Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 21253Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/21253

Autorzy: Henryk So¶nik, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Kamica i rak pęcherzyka żółciowego w materiale biopsyjnym i autopsyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: Cholelithiasis and carcinoma of the gallbladder in the biopsy and autopsy material
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1968 T.23 nr 15; s.540-542; ryc., bibliogr. 27 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


2/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Krzysztof Gabry¶, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Przypadek zgonu w następstwie napadowego niedocukrzenia wywołanego przerostem wysp Langerhansa i stosowaniem diabetolu
Tytuł w wersji angielskiej: A case of death due to paroxysmal hypoglycaemia caused by hypertrophy of Langerhans islets and the use of Diabetol
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1968 T.23 nr 3; s.101-102; ryc., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


3/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Irena Frydecka, Miron Róg-Malinowski.
Tytuł oryginału: Czynno¶ć tarczycy w niewydolno¶ci kr±żenia u ludzi w wieku podeszłym
Tytuł w wersji angielskiej: Thyroid function in circulatory failure in aged persons
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1969 T.24 nr 17; s.629-631; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


4/21253

Autorzy: Hanna Szczęsna, Barbara ¦wi±tek.
Tytuł oryginału: Obraz sekcyjny po zabiegach reanimacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: The results of the post-mortem examination after reanimation
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1969 T.24 nr 8; s.270-272; bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


5/21253

Autorzy: Tadeusz Norski, Irena Frydecka, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Wady wrodzone serca w poszczególnych grupach wieku
Tytuł w wersji angielskiej: Congenital heart diseases in various age groups
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1969 T.24 nr 21; s.801-803; tab., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


6/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Miron Róg-Malinowski, Andrzej Milewicz.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia wodami radonowymi ¦wieradowa na przepływ krwi przez tkanki badany za pomoc± radioaktywnego ksenonu
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of treatment with radon water in ¦wieradów-spa on the tissue blood flow determined by the method of radioactive xenon
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1969 T.24 nr 49; s.1880-1881; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


7/21253

Autorzy: Maria Cisło, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Przypadek gruĽlicy toczniowej po szczepieniu BCG
Tytuł w wersji angielskiej: A case of lupus vulgaris after BCG vaccination
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1970 T.57 nr 5; s.677-680; ryc., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


8/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Irena Birecka.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia solkoserylem trudno goj±cych się owrzodzeń podudzi
Tytuł w wersji angielskiej: Results of treatment with solcoseryl of refractory crural ulcers
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1970 T.23 nr 5; s.383-387; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


9/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Krzysztof Gabry¶, Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Zachowanie się aktywno¶ci fosfatazy zasadowej granulocytów w różnych chorobach wewnętrznych
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of granulocytic alkaline phosphatase in various internal diseases
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1971 T.2 nr 2; s.129-135; ryc., tab., bibliogr. 13 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


10/21253

Autorzy: Adam Nowak, Witold Jacyk, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Zastosowanie ma¶ci Locacorten-Vioform i Locacorten-Tar w wyprysku i łuszczycy
¬ródło: Biul.Inform.Cefarm-Polfa
Szczegóły: 1971 T.21 nr 5; s.190-192; tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


11/21253

Autorzy: Andrzej Szczeklik, Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Blok przedsionkowo-komorowy w nadczynno¶ci tarczycy
Tytuł w wersji angielskiej: Grade I heart block in hyperthyroidism
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1971 T.26 nr 29; s.1120-1121; bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Uwagi: zob. Pol.Med.Sci.Hist. 1971 Vol.14, s.110-111
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


12/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Jadwiga Nowicka, Zdzisława Bem.
Tytuł oryginału: Niezwykły przypadek całkowitej niedrożno¶ci przełyku
Tytuł w wersji angielskiej: An unusual case of complete oesophageal occlusion
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1971 T.26 nr 10; s.353-354; ryc., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


13/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka, Miron Róg-Malinowski.
Tytuł oryginału: Przypadek choroby Rendu-Oslera ze współistniej±c± przetok± tętniczo-żyln± płuca
Tytuł w wersji angielskiej: A case of Rendu-Osler disease with concomitant arteriovenous fistula of the lung
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1971 T.26 nr 3; s.103-105; ryc., biblbiogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


14/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Microsporiasis cutis glabrae wywołana przez Microsporum gypseum jako schorzenie zawodowe w ogrodnictwie
Tytuł w wersji angielskiej: Microsporiasis cutis glabrae due to microsporon gypseum as an occupational disease in horticulture
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1971 T.58 nr 4; s.455-459; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


15/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Niektóre dane statystyczne o osobach z łuszczyc± leczonych w Klinice Dermatologicznej we Wrocławiu od r. 1953 do 1968 w ¶wietle pi¶miennictwa
Tytuł w wersji angielskiej: Some statistical data concerning psoriatics treated at the Department of Dermatology of the Medical Academy in Wrocław from 1953-1968 in the light of literature
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1971 T.58 nr 3; s.291-296; ryc., tab., bibliogr. 31 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


16/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Jakub KuĽniar.
Tytuł oryginału: Przypadek agranulocytozy po leczeniu indocydem
Tytuł w wersji angielskiej: A case of agranulocytosis following treatment with indocid
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1971 T.24 nr 8; s.765-768; bibliogr. 18 poz., soderż., summ..
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


17/21253

Autorzy: Zbigniew Wieczorek, Józef Lisowski, Bronisław Tyran, Jerzy Zwoliński.
Tytuł oryginału: Human macrophage cytophilic antibodies against tuberculin
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1972 Vol.20 no.6; s.823-829; ryc., tab., bibliogr. 17 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


18/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Józef Małolepszy, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska.
Tytuł oryginału: Badanie nad działaniem "Tussiglaucinu" nowego ¶rodka przeciwkaszlowego i przeciwastmatycznego
Tytuł w wersji angielskiej: Studies on the action of "Tussiglaucin" a new antitussive and antiasthmatic drug
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1972 T.27 nr 52; s.2071-2073; bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


19/21253

Autorzy: Adam Nowak, Eugeniusz Baran, Witold Jacyk.
Tytuł oryginału: Mecortolon-Tar w leczeniu łuszczycy
Tytuł w wersji angielskiej: Mecortolon-Tar ointment in the treatment of psoriasis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1972 T.27 nr 36; s.1407-1409; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


20/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Alicja Bliżanowska.
Tytuł oryginału: Przegl±d 45 przypadków twardziny ogólnionej postępuj±cej u dorosłych
Tytuł w wersji angielskiej: Survey of 45 cases of systemic progressive sclerosis in adults
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1972 T.27 nr 9; s.334-336; ryc., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


21/21253

Autorzy: Zbigniew Knapik, Maria Wrzyszcz, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jolanta Brablec-Radek, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Zachowanie się niektórych białek ostrej fazy u chorych po resekcji żoł±dka z powodu choroby wrzodowej
Tytuł w wersji angielskiej: Changes of certain acute-phase proteins in patients after partial gastrectomy for peptic ulcer
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1972 T.27 nr 48; s.1877-1879; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


22/21253

Autorzy: Bohdan Gworys, Stanisław Niemiec, Andrzej Rogoziński.
Tytuł oryginału: Badania ci±głe nad zahartowaniem młodzieży studenckiej objętej szkoleniem wojskowym
¬ródło: Rocz.Wojsk.Inst.Hig.Epidemiol.
Szczegóły: 1972 T.11 nr 3-4; s.255-266; tab., bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


23/21253

Autorzy: Witold Jacyk, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Geotrychoza błony ¶luzowej jamy ustnej w przebiegu pęcherzycy, leczonej dużymi dawkami glikokortykosterydów
Tytuł w wersji angielskiej: Geotrichosis of oral mucosa during pemphigus treated with large doses of glycocorticosteroids
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1972 T.25 nr 3; s.267-270; ryc., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


24/21253

Autorzy: Stefan Kwiatkowski, Roman Smolik, Jacek Szechiński.
Tytuł oryginału: Przypadek hiperlipoproteinemii typu IV (według Fredricksona)
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1972 T.25 nr 17; s.1591-1594; bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


25/21253

Autorzy: Antoni Aroński, Anna Bł±k, Mieczysław Cisło, Grażyna Durek, Eligiusz Wieczorek.
Tytuł oryginału: Uwagi w sprawie znieczulenia zewn±trzoponowego ci±głego jako jednej z metod zwalczania bólu porodowego
Tytuł w wersji angielskiej: Remarks on epidural continous anaesthesia as a method of control of pain in labour
¬ródło: Anestezjol.Reanim.Intens.Ter.
Szczegóły: 1973 T.5 nr 4; s.505-510; ryc., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


26/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat, Maria Jasińska.
Tytuł oryginału: Wpływ herbicydów stosowanych w uprawie pszenicy na zawarto¶ć witaminy B2 w ziarnie
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of herbicides used in wheat cultivation on vitamin B2 content in the grain
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1973 T.6 nr 3; s.287-290; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


27/21253

Autorzy: Alfred Huszcza, Alina Baranowa, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Trzy przypadki grzybicy rogówki
Tytuł w wersji angielskiej: Three cases of corneal mycosis
¬ródło: Klin.Oczna
Szczegóły: 1973 T.43 nr 1; s.63-67; ryc., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


28/21253

Autorzy: Zbigniew Andreasik, Stanisław Kolon, Jacek Szechiński.
Tytuł oryginału: Trzy przypadki ostrego zatrucia tlenkiem etylenu
Tytuł w wersji angielskiej: Three coses of acute ethylene oxide poisoning
¬ródło: Med.Pracy
Szczegóły: 1973 T.24 nr 4; s.439-441; bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


29/21253

Autorzy: Alfred Gola, Jadwiga Nowicka, Jerzy Robaczyński.
Tytuł oryginału: Małopłytkowo¶ć u ciężarnej z olbrzymimi naczyniakami skóry i naczyniakiem płuca prawego
Tytuł w wersji angielskiej: Thrombocytopenia in a pregnant woman with giant angiomas of the skin and angioma of the right lung
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1973 T.50 nr 2; s.163-167; ryc., bibliogr. 3 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


30/21253

Autorzy: Ludwik Noczyński, Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk.
Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie owrzodzeń żylakowych goleni
Tytuł w wersji angielskiej: Combined treatment of crural varicose ulcers
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1973 T.45 nr 4; s.431-435; ryc., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


31/21253

Autorzy: Tomasz Szepietowski, Jakub KuĽniar, Teresa Matys.
Tytuł oryginału: Czynno¶ć wydzielnicza żoł±dka w przewlekłej niewydolno¶ci nerek. Wydzielanie pepsyny, sodu, potasu i chloru
Tytuł w wersji angielskiej: The secretory activity of the stomach in chronic renal failure. Secretion of pepsin, sodium, potassium and chlorine
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1973 T.28 nr 23; s.849-852; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


32/21253

Autorzy: Tomasz Szepietowski, Jakub KuĽniar, Teresa Matys.
Tytuł oryginału: Wydzielanie kwasu solnego i mocznika w przewlekłej niewydolno¶ci nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Acid and urea gastric secretion in chronic renal failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1973 T.28 nr 6; s.197-200; tab., bibliogr. 17 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


33/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Bronisława Walów.
Tytuł oryginału: Oznaczenie flory dermatofitów izolowanych ze zmian chorobowych od ludzi na terenie województwa wrocławskiego w latach 1969-1971
Tytuł w wersji angielskiej: The identification of dermatophytes isolated from skin lesions of patients in Wrocław province in the period 1969-1971
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1973 R.7 nr 3(22); s.357-361; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


34/21253

Autorzy: Feliks W±sik, Aleksandra Woytoń, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Grzybica strzyg±ca imituj±ca przewlekły liszaj rumieniowaty twarzy (Pseudoerythematodes chronicus faciei)
Tytuł w wersji angielskiej: Trichophytosis resembling chronic lupus erythematosus of the face
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1973 T.60 nr 1; s.85-90; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


35/21253

Autorzy: Adam Nowak, Witold Jacyk, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Zastosowanie ma¶ci i kremu Mecortolon-Vioform w wybranych chorobach skóry
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1973 T.1(23) nr 9; s.410-416; tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


36/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat, Maria Warwas, Alicja Żechałko, Jerzy Osada.
Tytuł oryginału: Zmiany biochemiczne w surowicy krwi, w±trobie i mózgu ¶winek morskich pod wpływem DDT i lindanu
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of DDT and Lindane on biochemical picture of blood serum, liver and brain of guinea-pig
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1974 T.7 nr 1; s.37-42; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


37/21253

Autorzy: Hanna Głębowska, Urszula Kosmala, Zdzisław Plamieniak, Andrzej Lange, Jacek Szechiński, Witold Zatoński.
Tytuł oryginału: Anomalia pogranicza czaszkowo-kręgowego z gonadotropinow± niewydolno¶ci± przysadki
Tytuł w wersji angielskiej: The cranio-vertebral boundary anomaly with pituitary gonadotrophic insufficiency
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1974 T.25 nr 2; s.153-158; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


38/21253

Autorzy: Danuta Jahura, Ryszard Podemski.
Tytuł oryginału: Dysgenezja gonad typu Rössle'a z blokiem kostnym kręgów C2-C3 i ociężało¶ci± umysłow±
Tytuł w wersji angielskiej: Gonadal dysgenesia of Rössle type with vertebral block C2-C3 and mental dullness
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1974 T.29 nr 9; s.369-370; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


39/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Barbara Sampławska-Maj, Andrzej Dorobisz.
Tytuł oryginału: Fibrynolityczne leczenie zakrzepicy dużych żył
Tytuł w wersji angielskiej: Fibrinolytic treatment of thrombosis of large veins
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1974 T.29 nr 24; s.1039-1040; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


40/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Jerzy Sokołowski, Helena Popielska-Greblicka, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Dorobisz.
Tytuł oryginału: Niewydolno¶ć tętnicy krezkowej dolnej
Tytuł w wersji angielskiej: Insufficiency of the inferior mesenteric artery
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1974 T.29 nr 47; s.2041-2042; bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


41/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Jadwiga Nowicka, Andrzej Szczeklik, E. Smakowska.
Tytuł oryginału: Trudno¶ci rozpoznawcze wrodzonych hiperbilirubinemii
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1974 T.29 nr 34; s.1479-1481; bibliogr. 17 poz., res., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


42/21253

Autorzy: Krzysztof Sobiech, Maria Wellman-Bednawska, Eligiusz Wieczorek, Mieczysław Cisło, Grażyna Durek, Barbara Nienartowicz.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć niektórych aminopeptydaz w surowicy krwi rodz±cych w znieczuleniu zewn±trzoponowym
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of some serum aminopeptidases in the blood of women giving birth under continuous epidural analgesia
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1974 R.8 nr 2(24); s.335-337; tab., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


43/21253

Autorzy: Mieczysław Cisło, Eligiusz Wieczorek, Adam Żółciński, Grażyna Durek.
Tytuł oryginału: Przebieg połogu po porodzie prowadzonym w znieczuleniu zewn±trzoponowym
Tytuł w wersji angielskiej: The course of puerperium in 100 women after the labour under continuous epidural anaesthesia
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1974 R.8 nr 2(24); s.311-313; tab., bibliogr. 1 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


44/21253

Autorzy: Mieczysław Cisło, Antoni Aroński, Eligiusz Wieczorek, Adam Żółciński, Grażyna Durek.
Tytuł oryginału: Przebieg porodu w znieczuleniu zewn±trzoponowym
Tytuł w wersji angielskiej: The course of delivery under epidural anaesthesia
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1974 R.8 nr 2(24); s.305-309; tab., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


45/21253

Autorzy: Antoni Aroński, Anna Bł±k, Mieczysław Cisło, Grażyna Durek, Eligiusz Wieczorek, Adam Żółciński.
Tytuł oryginału: Rys historyczny rozwoju metod zwalczania bólu porodowego
Tytuł w wersji angielskiej: The course of delivery under epidural anaesthesia
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1974 R.8 nr 2(24); s.289-292; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


46/21253

Autorzy: Jadwiga Nolis, Anna Bł±k, Mieczysław Cisło, Gabriela Robaczyńska, Grażyna Durek.
Tytuł oryginału: Stan noworodków po porodzie prowadzonym w znieczuleniu zewn±trzoponowym
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the condition of newborns delivered under epidural anaesthesia
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1974 R.8 nr 2(24); s.359-363; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


47/21253

Autorzy: Marian Bany¶, Zbigniew Kowalewski, Andrzej Lewandowski, Czesław Różycki, Bogdan Szelepin.
Tytuł oryginału: Przetoki okołoodbytnicze
Tytuł w wersji angielskiej: Perianal fistulae
¬ródło: Probl.Lek.
Szczegóły: 1974 T.13 nr 3; s.547-552; tab., bibliogr. 7 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


48/21253

Autorzy: Adam Nowak, Aleksandra Woytoń, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Fotodynamiczne działanie Extractum hyperici w zastosowaniu do leczenia vitiligo
Tytuł w wersji angielskiej: Photodynamic action of extractum hyperici in the treatment of vitiligo
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1974 T.61 nr 1; s.77-82; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


49/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Jakub KuĽniar, Henryk Melcer.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci oznaczania aktywno¶ci hemolitycznej dopełniacza w diagnostyce chorób nerek na podstawie włsnych obserwacji
Tytuł w wersji angielskiej: The value of the determination of haemolytic activity of the complement in diagnosis of renal diseases in view of the authors' observations
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1974 T.31 nr 4; s.449-457; ryc., tab., bibliogr. 35 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


50/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska.
Tytuł oryginału: Odrębno¶ci fizjologiczne metabolizmu krwinki czerwonej u noworodków i wcze¶niaków i ich wpływ na transport tlenu
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1974 T.4 nr 2; s. 173-177; ryc., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


51/21253

Autorzy: Anna Rudkowska, Ryszard Podemski, Anna Zienkiewicz.
Tytuł oryginału: Anorexia nervosa z wtórnymi zmianami nerwowo-mię¶niowymi typu polineuropatii
Tytuł w wersji angielskiej: Anorexia nervosa with secondary neuromuscular changes of the type of polyneuropathy
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1974 T.27 nr 12; s.1117-1120; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


52/21253

Autorzy: Renata Jankowska, Krzysztof Moroń, Halina Paluszyńska, Renata Suchnicka, Franciszek Superson.
Tytuł oryginału: Gronkowce zapalenia płuc i ropnie płuc w przebiegu epidemii grypy 1973 r.
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1974 T.27 nr 14; s.1253-1257; ryc., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


53/21253

Autorzy: Antoni Aroński, Alicja Paszkowska-Koszutska, Aleksandra Bokajło, Grażyna Durek.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć preparatu "Sonana" w odżywianiu chorych w oddziałach intensywnej terapii
Tytuł w wersji angielskiej: The usefulness of the preparation "Sonana" in nutrition of patients in intensive treatment units
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1974 T.27 nr 9; s.787-790; tab., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


54/21253

Autorzy: Elżbieta Klimkiewicz, Marian Klinger, Andrzej Kurbiel, Wiesław Sołtys.
Tytuł oryginału: Przypadek zatrucia lizolem powikłany ostrym zapaleniem trzustki i ostr± niewydolno¶ci± nerek
Tytuł w wersji angielskiej: A case of poisoning with liquid phenol complicated with acute pancreatitis and acute renal failure
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1974 T.27 nr 13; s.1211-1214; bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


55/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Henryk Melcer, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Blastic transformation of lymphocytes in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1975 Vol.23 no.5; s.617-627; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


56/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Henryk Melcer, Krzysztof Falkiewicz.
Tytuł oryginału: Blastic transformation of lymphocytes in vitro cultures during immunosuppressive therapy in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1975 Vol.23 no.5; s.367-378; tab., bibliogr. 23 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


57/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Józef Małolepszy, Renata Suchnicka, Anna Cie¶lińska, Jerzy Liebhart, Maria Kraus-Filarska, Renata Jankowska, Ewa Puchała, Danuta Kuliczkowska.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna aerozolu siarczanu izoprenaliny i badania porównawcze z Astmopentem
¬ródło: GruĽlica Chor.Płuc
Szczegóły: 1975 T.43 nr 4; s.359-367; bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


58/21253

Autorzy: Zofia Krawczykowa, Jan Haftek, Andrzej Stankiewicz, Henryk Pakuła, Roman Go¶, Janusz Czajkowski, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Analiza zmian ocznych występuj±cych w tętniakach mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of ocular changes observed in cerebral aneurysms
¬ródło: Klin.Oczna
Szczegóły: 1975 T.45 nr 5; s.471-475; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd PTO, Gdańsk, 1974
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


59/21253

Autorzy: Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Zróżnicowanie i dziedziczenie listewek skórnych między centrum wzroku na tenarze stopy a trójramiennikiem usytuowanym w kierunku przy¶rodkowego brzegu stopy
Tytuł w wersji angielskiej: Differentation and inheritance of the ridge count between the centre of the sole-thenar pattern and the triradius situated near the medial margin of the foot
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1975 nr 90; s.19-24; tab., bibliogr. 3 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


60/21253

Autorzy: Henryk So¶nik, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Dwa przypadki wrodzonego uchyłka serca
Tytuł w wersji angielskiej: 2 cases of congenital cardiac diverticulum
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1975 T.26 z.4; s.545-550; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.188
Ranking MNiI/KBN: 7.000


61/21253

Autorzy: Alfred Gola, Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Wyst±pienie i przebieg toczenia trzewnego u bliĽni±t jednojajowych
Tytuł w wersji angielskiej: Development and course of visceral lupus erythematosus in uniovular twins
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1975 T.53 nr 5; s.485-489; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


62/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Irena Affelska, Anna Cie¶lińska, Renata Jankowska, Krystyna Kuczyńska-Sekieta, Andrzej Lange, Józef Małolepszy, Renata Suchnicka, Maria Wrzyszcz.
Tytuł oryginału: Badania własne niektórych immunoalergicznych testów u chorych na wrzodziej±ce zapalenie jelita grubego
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations on certain immunoallergic test in patients with ulcerative colitis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1975 T.30 nr 5; s.181-183; bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


63/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Józef Małolepszy, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska, Jerzy Liebhart, Ewa Puchała.
Tytuł oryginału: Intal w leczeniu dychawicy oskrzelowej infekcyjno-alergicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Intal in treatment of allergo-infectious bronchial asthma
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1975 T.30 nr 9; s.385-386; bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


64/21253

Autorzy: Anna Rudkowska, Ryszard Podemski, Ludmiła Borodulin, Andrzej Gruszka.
Tytuł oryginału: Mioklonie podniebienia: analiza kliniczno-elektrofizjologiczna
Tytuł w wersji angielskiej: Palatal myoclonus: clinico-electrophysiological analysis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1975 T.30 nr 17; s.715-717; ryc., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


65/21253

Autorzy: Marian Bany¶, Zbigniew Kowalewski, Roman Kopeć, Andrzej Lewandowski, Bogdan Szelepin.
Tytuł oryginału: Torbiele okolicy krzyżowo-guzicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Sacrococoygeal cysts
¬ródło: Probl.Lek.
Szczegóły: 1975 T.14 nr 2-3; s.307-311; tab., bibliogr. 9 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


66/21253

Autorzy: Bogdan Szelepin, Marian Bany¶, Grzegorz Stępień, Andrzej Lewandowski.
Tytuł oryginału: Współistnienie chorób chirurgicznych i cukrzycy
Tytuł w wersji angielskiej: Coexistence of surgical diseases with diabetes
¬ródło: Probl.Lek.
Szczegóły: 1975 T.14 nr 4; s. 525-529; tab., bibliogr. 15 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


67/21253

Autorzy: Witold Jacyk, Walentyna Mazurek, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Czynno¶ć tarczycy u chorych z łysieniem plackowatym
Tytuł w wersji angielskiej: An appraisal of thyroid function in patients with alopecia areata
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1975 T.62 nr 2; s.219-224; tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


68/21253

Autorzy: Aleksander Barański, Bohdan Gworys, Stanisław Niemiec.
Tytuł oryginału: Stan rozwoju somatycznego i wydolno¶ci fizycznej studentów I roku Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: Somatic development and physical fitness of Wrocław 1st semester Medical Academy students
¬ródło: Rozpr.Nauk.AWF Wrocław
Szczegóły: 1975 T.11; s.171-206; ryc., tab., bibliogr. , summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


69/21253

Autorzy: Barbara G±sior, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Lymphocytoma cutis benigna w przebiegu ¶wierzbu
Tytuł w wersji angielskiej: Benign cutaneous lymphecytomia in a case of scabies
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1975 T.28 nr 10; s.867-871; ryc., bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


70/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Ł±czenie odłamów złamanych protez przy zastosowaniu "przyrz±du do napraw pod ci¶nieniem - Den Lux"
Tytuł w wersji angielskiej: Fusion of broken denture by the use of "Den Lux" pressure type repairing device"
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1975; s.109-115; ryc., bibliogr. 14 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


71/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Henryk Melcer.
Tytuł oryginału: Blastic transformation of lymphocytes in vitro cultures under the influence of phytohemaglutinin and pokeweed mitogen in patients with immunosuppressive drugs
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1976 Vol.24 no.1; s.137-142; tab., bibliogr. 20 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


72/21253

Autorzy: Adam Jankowski.
Tytuł oryginału: Proteinuria in the acute phase of viral hepatitis in children and the influence of HBAg antigen
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1976 Vol.24 no.5; s.407-415; ryc., bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


73/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych herbicydów na podstawowe składniki chemiczne ziarna pszenicy. Cz.I. Substancje białkowe i niektóre parametry charakteryzuj±ce ziarno
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of selected herbicides on basic chemical components of wheat. Part I. Protein substances and some other parameters characterizing the grain
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1976 T.9 nr 3; s.241-250; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


74/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych herbicydów na podstawowe składniki chemiczne ziarna pszenicy. Cz.II. Aktywno¶ć enzymów proteolitycznych i amylolitycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of selected herbicides on basic chemical components of wheat. Part II. Proteolytic and amylolytic enzymes activities
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1976 T.9 nr 4; s.449-454; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


75/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Wpływ wybranych herbicydów na podstawowe składniki chemiczne ziarna pszenicy. Cz.III. Składniki lipidowe
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of selected herbicides on basic chemical components of wheat. Part III. Lipid components
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1976 T.9 nr 4; s.455-460; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


76/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Henryk Starzyk, Jacek Starzyk, Józef Urban.
Tytuł oryginału: Diagnostyczna warto¶ć limfografii dotarczycowej na podstawie analizy 200 przebadanych przypadków
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic value of thyroid lymphography - estimation basing on the analysis of 200 examined cases
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1976 T.27 nr 5; s.477-486; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


77/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Ludwik Noczyński, Tadeusz Łukieńczuk, Józef Urban, Wojciech Żukowski.
Tytuł oryginału: Przyczyny wznowy wola na podstawie materiału chorych operowanych po raz pierwszy w różnych o¶rodkach chirurgicznych
Tytuł w wersji angielskiej: The causes of recurrent goiter basing on the analysis of patients operated upon for the first time in various surgical centers
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1976 T.27 nr 2; s.199-202; bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


78/21253

Autorzy: Tomasz Dzik, Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Chemodectoma malignum glomeris carotici
Tytuł w wersji angielskiej: Chemodectoma malignum glomeris carotici
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1976 T.27 nr 1; s.79-83; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


79/21253

Autorzy: J[adwiga] Nowicka, A[lfred] Gola, W[iesław] Malka, A[dam] Mazurek.
Tytuł oryginału: Choroba Takayashu z umiejscowieniem w odgałęzieniach aorty piersiowej i brzusznej
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1976 T.55 nr 3(3); s.285-288; ryc., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


80/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Grzyby jako saprofity i pasożyty przewodu pokarmowego
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1976 T.55 nr 6(6); s.567-573; bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


81/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Zofia Górecka, Tadeusz Ratajczak, Henryk Melcer.
Tytuł oryginału: Toczniowe zapalenie kłębków nerkowych; korelacje kliniczno-immunologiczne na podstawie badań układu dopełniacza, produktów rozpadu fibrynogenu (fibryny) oraz transformacji blastycznej limfocytów pod wpływem fitohemaglutyniny
Tytuł w wersji angielskiej: Lupus nephritis: clinico-immunological correlations on the basis of investigations of complement system, fibrinogen (fibrin) degradation products and PHA-induced blastic transformation of lymphocytes
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1976 T.56 nr 5(11); s.419-431; ryc., tab., bibliogr. 25 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


82/21253

Autorzy: Wacław Skiba, Henryk Melcer, Jerzy Rabczyński, Joanna Gielniewska-Kabzowa.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć gamma-glutamylo-transpeptydazy (GGTP) i arylamidazy leucynowej (LAP) w surowicy i moczu w różnych postaciach morfologicznych przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Serum and urinary GGTP and LAP activity in various morphological forms of chronic glomerulonephritis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 3; s.89-92; tab., bibliogr. 26 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


83/21253

Autorzy: Wacław Skiba, Joanna Gielniewska-Kabzowa, Wacław Weyde, Henryk Melcer.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć wybranych enzymów w surowicy i wydalanie ich z moczem w różnych postaciach morfologicznych przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of selected serum enzymes and their urinary excretion in various morphological forms of chronic glomerulonephritis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 35; s.1521-1524; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


84/21253

Autorzy: Janina Lewandowska, Adam Jankowski, Wiesława Marcinkowska, Grażyna Sandhal, Zbigniew Rudkowski.
Tytuł oryginału: Immunoglobuliny u dzieci z pyłkowic± w trakcie odczulania szczepionk± Polinex
Tytuł w wersji angielskiej: Immunoglobulins in children with pollinosis during desensitization with Polinex vaccine
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 52; s.2221-2224; tab., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


85/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Kryteria klasyfikacyjne ARA dla tocznia układowego i propozycje polskich kryteriów diagnostycznych; próba porównania na podstawie 32 chorych serii nefrologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: ARA classification criteria of systemic lupus erythematosus and suggestions of Polish diagnostic criteria: a trial of comparison on the basis of 32 patients in a nephrologic series
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 40; s.1721-1724; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


86/21253

Autorzy: Teresa Teresiak, Jadwiga Nowicka, Maria Dyczkowska, Franciszek Przybył, Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Mnogie zawały serca w przebiegu zapalenia mię¶nia sercowego i wsierdzia u 22-letniej kobiety
Tytuł w wersji angielskiej: Multiple myocardial infarctions during endomyocarditis in a young woman
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 2; s.69-70; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


87/21253

Autorzy: Marianna Stępień-Dobrowolska, Edward Szklarz, Hanna Głębowska, Zygmunt Zdrojewicz.
Tytuł oryginału: Obrzęk twardzinowy dorosłych
Tytuł w wersji angielskiej: Scleroedema of adults
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 11; s.449-450; ryc., bibliogr. 14 poz. soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


88/21253

Autorzy: Wiesław J. Bochenek, Irena Frydecka, Barbara Ławińska, Walentyna Mazurek, Teresa ¦widerska-Błońska.
Tytuł oryginału: Ocena działania Gastramylu w leczeniu choroby wrzodowej i nadkwa¶nego nieżytu żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: On the treatment of peptic ulcer disease and hyperacid gastritis with Gastramyl
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 8; s.327-328; tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


89/21253

Autorzy: Stefan KoĽmiński, Jerzy Kołodziej, Witold Knast.
Tytuł oryginału: Przepływ krwi w przeszczepie udowym w zależno¶ci od sposobu jego zespolenia z tętnic±
Tytuł w wersji angielskiej: Blood flow through the femoral artery graft in relation to the mode of its anastomosis with the artery
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 13; s.517-519; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


90/21253

Autorzy: Krystyna Niezbrzycka-Andrzejewska, Danuta Biała, Jadwiga Lembas.
Tytuł oryginału: Stężenie miedzi i ołowiu oraz aktywno¶ć cholinesterazy we krwi i dehydratazy kwasu delta-aminolewulinowego w krwinkach czerwonych u dzieci zamieszkałych w pobliżu huty miedzi
Tytuł w wersji angielskiej: Blood copper and lead levels and cholinesterase and delta-aminolaevulic dehydratase activity in erythrocytes in children living near a copper smelter
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 16; s.663-666; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


91/21253

Autorzy: Zbigniew Rudkowski, Bazyli Płotnicki, Adam Jankowski.
Tytuł oryginału: Test NBT, immunoglobuliny i elektroforetyczne frakcje białka a stężenie ołowiu w krwi u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: NBT test, immunoglobulins, electrophoretic protein fractions and blood level concentration in children
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 1; s.15-17; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


92/21253

Autorzy: Otton Bader, Leon Leszek Polak, Zygmunt Grzebieniak.
Tytuł oryginału: Własne spostrzeżenia w leczeniu kamicy przewodu żółciowego wspólnego
Tytuł w wersji angielskiej: Personal observations in treatment of common bile duct calculi
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 12; s.485-486; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


93/21253

Autorzy: Wacław Skiba, Wacław Weyde.
Tytuł oryginału: Wpływ renografii izotopowej na wydalanie gamma-glutamylo-transpeptydazy (GGTP) i arylamidazy leucynowej (LAP) z moczem
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of isotope renography on gamma glutamyl-transpeptidase (GGTP) and leucine arylamidase (LAP) excretion with urine
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 33; s.1421-1422; tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


94/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Wojciech Sosnowski, Janusz Dawiskiba, Helena Popielska-Greblicka, Wojciech Witkiewicz.
Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia tętniaków aorty brzusznej
Tytuł w wersji angielskiej: Results of surgical treatment of abdominal aortic aneurysms
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 33; s.1441-1442; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


95/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Janina Kasprzak.
Tytuł oryginału: Zakrzepy żylne w zawale serca
Tytuł w wersji angielskiej: Venous thromboses in myocardial infraction
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 13; s.533-535; bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


96/21253

Autorzy: Elżbieta Gulewicz, Henryk Widawski, Wojciech Witkiewicz.
Tytuł oryginału: Zespoły kliniczne obustronnej niedrożno¶ci tętnic szyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical syndromes in bilateral occlusion of carotid arteries
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1976 T.31 nr 26; s.1119-1121; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


97/21253

Autorzy: Bogdan Szelepin, Andrzej Lewandowski, Grzegorz Stępień.
Tytuł oryginału: Jednoczasowe wycięcie żoł±dka i poprzecznicy z powodu nowotworu
Tytuł w wersji angielskiej: One step gastrectomy and transverse colectomy for neoplasm
¬ródło: Probl.Lek.
Szczegóły: 1976 T.15 nr 1; s. 181-184; bibliogr. 5 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


98/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Marek Ziętek, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Zastosowanie ultradĽwięków w pracowni protetycznej
Tytuł w wersji angielskiej: Ultrasounds application in dental prosthetic laboratory
¬ródło: Protet.Stomatol.
Szczegóły: 1976 T.26 nr 1; s.39-44; ryc., tab., bibliogr. 14 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


99/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Badania nad alergi± na grzyby ple¶niowe w przewlekłej pokrzywce
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations on allergy due to mould fungi in urticaria
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1976 T.63 nr 6 supl.; s.265-271; ryc., tab., soderż., summ.
Uwagi: Materiały naukowe XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Katowice, 16-18 maja 1974 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


100/21253

Autorzy: Witold Jacyk, Walentyna Mazurek, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Bielactwo nabyte, choroby tarczycy i cukrzyca
Tytuł w wersji angielskiej: Vitiligo, diseases of the thyroid gland and diabetes mellitus
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1976 T.63 nr 1; s.59-64; tab., bibliogr. 25 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


101/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Jakub KuĽniar, Zofia Górecka, Jerzy Rabczyński, Tomasz Strzelecki, Stanisław Żak.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych z zapaleniem kłębków nerkowych indometacyn±
Tytuł w wersji angielskiej: Results of indomethacine treatment in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1976 T.33 nr 3; s.411-417; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


102/21253

Autorzy: Maria Cisło, Adam Nowak, Eugeniusz Baran, Witold Jacyk, Anna Przondo-Hessek, Aleksandra Woytoń.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne i do¶wiadczalne nad przydatno¶ci± lecznicz± nitrofurazonu - aerozolu
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1976 T.4(26) nr 8-9; s.245-251; tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


103/21253

Autorzy: Mieczysława Miklaszewska, Eugeniusz Baran, Adam Nowak, Marianna Sierawska, Jolanta D±browska.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne ma¶ci Mecortolon N
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1976 T.4(26) nr 8-9; s.258-265; tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


104/21253

Autorzy: Józef Dec, Renata Jankowska, Irena Józefowicz, Zbigniew Suchnicki.
Tytuł oryginału: Różne postacie zaburzeń rytmu serca w niektórych rzadkich przyczynach hipopotasemii
Tytuł w wersji angielskiej: Various forms of arrythmia in hypopotassaemia due to certain rare causes
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1976 T.29 nr 9; s.803-809; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


105/21253

Autorzy: Marek Ziętek, Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Obróbka mechaniczna tworzywa akrylowego w protezach ruchomych (doniesienie wstępne)
Tytuł w wersji angielskiej: Mechanical working of acrylic plastics for movable dentures (initial information)
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1976; s.105-109; bibliogr. 15 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


106/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Porównanie stanu próchnicy zębów stałych u młodzieży m. Warszawy i regionu warszawskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Permanent teeth carries at school children of the town of Warsaw anf the province of Warsaw
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1976; s.137-145; ryc., tab., bibliogr. 2 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


107/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próchnica zębów stałych u młodzieży m. Warszawy
Tytuł w wersji angielskiej: Carries epidemiology at school children in Poland. Permanent teeth carries at the young people of the town of Warsaw
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1976; s.129-136; ryc., tab., bibliogr. 2 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


108/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próchnica zębów stałych u młodzieży szkolnej regionu warszawskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Permanent teeth carries at the school children of the region of Warsaw
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1976; s.121-128; ryc., tab., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


109/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: WskaĽniki higieny jamy ustnej
Tytuł w wersji angielskiej: Oral cavity hygiene evaluation criteria
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1976; s.111-119; ryc., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


110/21253

Autorzy: Kazimierz Kuliczkowski, Andrzej Kaiser, Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Zespół Richtera i rak szyjki macicy w przebiegu go¶ćca przewlekle postępuj±cego
Tytuł w wersji angielskiej: Richter's syndrome and cervical carcinoma during rheumatoid arthritis
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1977 T.8 nr 3; s.235-240; ryc., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


111/21253

Autorzy: Apolinary Szewczuk, Halina Milnerowicz, Krzysztof A. Sobiech.
Tytuł oryginału: Reaction of antibody with g~00-glutamyl transpeptidase. I. Isolation of the human enzyme and inhibition of its activity by antiserum
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1977 Vol.25 no.4; s.589-600; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


112/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Andrzej Brzecki, Barbara Sulimir.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia sanatoryjnego na objawy psychoorganiczne u chorych po udarze mózgu
¬ródło: Balneol.Pol.
Szczegóły: 1977 T.21 nr 3-4; s.269-273; tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


113/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Wojciech Żukowski.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wola w cukrzycy
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of the goiter in diabetes mellitus
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1977 T.28 nr 3; 251-254; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


114/21253

Autorzy: Maria Cisło, Aleksandra Woytoń, Maria Janas.
Tytuł oryginału: Zachowanie się testów rozetkowych i testu transformacji blastycznej limfocytów w chorobach tkanki ł±cznej
Tytuł w wersji angielskiej: Rosette tests and lymphocyte blast transformation tests in collagenoses
¬ródło: Immunol.Pol.
Szczegóły: 1977 T.2 nr 4; s.371-381; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


115/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Bronisław[a] Walów.
Tytuł oryginału: Geofilny grzyb Chrysosporium keratinophilum jako czynnik etiopatogenetyczny w zmianach skórnych i paznokciowych
Tytuł w wersji angielskiej: Geophilic fungus chrysosporium keratinophilium as an aetiopathogeneticfactor in lesions of the skin and nails
¬ródło: Med.Wiej.
Szczegóły: 1977 T.12 nr 4; s.255-258; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 0.500


116/21253

Autorzy: Konstanty Guzowski, Bogumił Halawa, Ryszard Podemski.
Tytuł oryginału: Czynno¶c tarczycy u chorych na miastenię
Tytuł w wersji angielskiej: Thyroid activity in patients with myasthenia
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1977 T.11 nr 2; s.201-204; tab., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


117/21253

Autorzy: Michał Jeleń, Andrzej Drak, Wacław Korolewicz, Ryszard Wadowski.
Tytuł oryginału: Trudno¶ci diagnostyczne w nietypowym przypadku promienicy jamy brzusznej
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic difficulties in a non-typical case of actinomycosis of the abdominal cavity
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1977 T.28 nr 2; s.227-230; ryc., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


118/21253

Autorzy: Zdzisława Iwanicka, Renata W±sikowa, Anna Noczyńska, Andrzej Boznański.
Tytuł oryginału: Analiza profilów dobowych glikemii dzieci chorych na cukrzycę, wykonanych w różnych warunkach bytowych
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of 24-hour blood glucose profiles in diabetic children carried out under various life conditions
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1977 T.52 nr 8; s.875-878; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


119/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba.
Tytuł oryginału: O praktykach szkolnych dobrze i Ľle...
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1977 nr 9; s.8-10; ryc., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


120/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Oznaczanie aktywno¶ci katalazy w osoczu jako test diagnostyczny w niedokrwisto¶ciach hemolitycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of plasma catalese activity as a diagnostic test in haemolytic anaemias
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1977 T.57 nr 3; s.189-198; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


121/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Występowanie niedokrwisto¶ci hemolitycznej w chorobach nowotworowych
Tytuł w wersji angielskiej: Incidence of haemolytic anaemia in neoulastic diseases
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1977 T.58 nr 3; s.237-245; ryc., tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


122/21253

Autorzy: Stanisław Stankiewicz, Andrzej Ja¶kiewicz, Tadeusz Łukieńczuk.
Tytuł oryginału: Stłuczenia płuca w obrazie radiologicznym
Tytuł w wersji angielskiej: Lung concussion in radiological examinations
¬ródło: Pol.Przegl.Radiol.Med.Nukl.
Szczegóły: 1977 T.41 nr 2; s.123-126; ryc., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


123/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Zofia Gał±zka, Kazimierz Kuliczkowski, Barbara Ławińska.
Tytuł oryginału: Alergiczne małopłytkowo¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Allergic thrombocytopenias
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 45; s.1749-1752; ryc., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


124/21253

Autorzy: Wanda Lubczyńska-Kowalska, Wojciech Witkiewicz.
Tytuł oryginału: Gastroskopia jako zabieg terapeutyczny
Tytuł w wersji angielskiej: Gastroscopy as a therapeutic procedure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 2; s.69-70; ryc., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


125/21253

Autorzy: Irena Frydecka.
Tytuł oryginału: Niedobory odporno¶ciowe ustroju w niektórych schorzeniach rozrostowych układu limforetikularnego
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 22; s.851-853; bibliogr. 40 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


126/21253

Autorzy: Barbara Ławińska, Kazimierz Tychowski, Maria Podolak-Dawidziak, Renata Wojtala.
Tytuł oryginału: Niewydolno¶ć szpiku w przebiegu gruĽlicy i jej leczenia
Tytuł w wersji angielskiej: Bone failure in tuberculosis and its treatment
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 37; s.1417-1420; tab., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


127/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Jankowska.
Tytuł oryginału: Obraz elektrokardiograficzny w przewlekłym zespole serca płucnego
Tytuł w wersji angielskiej: Electrocardiographic findings in chronic cor pulmonale syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 51; s.2005-2008; tab., bibliogr. 29 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


128/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Janina Kasprzak.
Tytuł oryginału: Poziom niektórych hormonów w surowicy krwi we wczesnym okresie zawału serca
Tytuł w wersji angielskiej: Changes of certain hormones in the serum in early acute myocardial infarction
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 45; s.1745-1748; tab., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


129/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Leszek Bielski, Bronisława Walów.
Tytuł oryginału: Przeciwgrzybicze wła¶ciwo¶ci niektórych heterocyklicznych pochodnych pirydylo-fenylo-izopropanolu i izopropanonu
Tytuł w wersji angielskiej: Antimycotic properties of some heterocyclic derivatives of piridyl-phenylisopropanol and isopropanone
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 41; s.1589-1591; ryc., tab., bibliogr. 3 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


130/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Teoretyczne i do¶wiadczalne podstawy stosowania heparyny w leczeniu kłębkowych zapaleń nerek
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 29; s.1129-1131; bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


131/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na poziom niektórych hormonów i cukru w surowicy krwi
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of cigarette smoking on serum levels of certain hormones and sugar
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 33; s.1277-1279; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


132/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Zastosowanie heparyny w kłębkowym zapaleniu nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Heparin in glomerulonephritis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1977 T.32 nr 35; s.1357-1360; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


133/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński.
Tytuł oryginału: Nagłe i pilne operacje pozatarczycowe w niewyrównanej tyreotoksykozie
Tytuł w wersji angielskiej: Emergency and urgent extrathyroid operations in decompensated thyreotoxicosis
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1977 R.11 nr 2(31); s.277-281; bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


134/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Marek Ziętek.
Tytuł oryginału: Wielko¶ć szpary ust u pacjentów z bezzębiem
Tytuł w wersji angielskiej: The size of mouth slit in edentulous patients
¬ródło: Protet.Stomatol.
Szczegóły: 1977 T.27 nr 3; s.217-221; ryc., tab., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


135/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Występowanie grzyba Scopulariopsis brevicaulis w przewodzie pokarmowym człowieka jako Ľródło zakażenia skóry i czynnika alergizuj±cego ustrój
Tytuł w wersji angielskiej: Scopuliaropsis brevicaulis in the human alimentary tract as a source of infection of skin and an allergizing agent
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1977 T.64 nr 2; s.203-208; bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


136/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Często¶ć występowania próchnicy w pierwszych stałych trzonowcach u młodzieży szkolnej m. Warszawy i regionu warszawskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Frequency of caries in the first permanent molar teeth among the school children in the city of Warsaw and Warsaw region
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1977; s.237-244; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


137/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Dynamika utraty zębów stałych u młodzieży szkolnej m. Warszawy
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamics of permanent tooth losses among the school children in Warsaw
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1977; s.231-236; tab., bibliogr. 6 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


138/21253

Autorzy: Zofia Masztalerzowa, Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Evicrol - materiał złożony do wypełnień stałych (doniesienie tymczasowe)
Tytuł w wersji angielskiej: Evicrol - compoud for permanent fillings (provisional communique)
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1977; s.219-222; bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


139/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska.
Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne pacjenta z przodozgryzem
Tytuł w wersji angielskiej: Prosthetic treatment of a patient suffering from anteroclusion
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1977; s.201-204; ryc., bibliogr. 12 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


140/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Małgorzata M±czka.
Tytuł oryginału: Porównanie stanu próchnicy zębow stałych u młodzieży m. Warszawy, regionów warszawskiego i zielonogórskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of caries in permanent teeth in the young people from the city of Warsaw, Warsaw region and Zielona Góra region
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1977; s.223-229; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


141/21253

Autorzy: Sylwester Mordarski.
Tytuł oryginału: Próba uproszczenia anestezji do małych laparotomii u dzieci i dorastaj±cych
Tytuł w wersji angielskiej: A trial of simplification of anaesthesia for minor laparotomies in children and adolescents
¬ródło: Anestezjol.Reanim.Intens.Ter.
Szczegóły: 1978 T.10 nr 4; s.489-492; bibliogr. 14 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


142/21253

Autorzy: Sylwester Mordarski.
Tytuł oryginału: Przypadek znacznego przedawkowania ketaminy drog± dożyln±
Tytuł w wersji angielskiej: A case of high overdosage of ketamine given intravenously
¬ródło: Anestezjol.Reanim.Intens.Ter.
Szczegóły: 1978 T.10 nr 2; s.231-233; bibliogr. 8 poz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


143/21253

Autorzy: Irma Kacprzak-Bergman, Anna Łuczkiewicz-Mulczykowa.
Tytuł oryginału: Anti-Gm and anti-Inv antibodies in children during the course of clinical infectious mononucleosis syndrome
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.185-186; tab., bibliogr. 2 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


144/21253

Autorzy: Apolinary Szewczuk, Halina Milnerowicz, Krzysztof A. Sobiech.
Tytuł oryginału: Antigenic and immunogenic properties of g~00 -glutamyl-transferase preparations
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.565-569; ryc., tab., bibliogr. 4 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


145/21253

Autorzy: Andrzej Lange, Roman Smolik, Wiktor Chmielarczyk, Dorota Garncarek, Zdzisława Gielgier.
Tytuł oryginału: Cellular immunity in asbestosis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.899-903; tab., bibliogr. 12 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


146/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Krzysztof Falkiewicz, Wacław Kopeć.
Tytuł oryginału: Detection of circulating immune complexes in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.577-581; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


147/21253

Autorzy: Andrzej Lange, Roman Smolik, Wiktor Chmielarczyk, Dorota Garncarek, Zdzisława Gielgier.
Tytuł oryginału: Diagnostic specificity of autoantibodies. II. Clustering of autoantibodies - role in diagnosis and in comparison to E- and EAC-RFC peripheral blood profiles and immunoglobulin levels
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.881-885; tab., bibliogr. 10 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


148/21253

Autorzy: Andrzej Lange, Dorota Garncarek, Elżbieta Charzyńska, Hanna Mydlak.
Tytuł oryginału: Diagnostic specificity of autoantibodies. III. Age related changes in appearing autoantibodies serum IgD levels and their association with peripheral blood lymphocyte profiles
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.887-891; tab., bibliogr.12 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


149/21253

Autorzy: Andrzej Lange, Anna Jacak, Dorota Garncarek.
Tytuł oryginału: Diagnostic specificity of autoantibodies. IV. A double antibody solid phase radioimmunoassay for DNA antibodies-significance of dsDNA and ssDNA antibodies with test standardization attempts
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.893-897; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


150/21253

Autorzy: Janusz Woytoń, Barbara Narczewska, Elżbieta Gajewska, Henryk Baranowski, Krystyna Kwoczyńska, Wanda Dzierżkowa-Borodej, Tadeusz Partyka, Stanisława Bochenek, Elżbieta Łochocka.
Tytuł oryginału: The evaluation of extended analysis of serum, amniotic fluid and cardiotocography in the management of pregnancy complicated by immunization in Rh or Kell antigens
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.1131-1137; tab., bibliogr. 13 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


151/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Jakub KuĽniar, Wacław Kopeć, Walenty Wrężlewicz.
Tytuł oryginału: Evaluation of the function of polymorphonuclear neutrophils in patients with glomerulonephritis. I. Influence of nitrogen metabolites retention, in renal failure on functional activity of polymorphonuclear neutrophils
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.459-463; tab., bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


152/21253

Autorzy: Marianna Łobodzińska, Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen, Irmina Biernacka, Barbara Zamorska, Mirosława Albin, Zofia Skurska.
Tytuł oryginału: Heterospecific activity of rat interferon
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.493-497; ryc., bibliogr. 9 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


153/21253

Autorzy: Henryk Matej, Andrzej Lange, Dorota Garncarek, Roman Smolik, Ewa Roszak.
Tytuł oryginału: HLA and antinuclear antibody incidence in asbestos workers
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.201-205; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


154/21253

Autorzy: Wanda Dzierżkowa-Borodej, Barbara Narczewska, Grażyna Domochowska, Alina Kuszak, Elżbieta Łochocka, Krystyna Kwoczyńska, Janusz Woytoń.
Tytuł oryginału: Immunoglobulins in maternal serum and in amniotic fluid in pregnancy complicated by rhesus alloimmunization
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.1127-1130; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


155/21253

Autorzy: Elżbieta Gajewska, Janusz Woytoń.
Tytuł oryginału: Lysozyme activity in parturient women and their newborns in cases of infection
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.665-670; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


156/21253

Autorzy: Grzegorz Skibiński, Zbigniew Wieczorek, Jerzy Zwoliński.
Tytuł oryginału: Modulation of human T lymphocyte rosette formation by serum factors
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.351-356; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


157/21253

Autorzy: Zygmunt Albert, Henryk Balbierz, Jan Bręborowicz, Antonina Harłozińska, Elwira Lisowska, Barbara Łucka, Przemysław Majewski, Roman Richter, Krystyna Russin, Andrzej Siuda, Halina Zawadzka.
Tytuł oryginału: Reagents for radioimmunological determination of carcinoembryonic antigen (CEA)
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.227-229; bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


158/21253

Autorzy: Dorota Garncarek.
Tytuł oryginału: Short time and prolonged low dose X radiation in human immunity
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.905-911; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


159/21253

Autorzy: Janusz Woytoń, Elżbieta Gajewska, Jadwiga Maresz-Babczyszyn, Adam Jankowski.
Tytuł oryginału: Some aspects of the bacteriologic and immunologic status in parturient women and newborns
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.659-663; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


160/21253

Autorzy: Tadeusz Zawisza, Edwin Wagner, Halina Matczakowa, Tadeusz Jakóbiec.
Tytuł oryginału: Studies on derivatives of tetrahydro [1,3]-thiazine
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.943-949; ryc., tab., bibliogr. 3 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


161/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Jolanta Pisarek, Stanisław Szymaniec.
Tytuł oryginału: The study of phagocytic activity of granulocytes during the treatment of acute lymphoblastic leukemia
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.851-854; ryc., bibliogr. 6 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


162/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka.
Tytuł oryginału: The study of T-, B-, O- lymphocytes in acute lymphoblastic leukemia
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.859-866; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


163/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka, Jolanta Pisarek.
Tytuł oryginału: The study of T-lymphocytes, granulocyte's phagocytic activity, and adherent cells in patients with acute lymphoblastic leukemia during levamisol therapy
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.855-858; ryc., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


164/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Maria Janas, Janina Kuczera, Ewa Kruzel.
Tytuł oryginału: Subpopulation of T and B lymphocytes in peripheral blood and lymphocytes reactivity to non-specif mitogems (PHA, Con A, PWM) in vitro cultures in patiens suffering from glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.289-294; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


165/21253

Autorzy: Tadeusz Jakóbiec, Julian Stankiewicz, Ryszarda Dobek, Tadeusz Zawisza.
Tytuł oryginału: Synthesis of derivatives of 2-amino-4-p-chlorophenylthiazole-5-acetic acid
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.935-941; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


166/21253

Autorzy: Janusz Woytoń, Tadeusz Partyka, Elżbieta Gajewska, Krystyna Kwoczyńska, Henryk Baranowski, Barbara Narczewska, Stanisława Bochenek, Barbara Żukowska, Miron Róg-Malinowski, Wanda Dzierżkowa-Borodej.
Tytuł oryginału: The use of plasmapheresis in pregnancy with antenatal prediction of a serious hemolytic disease due to Rh immunization
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1978 Vol.26 no.1-6; s.1139-1146; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Uwagi: Proceedings of the Conference "Progress in immunological research". Wrocław, February 7-9, 1979
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


167/21253

Autorzy: Stanisław Potoczek, Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Stan próchnicy w pierwszych stałych trzonowcach u młodzieży Warszawy
Tytuł w wersji angielskiej: The incidence of caries of first molars in the adolescents in Warsaw
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1978 T.31 nr 12; s.1093-1096; tab., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


168/21253

Autorzy: Anna Husakowska, Helena Marek, Bogumił Płonka, Danuta Ziętowska.
Tytuł oryginału: Urazowe złamania zębów przednich u dzieci szkolnych we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: Traumatic fractures of the anterior teeth in school children in Wrocław
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1978 T.31 nr 12; s.1179-1183; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


169/21253

Autorzy: Jan Doliński, Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Koziorowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu kallikreinogenu i kallikreiny w osoczu krwi u chorych z wolem (doniesienie wstępne)
Tytuł w wersji angielskiej: The bahaviour of serum kallikreinogen-kallikrein system in patients with goiter
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1978 T.29 nr 1; s.31-34; ryc., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


170/21253

Autorzy: Alfred Gola, Jerzy Robaczyński, Jadwiga Nowicka, Eligiusz Wieczorek, Kazimierz Kuliczkowski.
Tytuł oryginału: Ci±ża i poród w przypadkach aplazji szpiku
Tytuł w wersji angielskiej: Pregnancy and labor in patients with bone-marrow aplasia
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1978 T.49 nr 6; s.535-539; bibliogr. 9 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


171/21253

Autorzy: Bohdan Gworys.
Tytuł oryginału: Zmiany w budowie ciała młodzieży w wieku od 18 do 22 roku życia (na przykładzie studentów i studentek Akademii Medyczej we Wrocławiu)
Tytuł w wersji angielskiej: Changes in body build in youth aged 18 to 22 years
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1978 nr 95; s.81-106; ryc., tab., bibliogr., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


172/21253

Autorzy: Bożenna Zawirska, Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć porfiryn w "myelolipoma" nadnercza
Tytuł w wersji angielskiej: The porphyrin content in myelolipoma of the suprarenal gland
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1978 T.29 nr 4; s.547-550; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


173/21253

Autorzy: Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne i histochemiczne w płucach szczurów w przebiegu do¶wiadczalnego zatoru tłuszczowego
Tytuł w wersji angielskiej: Morphological and histochemical changes in rat lungs in the course of experimental fat embolism
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1978 T.29 nr 1; s.81-88 + [1] k. tabl.; ryc., tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


174/21253

Autorzy: Józef Prandota, Danuta Zwolińska.
Tytuł oryginału: Dwa przypadki ostrej niewydolno¶ci nerek u dzieci po szczepieniu Di-Te-Per
Tytuł w wersji angielskiej: Two cases of acute renal failure in children after Di-Te-Per vaccination
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1978 T.53 nr 2; s.215-217; bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


175/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka, Eugeniusz Baran, Bronisława Walów, Alicja Markowska.
Tytuł oryginału: Ostre uszkodzenie szpiku u osoby narażonej na ci±gły kontakt z toksykotwórczymi grzybami ple¶niowymi
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1978 T.60 nr 2; s.189-194; ryc., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


176/21253

Autorzy: Zdzisław Jezioro, Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Podział operacji wytwórczych całego przełyku z jelita grubego oparty na badaniach angiograficznych
Tytuł w wersji angielskiej: Classification of reconstructive operations of the whole oesophagus using large intestine based on angiographic investigations
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1978 T.50 nr 6; s.461-465; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


177/21253

Autorzy: Zofia Kudrewicz-Hubicka, Maria Kołaczkowska, Maria Borzemska, Alicja Wesołowska.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć antytrypsynowa i glikoproteidy surowicy krwi u pracowników narażonych na działanie rozpuszczalników organicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Serum antitrypsin activity and glycoprotein level in workers exposed to organic solvents
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 10; s.395-397; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


178/21253

Autorzy: Otton Bader, Zygmunt Grzebieniak, Stefan Koczorowski, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Teresa Brzezińska-Miszczyszyn.
Tytuł oryginału: Bezoar drożdżowy po wycięciu żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: Yeast bezoar after gastrectomy
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 7; s.273-274; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


179/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Włodzimiera Brodzka, Jurgen Fleisher, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus.
Tytuł oryginału: Cytomorfologiczne i cytochemiczne obserwacje leukocytów przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej
Tytuł w wersji angielskiej: Cytomorphological and cytochemical observations of leucocytes of blastic crisis in chronic myeloid leukaemia
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 16; s.633-636; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


180/21253

Autorzy: Andrzej Marczewski, Eugeniusz Baran, Mieczysław Cisło, Andrzej Reszczyński.
Tytuł oryginału: Marsko¶ć sromu współistniej±ca z drożdżyc±
Tytuł w wersji angielskiej: Kraurosis vulvae coexistent with yeast infection
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 44; s.1725-1726; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


181/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Włodzimierz Sidorowicz, Małgorzata Pacyńska.
Tytuł oryginału: Niedoczynno¶ć tarczycy z encefalopati± i polineuropati±
Tytuł w wersji angielskiej: Hypothyroidism with encephalopathy and polyneuropathy
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 36; s.1421-1422; bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


182/21253

Autorzy: Marek Mędra¶, Józef Kalemba, Jerzy Rabczyński, Andrzej Milewicz, Ewa Piotrowska.
Tytuł oryginału: Przypadek anorchizmu
Tytuł w wersji angielskiej: A case of anorchism
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 43; s.1693-1694; ryc., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


183/21253

Autorzy: Zdzisław Plamieniak, Włodzimierz Bednorz, Maria Knapik-Kordecka.
Tytuł oryginału: Przypadek pobudzeń przedwczesnych z aberacj± imituj±cych przemijaj±cy blok lewej odnogi pęczka Hisa
Tytuł w wersji angielskiej: A case of premature beats with aberration simulating transient left bundle branh block
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 1; s.25-26; ryc., bibliogr. 7 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


184/21253

Autorzy: Walentyna Mazurek, Józef Lebuda.
Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Romano-Warda
Tytuł w wersji angielskiej: A case of Romano-Ward syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 30; s.1177-1179; ryc., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


185/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Maria Kotschy, Maria Podolak-Dawidziak, Krzysztof Krzemień.
Tytuł oryginału: Układ krzepnięcia krwi w ostrej białaczce w porównaniu z małopłytkowo¶ci± samoistn±
Tytuł w wersji angielskiej: Blood clotting system in acute leukaemia and in idiopathic thrombocytopenia
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 50; s.1921-1925; tab., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


186/21253

Autorzy: Andrzej Brzecki, Krystyna Hulanicka, Ryszard Podemski, Anna Rudkowska, Barbara Sulimir.
Tytuł oryginału: Wczesna rehabilitacja sanatoryjna chorych z naczyniowym uszkodzeniem mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Early rehabilitation treatment in health resorts of patients with vascular brain lesions
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 36; s.1415-1417; ryc., tab., bibliogr. 17 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


187/21253

Autorzy: Barbara Kowal-Gierczak, Władysław Chachaj, Renata Jankowska, Maria Wrzyszcz, Zuzanna Bartecka.
Tytuł oryginału: Wpływ intalu in vitro na aktywno¶ć beta-glukuronidazy i fosfatazy kwa¶nej leukocytów krwi u chorych na dychawicę oskrzelow±
Tytuł w wersji angielskiej: In vitro Intal effect on the activity of beta-glucuronidase and acid phosphatase of blood leucocytes in patients with bronchial asthma
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 50; s.1917-1919; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


188/21253

Autorzy: Adam Bukowczyk, Stanisław Gruszka, August Wasik, Zofia Chęcińska, Marek Mędra¶, Barbara Janicka, Jan Horodnicki.
Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego leczenia solami litu na funkcję gruczołu tarczowego
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of long-term treatment with lithium salts on thyroid function
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 1; s.13-16; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


189/21253

Autorzy: Anna Rudkowska, Sławomir Misztal, Jadwiga Pawłowicz, Bogusław Paradowski, Barbara Ujma, Halina Klimowicz.
Tytuł oryginału: Wybrane parametry gospodarki tłuszczowej u osób narażonych zawodowo na działanie CS2
Tytuł w wersji angielskiej: Selected parameters of fat metabolism in subjects with occupational exposure to CS2
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 42; s.1641-1644; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


190/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Helena Popielska-Greblicka, Janusz Dawiskiba, Andrzej Dorobisz.
Tytuł oryginału: Zespół Nicolaua
Tytuł w wersji angielskiej: Nicolau's syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1978 T.33 nr 33; s.1343-1344; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


191/21253

Autorzy: Maria Borzemska.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze metod oznaczania działania hemolitycznego wyci±gów wodnych z tworzyw sztucznych. Doniesienie tymczasowe
Tytuł w wersji angielskiej: Comparative study of methods estimating the haemolytic activity of aqueous plastic extracts. Preliminary report
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1978 T.8 nr 2; s.57-64; tab., bibliogr. 17 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


192/21253

Autorzy: Danuta Knasiak.
Tytuł oryginału: Badanie wyci±gów z tworzyw sztucznych metodami biologicznymi. Doniesienie tymczasowe
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1978 T.8 nr 3; s.135-144; tab., bibliogr. 19 poz., soderż., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


193/21253

Autorzy: Henryk Ku¶, Jolanta Staniszewska, Maria Borzemska, Danuta Knasiak, Roman Rutowski, Zdzisław Zbieranowski, Barbara Żukowska.
Tytuł oryginału: Basic studies on autogenized and lyophilized vascular prostheses
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1978 T.8 nr 3; s.123-133; ryc., tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


194/21253

Autorzy: Marian Klinger, Zenon Szewczyk.
Tytuł oryginału: Mechanizmy immunologiczne w zdrowiu i chorobie
Tytuł w wersji angielskiej: Immunological mechanisms in health and disease
¬ródło: Post.Hig.Med.Do¶w.
Szczegóły: 1978 T.32 nr 4; s.425-442; bibliogr. 46 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


195/21253

Autorzy: Jan Haftek, Henryk Pakuła, Heliodor Kasprzak, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne aspekty kompleksowego leczenia plasmocytoma kręgosłupa
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical aspects of a combined treatment of plasmocytoma of the spinal column
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1978 R.12 nr 2-3 (33); s.255-259; ryc., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Cieplice ¦l±skie-Zdrój, 26-28 paĽdziernika 1973
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


196/21253

Autorzy: Henryk Ku¶, Jolanta Staniszewska, Maria Borzemska, Danuta Knasiak, Roman Rutowski, Zdzisław Zbieranowski, Barbara Żukowska.
Tytuł oryginału: Podstawowe badania autogenizowanych i liofilizowanych poliestrowych protez naczyniowych
Tytuł w wersji angielskiej: Basic examinations on autogenized and lyophilized polyester vascular prostheses
¬ródło: Probl.Tech.Med.
Szczegóły: 1978 T.9 nr 4; s.359-373; ryc., tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 0.500


197/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne pacjentki z zespołem Papillon-Lefevre'a
Tytuł w wersji angielskiej: Prosthetic treatment of a female patient with the Papillon-Lefevre syndrome
¬ródło: Protet.Stomatol.
Szczegóły: 1978 T.28 nr 5; s.327-332; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


198/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z immunologii dermatomikoz
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems from the immunology of dermatomycoses
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1978 T.65 nr 5; s.597-602; bibliogr. 42 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


199/21253

Autorzy: Jadwiga Ładosz, Grażyna Go¶ciniak.
Tytuł oryginału: Badania nad odporno¶ci± naturaln±. Fagocytoza Pseudomonas aeruginosa u ¶winki morskiej badana in vitro
Tytuł w wersji angielskiej: Studies on natural immunity. Phagocytosis of pseudomonas aeruginosa in guinea pigs as determined in vitro
¬ródło: Przegl.Epidemiol.
Szczegóły: 1978 T.32 nr 3; s.349-356; tab., bibliogr. 30 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


200/21253

Autorzy: Zbigniew Andreasik, Stanisław Kolon, Stefan Kwiatkowski, Jacek Szechiński, Roman Smolik.
Tytuł oryginału: Rola ostrych restrykcji dietetycznych w wydatnym obniżaniu niektórych czynników ryzyka
Tytuł w wersji angielskiej: The role of severe dietetic restrictions in evident lowering of some risk factors
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1978 T.35 nr 4-5; s.493-495; bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


201/21253

Autorzy: Konstanty Guzowski, Ryszard Podemski.
Tytuł oryginału: Encorton w leczeniu miastenii
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1978 T.6(28) nr 7-8; s.256-260; tab., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


202/21253

Autorzy: Adam Nowak, Eugeniusz Baran, Mieczysława Miklaszewska, Małgorzata Nockowska, Marianna Sierawska.
Tytuł oryginału: Ocena warto¶ci klinicznej kremu i ma¶ci Polcortolon
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1978 T.6(28) nr 6; s.206-212; bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


203/21253

Autorzy: Marian Klinger, Elżbieta Klimkiewicz.
Tytuł oryginału: Próba leczenia levamisolem i heparyn± depot gwałtownie postępuj±cego kłębkowego zapalenia nerek w przebiegu tocznia układowego
Tytuł w wersji angielskiej: A trial of levamisol and heparin depot in treatment of rapidly progressing glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1978 T.31 nr 24; s.1743-1746; bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


204/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Maria Kotschy, Halina Janukowicz-Lorenz, Ludwik Noczyński, Tadeusz Łukieńczuk.
Tytuł oryginału: Zespół rozsianego wykrzepiania wewn±trznaczyniowego
Tytuł w wersji angielskiej: Intravascular disseminated clotting syndrome
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1978 T.31 nr 11; s.769-774; ryc., tab., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


205/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Dynamika utraty zębów stałych u młodzieży regionu lubelskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamics of the loss of permanent teeth in schoolchildren of Lublin region
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1978; s.219-226; tab., bibliogr. 6 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


206/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próba oceny efektywno¶ci leczenia zachowawczego uzębienia stałego u młodzieży regionu lubelskiego
Tytuł w wersji angielskiej: An attempt of the effectiveness evaluation of conservative treatment of permanent dentition in young people of Lublin region
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1978; s.227-232; tab., bibliogr. 8 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


207/21253

Autorzy: Antoni Aroński, Grażyna Durek, Mieczysław Cisło, Kazimierz Nowosad, Janusz Woytoń.
Tytuł oryginału: Prowadzenie porodu u rodz±cych z blokiem przedsionkowo-komorowym zupełnym
Tytuł w wersji angielskiej: Labour management in cases of complete atrioventricular block
¬ródło: Anestezjol.Reanim.Intens.Ter.
Szczegóły: 1979 T.11 nr 1; s.71-75; ryc., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


208/21253

Autorzy: Maria Janas-Boratyńska.
Tytuł oryginału: Cell-mediated hypersensitivity in glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1979 Vol.27 no.1-2; s.15-27; ryc., tab., bibliogr. 46 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.177
Ranking MNiI/KBN: 7.000


209/21253

Autorzy: Maria Janas-Boratyńska, Zenon Szewczyk.
Tytuł oryginału: The effect of immunosuppressive anti-inflammatory drugs on lymphocyte population and MIF in glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1979 Vol.27 no.6; s.833-845; ryc., tab., bibliogr. 30 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.177
Ranking MNiI/KBN: 7.000


210/21253

Autorzy: Bronisław Tyran, Józef Lisowski.
Tytuł oryginału: Immunoglobulins of colostrum. V. Comparative studies of ovine and bovine serum and colostral IgM
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1979 Vol.27 no.4; s.487-498; ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.177
Ranking MNiI/KBN: 7.000


211/21253

Autorzy: Jadwiga Podwińska, Bronisław Tyran.
Tytuł oryginału: Isolation and characterization of low molecular weight antibodies for Treponema pallidum
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1979 Vol.27 no.1-2; s.53-58; ryc., bibliogr. 31 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.177
Ranking MNiI/KBN: 7.000


212/21253

Autorzy: Alicja Bodurowa, Jadwiga Nowicka.
Tytuł oryginału: Krwotok po krioterapii naczyniaka wargi w przebiegu choroby Rendu-Oslera
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1979 T.32 nr 11; s.1085-1088; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


213/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Poziom fluoru w wodzie pitnej a zachowanie się niektórych składników ¶liny i występowanie próchnicy
Tytuł w wersji angielskiej: Drinking-water fluoride level and changes in certain saliva components and caries development
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1979 T.32 nr 7; s.657-663; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


214/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próba oceny efektywno¶ci leczenia zachowawczego uzębienia stałego młodzieży Warszawy i regionu warszawskiego
Tytuł w wersji angielskiej: A trial of assessing the effectiveness of conservative treatment of permanent teeth in the adolescents in Warsaw and the Warsaw region
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1979 T.32 nr 3; s.227-230; tab., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


215/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próchnica zębów stałych u młodzieży szkolnej regionu lubelskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Caries of permanent teeth in school children of the Lublin region
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1979 T.32 nr 2; s.131-135; ryc., tab., bibliogr. 3 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


216/21253

Autorzy: Maria Domańska, Anna Rudkowska, Jolanta KuĽniar, Jakub KuĽniar.
Tytuł oryginału: Szybko¶ć przewodzenia nerwowego u chorych leczonych hemodializ±
Tytuł w wersji angielskiej: Conduction velocity in nerves of patients on hemodialysis treatment
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1979 T.13 nr 6; s.631-638; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


217/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Jankowska, Jadwiga Listopad.
Tytuł oryginału: Zaburzenia czynno¶ciowe układu oddechowego u chorych z przewlekł± niewydolno¶ci± nerek. Wpływ dializy na badania spirometryczne
Tytuł w wersji angielskiej: Disordered respiratory functions in patients with chronic renum insufficiency. Influence of dialysis of spirometric examinations
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1979 T.47 nr 11; s.767-773; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


218/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Maryla Krasnowska, Renata Suchnicka, Renata Jankowska, Zofia Gołońska.
Tytuł oryginału: Zmiany elektrokardiograficzne w dychawicy oskrzelowej
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1979 T.47 nr 2; s.89-95; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


219/21253

Autorzy: Henryk Ku¶, Zdzisław Jaworski, Jolanta Staniszewska, Maria Borzemska, Danuta Knasiak, Zdzisław Zbieranowski, Barbara Żukowska.
Tytuł oryginału: Autogenizowanie i liofilizowanie protezy naczyń krwiono¶nych
Tytuł w wersji angielskiej: Autogenization and lyophilization of vascular prostheses
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1979 [T.51] supl.; s.628-636; ryc., soderż., summ.
Uwagi: Materiały XVII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 20-21 listopada 1977 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


220/21253

Autorzy: Bogdan Szelepin, Zbigniew Kowalewski, Roman Kopeć, Andrzej Lewandowski.
Tytuł oryginału: Niezwykłe ciało obce przyczyn± niedrożno¶ci przewodu pokarmowego
Tytuł w wersji angielskiej: An unusual foreign body as a cause of digestive tract obstruction
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1979 T.51 nr 9; s.905-907; streszcz., summ., rez.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


221/21253

Autorzy: Andrzej Dorobisz.
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu kallikreinogenu i inhibitora kallikreiny u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych
Tytuł w wersji angielskiej: Kallikrein and kallikreinogen levels in patients with chronic ischemia of the lower limbs
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1979 [T.51] supl.; s.494-499; ryc., soderż., summ.
Uwagi: Materiały XVII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 20-21 listopada 1977 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


222/21253

Autorzy: Halina Hańczycowa, Mieczysław WoĽniak.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć 5'-nukleotydazy w surowicy krwi chorych na nowotwory w±troby
Tytuł w wersji angielskiej: Serum 5'-nucleotidase activity in patients with liver neoplasms
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 45; s.1737-1738; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


223/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Włodzimiera Brodzka, Barbara Ławińska, Irena Frydecka, Andrzej Kaiser.
Tytuł oryginału: Analiza czynników prognostycznych w ostrej białaczce. Znaczenie badań cytochemicznych komórek białaczkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of prognostic factors in acute leukaemia. Cytochemical investigations of leukaemic cells
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 28; s.1119-1122; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


224/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Barbara Ławińska, Włodzimiera Brodzka, Irena Frydecka.
Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w ostrej białaczce. Analiza danych z morfologii krwi i szpiku
Tytuł w wersji angielskiej: Prognostic factors in acute leukaemia. Analysis of data of morphological investigations of blood and bone marrow
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 25; s.981-984; tab., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


225/21253

Autorzy: Adam Jankowski.
Tytuł oryginału: Immunoglobuliny surowicy oraz limfocyty T i B ze szczególnym uwzględnieniem klasy D u dzieci z niektórymi chorobami zakaĽnymi [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 42; s.1637-1639; bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


226/21253

Autorzy: Jerzy Robaczyński, Andrzej Koziorowski, Andrzej Karmowski.
Tytuł oryginału: Leczenie rehabilitacyjne po operacjach ginekologicznych z uwzględnieniem alfa terapii w ¦wieradowie Zdroju
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 16; s.631-633; bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


227/21253

Autorzy: Halina Nowosad, Krzysztof Wrabec, Alicja Kowalisko, Hanna Grzelak, Teresa Teresiak, Krzysztof Chwistecki, Leszek Passowicz.
Tytuł oryginału: Nagłe zatrzymanie kr±żenia i ostry zawał serca jako powikłanie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i rehabilitacji ruchowej u chorych na dławicę piersiow±
Tytuł w wersji angielskiej: Cardiac arrest and acute myocardial infraction as complications of the electrocardiographic exercise test and locomotor rehabilitation treatment in patients with angina pectoris
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 6; s.217-218; bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


228/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci farmakologicznego testu dipyridamolowego w rozpoznawaniu niewydolno¶ci wieńcowej
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the usefulness of pharmacological dipyridamole test for the diagnosis of coronary failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 23; s.901-902; bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


229/21253

Autorzy: Elżbieta Gulewicz, Bogusław Paradowski, Barbara Ujma.
Tytuł oryginału: Polineuropatia alkoholowa
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 17; s.673-675; bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


230/21253

Autorzy: Halina Hańczycowa, Mieczysław WoĽniak.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć oznaczania niektórych enzymów lizosomalnych w diagnostyce chorób w±troby
Tytuł w wersji angielskiej: The usefulness of determination of certain lysosomal enzymes in the diagnosis of liver diseases
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 7; s.249-251; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


231/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Joanna Przesmycka-Kamińska, Bogusław Paradowski.
Tytuł oryginału: Testowa ocena afazji we wczesnym okresie po udarze mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Aphasia assessment by test in early period after stroke
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 12; s.457-459; ryc., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


232/21253

Autorzy: Tomasz Szepietowski, Wacław Weyde, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Własne do¶wiadczenia w przezskórnej biopsji nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Own experiences with percutaneous renal biopsy
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 42; s.1629-1631; tab., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


233/21253

Autorzy: Jacek Szechiński, Marek Stefan Okrojek, Zbigniew Andreasik.
Tytuł oryginału: Zakażenie oraz alkohol jako czynniki aktywuj±ce objawy kliniczne ołowicy
Tytuł w wersji angielskiej: Infection and alcohol as factors activating the clinical signs of plumbism
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1979 T.34 nr 15; s.587-588; bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


234/21253

Autorzy: Maria Borzemska.
Tytuł oryginału: Zachowanie się glikoproteidów i białek surowicy krwi szczurów po implantacji PCW
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1979 T.9 nr 2; s.49-61; tab., bibliogr. 16 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


235/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Andrzej Koziorowski, Ludwik Noczyński, Tadeusz Łukieńczuk, Wojciech Żukowski.
Tytuł oryginału: Neuroleptoanalgezja w tyreotoksykozie
Tytuł w wersji angielskiej: Neuroleptoanalgesia in thyreotoxicosis
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1979 R.13 nr 1-2(34/35); s.73-79; bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


236/21253

Autorzy: Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Józef Urban.
Tytuł oryginału: Resekcja żoł±dka w chorobie wrzodowej dwunastnicy
Tytuł w wersji angielskiej: Stomach resection in the duodental ulcus disease
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1979 R.13 nr 1-2(34/35); s.127-132; ryc., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


237/21253

Autorzy: Jan Doliński, Paweł Kociatkiewicz, Tadeusz Łukieńczuk, Jerzy Woldan.
Tytuł oryginału: Zespolenie Brauna w leczeniu zespołu pętli doprowadzaj±cej
Tytuł w wersji angielskiej: Correction - operations in treating of afferent loop syndrome
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1979 R.13 nr 1-2(34/35); s.133-136; bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


238/21253

Autorzy: Andrzej Lewandowski.
Tytuł oryginału: Chorzy z nowotworami zło¶liwymi w Oddziale Chirurgii Ogólnej w latach 1966-1975
Tytuł w wersji angielskiej: Patients with malignant neoplasms in a Hospital Department of General Surgery in the years 1966-1975
¬ródło: Probl.Lek.
Szczegóły: 1979 T.18 nr 2; s.287-298; tab., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


239/21253

Autorzy: Maria Cisło, Jadwiga Nowicka, Eugeniusz Baran, Renata Wojtala.
Tytuł oryginału: Histiocytosis maligna (histiocytic medullary reticulosis)
Tytuł w wersji angielskiej: Histiocytic medullary reticulosis
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1979 T.66 nr 3; s.275-280; ryc., bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


240/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Jerzy Leszek, Józef Bry¶.
Tytuł oryginału: Rubrophytia imituj±ca chorobę Duhringa w przypadku schizofrenii przewlekłej
Tytuł w wersji angielskiej: Trichophyton rubrum infection simulating Duhring's disease in a chronic schizophrenia
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1979 T.66 nr 1; s.59-62; ryc., bibliogr. 31 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


241/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Jadwiga Nowicka, Krzysztof Gabry¶, Halina Stefańczyk, Małgorzata Becker, Andrzej Kaiser, Zbigniew Hirnle.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia zaawansowanych postaci non-Hodgkin-lymphoma
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1979 T.36 nr 7; s.567-571; ryc., bibliogr. 14 poz.,
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


242/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka, Eugeniusz Baran, Bronisława Walów.
Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze w chorobach krwi
Tytuł w wersji angielskiej: Mycotic infection in blood diseases
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1979 T.36 nr 2; s.265-269; tab., bibliogr. 25 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


243/21253

Autorzy: Teresa Danilewicz-Wytrychowska, Krzysztof Simon.
Tytuł oryginału: Anomalie rozwojowe układu moczowego u chłopców z hypospadiasis
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1979 T.9 nr 6; s.505-509; tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


244/21253

Autorzy: Jerzy Rabczyński, Janusz Szymborski, Danuta Zwolińska.
Tytuł oryginału: Przeskórna biopsja nerek u dzieci. Do¶wiadczenia własne
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1979 T.9 nr 6; s.519-524; tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


245/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba.
Tytuł oryginału: Analiza zachorowalno¶ci na zaburzenia psychiczne i choroby psychiczne młodzieży akademickiej Lublina
Tytuł w wersji angielskiej: The incidence of mental disorders or diseases among students in Lublin
¬ródło: Psychiatr.Pol.
Szczegóły: 1979 T.13 nr 1; s.23-27; bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


246/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna skuteczno¶ci preparatu Fenicort w leczeniu wstrz±su
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1979 T.7(29) nr 3; s.104-107; bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


247/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Błędy popełniane w profilaktyce próchnicy
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1979; s.235-242; ryc., bibliogr. 20 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


248/21253

Autorzy: Stanisław Potoczek, Urszula Kaczmarek, Miła Bilska, Jan Gogol, Bogumiła Granek, Małgorzata M±czka, Hanna Nowak-Malinowska, Anna Pastuszewska, Włodzimierz Szczepankiewicz.
Tytuł oryginału: Często¶ć występowania próchnicy zębów stałych u dziewcz±t i chłopców w Polsce
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1979; s.189-194; ryc., bibliogr. 2 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


249/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Próchnica zębów u pracowników Fabryki Wagonów "¦widnica" w ¦widnicy
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1979; s.195-201; ryc., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


250/21253

Autorzy: Anna Malepszy, Urszula Kaczmarek, Zofia Sozańska.
Tytuł oryginału: Stan przyzębia u pracowników Fabryki Wagonów "¦widnica" w ¦widnicy
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1979; s.203-209; ryc., bibliogr. 8 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


251/21253

Autorzy: Andrzej Kiejna, Stanisław Krężel, Grażyna Puchała, Wiesław Marczak, Władysław Berny.
Tytuł oryginału: Kompleksowa terapia zaburzeń nerwicowych na studenckich obozach rehabilitacyjnych
¬ródło: Zdr.Psych.
Szczegóły: 1979 R.20 nr 2; s.105-112; bibliogr.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 0.500


252/21253

Autorzy: Antoni Polanowski, Tadeusz Wilusz, Barbara Nienartowicz, Ewa Cie¶lar, Alina Słomińska, Kornel Nowak.
Tytuł oryginału: Isolation and partial amino acid sequence of the trypsin inhibitor from the seeds of Cucurbita maxima
¬ródło: Acta Biochim.Pol.
Szczegóły: 1980 Vol.27 no.3-4; s.371-382; ryc., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.299
Ranking MNiI/KBN: 7.000


253/21253

Autorzy: J[anina] Bogusławska-Jaworska, A[licja] Chybicka.
Tytuł oryginału: Scanning electron microscopy (SEM) study on neoplastic cells and lymphocytes in childhood
¬ródło: Acta Med.Pol.
Szczegóły: 1980 Vol.21 no.4; s.293-294; ryc., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN


254/21253

Autorzy: Grażyna Durek, Teresa Czepkowska.
Tytuł oryginału: Problem niewydolno¶ci oddechowej u chorych z urazami czaszkowo-mózgowymi leczonych w oddziale intensywnej opieki medycznej
¬ródło: Anestezjol.Reanim.Intens.Ter.
Szczegóły: 1980 T.12 nr 3; s.337-342; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


255/21253

Autorzy: Irena Frydecka, Małgorzata Becker.
Tytuł oryginału: Delayed hypersensitivity reactions in patients with acute leukemias and blastic crisis of chronic granulocytic leukemia
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.4; s.645-647
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


256/21253

Autorzy: Józef Małolepszy, Renata Jankowska, Bernard Panaszek.
Tytuł oryginału: Effect of isoproterenol and propranolol on the mast cell degranulation and on the passive cutaneous anaphylaxis in mice
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.6; s.873-878; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


257/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Józef Małolepszy, Zuzanna Bartecka, Jerzy Liebhart, Ewa Liebhart.
Tytuł oryginału: Histamine binding proteins in allergic diseases
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 T.28 no.6; s.859-862; tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


258/21253

Autorzy: Marian Klinger, Janina Kuczera, Ewa Krużel.
Tytuł oryginału: The influence of uremic sera on the blastic transformation of lymphocytes of healthy subjects, stimulated with non-specific mitogens (PHA, Con A, PWM)
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.1; s.73-82; tab., bibliogr. 31 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


259/21253

Autorzy: Grażyna Go¶ciniak, Jadwiga Ładosz, Małgorzata Sokalska.
Tytuł oryginału: Phagocytosis and intracellular killing of mucoid and nonmucoid Pseudomonas aeruginosa strains isolated from wounds of burned patients
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.4; s.619-623; tab., bibliogr. 23 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


260/21253

Autorzy: Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Response of lymphocytes to non-specific mitogens (PHA, Con A, PWM) in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.2; s.225-240; ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


