Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POPIELA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 95Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku

1/95

Autorzy: Mieczysław Cisło, Andrzej Popiela, Krystian Blok, Beata Weber-D±browska, Marek D±browski.
Tytuł oryginału: Bakteriofagoterapia w połogowym zapaleniu sutka
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1988 T.59 supl.; s.160-163; bibliogr. 9 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 wrze¶nia 1988 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


2/95

Autorzy: Jan Kasiak, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Andrzej Popiela, Janusz ¦liż.
Tytuł oryginału: Ocena zgodno¶ci badania histopatologicznego z badaniem cytologicznym w III i wyższych grupach wg Papanicolaou na materiale I Kliniki Ginekologii AM we Wrocławiu
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1988 T.59 supl.; s.88-89; bibliogr. 13 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 wrze¶nia 1988 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


3/95

Autorzy: Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Andrzej Popiela, Krystian Porwolik, Janusz ¦liż, Jan Kasiak, Karol Cisorz.
Tytuł oryginału: Rak sutka w połogu i w okresie laktacji
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1988 T.59 supl.; s.158-160; bibliogr. 5 poz., streszcz.
Uwagi: Materiały Naukowe XXIII Zjazdu PTG. Wrocław, 24-27 wrze¶nia 1988 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


4/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Przypadek współistnienia choroby Bowena sromu z rakiem przedinwazyjnym szyjki macicy
Tytuł w wersji angielskiej: A case of the Bowen disease of the vulva accompanied by preinvasive cervical carcinoma
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1989 T.60 nr 2; s.123-127; ryc., bibliogr. 9 poz., soderż., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


5/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Mieczysław Cisło, Krystian Blok, Marian Grybo¶.
Tytuł oryginału: Laparaskopowa ocena guzów jajnika u kobiet
Tytuł w wersji angielskiej: Laparascope evaluation of ovarium tumor in women
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1991 T.62 supl.1; s.82-84; bibliogr. 9 poz., streszcz., summ.
Uwagi: Materiały naukowe na 24 Krajowy Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z udziałem go¶ci zagranicznych. Poznań, maj 1991 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


6/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Zygmunt Zdrojewicz, Jan Kasiak.
Tytuł oryginału: Kliniczne problemy osteoporozy w okresie pomenopauzalnym
Tytuł w wersji angielskiej: Clinical problems releated to postmenopausal osteoporosis
¬ródło: Pol.Tyg.Lek.
Szczegóły: 1991 T.46 nr 30-31; s.568-570; bibliogr. 50 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


7/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Bogusław Pałczyński.
Tytuł oryginału: Dysmenorrhoea primaria u pacjentek młodocianych
Tytuł w wersji angielskiej: Primary dysmenorrhoea at teenagers
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1993 T.64 nr 5; s.250-252; bibliogr. 9 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


8/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Mieczysław Cisło.
Tytuł oryginału: Laparaskopowa ocena narz±dów płciowych u kobiet leczonych z powodu niepłodno¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: Laparoscopic examination of the reproductive organ in women treated for infertility
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1993 T.64 nr 11; s.554-556; bibliogr. 7 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


9/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Mieczysław Cisło.
Tytuł oryginału: Laparaskopowa weryfikacja obrazów histerosalpingograficznych
Tytuł w wersji angielskiej: The hysterosalpingography examination verified by laparoscopy
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1993 T.64 nr 11; s.545-547; bibliogr. 8 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


10/95

Autorzy: Mieczysław Cisło, Marek Murawski, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: ¦ródoperacyjna weryfikacja badania histerosalpingograficznego i laparoskopowego w przypadkach niepłodno¶ci pochodzenia jajowodowego
Tytuł w wersji angielskiej: Intraoperative verification of hysterosalpingography and laparoscopy in cases of oviductal infertility
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1993 T.64 nr 12; s.594-597; tab., bibliogr. 10 poz., summ.
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Diagnostyka i leczenie niepłodno¶ci pochodzenia jajowodowego". Bydgoszcz, 24-26.09.1993
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


11/95

Autorzy: Marian Grybo¶, Eugeniusz Baran, Bronisława Walów, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Grzyby izolowane ze zmian o charakterze przednowotworowym i nowotworowym szyjki macicy
Tytuł w wersji angielskiej: Fungi isolated from pre neoplasmatic and neoplasmatic changes in uterine cervix
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 supl.1; s.120-123; tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., summ.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


12/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, J. Stasiak, M[arian] Grybo¶, J[erzy] Rabczyński.
Tytuł oryginału: Ocena histologiczna rozrostów oraz raków endometrium na materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: A histological evaluation of endometrial hyperplasias and cancers, based on the material of 1st Chair and Clinic of Gynecology, Wrocław Medical Academy
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 nr 6A; s.77
Uwagi: Sympozjum Naukowe "Rozrosty i nowotwory endometrium". Zamek Ksi±ż k/Wałbrzycha, 24-25 czerwca 1994 roku
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


13/95

Autorzy: J[an] Kasiak, A[ndrzej] Popiela, T[adeusz] Heimrath.
Tytuł oryginału: Ocena korelacji badań cytohormonalnych z oznaczeniami biochemicznymi hormonów płciowych w diagnostyce owulacji
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 supl.2; s.1041
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


14/95

Autorzy: Jan Kasiak, Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci fotokoagulacji w terapii wybranych schorzeń ginekologicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Effectiveness of photocoagulation in the treatment of selected gynecological diseases
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 supl.1; s.143-144; bibliogr. 8 poz., streszcz., summ.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


15/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci inseminacji homologicznej poł±czonej z hiperstymulacj± owulacji w terapii niepłodno¶ci małżeńskiej o nie wyja¶nionej etiologii
Tytuł w wersji angielskiej: Efficacity of homological insemination in conjunction with hyperstimulation of ovulation in treating infertility of an undetermined etiology lation ovulation in treating infertility of an undetermined etiology
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 supl.2; s.658-660; bibliogr. 9 poz., streszcz., summ.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


16/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Zespół bólowy miednicy mniejszej w ocenie laparoskopowej
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosing pain syndrome in the smaller pelvic area trough laparoscopy
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1994 T.65 supl.1; s.497-499; tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., summ.
Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Warszawa, 26-28. 05. 1994 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


17/95

Autorzy: Andrzej Popiela ; promotor prof. dr habil. Tadeusz Heimrath ; pr. wykonana w I Katedrze i Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu
Tytuł oryginału: Laparoskopia w ocenie efektów terapii skojarzonej nowotworów zło¶liwych jajnika [praca doktorska]
Adres wydawniczy: Wrocław, 1994
Szczegóły: [80] k., ryc., bibliogr. 122 poz.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL


18/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Inseminacja homologiczna poł±czona ze stymulacj± owulacji w terapii niepłodno¶ci nieznanego pochodzenia
Tytuł w wersji angielskiej: Homologenic insemination connected with ovulation stimulation in therapy of infertility of unknown etiology
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1995 T.66 supl.; s.392-394; bibliogr. 9 poz., streszcz., summ.
Uwagi: Konferencja Naukowa "Chirurgia endoskopowa w leczeniu chorób narz±dów płciowych kobiety". Gdańsk, 28-30 wrze¶nia 1995 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


19/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Anna Cie¶lińska, Marian Grybo¶.
Tytuł oryginału: Laparoskopia w ocenie efektów terapii skojarzonej nowotworów zło¶liwych jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: Laparoscopy applied in evaluating the effects of correlated therapy of malignant ovarian tumors
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1995 T.66 supl.; s.196-202; tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., summ.
Uwagi: Konferencja Naukowa "Chirurgia endoskopowa w leczeniu chorób narz±dów płciowych kobiety". Gdańsk, 28-30 wrze¶nia 1995 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


20/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Andrzej Koziorowski, Dorota Skowron.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć oznaczania poziomu ludzkiego laktogenu łożyskowego, oksytocynazy, fosfatazy alkalicznej oraz B-glukuronidazy w ci±ży powikłanej poronieniem zagrażaj±cym
Tytuł w wersji angielskiej: The utility of measuring levels of human placenta lactogen, oxytocinase, alkaline phosphatase as well as Ba-glucuronidase in pregnancies in danger of miscarrying
¬ródło: Klin.Perinatol.Ginekol.
Szczegóły: 1995 supl.10; s.97-101; tab., biliogr. 12 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 2.000


21/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Marian Grybo¶, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Ocena histologiczna rozrostów oraz raków endometrium na materiale I Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: AQ histological evaluation of endometrial overgrowths and cancers, based on the material of Ist Chair and Clinic of Gynecology, Wrocław Medical Academy
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz O¶rodku Naukowo-Badawczym w ¦wieradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1995
Szczegóły: s.189-191; tab., bibliogr. 5 poz., streszcz., summ.
Uwagi: ISBN 83-7055-265-X
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


22/95

Autorzy: Krystian Blok, Zbigniew Rajchel, Łukasz Terpiłowski, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Odchylenia w fenotypie u pacjentki z zespołem Rokitansky'ego-Küstnera-Hausera
Tytuł w wersji angielskiej: Phenotype changes in women with Rokitansky-Küstner-Hauser syndrom
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz O¶rodku Naukowo-Badawczym w ¦wieradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1995
Szczegóły: s.203-210; ryc., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., summ.
Uwagi: ISBN 83-7055-265-X
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


23/95

Autorzy: Jerzy Rabczyński, Andrzej Koziorowski, Andrzej Popiela, Jan Kasiak.
Tytuł oryginału: Rzadka postać gruczolakoraka szyjki macicy : (rak surowiczy brodawkowaty - opis przypadku)
Tytuł w wersji angielskiej: Carcinoma papillare serosum psammomethodes
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum Położniczo-Ginekologicznego 45-lecia pracy naukowo-zawodowej prof. dra hab. Jerzego Robaczyńskiego w I Katedrze i Klinice AM we Wrocławiu oraz O¶rodku Naukowo-Badawczym w ¦wieradowie Zdroju ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1995
Szczegóły: s.197-199; bibliogr. 5 poz., streszcz., summ.
Uwagi: ISBN 83-7055-265-X
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


24/95

Autorzy: Jerzy Rabczyński, Jan Kasiak, Marek Murawski, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: The analysis of 25 vulvar nonneoplastic epithelial disorders treated in the I Clinic of Gynecology Medical Academy of Wrocław in the years 1987-1992
¬ródło: Post.Med.Klin.Do¶w.
Szczegóły: 1995 T.4 nr 4; s.447-452; ryc., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


25/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Andrzej Szewczuk.
Tytuł oryginału: Infekcje zewnętrznych narz±dów płciowych wywołane grzybami u młodocianych
Tytuł w wersji angielskiej: Infections of the external sex organs caused by fungi in adolescents
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1996 T.67 supl.1; s.44-47; bibligr. 6 poz., summ.
Uwagi: VIII Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej "GInekologia Dziewczęca - Zdrowie Przyszłej Matki" Szczecin-Międzyzdroje, 30.05-1.06.96 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


26/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian Grybo¶, Jan Kasiak, Tadeusz Heimrath, Łukasz Terpiłowski, Andrzej Koziorowski.
Tytuł oryginału: Ibuprofen w premedykacji przeciwbólowej przy zabiegach diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of antipain drug Ibuprofen application prior to abrassion of the uterine cavity
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.311-317; ryc., tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


27/95

Autorzy: Jan Kasiak, Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath, Łukasz Terpiłowski.
Tytuł oryginału: Problemy ginekologiczne okresu przed- i okołopokwitaniowego
Tytuł w wersji angielskiej: Ginecological problems of prepubescence and pubescence
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.255-260; tab., bibliogr. 14 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


28/95

Autorzy: Marian Grybo¶, Andrzej Popiela, Maja Rusek-Skóra.
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć oznaczania poziomu białek płynu owodniowego we wczesnej diagnostyce infekcji
Tytuł w wersji angielskiej: The role of protein level detection in amniotic fluid in early diagnosis of infection
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.107-112; bibliogr. 41 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


29/95

Autorzy: Marian Grybo¶, Andrzej Popiela, Jan Kasiak.
Tytuł oryginału: Rak jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: Ovarian cancer
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.261-273; bibliogr. 85 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


30/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Maciej Siewiński, Marian Grybo¶, Bogdan Rutkiewicz, Wojciech Mikulewicz, Irena Kustrzeba-Wójcicka.
Tytuł oryginału: Witamina E jako potencjalny czynnik kontroluj±cy in vivo zmiany nowotworowe
Tytuł w wersji angielskiej: Serum cysteine peptidase inhibitors in relationship to Alfa-tocopherol treatment
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.303-309; ryc., bibliogr. 53 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


31/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Krystian Blok, Maciej Mazurec, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Własne do¶wiadczenia w ustalaniu wskazań do laparoskopii diagnostycznych w ginekologii
Tytuł w wersji angielskiej: Our own experiences in the establishing of indications to diagnostic laparoscopy in gynecology
¬ródło: W:Materiały Jubileuszowego Sympozjum 50-lecia I Katedry i Kliniki Położnictwa i I Katedry i Kliniki Ginekologii 1946-1996 pod patronatem JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dra hab. Jerzego Czernika ; pod red. Andrzeja Wilczyńskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Akad. Med., 1996
Szczegóły: s.341-347; ryc., bibliogr. 10 poz., summ.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


32/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Maciej Mazurec, Andrzej Karmowski, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci analogów gonadoliberyny w leczeniu rzadkich lokalizacji endometriozy
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1997 T.68 supl.1; s.151-155; bibliogr. 9 poz.
Uwagi: I Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w diagnostyce i leczeniu endometriozy". ŁódĽ-Bełchatów, 18-19 paĽdziernika 1997 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


33/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Maciej Mazurec.
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci gosereliny w leczeniu nawrotów endometriozy
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of GnRH analogue applicaions in the treatment of recurrences of endometriosis
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1997 T.68 supl.1; s.42-47; tab., bibliogr. 9 poz., summ.
Uwagi: Sympozjum "Zastosowanie analogów GnRH w ginekologii". Katowice, 21-23 luty 1997 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


34/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Tadeusz Heimrath, Maciej Mazurec.
Tytuł oryginału: Terapia hormonalna w leczeniu nawrotów nowotworów nabłonkowych jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: Hormonal therapy in the treatment of recurrent ovarian epithelial cancer
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1997 T.68 nr 6; s.354; bibliogr. 5 poz.
Uwagi: XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Białystok-Mikołajki-Olsztyn, 4-7 czerwca 1997 r.
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


35/95

Autorzy: Julia Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Zależno¶ć pomiędzy nadekspresj± p53, c-erbb-2 i ki-67 a odpowiedzi± na standardow± chemioterapię u chorych z gruczolakorakiem jajnika
¬ródło: W:I Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Warszawa, 4-6.09.1997. Program naukowy, streszczenia
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, 1997
Szczegóły: s.10
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


36/95

Autorzy: Julia Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Relations between c-erbB-2, p53 and Ki-67 expression and response to cisplatin-based chemotherapy in ovarian carcinoma patients
¬ródło: Tumor Biol.
Szczegóły: 1997 Vol.18 suppl.2; s.46 poz.O-76
Uwagi: The XXVth Anniversary Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine "From basic cancer research to clinical application". Montreux (Switzerland), September 19-24, 1997. Abstracts
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


37/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Maciej Mazurec, Andrzej Karmowski.
Tytuł oryginału: Chemioterapia w nawrotowym raku szyjki macicy
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1998 T.69 nr 5; s.226-231; tab., bibliogr. 12 poz., summ.
Uwagi: Sympozjum Naukowe Sekcji Onkologii Ginekologicznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego "Wczesna diagnostyka i leczenie nowotworów zło¶liwych narz±dów płciowych u kobiet". Szczawno Zdrój, 18-20 czerwca 1998 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


38/95

Autorzy: Tadeusz Heimrath, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk.
Tytuł oryginału: Niektóre powikłania wynikaj±ce z błędnej oceny wskazań, warunków, przebiegu lub obserwacji po zabiegach operacyjnych w ginekologii
Tytuł w wersji angielskiej: Some complications resultig from improper estimation of therapeutic indications circumstances and a course of an operation or observation during postoperative course in gynaecology
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1998 T.69 supl.1; s.157-160; bibliogr. 7 poz., summ.
Uwagi: Sympozjum "Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii". Cieszyn, 24-26.09.1998 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


39/95

Autorzy: Andrzej Popiela, A. Szewczuk, Tadeusz Heimrath.
Tytuł oryginału: Powikłania rozszerzonego wycięcia macicy w terapii raka szyjki macicy
Tytuł w wersji angielskiej: The complications of total hysteryctomy did in therapy of cervical carcinoma
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 1998 T.69 supl.1; s.181-185; bibliogr. 12 poz., summ.
Uwagi: Sympozjum "Powikłania okołooperacyjne w położnictwie i ginekologii". Cieszyn, 24-26.09.1998 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


40/95

Autorzy: Marian Grybo¶, Andrzej Popiela, A. Szewczuk.
Tytuł oryginału: Diagnostyczne laparoskopie wykonane w I Klinice Ginekologii AM we Wrocławiu
¬ródło: W:I Kongres PTGO. Płock, 28-30.05.1998
Szczegóły: s.1
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


41/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian Grybo¶, A. Szewczuk.
Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia nowotworów nabłonkowych jajnika o granicznej zło¶liwo¶ci w materiale I Kliniki Ginekologii AM we Wrocławiu
¬ródło: W:I Kongres PTGO. Płock, 28-30.05.1998
Szczegóły: s.8
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


42/95

Autorzy: Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: P-Glycoprotein expression in ovarian adenocarcinoma
¬ródło: Tumor Biol.
Szczegóły: 1998 Vol.19 suppl.2; s.106 poz.P-87
Uwagi: The 26th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine "From tumor biology to clinical oncology". Umea (Sweden), August 30 - September 4, 1998
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


43/95

Autorzy: Julia Bar, Antonina Harłozińska, Piotr Grelewski, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Ekspresja glikoproteiny - P w gruczolakorakach jajnika
¬ródło: W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 wrze¶nia 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Ja¶kiewicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1998
Szczegóły: s.123 poz.148
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


44/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Julia Bar, A. Szewczuk.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji receptorów dla czynników wzrostu o aktywno¶ci kinazy tyrozynowej (EGFR, c-erbB-2, c-erbB-3) , białka p-53 i mdm-2 oraz receptorów dla hormonów sterydowych w zło¶liwych mezenchymalnych nowotworach trzonu macicy
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of T limphocyte function by the means of cell cultures in children with bronchial asthma
¬ródło: W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 wrze¶nia 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Ja¶kiewicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1998
Szczegóły: s.115 poz.126
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


45/95

Autorzy: Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Porównawcze badania ekspresji białka p53 i mutacji w genie p53 w relacji do odpowiedzi na standardow± chemioterapię gruczolakoraków jajnika
¬ródło: W:XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Gdańsk, 10-12 wrze¶nia 1998. Program naukowy, streszczenia ; red. Jacek Jassem, Janusz Ja¶kiewicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1998
Szczegóły: s.99 poz.92
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


46/95

Autorzy: Julia Bar, Piotr Grelewski, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Ekspresja P-glikoproteiny w nabłonkowych rakach jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: P-glycoprotein expression in epithelial ovarian carcinomas
¬ródło: Nowotwory
Szczegóły: 1999 T.49 z.4; s.392-397; ryc., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 4.000


47/95

Autorzy: Marian Grybo¶, I. Kryczek, Andrzej Popiela, A. Lange.
Tytuł oryginału: Levels of bcl-2 and Ki67 transcripts are inversly correlated with IL-6 gene expression and this cytokine generation by ovarian carcinoma cells
¬ródło: Tumor Biol.
Szczegóły: 1999 Vol.20 suppl.2; s.63 poz.P-8
Uwagi: The 27th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 1999 "From Tumor Biology to Clinical Oncology". Kyoto (Japan), October 31 - November 4, 1999. Abstracts
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


48/95

Autorzy: Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Relations between BAX, BCL-2 and p53 expression in ovarian carcinomas
¬ródło: Tumor Biol.
Szczegóły: 1999 Vol.20 suppl.2; s.62 poz.P-6
Uwagi: The 27th Meeting of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, ISOBM 1999 "From Tumor Biology to Clinical Oncology". Kyoto (Japan), October 31 - November 4, 1999. Abstracts
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


49/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jan Korzeniewski, Włodzimierz Baranowski.
Tytuł oryginału: Kliniczna analiza porównawcza cięcia cesarskiego sposobem Misgav Ladach i sposobem Pfannenstiela - doniesienie wstępne
Tytuł w wersji angielskiej: Comparision between Misgav Ladach method and Pfennenstiel method in caesarean section
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2000 T.71 nr 4; s.255-257; bibliogr. 11 poz., summ.
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum "Poród końca XX wieku". Wrocław-Polanica Zdrój, 7-8 kwietnia 2000 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


50/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk.
Tytuł oryginału: Epidemiologia i etiologia mię¶niaków macicy
¬ródło: W:Mię¶niaki macicy ; pod red. Janiny Markowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2000
Szczegóły: s.9-19; bibliogr. 43 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


51/95

Autorzy: Paweł Sedlaczek, Antonina Harłozińska-Szmyrka, Andrzej Popiela, Roland Einarsson.
Tytuł oryginału: Analiza stężeń CA125 i VEGF w surowicy, płynach torbieli i wysiękach chorych z nabłonkowymi nowotworami jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: CA125 and VEGF concentrations in the sera, cyst and ascitic fluids of patients with epithelial ovarian neoplasms
¬ródło: Adv.Clin.Exp.Med.
Szczegóły: 2001 Vol.10 no.4; s.365-374; ryc., tab., bibliogr. 26 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


52/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian Gabry¶, Marcin Pańszczyk, Andrzej Szewczuk, Włodzimierz Baranowski.
Tytuł oryginału: Tocopherol treatment during chemotherapy in ovarian cancer patients
¬ródło: W:III Sympozjum "Nauki podstawowe w ginekologii". Lublin - Puławy, 31.05-2.06.2001. Streszczenia
Adres wydawniczy: Lublin : BiFolium, 2001
Szczegóły: s.13 poz.10
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: EN


53/95

Autorzy: J[ulia] K. Bar, E[wa] Sobańska, A[ndrzej] Popiela, M[arian] Goluda.
Tytuł oryginału: Expression and correlation between p53, BCL-2 and BAX proteins in ovarian cancers
¬ródło: Pol.J.Pathol.
Szczegóły: 2001 Vol.52 no.1-2; s.67
Uwagi: XV Congress of Polish Society of Pathologists. Kraków, 21-23 June, 2001. Abstracts
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: EN


54/95

Autorzy: Julia K. Bar, Antonina Harłozińska, Andrzej Popiela, Leszek Noga.
Tytuł oryginału: Expression and mutation of p53 in tumor effusion cells of patients with ovarian carcinoma: response to cisplatin-based chemotherapy
¬ródło: Tumor Biol.
Szczegóły: 2001 Vol.22 no.2; s.83-91; fig., tab., bibliogr. 44 poz., summ.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 1.241
Ranking MNiI/KBN: 9.000


55/95

Autorzy: Y[ousif] Saleh, M[aciej] Siewiński, A[ndrzej] Popiela, P[iotr] Ziółkowski, M[ichał] Jeleń.
Tytuł oryginału: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues and regulation of cathepsin B expression by placental CPI
¬ródło: W:16th International Congress International Society for Fibrinolysis and Proteolysis in conjuction with the 17th International Fibrinogen Workshop International Fibrinogen Research Society. Munch, September 8-13, 2002. Abstracts
Adres wydawniczy: Stuttgart-New York : Schattauer, 2002
Szczegóły: abstr.T11-22
Uwagi: CD-ROM edition
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: EN


56/95

Autorzy: Yousif Saleh, Maciej Siewiński, Andrzej Popiela, Piotr Ziółkowski, Michał Jeleń, Jacek Rybka.
Tytuł oryginału: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues and regulation of cathepsin B expression by placental CPL
¬ródło: Cancer Detect.Prev.
Szczegóły: 2002 Vol.26 suppl.1; abstr.10
Uwagi: Program and abstracts of the 6th International Symposium Impact of Biotechnology on Cancer Diagnostic and Prognostic Indicators "Predictive oncology & intervention strategies". Paris (France), February 9-12, 2002
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


57/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M. Słomczyńska.
Tytuł oryginału: Immunolokalizacja receptora estrogenowego a~00 i b~00 oraz receptora progesteronu w tkankach błony ¶luzowej trzonu macicy w różnych stanach chorobowych
¬ródło: Endokrynol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.53 z.2 supl.1; s.635 poz.A304
Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Warszawa, 26-29 maja 2002
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


58/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Magdalena Manowiec, Marian Gabry¶.
Tytuł oryginału: Antykoncepcja z zastosowaniem wkładek z systemem wewn±trzmacicznego uwalniania levonorgestrelu w okresie połogu i laktacji
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 supl.; s.60
Uwagi: Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii patologii położniczych". ŁódĽ, 21-23 listopada 2002 r.
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


59/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Marian Gabry¶.
Tytuł oryginału: Nabłoniak kosmówkowy o nietypowym przebiegu
Tytuł w wersji angielskiej: Chorioncarcinoma with an atypical clinical course. Case report
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 nr 4; s.396-399; bibliogr. 8 poz., summ.
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum "Nowotwory narz±dów płciowych u kobiet ciężarnych". ŁódĽ, 24-25 listopada 2000
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


60/95

Autorzy: Julia Krystyna Bar, Ewa Sobańska, Andrzej Popiela, Marian Goluda.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji i wzajemnych zależno¶ci pomiędzy białkami p53, BCL-2 i BAX w rakach jajnika
Tytuł w wersji angielskiej: Expression and correlation between p53, BCL-2 and BAX proteins in ovarian cancers
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 nr 2; s.102-109; ryc., tab., bibliogr. 23 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


61/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian Stanisław Gabry¶, Jerzy Rabczyński, Marcin Pańszczyk, Gerard Keith, Włodzimierz Baranowski.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach nowotworów zło¶liwych trzonu macicy
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of DNA methylation level in endometrial cancer tissues
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 nr 11; s.966-969; tab., bibliogr. 8 poz., summ.
Uwagi: "Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysi±clecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu". Zamek Ksi±ż w Wałbrzychu, 20-22 czerwca 2002
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


62/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian Stanisław Gabry¶, Jerzy Rabczyński, Marcin Pańszczyk, Gerard Keith, Włodzimierz Baranowski.
Tytuł oryginału: Ocena poziomu metylacji DNA w tkankach zło¶liwych nowotworów nienabłonkowych trzonu macicy
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of DNA methylation level in nonendometrial malignancies of an uterus
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 nr 11; s.962-965; bibliogr. 10 poz., summ.
Uwagi: "Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysi±clecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu". Zamek Ksi±ż w Wałbrzychu, 20-22 czerwca 2002
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


63/95

Autorzy: Magdalena Mi¶-Michałek, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jerzy Rabczyński, Marian Gabry¶.
Tytuł oryginału: Rak żoł±dka w przebiegu ci±ży - opis przypadku
Tytuł w wersji angielskiej: Gastric cancer in pregnancy. Case report
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2002 T.73 nr 4; s.412-415; bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 5.000


64/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, W. Baranowski, M. Słomczyńska, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: Estimation of estrogen receptor alfa and beta izoform expresion in endonetrial cancer
¬ródło: Gynecol.Endocrinol.
Szczegóły: 2002 Vol.16 suppl. nr 1; s.113 poz.P100
Uwagi: 10th World Congress of Gynecological Endocrinology. Wrocław, September 21-24, 2002. Programme and Books of Abstracts
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


65/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Magdalena Manowiec.
Tytuł oryginału: Profilaktyka porodu przedwczesnego
¬ródło: W:Materiały II Regionalnej Konferencji "Optymalizacja opieki perinatalnej". Wrocław, 06.12.2002
Szczegóły: s.18-25; tab.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: PL


66/95

Autorzy: J[ulia] K. Bar, P[iotr] Grelewski, A[ndrzej] Popiela.
Tytuł oryginału: Ocena ekspresji CD44v6, kolagenu IV w nabłonkowych nowotworach jajnika, z uwzględnieniem występowania P53 i Ki-67
¬ródło: Nowotwory
Szczegóły: 2002 Vol.52 suppl.4; s.100
Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej. Katowice, 11-14 wrze¶nia 2002. Streszczenia
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


67/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M[arian] Gabry¶, M[arcin] Pańszczyk, A[ndrzej] Szewczuk, W. Baranowski.
Tytuł oryginału: Tocopherol treatment during chemotherapy in ovarian cancer patients
¬ródło: Pol.J.Gynaecol.Investig.
Szczegóły: 2002 Vol.4 no.3; s.121-124; tab., bibliogr. 11 poz., summ.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
Ranking MNiI/KBN: 3.000


68/95

Autorzy: Marek Kuryłło, Jakub ¦liwa, Marcin Pańszczyk, Andrzej Popiela, Marian St. Gabry¶.
Tytuł oryginału: Integralna teoria Petrosa i Ulmstena trzymania moczu u kobiet i diagnostyka nietrzymania moczu
¬ródło: W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002
Szczegóły: s.47-57; tab., bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


69/95

Autorzy: Cyprian Goluda, Marian St. Gabry¶, Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Jakub ¦liwa.
Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nietrzymania moczu u kobiet
¬ródło: W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002
Szczegóły: s.125-132; tab., bibliogr.13 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


70/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marcin Pańszczyk, Marek Kuryłło, Cyprian Goluda, Marian Gabry¶.
Tytuł oryginału: Zachowawcze leczenie nietrzymania moczu
¬ródło: W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.4: Nietrzymanie moczu - problem interdyscyplinarny, choroby gruczołu krokowego ; pod red. Andrzeja Steciwko
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Continuo, 2002
Szczegóły: s.105-116; bibliogr. 50 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


71/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Jędryka, M[arek] Pochwałowski, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: The direct trocar insertion in the gynaecological laparoscopy
¬ródło: W:1st European Endoscopic Surgery Week. Glasgow, Scotland UK, 15-18 June 2003
Szczegóły: s.40 poz.O151
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: EN


72/95

Autorzy: Maciej Siewiński, Yousif Saleh, Andrzej Popiela, Piotr Ziółkowski, Michał Jeleń, Marian Grybo¶.
Tytuł oryginału: Expression of high molecular weight cysteine proteinase inhibitor in ovarian cancer tissues: regulation of cathepsin B expression by placental CPI
¬ródło: Biol.Chem.
Szczegóły: 2003 Vol.364 no.7; s.1103-1107; fig., tab., bibliogr. 17 poz., summ.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 3.366
Ranking MNiI/KBN: 13.000


73/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Marian St. Gabry¶, Marcin Pańszczyk.
Tytuł oryginału: Environmental factors and risk for endometrial cancer development
¬ródło: Eur.J.Gynaecol.Oncol.
Szczegóły: 2003 Vol.23 no.2-3; s.209-213
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.547
Ranking MNiI/KBN: 8.000


74/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, J[erzy] Gerber, M[agdalena] Manowiec, M[arian] St. Gabry¶.
Tytuł oryginału: Rzadkie powikłania urologiczne w operacyjnej ginekologii onkologicznej = Rare urological complications during surgery in gynaecological oncology
¬ródło: Ginekol.Pol.
Szczegóły: 2003 T.74 supl.1; s.162
Uwagi: XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Bydgoszcz, 17-20 IX 2003.
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL, EN


75/95

Autorzy: Andrzej Popiela, Maciej Chorowski.
Tytuł oryginału: Krioterapia i kriochirurgia - rys historyczny
¬ródło: W:Krioterapia w medycynie ; pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli
Adres wydawniczy: Wrocław : Urban & Partner, 2003
Szczegóły: s.1-4; bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


76/95

Autorzy: Marian St. Gabry¶, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Krioterapia w ginekologii
¬ródło: W:Krioterapia w medycynie ; pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli
Adres wydawniczy: Wrocław : Urban & Partner, 2003
Szczegóły: s.47-78; ryc., tab., bibliogr. 51 poz.
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


77/95

Autorzy: J. Habdank-Abczyński, M[arian] St. Gabry¶, A[ndrzej] Popiela.
Tytuł oryginału: Bone fractions in population of people at risk of osteoporosis
¬ródło: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 2003 Vol.14 suppl.6; s.S25 poz.P15
Uwagi: XII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis; VI Symposium on Osteoporosis. Krakow (Poland), 9-11 October 2003
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN


78/95

Autorzy: J. Habdank-Abczyński, M[arian] St. Gabry¶, A[ndrzej] Popiela.
Tytuł oryginału: Złamania ko¶ci w populacji osób obawiaj±cych się zrzeszotnienia ko¶ci
¬ródło: Post.Osteoartrol.
Szczegóły: 2003 T.14 supl.1; s.S54-S55 poz.P15
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy; VI Krakowskie Sympozjum Osteoporozy. Kraków, 9-11 paĽdziernika 2003
Typ publikacji: PAS
Język publikacji: PL


79/95

Autorzy: pod red. Mariana Stanisława Gabrysia, Andrzeja Popieli
Tytuł oryginału: Krioterapia w medycynie
Adres wydawniczy: Wrocław : Urban & Partner, 2003
Szczegóły: X, 131 s., ryc., bibliogr. przy rozdz.
Typ publikacji: PEM
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 10.000


80/95

Autorzy: J[ulia] K. Bar, P[iotr] Grelewski, A[ndrzej] Popiela.
Tytuł oryginału: Immunohistochemiczna ocena ekspresji kolagenu typu IV, kadheryny, antygenu Ki-67 w pierwotnych i przerzutowych rakach jajnika
¬ródło: W:XXXIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Wrocław, 18-20 wrze¶nia 2003. Streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2003
Szczegóły: s.5
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


81/95

Autorzy: M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabry¶, J[oanna] Grze¶ko, A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, J[erzy] Rabczyński, M. Słomczyńska.
Tytuł oryginału: Evaluation of E-cadherin expression in cervix cancer
¬ródło: W:12th International Congress of Endocrinology. Lisbon, August 31 - September 4, 2004. Program and abstracts
Szczegóły: s.199 poz.P338
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: EN


82/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, G. Keith, A. Borzecki, G[rażyna] Popiela, M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: The meaning of the methylation of genomic DNA in the regulation of gene expression levels
¬ródło: Eur.J.Gynaecol.Oncol.
Szczegóły: 2004 Vol.25 no.2; s.145-149
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.509
Ranking MNiI/KBN: 8.000


83/95

Autorzy: Julia K. Bar, Piotr Grelewski, Andrzej Popiela, Leszek Noga, Jerzy Rabczyński.
Tytuł oryginału: Type IV collagen and CD44v6 expression in benign, malignant primary and metastatic ovarian tumors: correlation with Ki-67 and p53 immunoreactivity
¬ródło: Gynecol.Oncol.
Szczegóły: 2004 Vol.95 no.1; s.23-31; fig., tab., bibliogr. 32 poz., abstr.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 2.083
Ranking MNiI/KBN: 11.000


84/95

Autorzy: Alicja Halbersztadt, Marian St. Gabry¶, Andrzej Popiela.
Tytuł oryginału: Niewiedza Ľródłem przekonań - szczególny paradoks płciowo¶ci, czy zasada postępowania w codziennym bytowaniu?
¬ródło: W:III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Zrozumieć płeć". Wrocław, 23-25.IX.2004 r. Streszczenia wyst±pień
Szczegóły: s.18
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


85/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabry¶, A. Borzęcki, M. Słomczyńska, W. Baranowski.
Tytuł oryginału: Estrogen receptors - state of art
¬ródło: W:IVth International Scientific Conference "Hygienic and environmental health determinants". Nałęczów (Poland), 23-25 September 2004
Adres wydawniczy: Lublin : Akad. Med., 2004
Szczegóły: s.43
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: EN


86/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M[arcin] Pańszczyk, M[arian] Gabry¶, A. Borzęcki, M. Słomczyńska, W. Baranowski.
Tytuł oryginału: Estrogen receptors - state of art
¬ródło: Pol.J.Environ.Stud.
Szczegóły: 2004 Vol.13 suppl.2 part 1; s.11-16; bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.366
Ranking MNiI/KBN: 8.000


87/95

Autorzy: Marian St. Gabry¶, Andrzej Popiela, Magda Popiela, Artur Mazur.
Tytuł oryginału: Endometrioza - narastaj±cy problem praktyki lekarza rodzinnego
Tytuł w wersji angielskiej: Endometriosis - growing problem for general practitionners - a new approach is needed
¬ródło: Pol.Med.Rodz.
Szczegóły: 2004 T.6 z.3; s.1319-1324; bibliogr. 7 poz., streszcz., summ.
Uwagi: II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 wrze¶nia - 2 paĽdziernika 2004 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


88/95

Autorzy: Marian St. Gabry¶, Andrzej Popiela, Magda Popiela, Artur Mazur.
Tytuł oryginału: Rak jajnika w aspekcie profilaktyki zagrożeń onkologicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Ovarian cancer in the aspect of oncological profilaxis
¬ródło: Pol.Med.Rodz.
Szczegóły: 2004 T.6 z.3; s.837-843; tab., bibliogr. 3 poz., streszcz., summ.
Uwagi: II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 29 wrze¶nia - 2 paĽdziernika 2004 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: PL
Ranking MNiI/KBN: 3.000


89/95

Autorzy: Dorota Mariola Wickiewicz, Agnieszka Chrobak, Marian Stanisław Gabry¶, Alicja Halbersztadt, Krzysztof Bielicki, Andrzej Popiela, Anna Chełmońska-Soyta.
Tytuł oryginału: Endometriosis as pain and an autoimmune disorder - analysis of Th1/Th2 cytokines in peritoneal fluid
¬ródło: W:Post-congress Kyoto Symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology. Kyoto, Japan, October 16, 2004. Program and abstract
Szczegóły: s.33
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: EN


90/95

Autorzy: J[oanna] Grze¶ko, M[agdalena] Manowiec, A[ndrzej] Popiela, M[arian] St. Gabry¶.
Tytuł oryginału: Ocena porównawcza metod operacyjnych stosowanych w profilaktyce obniżenia narz±du płciowego u kobiet
¬ródło: W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego
Adres wydawniczy: Lublin : BiFolium, 2004
Szczegóły: s.219
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


91/95

Autorzy: M[agdalena] Manowiec, J[oanna] Grze¶ko, A[ndrzej] Popiela, W[ojciech] Apoznański, M[arian] St. Gabry¶.
Tytuł oryginału: Reoperacje będ±ce wynikiem powikłań urologicznych w operacjach ginekologicznych
¬ródło: W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego
Adres wydawniczy: Lublin : BiFolium, 2004
Szczegóły: s.197
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


92/95

Autorzy: M[agdalena] Manowiec, J[oanna] Grze¶ko, J[erzy] Gerber, A[ndrzej] Popiela, M[arian] St. Gabry¶.
Tytuł oryginału: Reoperacje w okresie okołozabiegowym - do¶wiadczenia własne
¬ródło: W:Reoperacje w ginekologii ; pod red. Jerzego A. Jakowickiego
Adres wydawniczy: Lublin : BiFolium, 2004
Szczegóły: s.221-222
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: PL


93/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, G. Keith, A. Borzęcki, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: An inquiry into the level of complete methylation of genomic DNA in the original site tissues of cancer and its metastasis sites
¬ródło: W:The XVIIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology. Athens, Greece, May 12-15, 2004. Final programme & book of abstracts
Szczegóły: s.168 poz.P127
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: EN


94/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, W. Baranowski, G[rażyna] Popiela, M. Słomczyńska, M[agdalena] Manowiec, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: Assessment of ER-alpha and ER-beta expression levels in malicious tumors of the uterine corpus
¬ródło: Eur.J.Gynaecol.Oncol.
Szczegóły: 2005 Vol.26 no.2; s.170-174
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: EN
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.591
Ranking MNiI/KBN: 8.000


95/95

Autorzy: A[ndrzej] Popiela, M[agdalena] Manowiec, W[ojciech] Apoznański, M[arian] Gabry¶.
Tytuł oryginału: Electrosurgical complications during the laparoscopy procedures performed in the Department of Gynaecology and Obstetrics, Poland
¬ródło: Surg.Endosc.
Szczegóły: 2005 Vol.19 suppl.; s.S143 poz.P322
Uwagi: 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Barcelona, Spain, 9-12 June 2004
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: EN

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie