.Pol. 2002 T.73 nr 2; s.102-109
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


61/95

Andrzej Popiela, Marian Stanisław Gabryś, Jerzy Rabczyński, Marcin Pańszczyk, Gerard Keith, Włodzimierz Baranowski.: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach nowotworów złośliwych trzonu macicy
Ginekol.Pol. 2002 T.73 nr 11; s.966-969
"Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu". Zamek Książ w Wałbrzychu, 20-22 czerwca 2002
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


62/95

Andrzej Popiela, Marian Stanisław Gabryś, Jerzy Rabczyński, Marcin Pańszczyk, Gerard Keith, Włodzimierz Baranowski.: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach złośliwych nowotworów nienabłonkowych trzonu macicy
Ginekol.Pol. 2002 T.73 nr 11; s.962-965
"Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu". Zamek Książ w Wałbrzychu, 20-22 czerwca 2002
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


63/95

Magdalena Miś-Michałek, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jerzy Rabczyński, Marian Gabryś.: Rak żołądka w przebiegu ciąży - opis przypadku
Ginekol.Pol. 2002 T.73 nr 4; s.412-415
Pkt. MNiI/KBN: 5.000


64/95

A[ndrzej] Popiela, W. Baranowski, M. Słomczyńska, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabryś.: Estimation of estrogen receptor alfa and beta izoform expresion in endonetrial cancer
Gynecol.Endocrinol. 2002 Vol.16 suppl. nr 1; s.113 poz.P100
10th World Congress of Gynecological Endocrinology. Wrocław, September 21-24, 2002. Programme and Books of Abstracts


65/95

Andrzej Popiela, Magdalena Manowiec.: Profilaktyka porodu przedwczesnego
W:Materiały II Regionalnej Konferencji "Optymalizacja opieki perinatalnej". Wrocław, 06.12.2002; s.18-25


66/95

J[ulia] K. Bar, P[iotr] Grelewski, A[ndrzej] Popiela.: Ocena ekspresji CD44v6, kolagenu IV w nabłonkowych nowotworach jajnika, z uwzględnieniem występowania P53 i Ki-67
Nowotwory 2002 Vol.52 suppl.4; s.100
I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 września 2002. Streszczenia


67/95

A[ndrzej] Popiela, M[arian] Gabryś, M[arcin] Pańszczyk, A[ndrzej] Szewczuk, W. Baranowski.: Tocopherol treatment during chemotherapy in ovarian cancer patients
Pol.J.Gynaecol.Investig. 2002 Vol.4 no.3; s.121-124
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


68/95

Marek Kuryłło, Jakub Śliwa, Marcin Pańszczyk, Andrzej Popiela, Marian St. Gabryś.: Integralna teoria Petrosa i Ulmstena trzymania moczu u kobiet i diagnostyka nietrzymania moczu
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.47-57
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


69/95

Cyprian Goluda, Marian St. Gabryś, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jakub Śliwa.: Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.125-132
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


70/95

Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Marek Kuryłło, Cyprian Goluda, Marian Gabryś.: Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002; s.105-116
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


71/95

A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Jędryka, M[arek] Pochwałowski, M[arian] Gabryś.: The direct trocar insertion in the gynaecological laparoscopy
W:1st European Endoscopic Surgery Week. Glasgow, Scotland UK, 15-18 June 2003; s.40 poz.O151


72/95

Maciej Siewiński, Yousif Saleh, Andrzej Popiela, Piotr Ziółkowski, Michał Jeleń, Marian Gryboś.: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues: regulation of cathepsin B expression by placental CPI
Biol.Chem. 2003 Vol.364 no.7; s.1103-1107
IF: 3.366
Pkt. MNiI/KBN: 13.000


73/95

Andrzej Popiela, Marian St. Gabryś, Marcin Pańszczyk.: Environmental factors and risk for endometrial cancer development
Eur.J.Gynaecol.Oncol. 2003 Vol.23 no.2-3; s.209-213
IF: 0.547
Pkt. MNiI/KBN: 8.000


74/95

A[ndrzej] Popiela, J[erzy] Gerber, M[agdalena] Manowiec, M[arian] St. Gabryś.: Rzadkie powikłania urologiczne w operacyjnej ginekologii onkologicznej = Rare urological complications during surgery in gynaecological oncology
Ginekol.Pol. 2003 T.74 supl.1; s.162
XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz, 17-20 IX 2003.


75/95

Andrzej Popiela, Maciej Chorowski.: Krioterapia i kriochirurgia - rys historyczny
W:Krioterapia w medycynie ; pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli; Wrocław : Urban & Partner, 2003; s.1-4
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


76/95

Marian St. Gabryś, Andrzej Popiela.: Krioterapia w ginekologii
W:Krioterapia w medycynie ; pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli; Wrocław : Urban & Partner, 2003; s.47-78
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


77/95

J. Habdank-Abczyński, M[arian] St. Gabryś, A[ndrzej] Popiela.: Bone fractions in population of people at risk of osteoporosis
Osteoporosis Int. 2003 Vol.14 suppl.6; s.S25 poz.P15
XII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis; VI Symposium on Osteoporosis. Krakow (Poland), 9-11 October 2003


78/95

J. Habdank-Abczyński, M[arian] St. Gabryś, A[ndrzej] Popiela.: Złamania kości w populacji osób obawiających się zrzeszotnienia kości
Post.Osteoartrol. 2003 T.14 supl.1; s.S54-S55 poz.P15
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy; VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 października 2003


79/95

pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli: Krioterapia w medycynie
Wrocław : Urban & Partner, 2003; X, 131 s.
Pkt. MNiI/KBN: 10.000


80/95

J[ulia] K. Bar, P[iotr] Grelewski, A[ndrzej] Popiela.: Immunohistochemiczna ocena ekspresji kolagenu typu IV, kadheryny, antygenu Ki-67 w pierwotnych i przerzutowych rakach jajnika
W:XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 września 2003. Streszczenia; Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2003; s.5


81/95

M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabryś, J[oanna] Grześko, A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, J[erzy] Rabczyński, M. Słomczyńska.: Evaluation of E-cadherin expression in cervix cancer
W:12th International Congress of Endocrinology. Lisbon, August 31 - September 4, 2004. Program and abstracts; s.199 poz.P338


82/95

A[ndrzej] Popiela, G. Keith, A. Borzecki, G[rażyna] Popiela, M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabryś.: The meaning of the methylation of genomic DNA in the regulation of gene expression levels
Eur.J.Gynaecol.Oncol. 2004 Vol.25 no.2; s.145-149
IF: 0.509
Pkt. MNiI/KBN: 8.000


83/95

Julia K. Bar, Piotr Grelewski, Andrzej Popiela, Leszek Noga, Jerzy Rabczyński.: Type IV collagen and CD44v6 expression in benign, malignant primary and metastatic ovarian tumors: correlation with Ki-67 and p53 immunoreactivity
Gynecol.Oncol. 2004 Vol.95 no.1; s.23-31
IF: 2.083
Pkt. MNiI/KBN: 11.000


84/95

Alicja Halbersztadt, Marian St. Gabryś, Andrzej Popiela.: Niewiedza źródłem przekonań - szczególny paradoks płciowości, czy zasada postępowania w codziennym bytowaniu?
W:III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Zrozumieć płeć". Wrocław, 23-25.IX.2004 r. Streszczenia wystąpień; s.18


85/95

A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabryś, A. Borzęcki, M. Słomczyńska, W. Baranowski.: Estrogen receptors - state of art
W:IVth International Scientific Conference "Hygienic and environmental health determinants". Nałęczów (Poland), 23-25 September 2004; Lublin : Akad. Med., 2004; s.43


86/95

A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabryś, A. Borzęcki, M. Słomczyńska, W. Baranowski.: Estrogen receptors - state of art
Pol.J.Environ.Stud. 2004 Vol.13 suppl.2 part 1; s.11-16
IF: 0.366
Pkt. MNiI/KBN: 8.000


87/95

Marian St. Gabryś, Andrzej Popiela, Magda Popiela, Artur Mazur.: Endometrioza - narastający problem praktyki lekarza rodzinnego
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.1319-1324
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


88/95

Marian St. Gabryś, Andrzej Popiela, Magda Popiela, Artur Mazur.: Rak jajnika w aspekcie profilaktyki zagrożeń onkologicznych
Pol.Med.Rodz. 2004 T.6 z.3; s.837-843
II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 września - 2 października 2004 r.
Pkt. MNiI/KBN: 3.000


89/95

Dorota Mariola Wickiewicz, Agnieszka Chrobak, Marian Stanisław Gabryś, Alicja Halbersztadt, Krzysztof Bielicki, Andrzej Popiela, Anna Chełmońska-Soyta.: Endometriosis as pain and an autoimmune disorder - analysis of Th1/Th2 cytokines in peritoneal fluid
W:Post-congress Kyoto Symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology. Kyoto, Japan, October 16, 2004. Program and abstract; s.33


90/95

J[oanna] Grześko, M[agdalena] Manowiec, A[ndrzej] Popiela, M[arian] St. Gabryś.: Ocena porównawcza metod operacyjnych stosowanych w profilaktyce obniżenia narządu płciowego u kobiet
W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego; Lublin : BiFolium, 2004; s.219


91/95

M[agdalena] Manowiec, J[oanna] Grześko, A[ndrzej] Popiela, W[ojciech] Apoznański, M[arian] St. Gabryś.: Reoperacje będące wynikiem powikłań urologicznych w operacjach ginekologicznych
W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego; Lublin : BiFolium, 2004; s.197


92/95

M[agdalena] Manowiec, J[oanna] Grześko, J[erzy] Gerber, A[ndrzej] Popiela, M[arian] St. Gabryś.: Reoperacje w okresie okołozabiegowym - doświadczenia własne
W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego; Lublin : BiFolium, 2004; s.221-222


93/95

A[ndrzej] Popiela, G. Keith, A. Borzęcki, M[arian] Gabryś.: An inquiry into the level of complete methylation of genomic DNA in the original site tissues of cancer and its metastasis sites
W:The XVIIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Athens, Greece, May 12-15, 2004. Final programme & book of abstracts; s.168 poz.P127


94/95

A[ndrzej] Popiela, W. Baranowski, G[rażyna] Popiela, M. Słomczyńska, M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabryś.: Assessment of ER-alpha and ER-beta expression levels in malicious tumors of the uterine corpus
Eur.J.Gynaecol.Oncol. 2005 Vol.26 no.2; s.170-174
IF: 0.591
Pkt. MNiI/KBN: 8.000


95/95

A[ndrzej] Popiela, M[agdalena] Manowiec, W[ojciech] Apoznański, M[arian] Gabryś.: Electrosurgical complications during the laparoscopy procedures performed in the Department of Gynaecology and Obstetrics, Poland
Surg.Endosc. 2005 Vol.19 suppl.; s.S143 poz.P322
12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Barcelona, Spain, 9-12 June 2004

stosując format:
Nowe wyszukiwanie