261/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Aleksander Budziszewski, Urszula Górska, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska.
Tytuł oryginału: Sorption of cholestrol and other bile components on ion-exchangers in vitro, and their influence on the cholesterol level in human serum in vivo
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.3; s.525-530; tab., bibliogr. 6 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.258
Ranking MNiI/KBN: 7.000


262/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Wpływ herbicydów na zawarto¶ć wapnia i żelaza w ziarnie różnych odmian pszenicy
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of herbicides on calcium and iron content in seeds of different wheat varieties
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1980 T.13 nr 2; s.139-143; ryc., tab., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


263/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Halina Grajeta.
Tytuł oryginału: Wpływ herbicydów stosowanych w uprawie pszenicy na zawarto¶ć lipidów w ziarnie
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of herbicides used in wheat cultivation on lipids content in the grain
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1980 T.13 nr 2; s.135-138; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


264/21253

Autorzy: Jerzy Tomasz Jodkowski, Emil Ratajczak, Bronisław Żurawski.
Tytuł oryginału: Ab initio and INDO molecular orbital calculations of the reaction path for rearomatization of Dewar benzene
¬ródło: Bull.Acad.Pol.Sci.,Ser.Sci.Chim.
Szczegóły: 1980 Vol.28 no.4; s.569-575; ryc., bibliogr. 31 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.193
Ranking MNiI/KBN: 7.000


265/21253

Autorzy: Stanisław Potoczek, Urszula Kaczmarek, Maria Bilska, Jan Gogol, Barbara Granek, Mieczysław M±czka, Hanna Nowak-Malinowska, Anna Pastuszewska, Włodzimierz Szczepankiewicz.
Tytuł oryginału: Często¶ć występowania próchnicy zębów stałych u młodzieży szkolnej w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Prevalence of caries of permanent teeth in school children in Poland
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 3; s.185-189; ryc., tab., bibliogr. 2 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


266/21253

Autorzy: Anna Husakowska, Helena Marek, Bogumił Płonka, Danuta Ziętowska.
Tytuł oryginału: Ocena radiologiczna zębów i przyzębia w czasie odległym od urazu u dzieci szkolnych we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: Radiological examination of teeth and paroduntium late after injury in school children in Wrocław
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 6; s.541-544; ryc., tab., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


267/21253

Autorzy: Lucjan Cz. Koziorowski, Elżbieta Łukasik, Adamina Koziorowska, Renata W±sikowa, Zdzisława Iwanicka, Józef Szymczak, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Przedziały warto¶ci lipidów całkowitych cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych w krwi oraz ocena prób obci±żenia olejem słonecznikowym dzieci zdrowych i chorych na cukrzycę
Tytuł w wersji angielskiej: Range of values of blood total lipids, cholesterol and free fatty acids and evaluation of sunflower oil loading test in healthy and diabetic children
¬ródło: Diagn.Lab.
Szczegóły: 1980 T.16 nr 5; s.331-335; ryc., tab., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


268/21253

Autorzy: Antoni Aroński, Mieczysław Cisło, Alicja Inwał, Grażyna Durek, Alicja Paszkowska, Anna Żołnowska.
Tytuł oryginału: Wpływ ci±głego znieczulenia zewn±trzoponowego na poziom kortyzolu w surowicy krwi rodz±cych
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of continuous epidural anesthesia upon the parturients' blood-serum cortisol concentrations
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.51 nr 8; s.695-698; bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


269/21253

Autorzy: Leszek Sokalski, Ludmiła Hirnlowa, Alicja Kostecka-Pokryszko, Krystyna Łoboz-Grudzień, Lidia Kucharska, Emilia Kozłowska.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć esterazowa osocza w ¶wieżym zawale mię¶nia serca
Tytuł w wersji angielskiej: Plasma esterase activity in acute myocardial infarction
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.23 nr 8; s.665-670; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


270/21253

Autorzy: Alicja Kostecka-Pokryszko, Ludmiła Hirnlowa, Leszek Sokalski, Krystyna Łoboz-Grudzień.
Tytuł oryginału: Polikardiograficzna ocena czynno¶ci lewej komory w ¶wieżym zawale serca
Tytuł w wersji angielskiej: Polycardiographic evaluation of left-ventricular function in acute myocardial infarction
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.23 nr 10; s.839-845; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


271/21253

Autorzy: Krystyna Łoboz-Grudzień, Ludmiła Hirnlowa, Alicja Kostecka-Pokryszko, Leszek Sokalski, Wanda Stróżyna-Kotulska.
Tytuł oryginału: Polikardiograficzna ocena czynno¶ci lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej serca z blokiem przedniej wi±zki lewej odnogi pęczka Hisa
Tytuł w wersji angielskiej: Polycardiographic assessment of left ventricular function in ischaemic heart disease with block of the anterior fascicle of the left bundle branch
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.23 nr 7; s.595-602; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


272/21253

Autorzy: Krystyna Łoboz-Grudzień, Ludmiła Hirnlowa, Alicja Kostecka-Pokryszko, Leszek Sokalski, Wanda Stróżyna-Kotulska.
Tytuł oryginału: Polikardiograficzna ocena czynno¶ci lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej serca z blokiem dwuwi±zkowym (prawej odnogi i przedniej wi±zki lewej odnogi pęczka Hisa)
Tytuł w wersji angielskiej: Polycardiographic assessment of left ventricular function in ischemic heart disease with bifascicular block (of the right branch and anterior fascicle of the left branch of His bundle)
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.23 nr 7; s.585-593; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


273/21253

Autorzy: Ludmiła Hirnlowa, Jerzy Dyczyński, Krystyna Łoboz-Grudzień, Leszek Sokalski, Alicja Kostecka-Pokryszko, Barbara Sobolewska, Andrzej Wojszwiłło, Roman Dutkiewicz.
Tytuł oryginału: Rozpoznawanie przecieku międzyprzedsionkowego metod± ultradĽwiękow± opart± na zjawisku Dopplera
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosing interatrial shunting by the ultrasound method based on Doppler's effect
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1980 T.23 nr 3; s.219-225; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


274/21253

Autorzy: Roman Witek, Jerzy Rudnicki.
Tytuł oryginału: Leczenie bakteriofagami ropnia podprzeponowego opornego na antybiotyki
¬ródło: Med.Komun.
Szczegóły: 1980 R.16 nr 6; s.181; bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


275/21253

Autorzy: Ludmiła Hirnlowa, Jerzy Wroński, Krystyna Łoboz-Grudzień, Jerzy Dyczyński, Alicja Kostecka-Pokryszko, Leszek Sokalski, Bernard Bartecki, Jerzy Gołek, Andrzej Wojszwiłło, Władysław Berny.
Tytuł oryginału: Rozpoznawanie zaburzeń przepływu krwi w tętnicach szyjnych współnych metod± ultradzwiękow± opart± na zjawisku Dopplera
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosis of blood flow disorders in the common carotid arteries by the ultrasonic Doppler method
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1980 T.14 nr 5; s.493-497; ryc., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Uwagi: W tek¶cie błędnie Włodzimierz Berny
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


276/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Józef Prandota, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Przyczyny hiperbilirubinemii u noworodków i niemowl±t
Tytuł w wersji angielskiej: Causes of hyperbilirubinaemia in newborns and infants
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1980 T.55 nr 5; s.661-668; bibliogr. 34 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


277/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka, Maria Podolak-Dawidziak, Alicja Markowska-Woyciechowska.
Tytuł oryginału: Wykrzepianie wewn±trznaczyniowe w przebiegu raka oskrzela naciekaj±cego przeponę i narz±dy jamy brzusznej
Tytuł w wersji angielskiej: Intravascular coagulation in the course of bronchus cancer infiltrating diaphragm and organs of abdominal cavity
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1980 T.63 nr 5; s.491-494; bibliogr. 7 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


278/21253

Autorzy: Danuta Knasiak.
Tytuł oryginału: Toxicity of plastic materials as evaluated by means of bull semen (preliminary report)
¬ródło: Pol.J.Pharmacol.Pharm.
Szczegóły: 1980 Vol.32 no.1; s.109-114; tab., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.391
Ranking MNiI/KBN: 7.000


279/21253

Autorzy: Otton Bader, Mieczysław Bernat, Adam Bugajski, Jan Forszpaniak, Zdzisław Jaworski, Krystyna Markocka-Durys, Zenon Zimmer.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie przebicia przełyku i powikłań z tym zwi±zanych
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of oesophageal perforation and associated complications
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 8; s.689-696; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


280/21253

Autorzy: F[ranciszek] Bielicki, J[an] Doliński, T[adeusz] Łukieńczuk, J[erzy] Skóra, J[ózef] Urban, J[erzy] Woldan.
Tytuł oryginału: Kiedy istnieje wskazanie do strumektomii po opanowaniu przełomu "internistycznego"
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 7a supl.; s.273-274; bibliogr. 4 poz.
Uwagi: Materiały naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach). Toruń, 13-16. IX. 1978 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


281/21253

Autorzy: Z[dzisław] Jezioro, S[tanisław] Milnerowicz, T[eresa] Rosińska, Z[enon] Zimmer, K[rystyna] Markocka-Durys.
Tytuł oryginału: Nowe możliwo¶ci wykonania odpowiednio długiego i dobrze ukrwionego przeszczepu jelitowego do wytworzenia całego przełyku z jelita grubego
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 7a supl.; s.350-351; bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Materiały naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach). Toruń, 13-16. IX. 1978 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


282/21253

Autorzy: H[enryk] Ku¶, J[olanta] Staniszewska, M[aria] Borzemska, D[anuta] Knasiak, R[oman] Rutowski, Z[dzisław] Zbieranowski, B[arbara] Żukowska.
Tytuł oryginału: Nowy rodzaj tkankowo-alloplastycznych protez naczyniowych
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 7a supl.; s.341-342; ryc., bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Materiały naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach). Toruń, 13-16. IX. 1978 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


283/21253

Autorzy: Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Ogólna charakterystyka tętniczego ukrwienia okrężnicy
Tytuł w wersji angielskiej: General characteristics of arterial vascularization of the colon
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 11; s.985-991; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


284/21253

Autorzy: J[an] Doliński, L[udwik] Noczyński, J[anusz] Dawiskiba, T[adeusz] Łukieńczuk, T[adeusz] Kowalski.
Tytuł oryginału: Powikłania po ostrych i przewlekłych schorzeniach dróg żółciowych i sposób postępowania
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 7a supl.; s.225-226; tab., bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Materiały naukowe XLIX Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich (obrady w sekcjach). Toruń, 13-16. IX. 1978 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


285/21253

Autorzy: Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Unaczynienie tętnicze przyk±tniczej czę¶ci jelita krętego, k±tnicy i wyrostka robaczkowego
Tytuł w wersji angielskiej: Arterial vascularization of the distal part of the ileum, caecum and appendix
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1980 T.52 nr 11; s.977-984; ryc., tab., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


286/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Andrzej Gładysz, Józef Małolepszy, Jerzy Liebhart, Ewa Liebhart, Krystyna Kuczyńska-Sekieta.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć acylazy aktywowanej kobaltem i arginazy w surowicy krwi u pracowników narażonych na przewlekłe działanie ołowiu
Tytuł w wersji angielskiej: Cobalt-activated acylase and arginase activity in the serum in workers with long-term exposure to lead
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 39; s.1487-1489; tab., bibliogr. 19 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


287/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Jadwiga Nowicka, Jadwiga JuĽwiakowa, Ryszard Siemek.
Tytuł oryginału: Analiza zanieczyszczenia bakteryjnego powietrza w salach oddziału hematologicznego
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 30; s.1149-1152; ryc., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


288/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Józef Małolepszy, Ewa Liebhart, Jerzy Liebhart, Maria Kraus-Filarska, Bernard Panaszek.
Tytuł oryginału: Badania nad leczniczym wpływem Zaditenu firmy Sandoz w atopowej dychawicy oskrzelowej
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations on the therapeutic effect of Zaditen Sandoz in atopic bronchial asthma
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 41; s.1581-1583; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


289/21253

Autorzy: Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus.
Tytuł oryginału: Badanie wrażliwo¶ci na cytostatyki blastów ostrej białaczki za pomoc± metody izotopowej
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations of the sensitivity to cytostatic agents of blast cells in acute leukaemia by the radioisotope method
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 15; s.535-538; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


290/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Janina Kasprzak-Wójtowicz.
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka digoksyny u chorych z prawokomorow± niewydolno¶ci± kr±żenia
Tytuł w wersji angielskiej: Digoxin pharmacokinetics in patients with right-ventricular failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 32; s.1209-1212; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


291/21253

Autorzy: Adam Jankowski.
Tytuł oryginału: Immunoglobuliny ze szczególnym uwzględnieniem IgD oraz komórki B i T w salmonelozie
Tytuł w wersji angielskiej: Immunoglobulins with particular reference to IgD and B and T cells in salmonellosis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 33; s.1253-1256; ryc., tab., bibliogr. 28 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


292/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Interakcja digoksyny i chinidyny u ludzi
Tytuł w wersji angielskiej: Interaction between quinidine and digoxin
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 51; s.1993-1995; ryc., tab., bibliogr. 12 poz. soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


293/21253

Autorzy: Maria Kotschy, Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Elżbieta Pawłowska, Józef Urban, Wojciech Witkiewicz.
Tytuł oryginału: Krzepliwo¶ć krwi, fibrynoliza, aktywno¶ć esterazowa osocza w nadczynno¶ci tarczycy leczonej zachowawczo i operacyjnie
Tytuł w wersji angielskiej: Blood clotting, fibrinolysis, plasma esterase activity in hyperthyroidism treated conservatively and surgically
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 41; s.1553-1556; tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


294/21253

Autorzy: Edward Szklarz, Krystyna Beata Prutis, Zygmunt Zdrojewicz.
Tytuł oryginału: Niewydolno¶ć przedniego płata przysadki i cukrzyca - objaw Houssaya u 56-letniego mężczyzny
Tytuł w wersji angielskiej: Anterior pituitary lobe failure and diabetes - Houssay's sign in a man aged 56 years
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 42; s. 1615-1616; bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


295/21253

Autorzy: Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Ocena histomorfometryczna tkanki kostnej u chorych na przewlekł± niewydolno¶ć nerek leczonych zachowawczo
Tytuł w wersji angielskiej: Histomorphometric assessment of bone tissue in patients with chronic renal failure treated conservatively
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 24; s.897-900; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


296/21253

Autorzy: Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Ocena zawarto¶ci wapnia i fosforu w utkaniu kostnym u chorych na przewlekł± niewydolno¶ć nerek leczonych zachowawczo
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of calcium and phosphorus contents in bone tissue in patients with chronic renal failure treated conservatively
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 26; s.983-985; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


297/21253

Autorzy: Bogdan Łazarkiewicz, Józef Kalemba, Zygmunt Grzebieniak, Ryszard Maj, Mieczysław Sienkiewicz.
Tytuł oryginału: Polip gruczolakowaty pęcherzyka żółciowego
Tytuł w wersji angielskiej: Adenomatous polyp of the gallbladder
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 20; s.751; bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


298/21253

Autorzy: Tadeusz Ratajczak, Andrzej Steciwko, Jadwiga Cyba, Wacław Weyde.
Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych i kompleksy immunologiczne u chorego z zespołem Goodpasture'a
Tytuł w wersji angielskiej: Antibodies against glomerular basement membrane and immune complexes in a patient with Goodpasture syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 15; s.539-540; ryc., bibliogr. 3 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


299/21253

Autorzy: Maria Knapik-Kordecka, Zdzisław Plamieniak.
Tytuł oryginału: Przypadek współistnienia tocznia trzewnego i stwardnienia rozsianego
Tytuł w wersji angielskiej: A case of visceral lupus erythematosus coexisting with multiple sclerosis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 28; s.1075-1076; bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


300/21253

Autorzy: Zbigniew Knapik, Zbigniew Sajewicz, Grażyna Dolińska, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka.
Tytuł oryginału: Rejestracja czynno¶ci elektrycznej żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: Recording of electrical gastric activity
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 6; s.193-194; ryc., tab., bibliogr. 11 poz. soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


301/21253

Autorzy: Grażyna Dolińska, Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik.
Tytuł oryginału: Rytm dobowy wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku podeszłym
Tytuł w wersji angielskiej: Growth hormone secretion in elderly subjects
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 37; s.1421-1422; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


302/21253

Autorzy: Leszek Paradowski, Grażyna Dolińska, Zbigniew Knapik, Mirosława Rynowiecka.
Tytuł oryginału: Wychwytywanie jodu przez tarczycę i poziom trójjodotyroniny w surowicy u ludzi w wieku podeszłym
Tytuł w wersji angielskiej: Thyroid iodine uptake and serum triiodothyronine level in elderly subjects
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 37; s.1415-1416; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


303/21253

Autorzy: Stanisław Gruszka, Marek Mędra¶, Marek Tucci.
Tytuł oryginału: Zaburzenia czynno¶ci gonadotropowej układu podwzgórzowo-przysadkowego w przebiegu rozsianej dysplazji włóknistej ko¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Disturbances on the gonadotrophic function of the hypothalamo-hypophyseal system in disseminated skeletal fibrodysplasia
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1980 T.35 nr 27; s.1029-1030; bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


304/21253

Autorzy: Danuta Paluch, Maria Borzemska-Szymonowicz, Zofia Olszewska-Błach.
Tytuł oryginału: In vitro screening studies of the toxicological testing of synthetic biomaterials. Introduction and comparative evaluation of a new method of testing applying breeding bull semen
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 4; s.193-204; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


305/21253

Autorzy: Jerzy Wroński, Lech Baran, Wojciech Witkiewicz, Jerzy Gołek, Władysław Berny, Krystyna Łoboz, Jerzy Dyczyński.
Tytuł oryginału: Skojarzenie ultradĽwiękowego badania prędko¶ć przepływu krwi oraz badań oftalmodynamometrycznych w zaburzeniach kr±żenia mózgowego
Tytuł w wersji angielskiej: Advantages of ultrasonic examination of the blood flow velocity with ophthalmodynamometry in the disturbances of the cerebral circulation
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1980 R.14 nr 1; s.99-110; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


306/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Roman Witek, Alfons Kubis, Andrzej Nespiak.
Tytuł oryginału: Badania nad przeciwgrzybiczym działaniem ma¶ci z dwuetanoloamin± w porównaniu z ma¶ci± mykodermina
Tytuł w wersji angielskiej: Investigations on the antimycotic effect of ointment with diethanolamine compared with the ointment mykodermina
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1980 T.67 nr 3; s.293-300; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


307/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Roman Witek, Andrzej Nespiak, Alfons Kubis.
Tytuł oryginału: O działaniu dwuetanoloaminy na dermatofity i drożdżaki
Tytuł w wersji angielskiej: On the action of diethanolamine on dermatophytes and yeasts
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1980 T.67 nr 3; s.289-291; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


308/21253

Autorzy: Feliks W±sik, Wiesław Pelc, Eugeniusz Baran, Anna Pasławska, Izydor JuĽwiak.
Tytuł oryginału: Poziom cynku u chorych na łuszczycę w zależno¶ci od rozległo¶ci zmian skórnych
Tytuł w wersji angielskiej: Zinc level in patients with psoriasis in relation to the extent of skin changes
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1980 T.67 nr 3; s.333-336; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


309/21253

Autorzy: Jadwiga Ładosz, Grażyna Go¶ciniak.
Tytuł oryginału: Badania nad odporno¶ci± naturaln±. II. Fagocytoza i zabicie wewn±trzkomórkowe Pseudomonas aeruginosa w leukocytach ¶winki morskiej in vitro
Tytuł w wersji angielskiej: Studies on natural immunity. II. Phagocytosis and intracellular killing of Pseudomonas aeruginosa by guinea pig leukocytes in vitro
¬ródło: Przegl.Epidemiol.
Szczegóły: 1980 T.34 nr 3; s.295-301; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


310/21253

Autorzy: Janina Lewandowska, Andrzej Boznański, Włodzimierz Fal, Zbigniew Ziemski.
Tytuł oryginału: Mastocyty w alergicznych nieżytach nosa u dzieci leczonych intalem
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.283-287; tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


311/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska.
Tytuł oryginału: Optymalne użycie krwi i jej preparatów
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.217-220; tab., bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


312/21253

Autorzy: Wanda Dzierżkowa-Borodej, Janina Bogusławska-Jaworska.
Tytuł oryginału: Ryzyko transfuzji krwi
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.221-226; bibliogr. 41 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


313/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Jolanta Pisarek.
Tytuł oryginału: Transfuzje granulocytów
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.233-238; tab., bibliogr. 43 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


314/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Jolanta Pisarek.
Tytuł oryginału: Wpływ przetaczania koncentratów leukocytarnych na przebieg zakażeń u dzieci
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.239-243; tab., bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


315/21253

Autorzy: Ewa Ko¶cielniak, Anna Noczyńska, Janina Bogusławska-Jaworska.
Tytuł oryginału: Występowanie powikłań potransfuzyjnych w ¶wietle własnych obserwacji
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1980 T.10 nr 3; s.273-275; tab., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


316/21253

Autorzy: Józef Kubicz, Barbara G±sior, Eugeniusz Baran, Małgorzata Nockowska, Irena Birecka, Jolanta D±browska, Marianna Sierawska.
Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania preparatu Flucinar-Gel
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1980 T.8(30) nr 11-12; s.316-318
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


317/21253

Autorzy: Leokadia Chatys-Górska, Danuta Zwolińska, Wiesław Prusek.
Tytuł oryginału: Biochemiczne i kliniczne objawy nerkowe w zespole Lowea
Tytuł w wersji angielskiej: Biochemical and clinical renal signs in Love's syndrome
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 18; s.1477-1482; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


318/21253

Autorzy: Julian Kornobis, Barbara ¦wi±tek, Zofia Parkitna-Cegła, Jerzy Knap, Andrzej Morawski.
Tytuł oryginału: Błędy lekarskie w anestezjologii
Tytuł w wersji angielskiej: Malpractice in anaesthesiology
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 21; s.1707-1713; bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


319/21253

Autorzy: Wanda Klinowska, Bożenna Zawirska, Irena Polkowska, Michał Jeleń, Urszula Kaczmarek, Edward Porzeziński, Stanisław Kasza.
Tytuł oryginału: Cytomegalia u noworodka
Tytuł w wersji angielskiej: Cytomegalovirus infection in a newborn
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 15; s.1239-1245; ryc., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


320/21253

Autorzy: Zbigniew Sajewicz, Bożenna Zawirska, Elżbieta Poniewierka.
Tytuł oryginału: Hepatopatia w wyniku stosowania femigenu
Tytuł w wersji angielskiej: Hepatopathy following femigen administration
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 20; s.1661-1666; ryc., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


321/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Interakcja leków stosowanych w kardiologii
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 7; bibliogr. 48 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


322/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Kardiomiopatie i ich leczenie
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 9; s.707-713; bibliogr. 54 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


323/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego zespołu płucno-sercowego
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 3; s.191-194; bibliogr. 52 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


324/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Teresa Danilewicz-Wytrychowska, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Martwicze zapalenie jelit u 3-miesięcznego niemowlęcia
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 16; s.1319-1321; ryc., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


325/21253

Autorzy: Krystyna Markocka-Durys.
Tytuł oryginału: Nerwiako-włókniak żoł±dka powikłany krwotokiem
Tytuł w wersji angielskiej: Gastric neurofibroma complicated with haemorrhage
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 12; s.989-991; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


326/21253

Autorzy: Marek My¶ków, Jerzy Zalewski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci estradiolu i preparatu parlodel dla hamowania laktacji w połogu
Tytuł w wersji angielskiej: The usefulness of oestradiol and parlodel preparation for puerperial lactation inhibition
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 5; s.351-353; ryc., tab., bibliogr. 2 prac., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


327/21253

Autorzy: Tadeusz Ratajczak, Irena Kozłowska, Andrzej Steciwko, Maria Magott.
Tytuł oryginału: Ostre zaburzenie czynno¶ci nerek w przebiegu czę¶ciowej miażdżycowej obturacji tętnic nerkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Acute renal function disturbances in partial atheromatous obturation of renal arteries
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 5; s.387-391; ryc., tab., bibliogr. 3 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


328/21253

Autorzy: Bogdan Łazarkiewicz, Józef Kalemba, Zygmunt Grzebieniak, Ryszard Maj, Mieczysław Sienkiewicz.
Tytuł oryginału: Ostre zapalenie otrzewnej po wypiciu farby emulsyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Acute peritonitis following emulsion paint drinking
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 8; s.653-655; bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


329/21253

Autorzy: Marek Mędra¶, Maria Knapik-Kordecka, Marek Tucci.
Tytuł oryginału: Pierwotna, utrwalona niedoczynno¶ć tarczycy jako powikłanie przewlekłej terapii węglanem litu
Tytuł w wersji angielskiej: Primaty stabilized hypothyroidism as a complication of long-term treatment with lithium carbonate
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 3; s.217-219; bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


330/21253

Autorzy: Bogdan Łazarkiewicz, Józef Kalemba, Mieczysław Sienkiewicz, Zygmunt Grzebieniak, Ryszard Maj.
Tytuł oryginału: Polip żoł±dka jako przyczyna niedrożno¶ci odĽwiernika
Tytuł w wersji angielskiej: Gastric polyp as a cause of pyloric occlusion
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 16; s.1335-1337; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


331/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Próby wysiłkowe w rozpoznawaniu niewydolno¶ci wieńcowej
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 5; s.361-365; bibliogr. 57 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


332/21253

Autorzy: Leokadia Chatys-Górska, Urszula Berny, Renata Bednorz, Anna Galar, Danuta Zwolińska, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Przyczyny powstawania ostrej niewydolno¶ci nerek u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Causes of acute renal failure development in children
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 10; s.769-775; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


333/21253

Autorzy: Roman Witek, Leszek Kokoszka, Jerzy Rudnicki.
Tytuł oryginału: Przypadek chrzęstniako-mięsaka ¶ródręcza
Tytuł w wersji angielskiej: A case of metacarpal chondromyoma
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 13; s.1093-1096; ryc., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


334/21253

Autorzy: Henryk Kaczkowski, Stanisław Szuba, Feliks Ćwioro.
Tytuł oryginału: Uwagi na temat zespołu Papillon-Lefèvre
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 8; s.635-638; bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


335/21253

Autorzy: Jan Doliński, Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Józef Urban, Paweł Kociatkiewicz, Jerzy Woldan.
Tytuł oryginału: Wpływ lipiodolu "Ultra-Fluid" stosowanego w limfografii dotarczycowej na zachowanie się poziomu tyroksyny i trójjodotyroniny w surowicy krwi
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of Ultra-Fluid lipiodol used for intrathyroid lymphography on serum levels of thyroxine and triiodothyronine
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 1; s.11-13; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


336/21253

Autorzy: Mieczysław Ujec, Teresa Giermańska, Bogumił Halawa, Lesław Sozański, Stefan Wachnik.
Tytuł oryginału: Wstępne badania nad poziomem hormonów tarczycy w surowicy krwi i w wodach płodowych w I trymestrze ci±ży prawidłowej
Tytuł w wersji angielskiej: Preliminary studies on the levels of thyroid homones in the serum and amniotic fluid in the first trimester of normal pregnancy
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 21; s.1703-1706; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


337/21253

Autorzy: Maria Podolak-Dawidziak, Maria S±siadek, Marek S±siadek, Anna Przondo-Hessek.
Tytuł oryginału: Występowanie zakażeń bakteryjnych w chorobach krwi ze zmniejszon± odporno¶ci±
Tytuł w wersji angielskiej: Incidence of bacterial infections in haematological diseases with immunity impairment
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 14; s.1115-1119; tab., bibliogr. 23 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


338/21253

Autorzy: Tadeusz Ratajczak, Andrzej Steciwko, Krzysztof Moroń, Maria Magott.
Tytuł oryginału: Zespół "nawracaj±cego bólu lędĽwiowego z krwiomoczem"
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1980 T.33 nr 23; s.1913-1915; ryc., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


339/21253

Autorzy: Marek Ziętek.
Tytuł oryginału: Metody termicznych badań termoplastów na przykładzie Metapleksu
Tytuł w wersji angielskiej: Thermal methods of investigating dental thermoplasts e.g. with Metaplex
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1980; s.137-142; ryc., bibliogr. 8 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


340/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Niektóre możliwo¶ci i sposoby zastosowania materiałów silikonowych w protetyce
Tytuł w wersji angielskiej: Some possibilities and methods of applying silicon material in stomatology
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1980; s.129-135; bibliogr. 21 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


341/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Jacek Potoczek.
Tytuł oryginału: Postępowanie profilaktyczne w schorzeniach nowotworowych jamy ustnej
Tytuł w wersji angielskiej: Prophylactic procedure in neoplastic diseases of the oral cavity
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1980; s.161-170; bibliogr. 23 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


342/21253

Autorzy: Marek Ziętek, Jacek Potoczek, Ignacy Sender.
Tytuł oryginału: Stan przyzębia i błon ¶luzowych u pracowników Fabryki Wagonów w ¦widnicy narażonych na działanie benzenu
Tytuł w wersji angielskiej: State of paradontium and mucous membrane in the workers of the Wagon Factory at ¦widnica, exposed to the action of benzene
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1980; s.193-198; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


343/21253

Autorzy: Teresa Bana¶, Marian Wolny, Bożena Krotkiewska, Kornel Nowak.
Tytuł oryginału: Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from human muscle: cleavage of tryptophanyl peptides with o-iodosobenzoic acid
¬ródło: Acta Biochim.Pol.
Szczegóły: 1981 Vol.28 no.3-4; s.213-220; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.321
Ranking MNiI/KBN: 7.000


344/21253

Autorzy: M[ałgorzata] Kuliszkiewicz-Janus, J[adwiga] Nowicka, T[omasz] Dzik.
Tytuł oryginału: Przypadek raka żoł±dka z odczynem erytroleukemicznym i skaz± krwotocz±
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1981 T.12 nr 1; s.37-40; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


345/21253

Autorzy: Renata Jankowska, Józef Małolepszy.
Tytuł oryginału: The effect of polyvaccinum and vaccinum cholericum on the PCA test and degranulation of mast cells in sensitized mice
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1981 Vol.29 no.6; s.857-862; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.250
Ranking MNiI/KBN: 7.000


346/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka, Jolanta Pisarek.
Tytuł oryginału: Immunologic status of children with Hodgkin's disease (HD)
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1981 Vol.29 no.6; s.725-731; ryc., bibliogr. 15 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.250
Ranking MNiI/KBN: 7.000


347/21253

Autorzy: Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka, Jolanta Pisarek.
Tytuł oryginału: Immunological follow-up of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) in children
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1981 Vol.29 no.6; s.733-738; ryc., bibliogr. 17 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.250
Ranking MNiI/KBN: 7.000


348/21253

Autorzy: Halina Milnerowicz, Elżbieta Prusak, Maciej Siewiński, Edmund Ziomek, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Apolinary Szewczuk.
Tytuł oryginału: Molecular forms of bovine gamma-glutamyltransferase and their enzyme immunoassay
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1981 Vol.29 no.5; s.543-549
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.250
Ranking MNiI/KBN: 7.000


349/21253

Autorzy: Stanisław Potoczek, Feliks Ćwioro, Henryk Kaczkowski, Marek Ziętek.
Tytuł oryginału: Stan uzębienia, przyzębia i błony ¶luzowej pracowników Fabryki Wagonów "¦widnica" w ¦widnicy
Tytuł w wersji angielskiej: The state of teeth, parodontium and oral mucosa in workers of the ¦widnica Railway-car Factory
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 1; s.1-4; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


350/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Bożena Regulska.
Tytuł oryginału: Metoda oznaczania tokoferoli w surowicy krwi
Tytuł w wersji angielskiej: A method for determination of tocopherols in the serum
¬ródło: Diagn.Lab.
Szczegóły: 1981 T.17 nr 4-5; s.213-218; ryc.,, tab., bibliogr. 12 poz., soderż.., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


351/21253

Autorzy: Jadwiga Burdzińska-Gołowin, Renata W±sikowa, Zdzisława Iwanicka, Anna Noczyńska, Ludwika Sadowska, Agnieszka Budzynska.
Tytuł oryginału: Próba oceny układu kr±żenia u dzieci z nadczynno¶ci± tarczycy w zależno¶ci od poziomu hormonów tarczycy w surowicy krwi
Tytuł w wersji angielskiej: An attempt of evaluation of the circulatory system of hyperthyreotic children as dependent upon the level of blood serum thyroid hormones
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 1981 T.32 nr 1; s.25-33; tab., bibliogr. 17 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


352/21253

Autorzy: J[an] Zarzycki, K[ornel] Nowak, M[arek] Cegielski.
Tytuł oryginału: Method of cryoultramicrotomy used to investigate the changes in the ultrastructure of mitochondria when acted on by selected damaging factors
¬ródło: Folia Histochem.Cytochem.
Szczegóły: 1981 Vol.19 no.3; s.96-97; ryc.
Uwagi: Proceedings of the XVth Conference on Electron Microscopy. Rydzyna, 9th-11th October 1980
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.351
Ranking MNiI/KBN: 7.000


353/21253

Autorzy: E[wa] Ko¶cielniak, M[ariusz] Sporniak, A[licja] Chybicka.
Tytuł oryginału: Ultrastructural study on the cell surface of human E-rosetting lymphocytes and leukemic lymphoblasts
¬ródło: Folia Histochem.Cytochem.
Szczegóły: 1981 Vol.19 no.3; s.34-35; ryc.
Uwagi: Proceedings of the XVth Conference on Electron Microscopy. Rydzyna, 9th-11th October 1980
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.351
Ranking MNiI/KBN: 7.000


354/21253

Autorzy: Bohdan Gworys, Krystyna Szydło.
Tytuł oryginału: Contribution to studies on the greater omentum in the fetal period
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1981 Vol.40 no.1; s.17-29; ryc., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


355/21253

Autorzy: Marian Gabry¶, Marek My¶ków.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć testu mikropęcherzykowego dla oceny dojrzało¶ci płuc płodu
Tytuł w wersji angielskiej: Applicability of the microalveolar test for the evaluation of the fetal lungs
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1981 T.52 nr 11-12; s.993-997; tab., bibliogr. 19 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


356/21253

Autorzy: Roman Witek, Jerzy Rudnicki, Lesław Czarnecki.
Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne zatoki włosowej
¬ródło: Med.Komun.
Szczegóły: 1981 R.17 nr 3; s.89; bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


357/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Alicja Bakierowska, Anna Rudkowska, Andrzej Brzecki.
Tytuł oryginału: Testowa ocena wyników reedukacji mowy u chorych z afazj± po udarze naczyniowym mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation by means of tests of speech re-education results in patients with aphasia following strokes
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1981 T.15 nr 2; s.167-172; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


358/21253

Autorzy: Józef Kubicz, Barbara G±sior, Eugeniusz Baran, Małgorzata Nockowska, Irena Birecka, Jolanta D±browska, Marianna Sierawska.
Tytuł oryginału: Ocenka dejstviá preparata Flucinar-Gel'
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of the action of the Flucinar-Gel
¬ródło: Nov.Farm.Med.
Szczegóły: 1981 T.15 nr 4; s.121-123
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: RU


359/21253

Autorzy: Wanda Klinowska, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Krystyna Hein.
Tytuł oryginału: Aspekty epidemiologiczne martwiczego zapalenia jelit u noworodków
Tytuł w wersji angielskiej: Epidemiological aspects of necrotic enteritis in newborns
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1981 T.56 nr 2; s.121-125; bibliogr. 14 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


360/21253

Autorzy: Grażyna Go¶ciniak, Ewa Mróz, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Joanna Grabińska, Jadwiga Kuna.
Tytuł oryginału: Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Bacterial aetiological factors in urinary tract infections in children
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1981 T.56 nr 7; s.825-829; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


361/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Józef Prandota, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa żółtaczek w wieku noworodkowym i niemowlęcym
Tytuł w wersji angielskiej: Differential diagnosis of jaundice in neonatal age and infancy
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1981 T.56 nr 2; s.209-215; tab., bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


362/21253

Autorzy: Danuta Michalewska, Urszula Radwańska, Barbara Duczmal, Jerzy Armata, Janina Bogusławska-Jaworska, Alicja Chybicka, Teresa Depowska, Danuta Derulska, Danuta Jakimczyk, Ryszard Kaftański, Michał Matysiak, Barbara Nosek, Maria Ochocka, Roma Rokicka-Milewska, Anna Skrobowska-WoĽniak, Maria Sroczyńska.
Tytuł oryginału: Zakończenie intensywnej polichemioterapii u dzieci z ostr± białaczk± limfoblastyczn±
Tytuł w wersji angielskiej: Completion of investive combined chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukaemia
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1981 T.56 nr 8; s.909-914; ryc., tab., bibliogr. 23 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


363/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba, Krystyna Zielińska.
Tytuł oryginału: Chory przed operacj±
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1981 nr 8; s.21-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


364/21253

Autorzy: Krystyna Zielińska, Halina Dawiskiba, Bożena Sołtysik-Zalewska.
Tytuł oryginału: Pacjentka z guzem sutka
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1981 nr 4; s.13-14; bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


365/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Renata Suchnicka, Maryla Krasnowska, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska, Bernard Panaszek, Zbigniew Machaj.
Tytuł oryginału: Leczenie dychawicy oskrzelowej blokerami alfa receptorów
Tytuł w wersji angielskiej: Treatment of bronchial asthma with alpha-adrenergic blocking agents
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1981 T.49 nr 7; s.511-519; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


366/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Suchnicka, Renata Jankowska.
Tytuł oryginału: Zachowanie się niektórych wskaĽników spirometrycznych po podaniu hydrokortyzonu u chorych na dychawicę oskrzelow±
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of hydrocortisone on selected spirometric values in patients with bronchial asthma
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1981 T.49 nr 8-9; s.615-619; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


367/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Maria Podolak-Dawidziak, Irena Frydecka, Maria Niewolna, Eugenia Smakowska, Bożena Weryńska, Włodzimiera Brodzka.
Tytuł oryginału: Zachowanie się białek odporno¶ciowych surowicy krwi i aktywno¶ci fosfatazy kwa¶nej limfocytów w różnych okresach przewlekłej białaczki limfocytowej wg podziału Raia
Tytuł w wersji angielskiej: Serum immune proteins and acid phosphatase activity of lymphocytes in different stages of chronic lymphocytic leukaemia according to Rai's classification
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1981 T.65 nr 3(3); s.211-218; tab., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


368/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Barbara Kowal-Gierczak, Henryk Lisiak, Zbigniew Rybak, Wojciech Kwa¶nik.
Tytuł oryginału: Epidemiologia zatorów tętnic
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 supl.[1]; s.133-135; ryc., tab.
Uwagi: XVIII Zjazd Sekcji Torakochirurgicznej TChP. Szczecin, 18-19 listopada 1979 r. Materiały naukowe. Cz.1
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


369/21253

Autorzy: Józef Kalemba, Bogdan Łazarkiewicz, Jerzy Rudnicki, Piotr Rogalski.
Tytuł oryginału: Megaduodenum w klinice dorosłych
Tytuł w wersji angielskiej: Megaduodenum in the clinical observations of adult patients
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 T.53 nr 10; s.929-932; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


370/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Wojciech Witkiewicz, Jerzy Wroński, Piotr Szyber, Wojciech Sosnowski, Władysław Berny, Jerzy Gołek.
Tytuł oryginału: Ocena chirurgicznego leczenia niedokrwienia mózgowia
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 supl.[1]; s.192-193; tab.
Uwagi: XVIII Zjazd Sekcji Torakochirurgicznej TChP. Szczecin, 18-19 listopada 1979 r. Materiały naukowe. Cz.1
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


371/21253

Autorzy: Otton Bader, Mieczysław Bernat, Bogumił Herman, Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Rola żoł±dkowej przetoki w chirurgii przewodu pokarmowego
Tytuł w wersji angielskiej: The role of gastrostomy in digestive tract surgery
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 T.53 nr 5; s.409-414; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


372/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Wojciech Sosnowski, Andrzej Dorobisz, Wojciech Kwa¶niak.
Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie mnogich jednoczasowych zatorów tętnic
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 supl.[2]; s.150-151
Uwagi: XVIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP. Szczecin, 18-19 listopada 1979 r. Materiały naukowe. Cz.2
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


373/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Piotr Szyber, Wojciech Witkiewicz, Zbigniew Rybak, Andrzej Sikorski.
Tytuł oryginału: Tętniaki jako przyczyna ostrego niedokrwienia kończyn
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 supl.[2]; s.151-153
Uwagi: XVIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP. Szczecin, 18-19 listopada 1979 r. Materiały naukowe. Cz.2
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


374/21253

Autorzy: Krystyna Markocka-Durys.
Tytuł oryginału: Wchłanianie żelaza nieorganicznego u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku z jelita czczego
Tytuł w wersji angielskiej: Absorption of inorganic iron in patients after reconstructive oesophageal operations using the jejunum
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 T.53 nr 8; s.693-699; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


375/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Wojciech Sosnowski, Zbigniew Rybak, Krzysztof Paszkiewicz, Stanisław Pawłowski.
Tytuł oryginału: Wyniki leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn z rozległ± martwic±
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1981 supl.[2]; s.185-187
Uwagi: XVIII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP. Szczecin, 18-19 listopada 1979 r. Materiały naukowe. Cz.2
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


376/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz.
Tytuł oryginału: Miejsce syntezy i metabolizm androgenów oraz funkcja układu podwzgórzowo-przysadkowego w zespole wielotorbielowatych jajników - implikacje terapeutyczne [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 23; s.849-851
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


377/21253

Autorzy: Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Nerki w kolagenozach
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 27; s.1027-1030; bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


378/21253

Autorzy: Józef Dejneka, Leszek Paradowski, Zbigniew Knapik, Elżbieta Szczeklik-Selinger, Marian Wołek.
Tytuł oryginału: Próba zastosowania metylowych pochodnych prostaglandyny E2 w diagnostyce chorób pęcherzyka żółciowego
Tytuł w wersji angielskiej: A trial of using methyl derivatives of prostaglandin E2 in the diagnosis of gallbladder diseases
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 29; s.1091-1093; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


379/21253

Autorzy: Andrzej Mysiak.
Tytuł oryginału: Rytmika nagłych zachorowań na schorzenie układu sercowo-naczyniowego
Tytuł w wersji angielskiej: Rhythmicity of suddenly developing cardiovascular diseases
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 39; s.1501-1504; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


380/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Stężenie dioksyny w surowicy krwi chorych na przewlekły zespół płucno-sercowy
Tytuł w wersji angielskiej: Serum digoxin concentration in patients with chronic cor pulmonale syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 40; s.1545-1547; tab., bibliogr. 17 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


381/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wpływ propranololu i atenololu na przepływ krwi przez tkanki obwodowe i efektywny przepływ osocza przez nerki
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of propranolol and atenolol on blood flow in peripheral tissues and effective plasma flow in the kidneys
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 22; s.797-799; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


382/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć azotanów w surowicy krwi chorych na dławicę piersiow± leczonych preparatami Nitroglicerinum, Sustac, Nitrocard i Sorbonit
Tytuł w wersji angielskiej: Serum nitrate levels in patients with angina pectoris treated with the preparations Nitroglycerinum, Sustac, Nitrocard and Sorbonit
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 42-52; s.1605-1608; tab., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


383/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Jankowska, Renata Suchnicka.
Tytuł oryginału: Zmiany elektrokardiogramu chorych na dychawicę oskrzelow± pod wpływem niektórych leków skojarzonych z fentolamin± (Regitine)
Tytuł w wersji angielskiej: Electrocardiographic changes in asthmatics caused by certain drugs given in combination with phentolamine (Regitine)
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 23; s.833-835; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


384/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Tomasz Szepietowski, Rajmund Adamiec, Wacław Kopeć.
Tytuł oryginału: Żółtaczkowa postać zakażenia wirusem cytomegalii u chorych długotrwale dializowanych
Tytuł w wersji angielskiej: Icteric form of cytomegalovirus infection in patients on repeated dialyses
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1981 T.36 nr 3; s.93-95; ryc., tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


385/21253

Autorzy: Henryk Ku¶, Jolanta Staniszewska-Ku¶, Danuta Paluch, Roman Rutowski, Jerzy Wojda, Czesław Okrojek.
Tytuł oryginału: Biological and surgical evaluation of woven vascular grafts
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 3-4; s.151-162; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


386/21253

Autorzy: Danuta Paluch, Jolanta Staniszewska-Ku¶, Henryk Kędra, Halina Jarosz-Cichulska.
Tytuł oryginału: Biological investigations of technical synthetic filaments yarns
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 3-4; s.175-185; ryc., tab., bibliog.r 10 poz., soderż., streszcz., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


387/21253

Autorzy: Jolanta Staniszewska-Ku¶, Danuta Paluch, Roman Rutowski, Jerzy Wojda, Halina Zubrzycka.
Tytuł oryginału: Evaluation of irradiated Dallon vascular grafts
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 3-4; s.141-149; ryc., bibliogr. 14 poz., soderż., streszcz., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


388/21253

Autorzy: Bożena Łowkis, Maria Szymonowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ ładunku elektrycznego na wyniki badań tromboelastograficznych krwi ludzkiej
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of an electric charge on thromboelastographic examinations of human blood
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 3-4; s.191-202; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


389/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Kłębkowe zapalenia nerek - zróżnicowanie morfologiczno-immunologiczne w ujęciu klinicysty
Tytuł w wersji angielskiej: Glomerulonephritis - morphological-immunological differentiation in clinical approach
¬ródło: Post.Hig.Med.Do¶w.
Szczegóły: 1981 T.35 nr 1; s.75-94; bibliogr. 54 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


390/21253

Autorzy: Roman Witek, Józef Kalemba, Jerzy Rudnicki.
Tytuł oryginału: Wewnętrzna przetoka żółciowa jako następstwo kamicy pęcherzyka żółciowego
Tytuł w wersji angielskiej: Internal biliary fistula as a consequence of lythiasis of the gall bladder
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1981 R.15 nr 1; s.151-154; ryc., bibliogr. 8 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


391/21253

Autorzy: Krystyna Sawicz-Birkowska, Małgorzata Bocheńska.
Tytuł oryginału: Rozwój psychiczny chłopców ze spodziectwem
Tytuł w wersji angielskiej: Psychological development of the boys with hypospadias
¬ródło: Probl.Chir.Dziec.
Szczegóły: 1981 T.8; s.85-89; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. ŁódĽ, 22 paĽdziernika 1979 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


392/21253

Autorzy: Jan Słowikowski, Teresa Danilewicz-Wytrychowska, Urszula Chojnacka, Eszter Zborucka, Krzysztof Simon.
Tytuł oryginału: Spodziectwo a wady wrodzone układu moczowego
Tytuł w wersji angielskiej: Hypospadias and congenital anomalies of urinary tract
¬ródło: Probl.Chir.Dziec.
Szczegóły: 1981 T.8; s.81-84; tab., bibliogr. 6 poz., summ.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. ŁódĽ, 22 paĽdziernika 1979 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


393/21253

Autorzy: Jan Słowikowski, Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Marek Chłódek.
Tytuł oryginału: Wyniki odległe operacyjnego leczenia spodziectwa
Tytuł w wersji angielskiej: The follow-up study of surgical treatment of hypospadias
¬ródło: Probl.Chir.Dziec.
Szczegóły: 1981 T.8; s.42-45; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. ŁódĽ, 22 paĽdziernika 1979 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


394/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger.
Tytuł oryginału: O zjawiskach autoimmunizacji w zdrowiu i chorobie
¬ródło: Problemy
Szczegóły: 1981 nr 11(428); s.38-40
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


395/21253

Autorzy: Feliks W±sik, Alicja Bliżanowska, Maria Cisło, Maria Janas.
Tytuł oryginału: Próby leczenia łysienia plackowatego metod± immunostymulacji przy użyciu dwunitrochlorobenzenu
Tytuł w wersji angielskiej: Trials of treating alopecia areata by the method of stimulation using dinitrochlorobenzene
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1981 T.68 nr 1; s.79-83; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


396/21253

Autorzy: Wanda Klinowska, Franciszek Iwańczak, Krystyna Idasiak.
Tytuł oryginału: Ocena dotychczas stosowanych metod diagnostycznych w zespole złego wchłaniania u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of the diagnostic methods used at present in malabsorption syndrome in children
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 2; s.245-251; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


397/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Barbara ¦lesak, Witold Juzwa, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Warto¶ć diagnostyczna badania aktywno¶ci dwusacharydaz w błonie ¶luzowej jelita cienkiego u dzieci z zespołem złego wchłaniania
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostic value of dissaccharides activity examination in mucous membrane of small intestine in children with malabsorption syndrome
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 3; s.253-258; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


398/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Zofia Heimrath, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Występowanie zespołów złego wchłaniania u dzieci do lat trzech w materiale Wojewódzkiej Poradni Gastroenterologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Occurrence of malabsorption syndrome in children up to 3 based on the data from gastrointestinal outpatient
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1981 T.11 nr 2; s.241-244; tab., bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


399/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Kazimierz Kuliczkowski.
Tytuł oryginału: Białaczka oponowo-mózgowa w przebiegu rzutu blastycznego przewlekłego zespołu mieloproliferacyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Meningoencephalic leukaemia during a blastic crisis in chronic myeloproliferative syndrome
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 3; s.245-249; ryc., tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


400/21253

Autorzy: Bernard Panaszek.
Tytuł oryginału: Kliniczne problemy obrzęków naczyniowo-nerwowych
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 8; s.677-681; bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


401/21253

Autorzy: Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak.
Tytuł oryginału: Niektóre problemy epidemiologiczne, kliniczne i lecznicze zakażeń jelitowych wywołanych przez Salmonella typhimurium u niemowl±t i małych dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Certain epidemiological, clinical and therapeutic problems of intestinal infections in newborns and small children caused by Salmonella typhimurium
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 1; s.19-25; tab., bibliogr. 26 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


402/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Ocena wyników stosowania aspiryny w profilaktyce wtórnej choroby niedokrwiennej serca
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the results of aspirin used for prevention of secondary ischaemic heart disease
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 19; s.1621-1626; bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


403/21253

Autorzy: Józef Kalemba, Bogdan Łazarkiewicz, Zygmunt Grzebieniak, Piotr Rogalski.
Tytuł oryginału: Operacja Kuntzena w leczeniu żoł±dka kaskadowego
Tytuł w wersji angielskiej: Kuntzen's operation for treatment of cascade stomach
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 9; s.769-771; ryc., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


404/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Janina Kasprzak-Wójtowicz.
Tytuł oryginału: Poziom digoksyny w surowicy krwi chorych z prawokomorow± niewydolno¶ci± kr±żenia
Tytuł w wersji angielskiej: Serum digoxin level in patients with right-ventricular circulatory failure
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 10; s.805-809; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


405/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Jan Doliński, Tadeusz Łukieńczuk, Józef Urban.
Tytuł oryginału: Przygotowanie do strumektomii węglanem litu chorych z niewyrównan± tyreotoksykoz±
Tytuł w wersji angielskiej: Litjium carbonate in the preparation of patients with uncontrolled thyrotoxicosis for strumectomy
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 14; s.1157-1160; bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


406/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wpływ niektórych leków antyarytmicznych na poziom dikoksyny w surowicy krwi
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of certain antiarhythmic drugs on serum digoxin level
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 7; s.537-540; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


407/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wpływ palenia tytoniu na układ kr±żenia
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 14; s.1175-1179; bibliogr. 56 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


408/21253

Autorzy: Ewa Mróz, Grażyna Go¶ciniak, Janina Ruczkowska, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Irena Choroszy.
Tytuł oryginału: Wrażliwo¶ć na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z zakażeń układu moczowego
Tytuł w wersji angielskiej: Sensitivity to antibiotic of micro-organisms isolated from cases of urinary tract infections
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1981 T.34 nr 13; s.1085-1089; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


409/21253

Autorzy: Marek Ziętek, Robert Boj.
Tytuł oryginału: Leczenie tkanek okołowierzchołkowych
Tytuł w wersji angielskiej: Treatment of periapical tissues
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1981; s.171-175; bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


410/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Anna Malepszy.
Tytuł oryginału: Poziom hormonów żeńskich a stan przyzębia
Tytuł w wersji angielskiej: The level of female hormones and the state of paradontium
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1981; s.149-156; bibliogr. 14 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


411/21253

Autorzy: Paweł Kociatkiewicz, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Jan Spodzieja, Józef Urban, Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce nowowtworów zło¶liwych tarczycy
¬ródło: Ann.Acad.Med.Lodz.
Szczegóły: 1982 Vol.23 suppl.25; s.132-134
Uwagi: Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. ŁódĽ, 25-26 wrze¶nia 1981 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


412/21253

Autorzy: Anna Noczyńska.
Tytuł oryginału: Ocena rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci matek chorych i operowanych na wole toksyczne w neuroleptoanalgezji typu II
¬ródło: Ann.Acad.Med.Lodz.
Szczegóły: 1982 Vol.23 suppl.25; s.28-34; tab.
Uwagi: Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. ŁódĽ, 25-26 wrze¶nia 1981 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


413/21253

Autorzy: F[ranciszek] Bielicki, J[ózef] Urban, J[anusz] Dawiskiba, A[nna] Noczyńska, W. Żukorski.
Tytuł oryginału: Postępowanie własne w przypadkach tyreotoksykozy u ciężarnych
¬ródło: Ann.Acad.Med.Lodz.
Szczegóły: 1982 Vol.23 suppl.25; s.16-18
Uwagi: Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. ŁódĽ, 25-26 wrze¶nia 1981 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


414/21253

Autorzy: F[ranciszek] Bielicki, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, J[erzy] Bielicki, H. Janukowicz.
Tytuł oryginału: Wskazania do leczenia operacyjnego tyreotoksykozy ze współistniej±c± cukrzyc±
¬ródło: Ann.Acad.Med.Lodz.
Szczegóły: 1982 Vol.23 suppl.25; s.14-16
Uwagi: Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. ŁódĽ, 25-26 wrze¶nia 1981 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


415/21253

Autorzy: F[ranciszek] Bielicki, J[an] Doliński, J[ózef] Urban, J[erzy] Bielicki, W. Żukowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się przeciwciał przeciwtarczycowych u chorych po operacji wola Hashimoto
¬ródło: Ann.Acad.Med.Lodz.
Szczegóły: 1982 Vol.23 suppl.25; s.72-73
Uwagi: Pamiętnik I Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. ŁódĽ, 25-26 wrze¶nia 1981 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


416/21253

Autorzy: Alicja Zalewska-Juzwa, Witold Juzwa, Ireneusz Całkosiński, Adam Gosk.
Tytuł oryginału: Wpływ galwanizacji na ukrwienie mię¶ni
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of galvanization on muscle blood-supply
¬ródło: Balneol.Pol.
Szczegóły: 1982/1983 T.27 nr 1-4; s.77-84; ryc., tab., bibliogr. 17 poz., res., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


417/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Jadwiga Biernat, Halina Grajeta, Alicja Żechałko.
Tytuł oryginału: Ocena wpływu stosowania herbicydów w uprawie pszenicy na jako¶ć ziarna
Tytuł w wersji angielskiej: Study on the effects of herbicides used in wheat cultivation on the grain quality
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1982 T.15 nr 1-2; s.95-100; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


418/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Halina Grajeta.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć fluoru w produktach ro¶linnych z terenów przemysłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Fluorine content in plant products cultivated in industrial regions
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1982 T.15 nr 1-2; s.47-51; tab., bibliogr. 30 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


419/21253

Autorzy: Stanisław GoĽdziewski, Krystian Porwolik, Bohdan Gworys.
Tytuł oryginału: Zastosowanie metody taksonomii wrocławskiej w badaniach spondylometrycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Application of Wrocław method of taxonomy in spondylometric examinations
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1982 T.47 nr 4; s.295-300; ryc., tab., bibliogr. 4 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


420/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć enolazy i poziom wybranych składników ¶liny u osób z terenu o optymalnej i ¶ladowej zawarto¶ci fluoru w wodzie pitnej
Tytuł w wersji angielskiej: Enolase activity and levels of certain salivary components in subjects living in areas with optimal and trace amounts of fluorides in drinking water
¬ródło: Czas.Stomatol.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 9; s.529-535; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


421/21253

Autorzy: A. Szewczuk, Halina Milnerowicz, Elżbieta Prusak, Z[ygmunt] Albert.
Tytuł oryginału: Light form of Morris hepatoma g~00-glutamyltransferase
¬ródło: Folia Histochem.Cytochem.
Szczegóły: 1982 Vol.20 no.1-2; s.25-33; ryc., tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.286
Ranking MNiI/KBN: 7.000


422/21253

Autorzy: Czesław Niżankowski, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Contribution to studies on the apparent ascent of the spinal cord in human fetuses
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1982 Vol.41 no.1; s.33-48; ryc., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


423/21253

Autorzy: Janusz Woytoń, Maria Dubiecka, Mieczysław Geneja, Teresa Runge, Maria Oleszczuk, Marian Gabry¶.
Tytuł oryginału: Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie czynno¶ci skurczowej macicy zapocz±tkowuj±cej poród
Tytuł w wersji angielskiej: An assay of evaluation of the effect of meteorologic conditions upon the presence of uterine contractivity - initiating the labor
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1982 T.53 nr 5/6; s.349-355; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


424/21253

Autorzy: J[anina] Bogusławska-Jaworska, A[licja] Chybicka, J[anina] Wartenberg.
Tytuł oryginału: The evaluation of prognostic use of subclassification of acute lymphoblastic leukemias in children
¬ródło: Mat.Med.Pol.
Szczegóły: 1982 Vol.14 nr 1-2 (48); s.55-61; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


425/21253

Autorzy: J[anina] Bogusławska-Jaworska, J[olanta] Pisarek, A[licja] Chybicka.
Tytuł oryginału: Toxoplasmosis in the course of neoplastic diseases of haematopoietic and lymphatic system in children
¬ródło: Mat.Med.Pol.
Szczegóły: 1982 Vol.14 nr 1-2 (48); s.62-67; ryc., tab., bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


426/21253

Autorzy: Jan Haftek, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Sprężyny Weissa w leczeniu niestabilno¶ci piersiowo-lędĽwiowego i lędĽwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa
Tytuł w wersji angielskiej: Weiss springs in the treatment of thoracolumbar and lumbosacral spinal instability
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1982 T.16 nr 1-3; s. 81-86; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż, summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


427/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jan Haftek, Andrzej Radek.
Tytuł oryginału: "Teratoma adultum" współistniej±cy z wrodzonym zniekształceniem kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Tytuł w wersji angielskiej: "Teratoma adultum" coexistent with congenital deformity of the spine and spinal cord
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1982 T.16 nr 1-3; s.119-122; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


428/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Jadwiga Biernat, Renata W±sikowa, Zdzisława Iwanicka, Lucjan Cz. Koziorowski, Elżbieta Łukasik.
Tytuł oryginału: Wpływ hospitalizacji i leczenia na udział poszczególnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi dzieci chorych na cukrzycę
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of hospitalization and treatment on the pattern of various fatty acids in the serum of diabetic children
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1982 T.57 nr 4; s.231-234; tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


429/21253

Autorzy: Lucjan Cz. Koziorowski, Elżbieta Łukasik, Adamina Koziorowska, Renata W±sikowa, Zdzisława Iwanicka, Ludwika Sadowska, Józef Szymczak, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Zmiany udziałów poszczególnych kwasów tłuszczowych wchodz±cych w skład estrów cholesterolu, glicerydów, wolnych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów osocza krwi dzieci chorych na cukrzycę w czasie hospitalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Changes in the participation of various fatty acids in the composition of cholesterol esters, glycerides, free fatty acids, and plasma phospholipids in diabetic children during hospitalization
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1982 T.57 nr 4; s.223-229; tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


430/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba, Krystyna Zielińska.
Tytuł oryginału: Chirurgia dróg żółciowych
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1982 nr 7; s.14-15, 25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


431/21253

Autorzy: Bożena Sołtysik-Zalewska, Halina Dawiskiba, Krystyna Zielińska.
Tytuł oryginału: Przygotowanie pacjenta do operacji
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1982 nr 11; s.20-22
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


432/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Jankowska.
Tytuł oryginału: Leczenie dychawicy oskrzelowej małymi dawkami papaweryny skojarzonej z beta-stymulatorami
Tytuł w wersji angielskiej: Treatment of bronchial asthma with small doses of papaverine combined with beta stimulation
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1982 T.50 nr 1-2; s.21-24; tab., bibliogr. 5 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


433/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Irena Durlakowa, Beata Weber-D±browska, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska, Marek D±browski.
Tytuł oryginału: Próba leczenia infekcyjnej dychawicy oskrzelowej i innych chorób dróg oddechowych za pomoc± bakteriofagów
Tytuł w wersji angielskiej: A trial of treating infections bronchial asthma and other respiratory disorders with bacteriophages
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1982 T.50 nr 9; s.451-456; tab., bibliogr. 19 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


434/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Jankowska, Ewa Liebhart.
Tytuł oryginału: Próba zastosowania lidokainy w leczeniu dychawicy oskrzelowej
Tytuł w wersji angielskiej: A test of lidocaine usage in the treatment of bronchial asthma
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1982 T.50 nr 5-6; s.269-273; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., streeszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


435/21253

Autorzy: Alfred Gola, Jerzy Rabczyński, Renata Wojtala, Bożena Weryńska.
Tytuł oryginału: Skaza krwotoczna małopłytkowa wywołana przerzutami drobnokomórkowego raka oskrzeka do szpiku
Tytuł w wersji angielskiej: Thrombocytopenic haemorrhagic diathesis caused by metastases of microcellular bronchial carcinoma to bone marrow
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1982 T.68 nr 3(9); s.167-171; ryc., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


436/21253

Autorzy: Janina Lewandowska, Janina Wartenberg, Ludwika Sadowska, Maria Domanasiewicz, Andrzej Boznański.
Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry i dychawica oskrzelowa u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Atopic dermatitis and bronchial asthma in children
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 23; s.665-668; bibliogr. 25 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


437/21253

Autorzy: Jerzy Kołodziej.
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne nad rekonstrukcj± ¶ródpiersiowego odcinka tchawicy [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 23; s.679-680
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


438/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka digoksyny u osób w wieku podeszłym
Tytuł w wersji angielskiej: Digoxin pharmacokinetics in elderly subjects
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 22; s.639-641; tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


439/21253

Autorzy: Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.
Tytuł oryginału: Fenotyp acetylacji i jego kliniczne znaczenie
Tytuł w wersji angielskiej: Acetylation phenotype and its clinical significance
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 45; s.1365-1367; tab., bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


440/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Interakcja digoksyny i niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kwasu acetylosalicylowego i nifedipiny
Tytuł w wersji angielskiej: Interactions of digoxin and some nonsteroidal anti-inflammatory agents - acetylsalicylic acid and nifedipine
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 49; s.1475-1476; bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


441/21253

Autorzy: Maria Kotschy, Renata W±sikowa, Zdzisława Iwanicka, Ludwika Sadowska.
Tytuł oryginału: Krzepliwo¶ć krwi i fibrynoliza w cukrzycy dziecięcej
Tytuł w wersji angielskiej: Blood coagulation and fibrynolysis in childhood diabetes
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 16; s.437-439; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


442/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Dariusz Wołowiec.
Tytuł oryginału: Objawy skórne w przebiegu ziarnicy zło¶liwej
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 46-47; s.1407-1409; bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


443/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Jadwiga Nowicka, Lucyna Pawlak, Zofia Gał±zka, Barbara Ławińska, Henryk Starzyk.
Tytuł oryginału: Ocena często¶ci występowania zmian w o¶rodkowym układzie nerwowym w przebiegu ziarnicy zło¶liwej i chłoniaków nie-Hodgkinowskich
Tytuł w wersji angielskiej: Appraisal of the incidence of central nervous system lesions in Hodgkin's disease and non-Hodgkin lymphoma
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 12; s.325-327; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


444/21253

Autorzy: Marek Mędra¶, Danuta Silber-Kasprzak, Andrzej Milewicz, Ewa Chęcińska.
Tytuł oryginału: Ocena czynno¶ci układu podwzgórzowo-przysadkowego za pomoc± testu z LH-RH w przypadkach hipogonadotropowego hipogonadyzmu męskiego z upo¶ledzeniem węchu
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the hypothalamo-hypophyseal system function by means of the test with LH-RH in cases of hypogonadotrophic male hypogonadism with olfaction impairment
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 3; s.81-82; ryc., tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


445/21253

Autorzy: Rajmund Adamiec, Wacław Weyde.
Tytuł oryginału: Ocena stężenia wybranych pierwiastków ¶ladowych we krwi chorych na przewlekł± niewydolno¶ć nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of selected trace elements levels in blood of patients with chronic renal failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 48; s.1421-1424; tab., biblogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


446/21253

Autorzy: Adam Jankowski, Wiesław Prusek, Alicja Zygmunt.
Tytuł oryginału: Surowicze immunoglobuliny oraz składowe C3, C4 i aktywator C3 dopełniacza w schorzeniach dzieci przebiegaj±cych z zajęciem stawów
Tytuł w wersji angielskiej: Serum immunoglobulins C3 and C4 complement components and C3-activator in children with diseases affecting the joints
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 9-10; s.255-257; tab., bibliogr. 17 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


447/21253

Autorzy: Marek Mędra¶, Henryk Szydlik, Zofia Bulas, Zbigniew Rajchel, Andrzej Milewicz, Ewa Chęcińska.
Tytuł oryginału: Transseksualizm jako wrodzony zespół psychoendokrynologiczny (na przykładzie dwóch przypadków)
Tytuł w wersji angielskiej: Transsexualism as a congenital psychoendocrinological syndrome (in the light of two cases)
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 2; s.59-61; ryc., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


448/21253

Autorzy: Tadeusz Ratajczak, Andrzej Steciwko, Wojciech Czyż, Jerzy Rabczyński, Wacław Kopeć, Krzysztof Moroń.
Tytuł oryginału: Zmiany immunopatologiczne w "zespole z nałożenia" guzkowego zapalenia tętnic
Tytuł w wersji angielskiej: Immunopathological changes in the overlap syndrome of periarteritis nodosa
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 16; s.459-461; ryc., bibliogr. 5 poz. soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


449/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Jerzy Strychowski.
Tytuł oryginału: Znaczenie badań serologicznych układu dopełniacza w kłębkowym zapaleniu nerek
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 29-30; s.869-873; bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


450/21253

Autorzy: Krzysztof Wrabec, Halina Nowosad, Alicja Filar, Tadeusz Mielecki, Jerzy Lewczuk, Klaudiusz Minch, Jerzy Garcarek, Wanda Stróżyna-Kotulska.
Tytuł oryginału: Znaczenie zwężeń tętnic wieńcowych nie przekraczaj±cych 50 proc. ¶wiatła w diagnostyce bólów klatki piersiowej
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of coronary artery stenosis not exceeding 50% of the lumen in the diagnosis of chest pain
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1982 T.37 nr 4-5; s.121-123; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


451/21253

Autorzy: Danuta Paluch.
Tytuł oryginału: Badania porównawcze in vitro działania toksycznego wyci±gów wodnych z tworzyw sztucznych w testach biologicznych na żywych komórkach
Tytuł w wersji angielskiej: Comparative investigations in vitro of the toxicity of water extracts from synthetic materials in tests on living cells
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1982 T.12 nr 3-4; s.79-130; tab., bibliogr. 168 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Uwagi: Skrót pracy doktorskiej
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


452/21253

Autorzy: Anna Ostapczuk, Krzysztof Wronecki.
Tytuł oryginału: Okre¶lanie położenia cewnika w prawym przedsionku serca za pomoc± EKG, przy leczeniu wodogłowia metod± przecieku komorowo-przedsionkowego
¬ródło: Probl.Chir.Dziec.
Szczegóły: 1982 T.9; s.30-32; ryc., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


453/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Wycisk mukodynamiczny przy ustach zamkniętych bezzębnej szczęki i żuchwy
Tytuł w wersji angielskiej: Mucodynamic impression with closed mouth from edentulous maxilla and mandible
¬ródło: Protet.Stomatol.
Szczegóły: 1982 T.32 nr 4; s.153-158; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


454/21253

Autorzy: Jadwiga Nowicka, Sabina Kotlarek-Haus, Bronisława Walów, Eugeniusz Baran.
Tytuł oryginału: Flora grzybicza powietrza Kliniki Hematologicznej
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1982 T.39 nr 4; s.305-308; tab., bibliogr. 13 poz., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


455/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat, Zdzisława Iwanicka, Józef Szymczak, Renata W±sikowa.
Tytuł oryginału: Wpływ diety z podwyższon± ilo¶ci± NNKT na zachowanie się wybranych wskaĽników przemian lipidowych u dzieci chorych na cukrzycę
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of the NNKT-rich diet on selected indices of lipid metabolism in children with diabetes mellitus
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1982 T.39 nr 5; s.353-356; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


456/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Renata W±sikowa, Jadwiga Biernat, Zdzisława Iwanicka.
Tytuł oryginału: Wpływ lipidów z pożywienia na zawarto¶ć kwasów tłuszczowych w osoczu krwi dzieci chorych na cukrzycę
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of nutritional lipids on the fatty acids content in the blood plasma in children with diabetes mellitus
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1982 T.39 nr 7; s.505-508; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


457/21253

Autorzy: Zygmunt Zdrojewicz.
Tytuł oryginału: Kora nadnerczy a pierwotna nadczynno¶ć tarczycy
Tytuł w wersji angielskiej: Adrenal cortex and primary hyperthyroidism
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 21; s.1349-1355; bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


458/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Marian Klinger, Danuta Tupka.
Tytuł oryginału: Krytyczna analiza leczenia przedklinicznego antybiotykami chorych na kłębkowe zapalenie nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Critical analysis of preclinical antibiotic treatment in patients with glomerulonephritis
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 21; s.1321-1324; bibliogr. 3 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


459/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Leczenie zaburzeń rytmu serca
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 9; s.553-567; tab., bibliogr. 57 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


460/21253

Autorzy: Andrzej Mysiak.
Tytuł oryginału: Okresowo¶ć zmian często¶ci zamachów samobójczych
Tytuł w wersji angielskiej: Periodicity of changes in the incidence of suicides
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 2; s.129-133; tab., bibliogr. 8 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


461/21253

Autorzy: Krystyna Markocka-Durys, Marta Strutyńska.
Tytuł oryginału: Pęknięcie jelita cienkiego w wyniku tępego urazu brzucha
Tytuł w wersji angielskiej: Small intestine rupture during blunt abdominal trauma
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 6; s.437-440; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


462/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Krzysztof Kuc.
Tytuł oryginału: Poziom azotanów w surowicy krwi chorych na stabiln± dławicę piersiow± leczonych preparatami nitrogliceryny o przedłużonym działaniu
Tytuł w wersji angielskiej: Serum nitrate level in patients with stable angina pectoris treated with nitroglycerin preparations of sustained action
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 7-8; s.451-455; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


463/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wchłanianie digoksyny u chorych po resekcji żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: Digoxin absorption in patients after gastrectomy
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 14; s.857-861; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


464/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek, Grażyna Słopecka-Borejko.
Tytuł oryginału: Zachowanie się amplitudy załamka R u chorych na dusznicę bolesn± stabiln± w czasie elektrokardiograficznej próby wysiłku submaksymalnego
Tytuł w wersji angielskiej: Changes of R wave in patients with stable angina pectoris during electrocardiographic submaximal exercise test
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1982 T.35 nr 22; s.1389-1393; bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


465/21253

Autorzy: Marek Ziętek.
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania termoplastów w lecznictwie stomatologicznym
Tytuł w wersji angielskiej: Possibilitics of applying thermoplasta in dental treatment
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1982; s.281-287; ryc., bibliogr. 14 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


466/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Anna Malepszy.
Tytuł oryginału: O pastach do mycia zębów
Tytuł w wersji angielskiej: Toothpastes
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1982; s.241-247; bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


467/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Palenie tytoniu a stan jamy ustnej
Tytuł w wersji angielskiej: Tobacco smoking and the condition of the oral cavity
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1982; s.257-267; bibliogr. 26 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


468/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Anna Malepszy, Ewa Kosmowska, Ilona Rutkowska.
Tytuł oryginału: Stan przyzębia u pracowników ¦l±skich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Otmęt"
Tytuł w wersji angielskiej: State of paradontium in workers of Silesian Leather Plants "Otmęt"
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1982; s.209-217; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


469/21253

Autorzy: Anna Malepszy, Urszula Kaczmarek, Ewa Kosmowska, Ilona Rutkowska.
Tytuł oryginału: Stan uzębienia u pracowników ¦l±skich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Otmęt"
Tytuł w wersji angielskiej: State of dentition of workers of Silesian Leather Plants "Otmęt"
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1982; s.219-224; tab., bibliogr. 10 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


470/21253

Autorzy: Teresa Bana¶, Bożena Krotkiewska, Anna Marcinkowska, Marian Wolny.
Tytuł oryginału: Localization of arginyl residues modified with butanedione in glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase from pig muscle
¬ródło: Acta Biochim.Pol.
Szczegóły: 1983 Vol.30 no.3-4; s.325-334; ryc., tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., summ.,
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.231
Ranking MNiI/KBN: 7.000


471/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Włodzimiera Brodzka, Jadwiga Nowicka, Barbara Ławińska, Andrzej Kaiser, Olga Haus, Halina Stefańczyk.
Tytuł oryginału: Analiza hematologiczna, kliniczna, cytochemiczna 200 przypadków ostrej białaczki dorosłych podzielonych wg klasyfikacji FAB
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.14 nr 1; s.39-48; tab., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


472/21253

Autorzy: Sabina Kotlarek-Haus, Jadwiga Nowicka, Andrzej Kaiser.
Tytuł oryginału: Długoletnie przeżycia w ostrej białaczce dorosłych
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.14 nr 1; s.55-58; bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


473/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Alicja Żechałko, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Wpływ rodzaju tłuszczu w paszy na lipidy osocza krwi szczurów zatruwanych ołowiem
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of fodder fat type on blood plasma lipids in rats intoxicated with lead
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1983 T.16 nr 2; s.89-93; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


474/21253

Autorzy: Jerzy T. Jodkowski, Emil Ratajczak.
Tytuł oryginału: Effect of fluorine substitution on the stability of Dewar benzene structure
¬ródło: Bull.Pol.Acad.Sci.Chem.
Szczegóły: 1983 Vol.31 no.8-12; s.168-176; wykr., bibliogr. 25 poz., rez.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.038
Ranking MNiI/KBN: 7.000


475/21253

Autorzy: Jan Haftek, Heliodor Kasprzak, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Przecięcie nerwów zasłonowych w leczeniu niedowładów i porażeń kurczowych
Tytuł w wersji angielskiej: Section of obturator nerves in treatment of pareses and spastic paralyses
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1983 T.48 nr 4; s.395-397; bibliogr. 5 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


476/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jan Haftek, Heliodor Kasprzak, Andrzej Radek.
Tytuł oryginału: W±ski kanał kręgowy w odcinku lędĽwiowo-krzyżowym
Tytuł w wersji angielskiej: Narrow vertebral canal in the lumbosacral part
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1983 T.48 nr 2; s.127-132; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


477/21253

Autorzy: Bohdan Gworys, Wiesław Kurlej, Zofia Łucjan, Irena Matysiak.
Tytuł oryginału: Estimation of the fetal age on the basis of the development of sternum
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1983 Vol.42 no.2; s.139-151; ryc., tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


478/21253

Autorzy: Wiesław Kurlej, Stanisław GoĽdziewski, Janusz Marek.
Tytuł oryginału: Morphology of the incisive fossa, canal and foramen in man
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1983 Vol.42 no.2; s.129-138; ryc., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


479/21253

Autorzy: Mieczysław Ziółkowski, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Subarcuate fossa
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1983 Vol.42 no.3; s.175-186; ryc., tab., bibliogr. 44 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


480/21253

Autorzy: Jerzy Robaczyński, Andrzej Wilczyński, Alicja Paszkowska, Tomasz Michalik.
Tytuł oryginału: Analiza kardiotokograficzna porodów prowadzonych w znieczuleniu zewn±trzoponowym ci±głym
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.54 nr 6; s.401-406; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


481/21253

Autorzy: Mieczysław Cisło, Andrzej Marczewski, Krystian Blok, Bogusław Pałczyński, Zdzisław Jezioro.
Tytuł oryginału: Rozrosty i nowotwory trofoblastu w materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: Proliferations and neoplasms of the trophoblast in the material of the First Chair and Department of Gyneacology, Medical Academy in Wrocław
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.54 supl.; s.62-65; bibliogr. 7 poz., streszcz., summ.
Uwagi: V Sympozjum Sekcji Ginekologii Onkologicznej PTG. Wrocław, 8 paĽdziernika 1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


482/21253

Autorzy: Krystyna Łoboz-Grudzień, Ludmiła Hirnlowa, Jerzy Dyczyński, Alicja Kostecka-Pokryszko, Leszek Sokalski, Roman Dutkiewicz.
Tytuł oryginału: Krzywa prędko¶ci przepływu w aorcie. Czę¶ć I. Prawidłowa krzywa przepływu
Tytuł w wersji angielskiej: Aortic blood flow velocity curve. Part I. Normal blood flow curve
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.26 nr 2; s.131-138; ryc., tab., streszcz., summ., soderż.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


483/21253

Autorzy: Krystyna Łoboz-Grudzień, Ludmiła Hirnlowa, Jerzy Dyczyński, Leszek Sokalski, Alicja Kostecka-Pokryszko, Roman Dutkiewicz.
Tytuł oryginału: Krzywa prędko¶ci przepływu w aorcie. Czę¶ć II. Przydatno¶ć w diagnostyce kardiologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Aortic blood flow velocity curve. Part II. Usefulness in cardiologic diagnosis
¬ródło: Kardiol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.26 nr 2; s.139-148; ryc., tab., bibliogr. 40 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


484/21253

Autorzy: Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Badania morfologiczne podniebienia w okresie płodowym
Tytuł w wersji angielskiej: Morphological studies of the human palate in the foetal period
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1983 nr 104; s.123-138; ryc., tab., bibliogr. [32] poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


485/21253

Autorzy: Władimir Bożiłow, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Badania nad zwi±zkami zachodz±cymi między wielko¶ci± ciała przy urodzeniu a ciężarem i długo¶ci± ciała tych samych osób w wieku od 7 do 20 lat
Tytuł w wersji angielskiej: Study of the relationships between body length and weight at birth and body length and weight of the same persons at the age 7-20
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1983 nr 104; s.109-116; tab., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


486/21253

Autorzy: Wiesław Kurlej, Krzysztof Borysławski.
Tytuł oryginału: Zmienno¶ć cech metrycznych podniebienia twardego i miękkiego
Tytuł w wersji angielskiej: Variability of metric traits of hard and soft palate
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1983 nr 103; s.47-56; ryc., tab., bibliogr. [9] poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


487/21253

Autorzy: Roman Witek, Jan Kazanowski, Jerzy Rudnicki, Zygmunt Grzebieniak.
Tytuł oryginału: Nieprawidłowe ułożenie k±tnicy przyczyn± trudno¶ci diagnostycznych w schorzeniach jamy brzusznej
¬ródło: Med.Komun.
Szczegóły: 1983 R.19 nr 3; s.80
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


488/21253

Autorzy: Roman Witek, Jerzy Rudnicki, Jacek Winowski, Jan Kazanowski.
Tytuł oryginału: Zespół górnego otworu klatki piersiowej
¬ródło: Med.Komun.
Szczegóły: 1983 R.19 nr 3; s.78-79; ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


489/21253

Autorzy: Jan Haftek, Heliodor Kasprzak, Andrzej Radek, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne bólów głowy Hortona czyli neuralgii nerwu skalistego powierzchownego większego
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of Horton's neuralgia or neuralgia of the greater superficial petrous nerve
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1983 T.17 nr 2; s.301-304; bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


490/21253

Autorzy: Jan Haftek, Heliodor Kasprzak, Andrzej Radek, Włodzimierz Jarmundowicz, Janusz JóĽwiak.
Tytuł oryginału: Przeszczepy nerwowe w rekonstrukcji uszkodzonych pni nerwowych
Tytuł w wersji angielskiej: Nerve grafts for reconstruction of damaged nerve trunks
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1983 T.17 nr 2; s.253-258; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


491/21253

Autorzy: Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Dynamika wzrostu przeszczepialnego w±trobiaka 2-N-acetyloaminofluorenowego leczonego szczepionk± BCG, 5-fluorouracylem i zabiegiem operacyjnym
¬ródło: Patol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.34 z.1; s.25-39; ryc., bibliogr. 35 poz., soderż., summ.
Uwagi: Skrót pracy doktorskiej
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


492/21253

Autorzy: Aleksandra Ritter, Jadwiga Szczerbowska-Ociepko, Hanna Pikulska-Orłowska, Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Niedrożno¶ć tętnicy ramieniowej i łokciowej spowodowana zakrzepem u dzieci z wrodzon± wad± układu sercowo-naczyniowego
Tytuł w wersji angielskiej: Occlusion of the brachial and ulnar artery caused by thrombus formation in two children with congenital cardiovascular system disease
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1983 T.58 nr 8-9; s.721-725; ryc., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


493/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba, Krystyna Zielińska.
Tytuł oryginału: Zaburzenia metaboliczne w chirurgii
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1983 nr 2-3; s.25-27
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


494/21253

Autorzy: Jerzy Liebhart, Ewa Liebhart, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska, Bernard Panaszek, Wojciech Szeliga, Janina Kapłońska, Janusz A. Madej.
Tytuł oryginału: Zmiany morfologiczne i czynno¶ciowe oskrzeli pod wpływem substancji chemicznych używanych w produkcji farb i lakierów, jako czynnik patogenetyczny zawodowej astmy oskrzelowej
Tytuł w wersji angielskiej: Morphological and functional changes of bronchi induced by chemical substances used in the process of paint production - pathogenetical factors of occupational asthma
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.51 nr 7; s.393-399; tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


495/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Anna Brzecka.
Tytuł oryginału: Zmiany wzrokowych potencjałów wywołanych u chorych leczonych ethambutolem
Tytuł w wersji angielskiej: Changes in induced retinal potentials during ethambutol therapy
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1983 T.51 nr 4; s.247-252; ryc., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


496/21253

Autorzy: Zbigniew Rykowski, Olaf Gubrynowicz, Justyna Wrzesień.
Tytuł oryginału: Reactions of rho-toluenesulfonic acid terpene derivatives with lithium in ethylamine
¬ródło: Pol.J.Chem.
Szczegóły: 1983 Vol.57 no.10-12; s.1237-1244; sche., bibliogr. 27 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.145
Ranking MNiI/KBN: 8.000


497/21253

Autorzy: Andrzej Kiejna, Jerzy Leszek, Barbara Janicka.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć acylazy aktywowanej kobaltem w surowicy krwi chorych leczonych solami litu
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of cobalt stimulated acylase in blood serum of patients treated with lithium salts
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 30; s.921-923; tab., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


498/21253

Autorzy: Wojciech Witkiewicz.
Tytuł oryginału: Badania nad dynamik± zmian hemostazy, kalikreinogenezy i gospodarki lipidowej w przebiegu chirurgicznego leczenia miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 45; s.1403-1406
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


499/21253

Autorzy: Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Marek Bolanowski, Stanisław Gruszka, Jadwiga Szymczak.
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka fenazonu jako wskaĽnik wydolno¶ci metabolicznej w±troby u chorych na nadczynno¶ć tarczycy
Tytuł w wersji angielskiej: Phenazone pharmacokinetics as a marker of metabolic efficiency of the liver in patients with hyperthyreosis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 20-21; s.643-645; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


500/21253

Autorzy: Bogumił Halawa, Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Farmakokinetyka propranololu u osób w wieku podeszłym
Tytuł w wersji angielskiej: Propranolol pharmacokineties in elderly subjects
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 44; s.1363-1366; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


501/21253

Autorzy: Władysław Chachaj, Renata Jankowska, Maria Kraus-Filarska.
Tytuł oryginału: Leczenie sorbentem żółciowego nieżytu żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: Treatment of bilious gastritis with sorbent
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 20-21; s.641-642; bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


502/21253

Autorzy: Irena Frydecka, Władysław Budzyński, Kazimierz Kuliczkowski, Helena Rybczyńska.
Tytuł oryginału: Naturalna cytotoksyczno¶ć u chorych na ziarnicę zło¶liw±
Tytuł w wersji angielskiej: Natural cytotoxocity in patients with malignant granuloma
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 42-43; s.1309-1312; ryc., tab., bibliogr. 22 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


503/21253

Autorzy: Irena Frydecka.
Tytuł oryginału: Naturalne komórki cytotoksyczne (komórki NK)
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 42-43; s.1343-1345; ryc., bibliogr. 46 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


504/21253

Autorzy: Krystyna Markocka-M±czka, Krzysztof Grabowski.
Tytuł oryginału: Postępowanie w krwawieniu z przewodu pokarmowego u chorych w podeszłym wieku
Tytuł w wersji angielskiej: Management of the gastro-intestinal hemorrhage in elederly patients
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 12; s.361-362; tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


505/21253

Autorzy: Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Elżbieta Szczeklik-Selinger.
Tytuł oryginału: Proksybarbital (Ipronal) w przyczynowym leczeniu zespołu jelita nadpobudliwego
Tytuł w wersji angielskiej: Proxybarbital (Ipronal - Polfa) in the causative treatment of irritable colon syndrome
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 36; s.1105-1107; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


506/21253

Autorzy: Jacek Szechiński, Witold Knast, Anna Skoczyńska, Joanna Malczewska.
Tytuł oryginału: Przypadek gruĽlicy jelit powikłanej niedrożno¶ci±
Tytuł w wersji angielskiej: A case of intestinal tuberculosis complicated with ileal obstruction
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 47; s.1483-1484; ryc., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


507/21253

Autorzy: Jacek Szechiński, Witold Knast, Anna Skoczyńska, Joanna Malczewska.
Tytuł oryginału: Przypadek gruĽlicy jelit powikłanej niedrożno¶ci±
Tytuł w wersji angielskiej: A case of intestinal tuberculosis complicated with ileal obstruction
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 47; s.1483-1484; ryc., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


508/21253

Autorzy: Włodzimierz Bednorz, Wiesława Kwolek, Anna Wolańczyk.
Tytuł oryginału: Rzadki przypadek współistnienia zespołu skręconej tętnicy głównej (kinking aorta) z wad± rozwojow± naczyń
Tytuł w wersji angielskiej: A rare case of coexistence of the kinking aorta with developmental blood vessels anomaly
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 8; s.245-246; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


509/21253

Autorzy: Teresa Rosińska, Anna Markowska, Krzysztof Grabowski.
Tytuł oryginału: Stężenie białka i elektroforetyczna ocena frakcji białkowych osocza u chorych po zabiegach wytwórczych przełyku wykonanych z różnych odcinków jelit
Tytuł w wersji angielskiej: Protein levels and electrophoretic evaluation of serum protein fractions in patients after the plastic surgery of esophagus with the aid of various segments of the intestine
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 7; s.205-208; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


510/21253

Autorzy: Wacław Weyde, Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Wpływ hemodializy na zmianę stężenia niektórych pierwiastków ¶ladowych we krwi chorych na przewlekł± niewydolno¶ć nerek długotrwale dializowanych
Tytuł w wersji angielskiej: An effect of haemodialysis on changes in some trace elements concentrations in blood of patients with chronic renal failure undergoing prolonged dialyses
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 2; s.45-49; ryc., tab., bibliogr. 27 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


511/21253

Autorzy: Renata Jankowska, Maryla Krasnowska, Władysław Bednarski.
Tytuł oryginału: Wpływ leczenia balneologicznego w Szczawnie Zdroju na gospodarkę białkow± u chorych ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych [list do redakcji]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 47; s.1464, 1488; tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


512/21253

Autorzy: Wacław Weyde, Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Wpływ pozaustrojowej dializy na stężenie miedzi we krwi oraz jego zwi±zek ze stężeniem hemoglobiny u chorych na przewlekł± niewydolno¶ć nerek
Tytuł w wersji angielskiej: An effect of extracorporeal dialysis on blood copper level and its relation to haemoglobin level in patients with chronic renal failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 2; s.51-54; ryc., tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


513/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Ewa Mędra¶, Przemysław Kowalski, Alfred Gola.
Tytuł oryginału: Wyst±pienie chłoniaka zło¶liwego w przebiegu leczenia przeciwdrgawkowego
Tytuł w wersji angielskiej: Malignant lymphoma in the course of antiepileptic therapy
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1983 T.38 nr 16; s.505-507; ryc., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


514/21253

Autorzy: Bożena Łowkis, Maria Szymonowicz.
Tytuł oryginału: Wpływ ładunku elektrycznego na atrombogenno¶ć folii z polichlorku winylu
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the electric charge on athrombogenesis
¬ródło: Polim.Med.
Szczegóły: 1983 T.13 nr 3-4; s.151-160; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ., Zsfassung
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


515/21253

Autorzy: Jan Słowikowski, Urszula Chojnacka, Alicja Siekanowicz.
Tytuł oryginału: Modyfikacja własna operacji Rehbeina w naddĽwigaczowych oraz po¶rednich postaciach zaro¶nięcia odbytu
Tytuł w wersji angielskiej: An own modification of the Rehbein's operation in suprasphincteric and intermediate types of anal atresia
¬ródło: Probl.Chir.Dziec.
Szczegóły: 1983 T.10; s.45-48; bibliogr. 16 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


516/21253

Autorzy: Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Genetyczne aspekty anatomiczno-antropologicznego badania płodów z ci±ż mnogich
Tytuł w wersji angielskiej: Genetic aspects of morphological examination of fetuses from multiple pregnancies
¬ródło: Przegl.Antropol.
Szczegóły: 1983 T.49 nr 1-2; s.181-188; bibliogr. [13] poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


517/21253

Autorzy: Krzysztof Borysławski, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Próba oszacowania różnic płciowych wybranych cech pomiarowych w okresie płodowym
Tytuł w wersji angielskiej: An attempt at estimation of sexual dimorphism of selected morphological characters of human fetuses
¬ródło: Przegl.Antropol.
Szczegóły: 1983 T.49 nr 1-2; s.189-191; tab., bibliogr. [4] poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


518/21253

Autorzy: Eugeniusz Baran, Grażyna Szybejko-Machaj, Bronisława Walów.
Tytuł oryginału: Badania wpływu ¶rodowiska pracy w przędzalni mokrej na rozwój grzybicy stóp
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation on the effect of working environment in a wet spinning workshop on the development of foot mycosis
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1983 T.70 nr 4; s.387-391; tab., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


519/21253

Autorzy: Jadwiga Lembas-Bogaczyk, Zofia Rzepka, Urszula Mach, Tadeusz Ł±tkowski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci enzymów krwinek czerwonych w narażeniu na niskie stężenia ołowiu
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of usefulness erythrocyte enzymes in exposure on low level lead
¬ródło: Przegl.Lek.
Szczegóły: 1983 T.40 nr 6; s.533-535; tab., bibliogr. 12 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


520/21253

Autorzy: Jan Doliński, Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Paweł Kociatkiewicz, Ludwik Noczyński.
Tytuł oryginału: Ocena kliniczna leku Hydrocortisonum hemisuccinatum
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1983 T.11(33) nr 5; s.140-146; tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


521/21253

Autorzy: Krzysztof Gabry¶, Ewa Mędra¶, Dariusz Wołowiec, Mieczysława Miklaszewska.
Tytuł oryginału: Analiza zmian i objawów skórnych ziarnicy zło¶liwej
Tytuł w wersji angielskiej: Cutaneous lesions and changes in Hodgkin's disease
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 24; s.2019-2023; tab., bibliogr. 6 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


522/21253

Autorzy: Ewa Mróz, Grażyna Go¶ciniak, Irena Choroszy.
Tytuł oryginału: Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego u dorosłych
Tytuł w wersji angielskiej: Bacterial aetiological factors in urinary tract infections in adults
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 3; s.197-201; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


523/21253

Autorzy: Alicja Badurowa, Irena Frydecka.
Tytuł oryginału: Granuloma teleangiectaticum w jamie ustnej w przebiegu małopłytkowo¶ci przewlekłej
Tytuł w wersji angielskiej: Telangiectatic granuloma of the mouth in chronic thrombocytopenia
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 18; s.1541-1544; ryc., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


524/21253

Autorzy: Adam Bugajski, Krzysztof Grabowski, Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Gruczolakorak zgięcia dwunastniczo-czczego przyczyn± megaduodenum
Tytuł w wersji angielskiej: Adenocarcinoma of the duodenojejunal flexure as a cause of megaduodenum
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 1; s.49-51; ryc., bibliogr. 15 poz., soderż., sum..
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


525/21253

Autorzy: Leokadia Chatys-Górska, Danuta Zwolińska, Renata Bednorz, Urszula Berny.
Tytuł oryginału: Objawy kliniczne ostrego zatrucia mocznicowego u 65 dzieci w pierwszych dniach ostrej niewydolno¶ci nerek
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical manifestations of acute uraemic toxaemia in 65 children during the first days of acute renal failure
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 5; s.361-364; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


526/21253

Autorzy: Krzysztof Moroń, Krystyna Markocka-Durys, Andrzej Ja¶kiewicz.
Tytuł oryginału: Podobieństwo i różnice obrazu radiologicznego achalazji i raka wpustu
Tytuł w wersji angielskiej: Similarities and differences in the radiological findings in achalasia and carcinoma of the cardia
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 8; s.617-624; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


527/21253

Autorzy: Janusz Woytoń, Marian Gabry¶, Bogdan Podwysocki.
Tytuł oryginału: Stężenie AFP w surowicy krwi ciężarnych w przebiegu poronienia zagrażaj±cego
Tytuł w wersji angielskiej: Serum alpha-fetoprotein level in pregnancy with imminent abortion
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 17; s.1411-1414; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


528/21253

Autorzy: Maria Warwas, Józef Sward, Janusz Malinowski.
Tytuł oryginału: Zachowanie się inhibitorów proteaz w surowicy krwi rodz±cych w przypadkach ostrego i przewlekłego niedotlenienia płodu
Tytuł w wersji angielskiej: Serum inhibitors of proteases during labour with acute and chronic fetal hypoxaemia
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 17; 1415-1419; tab., bibliogr. 25 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


529/21253

Autorzy: Maria Warwas, Janusz Malinowski, Józef Sward.
Tytuł oryginału: Zachowanie się inhibitorów proteaz w surowicy krwi ciężarnych z EPH-gestoz±
Tytuł w wersji angielskiej: Serum inhibitors of proteases in pregnant women with EPH-gestosis
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1983 T.36 nr 18; s.1519-1522; tab., bibliogr. 25 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


530/21253

Autorzy: Krystyna Karmańska, Ireneusz Całkosiński.
Tytuł oryginału: Wpływ surowic anty-theta i antyesterazowej (anti-ANAEpS) na poziom limfocytów T we krwi obwodowej myszy zarażonych T. spiralis
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of anti-theta or antiANAEpS serum on the level of peripheral blood T lymphocytes of mice infected with T. spiralis
¬ródło: Wiad.Parazytol.
Szczegóły: 1983 T.29 nr 4-6; s.469-473; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


531/21253

Autorzy: Jacek Potoczek, Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: O korozji amalgamatów
Tytuł w wersji angielskiej: About the corrosion of amalgams
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1983; s.173-183; bibliogr. 23 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


532/21253

Autorzy: Halina Szczepańska, Hanna Nowak-Malinowska, Marek Ziętek.
Tytuł oryginału: Protetyczne leczenie desmodontozy
Tytuł w wersji angielskiej: Prosthetical therapy of desmodontosis
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1983; s.185-190; ryc., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


533/21253

Autorzy: Marek Ziętek, Robert Boj.
Tytuł oryginału: Puszka polimeryzacyjna do wykonywania próbek w badaniach udarno¶ci metod± Charpy
Tytuł w wersji angielskiej: Polimerizating box for investigation of impact resistance with metod of Charpy
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1983; s.191-195; ryc., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


534/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie w±troby a praktyka stomatologiczna
Tytuł w wersji angielskiej: Viral hepatitis and dental practice
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1983; s.197-206; bibliogr. 25 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


535/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Jacek Potoczek.
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci amalgamatów
Tytuł w wersji angielskiej: Properties of amalgams
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1983; s.159-171; ryc., tab., bibliogr. 26 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


536/21253

Autorzy: Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Dariusz Wołowiec, Joanna Malczewska, Krzysztof Gabry¶.
Tytuł oryginału: Przypadek przetoki przełykowo-tchawniczej w przebiegu ziarnicy zło¶liwej
Tytuł w wersji angielskiej: A case of tracheo-oesophageal fistula during Hodgkin's disease
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.15 nr 1-2; s.65-68; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


537/21253

Autorzy: Zofia Gał±zka, Krzysztof Gabry¶, Zdzisława Bem.
Tytuł oryginału: Występowanie zmian kostnych w ziarnicy zło¶liwej
Tytuł w wersji angielskiej: Skeletal changes in Hodgkin's disease
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.15 nr 3-4; s.155-160; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


538/21253

Autorzy: Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Zależno¶ci między procesami wewn±trzkomórkowej przemiany materii i sprawno¶ci± czynno¶ciow± limfocyta
¬ródło: Acta Haematol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.15 nr 3-4; s.189-193; bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


539/21253

Autorzy: Ireneusz Całkosiński, Marcin ¦witała.
Tytuł oryginału: Changes in blood level of catecholamines during arterial blood pressure rise induced with sciatic nerve stimulation
¬ródło: Acta Physiol.Pol.
Szczegóły: 1984 Vol.35 no.1; s.47-51; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 9.000


540/21253

Autorzy: Zenon Orzechowski, Marek Wroński, Mieczysław Jerzykowski.
Tytuł oryginału: Barbituranowa ochrona mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Barbiturate protection of the brain
¬ródło: Anestezjol.Intens.Ter.
Szczegóły: 1984 T.16 nr 1; s.73-77; bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


541/21253

Autorzy: Jerzy Ferber, Marek Wroński.
Tytuł oryginału: Zapobieganie ostrej okołooperacyjnej prężnej odmie mózgowej w operacjach w obrębie tylnej jamy czaszki wykonywanych w pozycji siedz±cej chorego
Tytuł w wersji angielskiej: Prevention of acute expanding intracranial pneumocele during operations within the posterior cranial fossa with the patient in sitting position
¬ródło: Anestezjol.Intens.Ter.
Szczegóły: 1984 T.16 nr 4; s.361-368; ryc., tab., bibliogr. 28 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


542/21253

Autorzy: Zenon Orzechowski, Marek Wroński.
Tytuł oryginału: Zastosowanie leków blokuj±cych kanał wapniowy w stanach ostrego niedokrwienia mózgu
Tytuł w wersji angielskiej: Use of drugs blocking the calcium channel in acute brain ischaemia
¬ródło: Anestezjol.Intens.Ter.
Szczegóły: 1984 T.16 nr 1; s.69-72; tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


543/21253

Autorzy: Józef Prandota, Lidia Panków-Prandota, Emilia Furmaniak-KaĽmierczak, Witold Juzwa, Franciszek Iwańczak, Andrzej Rotter.
Tytuł oryginału: Dynamics of changes in the blood coagulation system, fibrynolysis and kallikreinogenesis in endotoxin shock in rabbits
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.3; s.357-368; tab., bibliogr. 38 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


544/21253

Autorzy: Michał Zimecki, Jerzy Zwoliński, Jan Ryżewski, Zbigniew Wieczorek.
Tytuł oryginału: Effect of hydrazide cysteine on T cells. II. Human autologous rosette forming cells belong to two subpopulations differing with respect to the sensitivity to hydrocortisone and hydrazide cysteine
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.3; s.281-285; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


545/21253

Autorzy: Renata Jankowska, Helena Szalaty, Józef Małolepszy.
Tytuł oryginału: Effect of interferon and polyvalent bacterial vaccine on histamine release from sensitized mouse mastocytes
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.9-16; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


546/21253

Autorzy: Janina Zielińska-Jenczylik, Alicja Sypuła, Wojciech Cisowski.
Tytuł oryginału: Effect of plant extracts on the in vitro interferon synthesis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.5; s.577-582; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


547/21253

Autorzy: Elżbieta Prusak, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Tadeusz Wilusz, Apolinary Szewczuk.
Tytuł oryginału: Effect of some chemical modifications of basic pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) on its reaction with specific antibody
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.103-108; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


548/21253

Autorzy: Renata Jankowska, Helena Szalaty, Józef Małolepszy.
Tytuł oryginału: Effect of verapamil on interferon production, mastocyte degranulation and histamine release - studies in mice sensitized with ovalbumin
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.5; s.583-587; tab., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


549/21253

Autorzy: Marian Grybo¶.
Tytuł oryginału: G, A and M immunoglobulin levels in parturient's blood serum, umbilical blood of their neonates and the amniotic fluid in physiological deliveries
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.127-134; tab., bibliogr. 32 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


550/21253

Autorzy: Marian Grybo¶.
Tytuł oryginału: G, A and M immunoglobulin levels in the parturients' blood serum, umbilical blood of their neonates, and the amniotic fluid in deliveries of prolonged pregnancies
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.4; s.397-403; tab., bibliogr. 20 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


551/21253

Autorzy: Wiesław Prusek, Ewa Wieczorek, Maria Podwysocka, Teresa Agopsowicz.
Tytuł oryginału: Humoral and cellular immune mechanisms in children with spastic bronchitis
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.2; s.167-176; tab., bibliogr. 33 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


552/21253

Autorzy: Jerzy Osada, Wanda Dobryszycka.
Tytuł oryginału: Hybrid protein containing heavy subunit of haptoglobin and light subunit of immunoglobulin G
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.2; s.221-229; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


553/21253

Autorzy: Ewa Ko¶cielniak.
Tytuł oryginału: Immunological aspects of HBs antigenemia in patients with hematological malignancies
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.71-76; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


554/21253

Autorzy: Iwona K±tnik, Tadeusz Guszczyński, Wanda Dobryszycka.
Tytuł oryginału: Immunological comparison of glycopeptides obtained from haptoglobin types 1-1, 2-1 and 2-2
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.111-120; ryc., tab., bibliogr. 17 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


555/21253

Autorzy: Helena Szalaty, Maria Wrzyszcz.
Tytuł oryginału: Influence of vaccinum cholericum, polyvaccinum and Alavac S preparation on MU-IFN-alpha production
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.1; s.1-7; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


556/21253

Autorzy: Ryszarda Żabska, Tadeusz Jakóbiec.
Tytuł oryginału: Investigations on derivatives of 5-aminomethyl-6/p-chloro-phenyl/-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.3; s.255-261; ryc., tab., bibliogr. 8 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


557/21253

Autorzy: Ryszarda Żabska, Tadeusz Jakóbiec.
Tytuł oryginału: New 2-substituted derivatives of 5-aminomethyl-6-/p-chlorophenyl/-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.3; s.263-268; ryc., tab., bibliogr. 6 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


558/21253

Autorzy: Grażyna Go¶ciniak, Jadwiga Maresz-Babczyszyn, Kryspina Grzybek-Hryncewicz.
Tytuł oryginału: Phagocytosis and intracellular killing of mucoid and nonmucoid variants of Pseudomonas aeruginosa by polymorphonuclear leukocytes: effect of specific immune sera
¬ródło: Arch.Immunol.Ther.Exp.
Szczegóły: 1984 Vol.32 no.4; s.467-479; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.092
Ranking MNiI/KBN: 7.000


559/21253

Autorzy: Wanda Dobryszycka, Grzegorz Sawicki, Kazimierz G±siorowski.
Tytuł oryginału: Elektroforetyczne frakcje hemoglobiny szczurów zatruwanych octanem ołowiu
Tytuł w wersji angielskiej: Electrophoretic hemoglobin fractions in rats intoxicated with lead acetate
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1984 T.17 nr 1; s.17-21; ryc., tab., bibliogr. 7 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


560/21253

Autorzy: Jadwiga Biernat, Józef Szymczak, Alicja Żechałko.
Tytuł oryginału: Hipolipemiczne działanie klofibratu u szczurów przy diecie niskobiałkowej i zatruciu ołowiem. Cz. I. WskaĽniki przemian lipidowych w osoczu i w±trobie
Tytuł w wersji angielskiej: Hypolipemic action of clofibrate in rats fed low albuminous diet and intoxicated with lead. Part I. Indices of plasma and liver lipid metabolism
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1984 T.17 nr 1; s.83-89; tab., bibliogr. 23 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


561/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Skład chemiczny nasion uprawianych w Polsce odmian rzepaku
Tytuł w wersji angielskiej: Chemical composition of rape-seeds varieties cultivated in Poland
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1984 T.17 nr 4; s.283-286; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


562/21253

Autorzy: Maria Warwas, Wanda Dobryszycka.
Tytuł oryginału: Wpływ ostrego zatrucia solami Pb2+ na poziom białek ostrej fazy osocza krwi szczurów
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of acute intoxication with Pb2+ salt on acute phase proteins level in rat plasma
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1984 T.17 nr 2; s.149-152; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


563/21253

Autorzy: Wanda Dobryszycka, Grzegorz Sawicki, Kazimierz G±siorowski.
Tytuł oryginału: Wpływ ostrego zatrucia szczurów jonami Pb2+ na glikozylację hemoglobiny in vivo i in vitro
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of acute intoxication of rats with Pb2+ ions on hemoglobin glycosylation in vivo and in vitro
¬ródło: Bromat.Chem.Toksykol.
Szczegóły: 1984 T.17 nr 1; s.11-15; ryc., tab., bibliogr. 24 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


564/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jan Haftek, Heliodor Kasprzak.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie niestabilno¶ci poł±czenia czaszkowo-kręgosłupowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of instability of cranio-spinal juncture in rheumatoid arthritis
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1984 T.49 nr 1; s.5-9; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


565/21253

Autorzy: Jan Urban, Andrzej Ja¶kiewicz.
Tytuł oryginału: Samoistne przemieszczanie się drutu Kirschnera do klatki piersiowej po zespoleniu stawu obojczykowo-barkowego
Tytuł w wersji angielskiej: Idiopathic displacement of Kirschner wire to the thoracic cavity after the osteosynthesis of acromioclavicular joint
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1984 T.49 nr 4; s.399-402; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


566/21253

Autorzy: Stanisław Konzal.
Tytuł oryginału: Własna odmiana zewnętrznej stabilizacji trzonu ko¶ci piszczelowej - badania biomechaniczne i wyniki kliniczne
Tytuł w wersji angielskiej: Own variation of external stabilization of tibia diaphysis - biomechanical examinations and clinical results
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1984 T.49 nr 3; s.235-238; soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


567/21253

Autorzy: Tomasz Cieszyński, Barbara Ujma-Czapska, Maria Drzewiecka.
Tytuł oryginału: Wpływ stałego pola elektrycznego na wiotki niedowład kończyny dolnej po ostrym zapaleniu rogów przednich rdzenia
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of positive electrostatic field on flaccid paresis of the lower extremity following acute poliomyelitis
¬ródło: Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.
Szczegóły: 1984 T.49 nr 1; s.59-64; ryc., tab., bibliogr. 13 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


568/21253

Autorzy: Mieczysław Ziółkowski, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: The external aperture of the human vestibular aqueduct
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1984 Vol.43 no.3; s.227-233; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


569/21253

Autorzy: Czesław Niżankowski, Mieczysław Ziółkowski, Zbigniew Rajchel, Janusz Marek, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Measurements and descriptive study of the osseous labyrinth in newborns
¬ródło: Folia Morphol.
Szczegóły: 1984 Vol.43 no.4; s.289-294; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


570/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Marek Grabiński, Jadwiga Szymczak.
Tytuł oryginału: Ocena funkcji hormonalnej nadnerczy u kobiet z hirsutyzmem idiopatycznym
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of adrenal hormonal function in women with idiopathic hirsutism
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.55 nr 6; s.457-463; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


571/21253

Autorzy: Jerzy Robaczyński, Małgorzata Pawelec, Andrzej Wilczyński, Tomasz Michalik.
Tytuł oryginału: Trudno¶ci w interpretacji wyników badań serologicznych w diagnostyce toksoplazmozy przewlekłej u kobiet w ci±ży
Tytuł w wersji angielskiej: Difficulties in the interpretation of the results of serological investigations in the diagnosis of chronic toxoplasmosis in pregnant women
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.55 nr 6; s.427-433; tab., bibliogr. 19 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


572/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz, Marek Grabiński, Grażyna Tupikowska, Jadwiga Szymczak.
Tytuł oryginału: Zastosowanie spironolaktonu w leczeniu kobiet z chorob± wielotorbielowych jajników z towarzysz±c± hyperprolaktynemi±
Tytuł w wersji angielskiej: The use of spironolactone in the treatment of women with polycystic ovarian disease associated with hyperprolactinaemia
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.55 nr 10; s.737-740; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


573/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz, Paul Vecsei, Stanisław Gruszka, Jadwiga Szymczak, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Marek Grabiński.
Tytuł oryginału: Diagnosis of congenital adrenal hyperplasia based on plasma 21-deoxycortisol level determined with a specific radioimmunoassay
¬ródło: Mat.Med.Pol.
Szczegóły: 1984 Vol.16 nr 2-4 (52); s.95-98; ryc., tab., bibliogr.10 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


574/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz, Paul Vecsei, Stanisław Gruszka, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Jadwiga Szymczak, Marek Grabiński.
Tytuł oryginału: Urinary 21-deoxycortisol and 17-hydroxyprogesterone in congenital adrenal hyperplasia
¬ródło: Mat.Med.Pol.
Szczegóły: 1984 Vol.16 nr 2-4 (52); s.91-94; ryc., tab., bibliogr. 3 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 4.000


575/21253

Autorzy: Krzysztof Borysławski, Wiesław Kurlej.
Tytuł oryginału: Próba oceny kompensacyjnego rozwoju noworodków pierworodnych w wieku niemowlęcym (na podstawie badań ci±głych dzieci wrocławskich)
Tytuł w wersji angielskiej: An attempt to estimate compensative development of 1st borns during infancy (longitudinal study of Wrocław children)
¬ródło: Mat.Pr.Antropol.
Szczegóły: 1984 nr 105; s.63-71; tab., bibliogr. [28] poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


576/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie spondylozy szyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of cervical spondylosis
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 2; s.143-149; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


577/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jan Haftek.
Tytuł oryginału: Kłębczaki o nietypowym umiejscowieniu
Tytuł w wersji angielskiej: Glomangiomas of atypical location
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 4; s. 339-343; ryc., bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


578/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jan Haftek.
Tytuł oryginału: Neurogenne chromanie przestankowe
Tytuł w wersji angielskiej: Neurogenic intermittent claudication
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 5; s.493-497; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


579/21253

Autorzy: Heliodor Kasprzak, Jan Haftek, Włodzimierz Jarmundowicz.
Tytuł oryginału: Operacyjne przemieszczenie nerwu łokciowego w przypadku postępuj±cego jego niedowładu
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical shifting of ulnar nerve in a case of the progressive paresis
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 3; s. 247-252; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


580/21253

Autorzy: Ryszard Podemski, Ewa Jarzębska, Alicja Bakierowska.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć testu "Token" w diagnostyce afazji
Tytuł w wersji angielskiej: The usefulness of the Token test in the diagnosis of aphasia
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 6; s.547-551; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


581/21253

Autorzy: Jan Haftek, Włodzimierz Jarmundowicz, Heliodor Kasprzak, Andrzej Radek, Janusz JóĽwiak, Paweł Baranowski.
Tytuł oryginału: Taktyka radykalnych operacji w obrębie kręgosłupa i rdzenia kręgowego
Tytuł w wersji angielskiej: Tactics of radical operations on the spine and spinal cord
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 4; s.345-349; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


582/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Heliodor Kasprzak.
Tytuł oryginału: Zastosowanie kleju żelatynoworezorcynowoformaldehydowego (GRF) w chirurgicznym leczeniu przetok płynu mózgowo-rdzeniowego
Tytuł w wersji angielskiej: The use of gelatin-resorcin-formaldehyde adhesive (GRF) in the surgical treatment of cerebrospinal fluid fistulas
¬ródło: Neurol.Neurochir.Pol.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 3; s.241-246; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


583/21253

Autorzy: S[ylwester] Mordarski, L. D±bek, M. Młostek.
Tytuł oryginału: Prigodnost' bespreryvnogo vnutrivennogo vlivanija Relanium (Diazepam) dlja zashhity psichiki operirovannych v usl'ovijach provodnikovogo obezbolivanija
Tytuł w wersji angielskiej: The value of continuous intravenous infusion of Relanium performed in order to protect the psyche of persons operated in bloock anaesthesia
¬ródło: Nov.Farm.Med.
Szczegóły: 1984 T.18 nr 4; s.129-131; bibliogr. 16 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: RU


584/21253

Autorzy: Irena Baran, Andrzej Lange, Maciej Przestalski.
Tytuł oryginału: Autoprzeciwciała i reaktywno¶ć skórna na PPD i SK-SD u chorych z rakiem krtani
Tytuł w wersji angielskiej: Autoantibodies and skin reactivity to PPD and SK-SD in patients with laryngeal cancer
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.183-185; tab., bibliogr. 3 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


585/21253

Autorzy: Jarosław Kapu¶ciński.
Tytuł oryginału: Badania elektronystagmograficzne u chorych z zespołem szyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: Electronystagmography in patients with cervical syndrom
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.435-437; tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


586/21253

Autorzy: Irena Baran, Michał Jeleń.
Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (B.A.C.) guzów krtani
Tytuł w wersji angielskiej: The thin - needle biopsy method in the tumors of the larynx
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.91-93; ryc., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


587/21253

Autorzy: Jarosław Iwankiewicz.
Tytuł oryginału: ENG w jednostronnych uszkodzeniach nerwu twarzowego
Tytuł w wersji angielskiej: ENG in unilateral damages of facial nerve
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.457-459; bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


588/21253

Autorzy: Stanisław Iwankiewicz.
Tytuł oryginału: Fotografia operacji ucha ¶rodkowego
Tytuł w wersji angielskiej: Photography in middle ear surgery
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.255-256; bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


589/21253

Autorzy: Stanisław Iwankiewicz, Kazimierz Jacyszyn, Marek Malczewski, Marek Bochnia.
Tytuł oryginału: Kumulacja benzopirenów we krwi i w krtani u chorych tego narz±du
Tytuł w wersji angielskiej: Cumulation of benzopyrens in blood and larynx in patients with laryngeal cancer
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.80-82; bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


590/21253

Autorzy: Lucyna Po¶piech.
Tytuł oryginału: Niektóre aspekty rozpoznawania choroby Meniere'a
Tytuł w wersji angielskiej: Some aspects of diagnosis Meniere's disease
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.462-464; ryc., bibliogr. 4 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


591/21253

Autorzy: Helena Kustrzycka, Irena Bihl, Irena Baran.
Tytuł oryginału: Ocena termografii jako badania diagnostycznego w nowotworach krtani
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of thermography as diagnostic investigation in tumors of the larynx
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.77-80; ryc., tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


592/21253

Autorzy: Stanisław Iwankiewicz, Władysław Birecki, Lucyna Po¶piech, Marek Bochnia.
Tytuł oryginału: Ochrona słuchu i równowagi w otitis media purulenta
Tytuł w wersji angielskiej: Hearing and equilibrium protection in otitis media purulenta
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.222-224; bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


593/21253

Autorzy: Stanisław Iwankiewicz, Mohamed Babiker Gameel, Irena Baran, Dariusz Zatoński.
Tytuł oryginału: Rozpoznanie rozległo¶ci zmian w raku krtani
Tytuł w wersji angielskiej: The diagnosis of the extension of latyngeal carcinoma
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.64-65; bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


594/21253

Autorzy: Jolanta KuĽniar, Lucyna Po¶piech, Jarosław Iwankiewicz.
Tytuł oryginału: Słuch a pooperacyjne reakcje przedsionkowe w zabiegach kofochirurgicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Hearing and postoperative ENG findings in kofosurgery operations
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.389-391; ryc., bibliogr. 4 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


595/21253

Autorzy: Leon Handzel.
Tytuł oryginału: Stan i funkcja zastępczego aparatu głosowego w diagnostyce pooperacyjnej laryngektomowanych
Tytuł w wersji angielskiej: The state and function of vicarious voice apparatus in post operative diagnosis of the laryngectomized
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.190-192; bibliogr. 3 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


596/21253

Autorzy: Lucyna Po¶piech, Jarosław Iwankiewicz.
Tytuł oryginału: ¦ród- i pooperacyjne odczyny przedsionkowe w zabiegach kofochirurgicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Intra- and postoperative vestibular reactions in kofosurgery
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.387-389; ryc., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


597/21253

Autorzy: Stanisław Iwankiewicz.
Tytuł oryginału: Wskazania do opearcji w otitis media purulenta
Tytuł w wersji angielskiej: Indications for surgery in suppurative otitis media
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.220-222; tab., bibliogr. 5 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


598/21253

Autorzy: Włodzimierz Fal, Zbigniew Ziemski, Alicja Lucińska, Ewa Kubiszyn.
Tytuł oryginału: Zachowanie się poziomu histaminy i serotoniny pełnej krwi w przebiegu raka krtani
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of histamine and serotonin level in peripheral blood in course of cancer of larynx
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.198-199; bibliogr. 4 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


599/21253

Autorzy: Jerzy Rak.
Tytuł oryginału: Znaczenie badań histologicznych i histochemicznych w ocenie stopnia zagrożenia przemian± zło¶liw± zmian przerostowych krtani okre¶lanych jako stany przedrakowe
Tytuł w wersji angielskiej: Importance of histological and histochemical examinations in estimation the degree of menance of malignation in laryngeal hypertrophy - precancerous lesions
¬ródło: Otolaryngol.Pol.
Szczegóły: 1984 supl.; s.70-73; ryc., bibliogr. 4 poz., summ.
Uwagi: XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego. ŁódĽ, 24-26.IX.1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


600/21253

Autorzy: Zuzanna Morawska, Irena Makulska, Adrianna Morawska.
Tytuł oryginału: Dna moczanowa u dzieci
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 nr 2; s.143-146; ryc., tab., bibliogr.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


601/21253

Autorzy: Danuta Drak, Andrzej Niedziółka, Sylwia Brodzka, Michał Gruszecki, Ludmiła Kazimierczak-Gierlak, Barbara Nienartowicz.
Tytuł oryginału: Dramatyczny przebieg pneumocystowego zapalenia płuc u dwojga niemowl±t powikłanego wodniakami podtwardówkowymi
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.197-199; bibliogr. 7 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


602/21253

Autorzy: Halina Baranowska, Marek Rawski.
Tytuł oryginału: Enterocolitis necroticans jako zagrożenie życia okresu noworodkowego
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.71-73; bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


603/21253

Autorzy: E[lżbieta] Gajewska, M[aria] Kapłońska, T[eresa] Jabłońska, Z. Zaleska, M[ałgorzata] Czyżewska.
Tytuł oryginału: Idiopatyczny zespół zaburzeń oddychania (IZZO) - najnowsze pogl±dy na etiologię, patogenezę i postępowanie
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.34-39; ryc., bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


604/21253

Autorzy: G[rażyna] Durek, A[nna] Żołnowska.
Tytuł oryginału: Naloxon w odwracaniu ponarkotycznej niewydolno¶ci oddechowej u noworodków
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.165-168; tab., bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


605/21253

Autorzy: Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Halina Baranowska.
Tytuł oryginału: Niewydolno¶ć oddechowa w następstwie nowotworów klatki piersiowej u noworodków i niemowl±t
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s. 169-173; tab., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


606/21253

Autorzy: Elżbieta Gajewska, Danuta Wachnik, Barbara Fuchs, Stanisława Orlik-Adamska.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci urz±dzenia "Pulmarca" 1401 firmy Dräger w leczeniu niewydolno¶ci oddechowej u noworodków donoszonych
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s. 85-88; tab., bibliogr. 17 poz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


607/21253

Autorzy: Andrzej Niedziółka, Danuta Drak, Jacek Adamus, Ewa Czarnecka, Michał Gruszecki, Ludmiła Kazimierczak-Gierlak, Barbara Nienartowicz.
Tytuł oryginału: Ostra niewydolno¶ć oddechowa wywołana odm± opłucnow± w przebiegu zapalenia płuc u niemowlęcia i dalsza obserwacja przypadku
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.194-196; bibliogr. 6 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


608/21253

Autorzy: Jerzy Czernik.
Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu wrodzonej przepukliny przeponowej u dzieci
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 supl.; s.205-209; bibliogr. 15 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Konferencji Naukowej "Intensywna terapia u dzieci". Wałbrzych 28-29 wrze¶nia 1984 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


609/21253

Autorzy: Józef Zaj±c, Krystyna Ciesielska, Andrzej Boznański.
Tytuł oryginału: Przedwczesne dojrzewanie płciowe idiopatyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Idiopathic precocious puberty
¬ródło: Pediatr.Pol.
Szczegóły: 1984 T.59 nr 12; s.1007-1012; ryc., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


610/21253

Autorzy: Halina Wojnowska-Dawiskiba.
Tytuł oryginału: Specjalizacja w pielęgniarstwie psychiatrycznym
¬ródło: Pielęg.Położ.
Szczegóły: 1984 nr 1; s.11-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


611/21253

Autorzy: Maryla Krasnowska, Renata Suchnicka, Józef Małolepszy, Renata Jankowska, Marita Nittner.
Tytuł oryginału: Badania kliniczne nad działaniem Diprophosu w dychawicy oskrzelowej
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical studies on the effect of Diprophos on bronchial asthma
¬ródło: Pneumonol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.52 nr 1; s.27-31; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


612/21253

Autorzy: Tomasz Szepietowski, Rajmund Adamiec, Daniela Imbs.
Tytuł oryginału: Dynamizm zmian miana przeciwciał przeciwko wirusowi cytomegalii u chorych długotrwale dializowanych
Tytuł w wersji angielskiej: The dynamics of changes in the titre of cytomegalovirus antibodies in patients on long-term dialysis treatment
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1984 T.71 nr 6; s.363-371; ryc., tab., bibliogr. 15 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


613/21253

Autorzy: Marian Klinger, Zenon Szewczyk.
Tytuł oryginału: Nowe tendencje w badaniach nad patogenez± i przebiegiem kłębkowych zapaleń nerek
¬ródło: Pol.Arch.Med.Wewn.
Szczegóły: 1984 T.71 nr 6; s.263-271; bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


614/21253

Autorzy: Jan Doliński, Paweł Kociatkiewicz, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Jerzy Woldan.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy resekcj± żoł±dka sposobem Billroth II i całkowitym podprzeponowym przecięciem nerwów błędnych z plastyk± odĽwiernika
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1984 T.56 nr 8; s.902-904
Uwagi: Materiały 50 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 18-20 wrze¶nia 1980 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


615/21253

Autorzy: Stanisław Milnerowicz, Otton Bader, Jerzy Błaszczuk.
Tytuł oryginału: Postępowanie w uchyłkach Meckela w materiale własnym
Tytuł w wersji angielskiej: Management of Meckel's diverticulum
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1984 T.56 nr 6; s.601-604; tab., bibliogr. 21 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


616/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Andrzej Dorobisz, Wojciech Witkiewicz, Piotr Szyber, Wojciech Sosnowski, Zbigniew Rybak, Wojciech Kwa¶nik.
Tytuł oryginału: Przyczyny i leczenie ostrej niewydolno¶ci tętniczej w materiale własnym
¬ródło: Pol.Przegl.Chir.
Szczegóły: 1984 T.56 nr 4; s.431-434; tab.
Uwagi: Materiały 50 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 18-20 wrze¶nia 1980 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


617/21253

Autorzy: Włodzimierz Jarmundowicz, Jerzy Zajgner.
Tytuł oryginału: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego - diagnostyka kliniczna i radiologiczna oraz leczenie chirurgiczne
Tytuł w wersji angielskiej: Cervical spine degenerative changes - clinical and radiological diagnosis and surgical treatment
¬ródło: Pol.Przegl.Radiol.
Szczegóły: 1984 T.48 nr 5; s.253-258; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


618/21253

Autorzy: Maria Knapik-Kordecka.
Tytuł oryginału: Białka ostrej fazy w przewlekłej obwodowej niewydolno¶ci tętniczej
Tytuł w wersji angielskiej: Acute phase proteins in the chronic peripheral arterial failure
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 25-26; s.845-848; tab., bibliogr. 30 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


619/21253

Autorzy: Julian Kornobis, Barbara ¦wi±tek, Zofia Parkitna-Cegła, Jerzy Knap, Andrzej Morawski.
Tytuł oryginału: Błędy lekarskie w położnictwie
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 14; s.485-491
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


620/21253

Autorzy: Otton Bader, Teresa Rosińska, Jolanta Jastrzębska, Anna Markowska, Stanisław Milnerowicz, Krzysztof Grabowski.
Tytuł oryginału: Czę¶ciowe wycięcie żoł±dka z i bez pasażu dwunastniczego; znaczenie dla przemiany węglowodanowej i wydzielania insuliny
Tytuł w wersji angielskiej: Partial gastrectomy with and without duodenal passage: an importance for carbohydrates metabolism and insulin secretion
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 27; s.907-909; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


621/21253

Autorzy: Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.
Tytuł oryginału: Genetycznie uwarunkowane zaburzenia kinetyki leków i ich kliniczne znaczenie
Tytuł w wersji angielskiej: Genetically determined disorders of pharmacokinetics and their clinical significance
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 51-52; s.1687-1690; tab., bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


622/21253

Autorzy: Marian Klinger.
Tytuł oryginału: Kłębkowe zapalenia nerek w wybranych wskaĽnikach stanu układu immunologicznego i metabolizmu limfocyta [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 8; s.265-268; tab.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


623/21253

Autorzy: Tamara Parczewska, Jerzy Lewczuk.
Tytuł oryginału: Niektóre czynniki wpływaj±ce na powrót do pracy zawodowej po przebyciu zawału serca wpływ na nawroty zawału i ¶miertelno¶ć
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 50; s.1669-1672; bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


624/21253

Autorzy: Zenon Szewczyk, Rajmund Adamiec.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci leczenia ketoprofenem i sulindakiem u chorych na przewlekłe glomerulopatie
Tytuł w wersji angielskiej: Effectiveness of ketoprofen and sulindac therapy in patients with a chronic glomerulopathies
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 28; s.933-938; ryc., tab., bibliogr. 12 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


625/21253

Autorzy: Krystyna Markocka-M±czka, Krzysztof Grabowski, Kajetan Pochciał.
Tytuł oryginału: Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u chorych w podeszłym wieku w ¶wietle własnych obserwacji
Tytuł w wersji angielskiej: Own experience with the acute appendicitis in elderly
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 37; s.1231-1232; tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


626/21253

Autorzy: Wiesława Kwolek, Anna Affelska, Zdzisław Plamieniak.
Tytuł oryginału: Przej¶ciowe objawy niedokrwienne mózgu w przebiegu jednostronnego zwężenia tętnicy kręgowej
Tytuł w wersji angielskiej: Transient symptoms of cerebral ischemia in the course of unilateral constriction of vertebral artery
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 5; s.147-149; ryc., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


627/21253

Autorzy: Krystyna Łoboz-Grudzień.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć badania przepływu krwi w aorcie metod± dopplerowsk± w ocenie czynno¶ci lewej komory serca i zastawek aortalnych [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 25-26; s.883-886
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


628/21253

Autorzy: Andrzej Milewicz, Marek Grabiński, Grażyna Bednarek-Tupikowska.
Tytuł oryginału: Przypadek postpubertalnej formy niedoboru 21-hydroksylazy z wielotorbielowatym powiększeniem jajników
Tytuł w wersji angielskiej: A case of postpubertal deficit of 21-hydroxylase with polycystic enlargement of the ovaries
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 13; s.439-440; bibliogr. 13 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


629/21253

Autorzy: Piotr Milejski, Jadwiga Nowicka, Michał Masiak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Sabina Kotlarek-Haus.
Tytuł oryginału: Test "Rubenosticon" w chorobach krwi i układu limforetikularnego
Tytuł w wersji angielskiej: Rubenosticon in haematological and lymphoreticular disorders
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 24; s.815-818; tab., bibliogr. 7 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


630/21253

Autorzy: Zbigniew Knapik, Zbigniew Sajewicz, Elżbieta Poniewierka.
Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy na aktywno¶ć bioelektryczn± żoł±dka
Tytuł w wersji angielskiej: An influence of diabetes mellitus on the gastric bioelectric activity
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 18; s.609-610; ryc., tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


631/21253

Autorzy: Walentyna Mazurek.
Tytuł oryginału: Wpływ jednorazowych i powtarzanych wysiłków fizycznych na stężenie w surowicy krwi wybranych hormonów u chorych na chorobę niedokrwienn± serca [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 5; s.151-154; tab.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


632/21253

Autorzy: Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Marek Bolanowski, Andrzej Grzegorz Janicki.
Tytuł oryginału: Zaburzenia kinetyki leków w stanach patologicznych i ich kliniczne znaczenie
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 51-52; s.1681-1686; tab., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


633/21253

Autorzy: Andrzej Kübler.
Tytuł oryginału: Zastosowanie cewnikowania tętnicy płucnej i komputerowej analizy wymiany gazowej w płucach dla przyłóżkowej oceny stanu chorych w oddziale intensywnej terapii [streszczenie pracy habilitacyjnej]
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1984 T.39 nr 43; s.1429-1431
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


634/21253

Autorzy: K[rystyna] Michalak, A[ntoni] Sidorowicz.
Tytuł oryginału: The effect of phosphatidylserine vesicles on conformational changes of trypsin labeled with o-phthaldialdehyde
¬ródło: Post.Biol.Kom.
Szczegóły: 1984 T.11 nr 3-4; s.425-427; ryc., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 5.000


635/21253

Autorzy: Marian Klinger, Zenon Szewczyk.
Tytuł oryginału: Współpraca międzykomórkowa w fizjologicznej odpowiedzi immunologicznej; klinicy¶ci o faktach i hipotezach
Tytuł w wersji angielskiej: Cellular cooperation in the physiological immune response; clinicians about the facts and hypothesis
¬ródło: Post.Hig.Med.Do¶w.
Szczegóły: 1984 T.38 nr 3; s.257-279; bibliogr. 54 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


636/21253

Autorzy: Waldemar Wysokiński, Andrzej Szuba.
Tytuł oryginału: Zachowanie się antytrombiny III, alfa2-makroglobuliny i alfa1-antytrypsyny w miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych
Tytuł w wersji angielskiej: The behaviour of antithrombin III, alfa2-macroblobulin and alfa1antitrypsin in obliterative arteriosclerosis of the lower limbs
¬ródło: Prace Nauk.AM Wrocław
Szczegóły: 1984 R.17 nr 1 (40); s.137-144; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


637/21253

Autorzy: Danuta Ziętowska, Bogumił Płonka.
Tytuł oryginału: Badania kontrolne pacjentów z bezzębiem leczonych protetycznie zmodyfikowan± metod± wrocławsk±
Tytuł w wersji angielskiej: Control investigations of edentulos patients undergoing prosthetic treatment by the modified Wrocław method
¬ródło: Protet.Stomatol.
Szczegóły: 1984 T.34 nr 1; s.25-28; bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


638/21253

Autorzy: Feliks W±sik, Józef Małolepszy, Małgorzata Kibler-Nockowska, Jerzy Liebhart, Alicja Bliżanowska, Ewa Liebhart, Eugeniusz Baran, Maria Barancewicz-Łosek.
Tytuł oryginału: Współistnienie wyprysku kontaktowego i nadreaktywno¶ci oskrzeli u pracowników narażonych na przewlekłe działanie detergentów
Tytuł w wersji angielskiej: Coexistence of contact eczema and bronchial hyperreactivity in workers exposed chronically to detergents
¬ródło: Przegl.Dermatol.
Szczegóły: 1984 T.71 nr 2; s.127-133; tab., bibliogr. 20 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


639/21253

Autorzy: Leokadia Chatys-Górska, Anna Galar, Urszula Berny, Renata Bednorz, Danuta Zwolińska.
Tytuł oryginału: Wyniki 60 zabiegów dializy otrzewnej u niemowl±t i dzieci z ostr± niewydolno¶ci± nerek
Tytuł w wersji angielskiej: The results of 60 peritoneal dialysis in infants and children with acute renal insufficiency
¬ródło: Przegl.Pediatr.
Szczegóły: 1984 T.14 nr 1; s.47-49; tab., bibliogr. 11 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


640/21253

Autorzy: Klemens Skóra, Zygmunt Szydłowski, Maciej Wojtanowski, Piotr Szyber, Andrzej Dorobisz, Krzysztof Skrzyński.
Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne miażdżycy tętnic współistniej±cej z cukrzyc±
¬ródło: Rocz.Akad.Med.Białystok
Szczegóły: 1984 supl.42; s.196-198; tab., bibliogr. 4 poz.
Uwagi: Materiały II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Białystok, 20-21 maja 1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


641/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński, Józef Urban, Wojciech Żukowski.
Tytuł oryginału: Przygotowanie chorych z wolem nadczynnym i współistniej±c± dychawic± oskrzelow± do operacji za pomoc± węglanu litu
¬ródło: Rocz.Akad.Med.Białystok
Szczegóły: 1984 supl.42; s.122-123; bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Materiały II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Białystok, 20-21 maja 1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


642/21253

Autorzy: Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Jan Spodzieja, Jerzy Woldan.
Tytuł oryginału: Rak w wolu nawrotowym w materiale własnym
¬ródło: Rocz.Akad.Med.Białystok
Szczegóły: 1984 supl.42; s.61-63; tab., bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Materiały II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Białystok, 20-21 maja 1983 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


643/21253

Autorzy: Halina Grajeta, Józef Szymczak.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć arsenu w ro¶linnych produktach spożywczych pochodz±cych z okolic hut miedzi
Tytuł w wersji angielskiej: Arsenic content in plant food products from the vicinity of copper processing plants
¬ródło: Rocz.PZH
Szczegóły: 1984 T.35 nr 5; s.393-397; tab., bibliogr. 14 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


644/21253

Autorzy: Bożena Regulska, Rafał Ilow, Józef Szymczak.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć chromu w całodziennych posiłkach ze stołówek szkolnych
Tytuł w wersji angielskiej: Chromium content in daily food rations in school canteens
¬ródło: Rocz.PZH
Szczegóły: 1984 T.35 nr 4; s.333-336; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


645/21253

Autorzy: Rafał Ilow, Bożena Regulska, Józef Szymczak.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć chromu w ro¶linnych produktach spożywczych z okolic huty miedzi
Tytuł w wersji angielskiej: Chromium content in vegetable food products in the vicinity of a copper ore smelting plant
¬ródło: Rocz.PZH
Szczegóły: 1984 T.35 nr 3; s.217-220; tab., bibliogr. 15 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


646/21253

Autorzy: Józef Szymczak, Bożena Regulska, Rafał Ilow, Jadwiga Biernat.
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć kadmu, ołowiu i rtęci w posiłkach ze stołówek młodzieżowych
Tytuł w wersji angielskiej: Cadmium, lead and mercury levels in meals from canteens for young people
¬ródło: Rocz.PZH
Szczegóły: 1984 T.35 nr 4; s.327-332; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


647/21253

Autorzy: Sylwester Mordarski, Leszek D±bek, Maria Młostek-Piotrowska.
Tytuł oryginału: Warto¶ć ci±głego wlewu dożylnego Relanium dla ochrony psychiki operowanych w znieczuleniu przewodowym
¬ródło: Ter.Leki
Szczegóły: 1984 T.12(34) nr 6; s.241-244; bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 1.000


648/21253

Autorzy: Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Janusz Dembowski.
Tytuł oryginału: 110 nefrektomii radykalnych z powodu raka nerki
Tytuł w wersji angielskiej: 110 radical nephrectomies for renal carcinoma
¬ródło: Urol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 1; s.61-65; tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


649/21253

Autorzy: Romuald Zdrojowy.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci węglanu litu w leczeniu i zapobieganiu leukopenii po lekach cytostatycznych stosowanych w nowotworach układu narz±dów moczowo-płciowych
Tytuł w wersji angielskiej: Evaluation of the effectiveness of lithium carbonate in the treatment and prevention of leucopenia developing after cytostatic treatment in cases of urogenital neoplasms
¬ródło: Urol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 1; s.31-37; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


650/21253

Autorzy: Romuald Zdrojowy.
Tytuł oryginału: Wczesne wyniki czę¶ciowego wycięcia pęcherza moczowego z powodu zmian nowotworowych
Tytuł w wersji angielskiej: Early results of partial cystectomy for neoplasms
¬ródło: Urol.Pol.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 2; s.105-109; tab., bibliogr. 18 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


651/21253

Autorzy: Romuald Zdrojowy.
Tytuł oryginału: Jatrogenna kamica układu moczowego
Tytuł w wersji angielskiej: Iatrogenic urolithiasis
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 23; s.1885-1889; ryc., tab., bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


652/21253

Autorzy: Jakub KuĽniar, Andrzej Steciwko.
Tytuł oryginału: Niezwykły przypadek przebicia ropnia w±troby do worka osierdziowego o pomy¶lnym zej¶ciu
Tytuł w wersji angielskiej: An unusual case of hepatic abscess perforation into the pericardial sac with favourable outcome
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 22; s.1787-1790; ryc., bibliogr. 6 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


653/21253

Autorzy: Jerzy Błaszczuk, Zdzisław Jaworski, Stanisław Milnerowicz.
Tytuł oryginału: Rzadki przypadek uszkodzenia górnego odcinka przełyku
Tytuł w wersji angielskiej: A rare case of injury to the upper part of the oesophagus
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 18; s.1441-1444; ryc., bibliogr. 8 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


654/21253

Autorzy: Rajmund Adamiec, Krzysztof Kazimierczak.
Tytuł oryginału: Trudny diagnostycznie przypadek ostrego zapalenia mię¶nia serca
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnostically difficult case of acuta myocarditis
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1984 T.37 nr 12; s.933-936; bibliogr. 10 poz., soderż., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


655/21253

Autorzy: Rajmund Adamiec, Jacek Misterski.
Tytuł oryginału: Zapalenie kłębków nerkowych w przebiegu długotrwałego leczenia pierwotnego zwłóknienia płuc cuprenilem - Polfa
Tytuł w wersji angielskiej: Glomerulonephritis during prolonged treatment with penicillamine (cuprenil, Polfa) for primary pulmonary fibrosis
¬ródło: Wiad.Lek.
Szczegóły: 1984 T.37 nr18; s.1436-1440; bibliogr. 11 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


656/21253

Autorzy: Jerzy Robaczyński, Andrzej Wilczyński, Marek Kaniak, Tomasz Michalik.
Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w toksoplazmozie przewlekłej u kobiet w ci±ży
Tytuł w wersji angielskiej: The diagnostic and therapeutical problems of latent toxoplasmosis in pregnancy
¬ródło: Wiad.Parazytol.
Szczegóły: 1984 T.30 nr 3; s.321-330; tab., bibliogr. 32 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


657/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek, Jan Wnukiewicz.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć niektórych enzymów ¶liny w schorzeniach nowotworowych jamy ustnej
Tytuł w wersji angielskiej: Activity of some saliva enzymes in oral neoplastic diseases
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.179-188; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


658/21253

Autorzy: Barbara Bujwidowa, Irena Jagielska.
Tytuł oryginału: Analiza wad zgryzowych i zębowych u pacjentów z chorobami przyzębia
Tytuł w wersji angielskiej: Malocclusion in parodontopathies
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.139-149; tab., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


659/21253

Autorzy: Henryk Kaczkowski, Feliks Ćwioro, Wojciech Pawlak.
Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie pourazowego ograniczenia rozwierania szczęk
Tytuł w wersji angielskiej: Surgical treatment of post-traumatic restriction of jaw opening
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.89-94; ryc., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


660/21253

Autorzy: Urszula Kaczmarek.
Tytuł oryginału: Etiologia rozwojowych uszkodzeń szkliwa
Tytuł w wersji angielskiej: Etiology of developmental enamel defects
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.205-214; tab., bibliogr. 29 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


661/21253

Autorzy: Ewa Gwiazda, Wiesława Szepietowska, Adam Zawada.
Tytuł oryginału: Guzy zapalne jamy ustnej, rozpoznanie i leczenie
Tytuł w wersji angielskiej: Inflammable tumours of the oral cavity, recognition and treatment
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.45-51; tab., bibliogr. 10 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


662/21253

Autorzy: Elżbieta Krzysztoń.
Tytuł oryginału: Leczenie jonoforez± bólowych postaci mioartropatii i artropatii reumatoidalnych skroniowo-żuchwowych
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.37-43; ryc., bibliogr. 4 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


663/21253

Autorzy: Tadeusz Pawela, Jan Zarzycki, Aleksandra Osada, Andrzej Dubiel, Grażyna Mróz, Mariusz Sporniak, Jan Wnukiewicz.
Tytuł oryginału: Leczenie tkankowe w nerwobólu nerwu trójdzielnego
Tytuł w wersji angielskiej: Tissue treatment in trigeminal nerve pain (neuralgia)
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.95-104; tab., bibliogr. 12 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


664/21253

Autorzy: Jan Smereka, Jerzy Brzeziński.
Tytuł oryginału: Lekarze polscy promowani i doktoryzowani z zakresu stomatologii na Uniwersytecie Wrocławskim do roku 1939
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.267-271; bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


665/21253

Autorzy: Zofia Sozańska.
Tytuł oryginału: Materiały do wypełnień kanałów korzeniowych
Tytuł w wersji angielskiej: Root canal filling materials
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.233-244; bibliogr. 27 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


666/21253

Autorzy: Jan Ligocki.
Tytuł oryginału: Metody ł±czenia tworzyw sztucznych ze stopami metali przy wykonywaniu koron protetycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Methods of bounding plastic material to metal alloys in making prosthetic crowns
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.169-177; ryc., bibliogr. 21 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


667/21253

Autorzy: Teresa Ma¶lanka.
Tytuł oryginału: Niektóre problemy okluzyjne przy leczeniu protezami stałymi
Tytuł w wersji angielskiej: Some occlusal problems in treatment with fixed prostheses
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.159-167; ryc., bibliogr. 13 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


668/21253

Autorzy: Jan Wnukiewicz, Michał Jeleń, Andrzej Komorski, Paweł Ziemski.
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci cytologii aspiracyjnej cienkoigłowej w diagnostyce zmian guzowatych jamy ustnej, twarzy i szyi
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical evaluation of BAC technique in diagnosing tumors of the oral cavity, face and neck
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.105-111; tab., bibliogr. 7 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


669/21253

Autorzy: Stanisław Potoczek.
Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia chorób miazgi po ekstyrpacji
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of the results of the treatment of the pulp diseases after extirpation
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.217-222; summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


670/21253

Autorzy: Adam Zawada, Marta Pilak.
Tytuł oryginału: Ocena wyników resekcji wierzchołków korzeni zębów u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of effects of root apicectomy in children
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.27-35; tab., bibliogr. 16 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL


671/21253

Autorzy: Marta Pilak, Adam Zawada.
Tytuł oryginału: Ostre zębopochodne procesy zapalne u dzieci
Tytuł w wersji angielskiej: Acute odontogenic inflammatory processes in children
¬ródło: Wroc.Stomatol.
Szczegóły: 1984; s.21-26; tab., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: